Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο

Εισηγητές: Μποτόπουλος Κ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, τους βασικούς άξονες που συνθέτουν το ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από πλευράς πρακτικής εφαρμογής τους, τόσο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) όσο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και τον προληπτικό και καταστατικό έλεγχο της συμπεριφοράς των εποπτευόμενων φορέων, των εισηγμένων εταιριών και εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς.

 Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εκ των έσω
▶ Ρυθμιστική και εποπτική λειτουργία στον χώρο των αγορών κεφαλαίου
▶ Βασικές αρμοδιότητες ΕΚ
▶ Τρόπος εσωτερικής οργάνωσης και λήψης αποφάσεων ΕΚ
▶ Το ενωσιακό εποπτικό πλαίσιο στον χώρο της οικονομίας: από τον Lamfalussy στις ESAs μέσω De Larosiere
▶ Λειτουργία της ESMA και σχέση της με τις εθνικές Αρχές 

 Νομοθετική επόπτευση
▶ Τα βασικά αδικήματα: κατάχρηση αγοράς και εκμετάλλευση προνομιακής πληροφόρησης
▶ Κανόνες λειτουργίας εποπτευόμενων φορέων
▶ Υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας
▶ Είσοδος, έξοδος, δραστηριοποίηση κατά τη «χρηματιστηριακή ζωή» 

Νομολογιακή αντιμετώπιση 
▶ Η ΕΚ ως ελέγχων και ελεγχόμενος: ευθύνη, εκτελεστότητα, ποινές, εύλογος χρόνος
▶ Η χειραγώγηση και τα μυστικά της
▶ Κρυφή και φανερή προνομιακή πληροφόρηση 
▶ Εύρυθμη λειτουργία χρηματιστηριακών εταιριών: εσωτερική διακυβέρνηση και έλεγχος
▶ Τα τεχνικά των εισηγμένων εταιριών: Ενημερωτικά Δελτία, δημόσιες προτάσεις, άντληση κεφαλαίων, οικονομικές καταστάσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, compliance officers, στελέχη των φορέων της κεφαλαιαγοράς -όπως είναι μεταξύ άλλων οι Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών (π.χ. ΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Διαχειριστές τους και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ)- τραπεζών αλλά και θεσμικών επενδυτών, αλλά και σε ιδιώτες

Κώστας Μποτόπουλος

Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο Δημόσιο και το Οικονομικό Δίκαιο, εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες». Είναι επίσης Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Sorbonne. Έχει διδάξει ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο στο μεταπτυχιακό του Παντείου Πανεπιστημίου και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς στο Alba Graduate Business School. Υπήρξε Ευρωβουλευτής (2007-2009), μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Ελέγχου Προϋπολογισμών, Συνταγματικών Υποθέσεων, Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Τουρισμού (2003-2004) και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2011-2015), της Επιτροπής MISC στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (ESMA), μέλος του Management Board της ESMA, εκπρόσωπος της Ευρώπης στην παγκόσμια Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (IOSCO). Είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, συγγραφέας οκτώ νομικών και πολιτικών βιβλίων (τα πιο πρόσφατα: «Οδηγός για Λισαβόνα», «Ο Βασίλης και η κρίση», «Αντι-λαϊκισμός»).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17815
12 ώρες
Εισηγητές: Μποτόπουλος Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 300,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17815
12 ώρες
Εισηγητές: Μποτόπουλος Κ.
Back to Top