Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Βιντεοσκοπημένο

Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Από την άσκηση της ποινικής δίωξης με παραγγελία για κύρια ανάκριση μέχρι και την τυπική και ουσιαστική περάτωσή της
Εισηγητές: Μπελδέκα Σ.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 190,00 € Ειδική Τιμή 133,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19290 | 19292 | 19291
6 ώρες
Εισηγητές: Μπελδέκα Σ.

Αυτός που θα παρακολουθήσει το Σεμινάριο θα αποκτήσει επαγγελματική και εκπαιδευτική εξειδίκευση αφού θα έλθει σε επαφή με την καθαρά πρακτική διάσταση της κύριας ανάκρισης στην ποινική διαδικασία.

Παραγγελία για κύρια Ανάκριση (άρθρο 246 ΚΠΔ)
• Πότε, πώς και από ποιον δίνεται η παραγγελία
• Πότε μπορεί να αρνηθεί ο Ανακριτής να την εκτελέσει (άρθρο 247 ΚΠΔ)
• Ποιος αποφασίζει για τη διαφωνία αυτή

Ανακριτικές Ενέργειες (άρθρο 248 ΚΠΔ)
• Όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις
• Αυτοψία
• Κατάσχεση
• Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (261 ΚΠΔ)
• Επιτόπια μετάβαση Ανακριτή -Ανάθεση ανακριτικής ενέργειας (249 ΚΠΔ)
• Εξουσία Ανακριτή (250 ΚΠΔ)

 

Απολογία (άρθρα 270 §1 εδ.α, 273, 274 ΚΠΔ)
i) Στην αυτόφωρη διαδικασία ii) Στην τακτική διαδικασία
• Λήψη στοιχείων κατηγορουμένου
• Άσκηση δικαιωμάτων κατηγορουμένου (άρθρα 89-108 και 273 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ και 274 του ΚΠΔ)
• Προθεσμία για απολογία
• Σε περίπτωση μη εμφάνισης του κατηγορουμένου για απολογία (άρθρα 272 και 273 ΚΠΔ)
-Πότε εκδίδεται ένταλμα βιαίας προσαγωγής
-Πότε εκδίδεται ένταλμα σύλληψης
-πότε εκδίδεται τυπική κλήση από τον Ανακριτή
• Δικονομική μεταχείριση του κατηγορουμένου μετά την απολογία, αφού γνωμοδοτήσει ο Εισαγγελέας (άρθρο 288 ΚΠΔ)
- Ελεύθερος
- Επιβολή Περιοριστικών Όρων
- Κατ΄οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, ανώτατη διάρκεια
- Προσωρινή Κράτηση, ανώτατη διάρκεια
- Διαφωνία Ανακριτή -Εισαγγελέα

Αρμοδιότητα Δικαστικών Συμβουλίων (κατά τη διάρκεια της ανάκρισης) (άρθρο 307 ΚΠΔ)

• Επίλυση διαφωνιών
• Επίλυση ζητημάτων της προδικασίας
• Εξακολούθηση ή παράταση προσωρινής κράτησης
• Προσφυγές

Πέρας Ανάκρισης

• Τυπικό πέρας-Γνωστοποίηση πέρατος, πότε και σε ποιους (άρθρο 308 §4 ΚΠΔ)
• Διαβίβαση της δικογραφίας στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
- Πρόταση του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προς το Δικαστικό Συμβούλιο
- ή Παραγγελία για περαιτέρω ανάκριση στον Ανακριτή
• Ουσιαστικό πέρας της ανάκρισης (άρθρα 308 -309 ΚΠΔ)
- ποιος κηρύσσει το ουσιαστικό πέρας-Αρμοδιότητα Δικαστικού Συμβουλίου
-δικαιοδοσία Δικαστικού Συμβουλίου (άρθρα 310, 315 ΚΠΔ)


Απόλυτες Ακυρότητες - Νομολογία

- Δικαιώματα κατηγορουμένων,
- Μη γνωστοποίηση πέρατος της ανάκρισης
- Η μη πρόσκληση στον κατηγορούμενο προκειμένου να λάβει γνώση των μη κατατεθειμένων μετά το πέρας της ανάκρισης

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλο το νομικό κόσμο - φοιτητές, ασκούμενους δικηγόρους, δικηγόρους, εκπαιδευόμενους στην Εθνική Σχολή Δικαστών, Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς-, σε αστυνομικούς καθώς και σε επιστήμονες, που επιθυμούν να κατανοήσουν την πρακτική διάσταση της κύριας ανάκρισης στην ποινική διαδικασία και θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

Σταυρούλα Μπελδέκα

Η Σταυρούλα Μπελδέκα είναι Πολιτικός-Ποινικός Δικαστής από το έτος 2005 και έχει το βαθμό της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών από το έτος 2018. Είναι Ανακρίτρια του Ν 4022/2011 (Διαφθορά) από τον Σεπτέμβριο του έτους 2018 μέχρι σήμερα και έχει υπηρετήσει ως Ανακρίτρια του 5ου Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν μέλος του Α΄ Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Έχει συμμετάσχει, τον Ιούλιο 2018 στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδα: “Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making” (Αποτελεσματική Νομική Συνδρομή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα) στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και έχει συμμετάσχει στον 4ο Γύρο Αμοιβαίων Αξιολογήσεων στο πλαίσιο της Financial Action Task Force (FATF)-Επιτόπια Αξιολόγηση της χώρας στην Αθήνα στις 30/10-14/11/2018, όσον αφορά τα θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος-δι

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top