Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16476
Κυριακόπουλος Γ.
Ρούκουνας Ε.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ρούκουνας Ε.

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η κατάχρηση δικαιώματος στο δημόσιο διεθνές δίκαιο.

Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο εξετάζεται η διαδρομή από την κατοχύρωση του δικαιώματος έως και την κατάχρησή του. Ακολούθως αναλύεται η θέση της κατάχρησης δικαιώματος στη θεωρία του διεθνούς δικαίου και στη συνέχεια, επιχειρείται η οριοθέτηση της κατάχρησης δικαιώματος στο διεθνές δίκαιο, μέσα από την αρχή της καλής πίστης, την επιείκεια, την κατάσταση ανάγκης και την αρχή της αναλογικότητας.

Στο δεύτερο μέρος της μονογραφίας, ερευνάται η κατάχρηση δικαιώματος στη διεθνής πρακτική. Πιο αναλυτικά, αναλύεται η στάση των κρατών, ιδίως στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, όπως επίσης και η στάση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.

Πρόκειται για μία ενδελεχή και πλήρως εμπεριστατωμένη ανάλυση της θεματικής αυτής, χρήσιμη για τους ερευνητές αλλά και τους εφαρμοστές του δικαίου.  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. 11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 17
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Από την κατοχύρωση του δικαιώματος στην κατάχρησή του
Α. Η αποδοχή του δικαιώματος στα πλαίσια του θετού δικαίου
1) Το δικαίωμα στο εσωτερικό δίκαιο – Οι ρυθμίσεις στα πλαίσια της Ελληνικής έννομης τάξης Σελ. 25
α) Το δικαίωμα Σελ. 25
β) Η άσκηση του δικαιώματος Σελ. 27
2) Το δικαίωμα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 29
α) Κρατική κυριαρχία, νομική ισότητα και το Κράτος ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 29
β) Αρχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις των Κρατών Σελ. 30
Β. Η θέση ορίων στην ενάσκηση του δικαιώματος
1) Η αντίληψη του εσωτερικού Νομοθέτη Σελ. 33
α) Η περίπτωση του Ελληνικού εσωτερικού δικαίου: το άρθρο 281 ΑΚ Σελ. 33
β) Η αποτύπωση της κατάχρησης δικαιώματος σε άλλα εσωτερικά δίκαια Σελ. 39
2) Ο προβληματισμός στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου Σελ. 44
α) Η Ελληνική Θεωρία για την Κ.Δ. στο δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 44
β) Περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων των Κρατών Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η παραδοχή της κατάχρησης δικαιώματος στην επιστήμη του Διεθνούς Δικαίου
Α. Η επίδραση της κατάχρησης δικαιώματος στις εργασίες της επιτροπής Διεθνούς Δικαίου Σελ. 53
1) Η Περίοδος García-Amador Σελ. 54
2) H Περίοδος Roberto Ago Σελ. 55
Β. Η στάση των «Δημοσιολόγων»
1) Οι υπέρμαχοι Σελ. 64
2) Οι αρνητές Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η οριοθέτηση της κατάχρησης δικαιώματος στο Διεθνές Δίκαιο
Α. Η κατάχρηση δικαιώματος ως γενική αρχή του άρθρου 38(1)(c) του καταστατικού του ΔΔΧ Σελ. 76
Β. Η κατάχρηση δικαιώματος ως ειδικότερη έκφραση της αρχής της καλής πίστης
1) Η αρχή της καλής πίστης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Σελ. 81
2) Ο συνδυασμός της καλής πίστης με την κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 85
3) Καλή πίστη, estoppel και κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 88
Γ. Η κατάχρηση δικαιώματος και η επιείκεια Σελ. 90
Δ. Η κατάχρηση δικαιώματος και η σχέση της με την κατάσταση ανάγκης (state of necessity) και την αρχή της αναλογικότητας (proportionality) Σελ. 98
E. Κατάχρηση δικαιώματος και «δέουσα προσοχή» (due regard) Σελ. 105
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η στάση των κρατών
Α. Η κατάχρηση δικαιώματος στο Διεθνές Συμβατικό Δίκαιο Σελ. 111
1) Η Σύμβαση των Ην. Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας Σελ. 112
2) H Συμφωνία του 1995 για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά υδρόβια ζώα Σελ. 113
3) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 114
4) Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο του 1933 για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Κρατών Σελ. 117
5) Η Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για την ανοικτή θάλασσα Σελ. 117
Β. Ειδικότερα η πρακτική ως προς το άρθρο 300 Σύμβασης ΔΘ
1) Η υιοθέτηση του άρθρου 300 Σελ. 118
2) Η ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 300 Σελ. 119
α) Από το ITLOS Σελ. 119
β) Από διεθνή διαιτητικά δικαστήρια Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η στάση των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
Α. Η επιφυλακτική αποδοχή των Διεθνών Δικαστηρίων Σελ. 139
Β. Οι θετικοί ισχυρισμοί των διαδίκων κρατών Σελ. 141
Γ. Η αναγνώριση στις αποκλίνουσες ή χωριστές γνώμες δικαστών Σελ. 149
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 153
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 157
Συγγράμματα – Μονογραφίες – Μελέτες - Σχόλια Σελ. 157
1) Στην Ελληνική γλώσσα Σελ. 157
2) Σε ξένη γλώσσα Σελ. 158
Νομολογία Σελ. 164
1) Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (PCIJ) Σελ. 164
2) Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) Σελ. 164
3) Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS) Σελ. 166
4) Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο (PCA) Σελ. 166
5) Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 167
6) Διαιτητικές αποφάσεις Σελ. 167
Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 167
Διεθνή Κείμενα Σελ. 169
1) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Σελ. 169
2) Διάφορα Σελ. 169
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 171
Back to Top