Η ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18436
Μενγκ-Παπαντώνη Μ., Ταγαράς Χ.

Στο βιβλίο «Η Κατ' Άρθρο 26.2 ΣΛΕΕ Εσωτερική Αγορά» οι καθηγητές Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη και Χάρης Ταγαράς εξετάζουν όλες τις πτυχές των ζητημάτων που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και πληρωμών, υπό το φως κυρίως της νομολογίας του Δικαστηρίου, αλλά και με αναφορές στην εθνική νομολογία, στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο και στη θεωρία. Η 2η έκδοσης δεν περιορίστηκε σε απλές επικαιροποιήσεις - συμπληρώσεις, εξετάζει εξαρχής το σύνολο των θεμάτων που το έργο καλύπτει. Το απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές, ωστόσο είναι χρήσιμο και σε κάθε ερευνητή ή εφαρμοστή του ενωσιακού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Περί της εννοίας της τελωνειακής ενώσεως και περί ορισμένων οριζοντίου χαρακτήρα ζητημάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων Σελ. 3
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η απαγόρευση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Κρατών μελών Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το περιεχόμενο και η εμβέλεια της απαγόρευσης Σελ. 15
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι εξαιρέσεις και οιονεί εξαιρέσεις Σελ. 18
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των Κρατών μελών Σελ. 25
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το περιεχόμενο και η εμβέλεια της απαγόρευσης Σελ. 27
(α) Οι απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 34 και 35 ΣΛΕΕ Σελ. 27
i. H έννοια των ποσοτικών περιορισμών και μ.ι.α και η βαθμιαία απελευθέρωση των συναλλαγών Σελ. 27
ii. Τυπολογία - περιπτωσιολογία μ.ι.α. Σελ. 33
(β) Η δεσμευτικότητα των απαγορευτικών διατάξεων έναντι των ιδιωτών και το ζήτημα της εφαρμογής τους στις καθαρώς εσωτερικές σχέσεις Σελ. 36
i. H δεσμευτικότητα των άρθρων 34 και 35 έναντι των ιδιωτών Σελ. 36
ii. Οι καθαρώς εσωτερικές σχέσεις Σελ. 40
(γ) Συνοδευτικές διαδικασίες/υποχρεώσεις στον τομέα της τυποποίησης και των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών Σελ. 42
i. Γενική προβληματική και θεσμικό πλαίσιο Σελ. 42
ii. Ειδικότερα για την απαγόρευση εφαρμογής μη γνωστοποιηθέντων στην Επιτροπή τεχνικών κανόνων Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι εξαιρέσεις και οιονεί εξαιρέσεις Σελ. 48
(α) Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος: ειδικότερα για το άρθρο 36 ΣΛΕΕ και για τις κατά την Cassis de Dijon επιτακτικές ανάγκες Σελ. 48
i. Έννοια Σελ. 48
ii. Προϋποθέσεις Σελ. 55
(β) Οι όροι πωλήσεως κατά την Κeck & Mithouard Σελ. 71
i. Έννοια Σελ. 71
ii. Προϋποθέσεις Σελ. 74
(γ) Ειδικά θέματα : η προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 36 ΣΛΕΕ και η διαρρύθμιση των εμπορικών μονοπωλίων κατά το άρθρο 37 ΣΛΕΕ Σελ. 79
i. Η προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 36 ΣΛΕΕ Σελ. 79
ii. Η διαρρύθμιση των εμπορικών μονοπωλίων κατά το άρθρο 37 ΣΛΕΕ Σελ. 84
TITΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων ιθαγένειας κατά το άρθρο 18 ΣΛΕΕ Σελ. 89
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Τα εκ των άρθρων 20 και 21 ΣΛΕΕ δικαιώματα κυκλοφορίας και διαμονής Σελ. 109
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟ
Περί της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και περί της εν γένει εμβέλειας του άρθρου 21 ΣΛΕΕ Σελ. 113
(α) Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια Σελ. 113
(β) Εννοιολογική σχέση των όρων «κυκλοφορία» και «διαμονή» Σελ. 118
(γ) Γενικότερα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 21 ΣΛΕΕ Σελ. 119
i. Οι εξειδικευτικές του άρθρου 21 διατάξεις της οδηγίας 2004/38 Σελ. 121
ii. Περί των εκ του διεθνούς δικαίου περιορισμών Σελ. 131
iii. Ως προς τον αυτεκτελέσιμο χαρακτήρα του άρθρου 21 και την αναγκαιότητα ή δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής του με άλλες διατάξεις του πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου Σελ. 132
