Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15768
Μωραΐτης Δ.
Λεβέντης Γ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λεβέντης Γ., Παπαδημητρίου Κ.

Το έργο «Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας» αποτελεί το δεύτερο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας & Πράξης Εργατικού Δικαίου», τη διεύθυνση της οποίας έχουν οι Καθηγητές κκ. Παπαδημητρίου Κώστας και Λεβέντης Γεώργιος, στην οποία σειρά δημοσιεύονται αξιόλογες μονογραφίες, ως επί το πλείστον διδακτορικές διατριβές, του εργατικού δικαίου.

Το παρόν έργο εξετάζει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας από την εποχή της θέσπισης της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 του Ν 2112/1920. Μέσω συστηματικής και διεισδυτικής έρευνας ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε όλα τα κεφαλαιώδη ζητήματα που διαπλέκονται με τη μονομερή μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας και αναλύει όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, καθώς και όλες τις μορφές υπό τις οποίες συνήθως εμφανίζεται στην πράξη η μονομερής βλαπτική μεταβολή. Εν συνεχεία αναλύονται οι συνέπειες της βλαπτικής μεταβολής και οι δυνατότητες αντίδρασης που έχει κατά τη νομολογία και τη θεωρία ο μισθωτός. Τέλος, η εργασία δεν παραλείπει να εξετάσει και τις δικονομικές διαστάσεις της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής, αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα πραγματικά περιστατικά ως προς τα οποία ο μισθωτός έχει το βάρος επίκλησης και απόδειξης, καθώς και τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο μισθωτός θα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Πρόλογος

  Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. IX
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XVII
   