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΙΔΙΚΟ
Περιπτωσιολογία εφαρμογής του άρθρου 21 ΣΛΕΕ Σελ. 138
(α) Υποθέσεις διέλευσης συνόρων και επιμέρους δικαιώματα κυκλοφορίας /διαμονής Σελ. 138
i. Οικογενειακή επανένωση Σελ. 138
ii. Η απαγόρευση εξόδου από την εθνική επικράτεια Σελ. 150
iii. H για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας απέλαση πολίτη της Ένωσης που απολαμβάνει δικαιώματος διαμονής κατά την οδηγία 2004/38 και το ζήτημα της έκδοσης πολίτη της Ένωσης σε τρίτη χώρα Σελ. 151
(β) Πλεονεκτήματα και παροχές οικονομικού χαρακτήρα Σελ. 157
i. Το ζήτημα της προϋπόθεσης κατοικίας στην (ή άλλου συνδέσμου με την) εθνική επικράτεια για τη λήψη παροχής ή άλλου πλεονεκτήματος Σελ. 158
ii. Φορολογικά πλεονεκτήματα Σελ. 168
(γ) Λοιπά πλεονεκτήματα Σελ. 171
i. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών άλλων Κρατών μελών Σελ. 171
ii. Το ζήτημα του επωνύμου Σελ. 173
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ζητήματα συνδεόμενα με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 179
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων Σελ. 181
(α) Η έννοια «εργαζόμενος» Σελ. 188
i. Πραγματικές και γνήσιες υπηρεσίες Σελ. 190
ii. Υπό τη διεύθυνση άλλου Σελ. 191
iii. H προϋπόθεση αμοιβής Σελ. 191
iv. Οι αναζητούντες εργασία (Jobseekers) Σελ. 192
(β) Η δεσμευτικότητα των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας έναντι των ιδιωτών Σελ. 193
(γ) Η εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος Σελ. 195
(δ) Η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση Σελ. 199
MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 202
(α) Η αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων και ιδιοτήτων Σελ. 204
(β) Η απαγόρευση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 207
i. Περί της εννοίας της εγκατάστασης Σελ. 207
ii. Ratione personae Σελ. 212
iii. Ο βαθμός της ελευθερίας Σελ. 213
iv. Περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 224
(γ) Ελευθερία στην εγκατάσταση και το ειδικότερο ζήτημα της έδρας των νομικών προσώπων Σελ. 228
TITΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Περί της εννοίας της «υπηρεσίας» και η πορεία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών Σελ. 241
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Το πεδίο εφαρμογής της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών Σελ. 257
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 258
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τα όρια της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών Σελ. 261
(α) Το μέτρο της ελευθερίας Σελ. 261
(β) Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) Σελ. 266
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών Σελ. 273
TITΛΟΣ ΙV ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σύντομη ιστορική αναδρομή της απελευθέρωσης και έννοια της κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών Σελ. 279
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας Σελ. 283
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Οι περιορισμοί και τα μέτρα διασφάλισης Σελ. 284
(α) Οι ιστορικού χαρακτήρα περιορισμοί (grandfather clauses) Σελ. 284
(β) Οι ενωσιακοί περιορισμοί Σελ. 285
(γ) Οι εθνικοί περιορισμοί Σελ. 285
(δ) Περιορισμοί στην ιδιοκτησία Σελ. 287
i. Αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις Σελ. 287
ii. Πρωτόκολλα και Δηλώσεις: Περιορισμοί στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας Σελ. 289
(ε) Τα μέτρα διασφάλισης Σελ. 291
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η εφαρμογή περισσοτέρων της μιας θεμελιώδους ελευθερίας Σελ. 293
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και των περιορισμών Σελ. 295
ΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σελ. 299
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σελ. 313
Back to Top