§1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η ιδιαιτερότητα της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 Ν 2112/1920 Σελ. 1
§2 Βασικοί άξονες της προβληματικής Σελ. 5
§3 Οι προϋποθέσεις της διάταξης της § 1 του άρθρου 7 Ν 2112/1920  
Ι. Σύμβαση εργασίας Σελ. 6
1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 6
2. Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες Σελ. 8
3. Ορισμένου ή αορίστου χρόνου; Σελ. 8
4. Σύμβαση εργασίας ενεργός και έγκυρη Σελ. 11
5. Έμμισθη εντολή δικηγόρου Σελ. 13
ΙΙ. Μεταβολή Σελ. 14
1. Γενικά Σελ. 14
2. Μεταβολή κατά παράβαση κανόνων αναγκαστικού δικαίου Σελ. 19
3. Αρκεί απλώς η μη τήρηση των συμβατικών όρων; Σελ. 22
ΙΙΙ. Μονομέρεια Σελ. 24
1. Pacta sunt servanda Σελ. 24
2. Μονομερής ενέργεια του εργοδότη Σελ. 25
3. Μεταβολή στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 29
α. Η έννοια του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 29
β. Φορέας Σελ. 34
γ. Νομική θεμελίωση Σελ. 36
i. Η θεμελίωση του διευθυντικού δικαιώματος κατά την ελληνική  
θεωρία και νομολογία Σελ. 36
ii. Γερμανική και άλλες έννομες τάξεις Σελ. 42
iii. Η ορθότερη αντιμετώπιση του ζητήματος στην ελληνική  
έννομη τάξη Σελ. 48
δ. Φύση του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 49
ε. Όρια άσκησης Σελ. 52
i. Τα όρια άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 52
ii. Διεύρυνση των ορίων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 61
iii. Περιστολή των ορίων άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 61
στ. Συνέπειες μεταβολής στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού  
δικαιώματος Σελ. 66
4. Μεταβολή δυνάμει συμβατικής ρήτρας Σελ. 67
α. Η ανάγκη ελέγχου του περιεχομένου των όρων  
της σύμβασης εργασίας Σελ. 68
i. Ο έλεγχος περιεχομένου στη Γερμανία Σελ. 68
ii. Ελληνική έννομη τάξη και έλεγχος περιεχομένου Σελ. 70
iii. Διατάξεις καίριας σημασίας Σελ. 75
β. Ρήτρες που αφορούν την παροχή του εργαζομένου  
(ρήτρες διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος) Σελ. 81
i. Έλεγχος περιεχομένου Σελ. 81
ii. Έλεγχος άσκησης Σελ. 85
γ. Ρήτρες που αφορούν την αντιπαροχή του εργοδότη Σελ. 86
i. Οι ρήτρες επιφύλαξης ανακλήσεως Σελ. 89
ii. Οι ρήτρες επιφύλαξης ελευθεριότητας Σελ. 92
δ. Ρήτρες κανονισμών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 94
ΙV. Βλάβη Σελ. 97
§4 Οι συνέπειες της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των συμβατικών όρων εργασίας του μισθωτού  
Ι. Πλάσμα δικαίου; Σελ. 105
ΙΙ. Δυνατότητες των μισθωτών Σελ. 108
1. Δυνατότητες αντίδρασης σε ατομικό επίπεδο Σελ. 108
2. Συλλογική αντίδραση των μισθωτών - Το συνταγματικά επιτρεπτό  
της απεργίας Σελ. 119
III. Η αποδοχή της μεταβολής από το μισθωτό ειδικότερα -  
Το ζήτημα υπό το πρίσμα του Αστικού Δικαίου Σελ. 122
1. Πρώτη προσέγγιση Σελ. 122
2. Κώλυμα εκ του άρθρου 8 Ν 2112/1920; Σελ. 124
3. Σιωπηρή αποδοχή Σελ. 125
4. Αντίλογος Σελ. 127
5. Αντίκρουση Σελ. 128
6. Προστασία του μισθωτού Σελ. 134
7. Χρονικό διάστημα έως τη σιωπηρή αποδοχή Σελ. 135
8. Πότε δεν υπάρχει αποδοχή Σελ. 137
§5 Ratio legis και διάκριση από συναφείς περιπτώσεις  
Ι. Ratio legis Σελ. 138
ΙΙ. Η τροποποιητική καταγγελία Σελ. 139
ΙΙΙ. Η μερική καταγγελία Σελ. 149
ΙV. Ο εξαναγκασμός του μισθωτού σε παραίτηση Σελ. 151
§6 Επιμέρους περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής  
Ι. Η μεταβολή του τόπου εργασίας του μισθωτού Σελ. 154
1. Μετάθεση και συναφείς περιπτώσεις Σελ. 154
2. Η μετάθεση εντός της Ελλάδος Σελ. 157
3. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος μετάθεσης Σελ. 165
4. Μετάθεση με ταυτόχρονη μεταβολή και άλλων συμβατικών όρων Σελ. 167
5. Ρητή πρόβλεψη περί μεταθετού ή περί αμετάθετου Σελ. 171
6. Η μετάθεση του μισθωτού στο εξωτερικό Σελ. 174
7. Άρθρο 7 Ν 2112/1920 και προστασία συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 176
ΙΙ. Μεταβολή του είδους της εργασίας - υποβιβασμός - παράλειψη προαγωγής Σελ. 178
1. Το είδος της εργασίας του μισθωτού Σελ. 178
2. Πρόσθετες εργασίες (ΑΚ 659) - ανωτέρα βία - απεργία Σελ. 181
α. Συναφείς και πρόσθετες εργασίες Σελ. 181
β. Ανωτέρα βία Σελ. 185
γ. Απεργία Σελ. 186
3. Ανάθεση κατώτερων εργασιών ή αφαίρεση καθηκόντων Σελ. 187
4. Ανάθεση κατώτερων εργασιών δυνάμει συμβατικής ρήτρας Σελ. 199
5. Παράλειψη προαγωγής του μισθωτού - παράλειψη τοποθέτησης  
σε θέση προϊσταμένου Σελ. 202
α. Παράλειψη προαγωγής Σελ. 202
β. Παράλειψη τοποθέτησης σε θέση προϊσταμένου Σελ. 205
6. Ανάθεση ανώτερων εργασιών Σελ. 208
ΙΙΙ. Η άρνηση πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού Σελ. 210
ΙV. Η μείωση των αποδοχών του μισθωτού Σελ. 219
1. Γενικά Σελ. 219
2. H μονομερής βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων  
εργασίας λόγω ανάκλησης των οικειοθελών παροχών ειδικότερα Σελ. 222
3. Οικονομική κρίση και μείωση από τον εργοδότη  
των αποδοχών του μισθωτού - η διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ Σελ. 228
4. Η θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότητα Σελ. 232
V. Η μεταβολή του χρόνου εργασίας Σελ. 235
1. Γενικά Σελ. 235
2. Μονομερής επιβολή μερικής απασχόλησης ή  
εκ περιτροπής εργασίας Σελ. 243
3. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και το σύστημα συνεχούς  
λειτουργίας της επιχείρησης Σελ. 251
VI. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη και μονομερής  
βλαπτική μεταβολή Σελ. 253
VII. Ο δανεισμός του μισθωτού Σελ. 257
VIII. Βάναυση ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδότη -  
παράβαση της υποχρεώσεως πρόνοιας - επιβολή  
πειθαρχικών ποινών Σελ. 260
§7 Ευθύνη του εργοδότη πέραν της διάταξης του άρθρου 7 Ν 2112/1920: ΑΚ 914 επ. - ΑΚ 57, 59  
Ι. Αδικοπρακτική ευθύνη του εργοδότη Σελ. 264
ΙΙ. Προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού Σελ. 265
§8 Οι δικονομικές διαστάσεις του ζητήματος της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των συμβατικών όρων εργασίας του μισθωτού Σελ. 269
§9 Αξιολόγηση της παρεχόμενης από το άρθρο 7 Ν 2112/1920 προστασίας Σελ. 278
Βιβλιογραφία  
I. Ελληνική Σελ. 283
II. Ξενόγλωσση Σελ. 304
IIΙ. Ιστοσελίδες Σελ. 315
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 317
Back to Top