Βιντεοσκοπημένο

Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν 4738/2020


Ζητήματα Πτωχευτικού – Φορολογικού Δικαίου & η συμμετοχή του Δημοσίου
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.
Παρεμβάσεις: Αλαμπάση Θ., Μάλλιου Α.

Το Σεμινάριο θα δώσει έμφαση και θα επικεντρωθεί σε ειδικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία εξυγίανσης στον νέο πτωχευτικό νόμο, που απασχολούν ιδιαίτερα την πράξη, όπως ιδίως η ομαδοποίηση των πιστωτών σε δύο κατηγορίες, η παράκαμψη της μίας κατηγορίας πιστωτών κατά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, η παράκαμψη των εταίρων αλλά και του οφειλέτη για τη σύναψη και υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης, η συναίνεση του Δημοσίου και το τεκμήριο της συναίνεσής του και ο ιδιαίτερα διευρυμένος ρόλος του ειδικού εντολοδόχου. Ομοίως, με δύο ξεχωριστές παρεμβάσεις, θα παρουσιαστούν τα κυριότερα ζητήματα φορολογικού δικαίου που ανακύπτουν στις συμφωνίες εξυγίανσης καθώς και η συμμετοχή του Δημοσίου.

1η ενότητα (Βασική Εισήγηση)

 • Η εξεύρεση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των συναινούντων πιστωτών

         -Η κατάσταση των πιστωτών – ποιες απαιτήσεις καταχωρούνται

         -Το τεκμήριο συναίνεσης των φορέων του Δημοσίου

 • Η παράκαμψη του οφειλέτη ή/και των εταίρων κατά τη σύναψη και υλοποίηση της συμφωνίας (υποχρεωτική εξυγίανση)
 • Το περιεχόμενο της συμφωνίας και η υλοποίησή της
      -Ποιες απαιτήσεις καταλαμβάνονται
      -Οι υπό αίρεση και μελλοντικές απαιτήσεις
      -Δυνατότητες ρύθμισης
      -Η περίπτωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων – επιχείρησης στο πλαίσιο της συμφωνίας – Πρακτικά ζητήματα
 • Ο διευρυμένος ρόλος του Ειδικού Εντολοδόχου
 • Οι προϋποθέσεις επικύρωσης
 • Η νέα Έκθεση του Εμπειρογνώμονα – Βοήθημα της διαδικασίας ή τυπολατρία;
 • Προληπτικά μέτρα, πριν και μετά τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης
 • Δικονομικά ζητήματα

 

2η Ενότητα (Παρεμβάσεις)

 • Συμφωνίες εξυγίανσης και φορολογία
      -Γενικό πλαίσιο – πρόβλεψη
      -Μεταχείριση ήδη βεβαιωμένων φορολογικών βαρών
      -Διασφαλιστικά – προληπτικά μέτρα για την εξασφάλιση του δημοσίου
      -Ευθύνη διοικητών – διαχειριστών – εταίρων
      -Φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
 • Συμφωνίες εξυγίανσης και συμμετοχή του Δημοσίου

            -Η συμμετοχή των φορέων του Δημοσίου στη συμφωνία
            -Η παρέμβασή του στη διαδικασία ως πιστωτής χωρίς συναίνεση και
             με τεκμαιρόμενη συναίνεση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως επίσης σε λογιστές, τραπεζικά στελέχη, στελέχη της αγοράς εν γένει και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης οφειλών.

Μαρία Ορφανίδου

H Μαρία Ε. Ορφανίδου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Karls – Ruprecht της Χαϊδελβέργης. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιριών, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου εξυγίανσης και της κεφαλαιαγοράς. Έχει συμβάλει σε συλλογικά έργα στις θεματικές του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ενώ έχει προβεί και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά. Είχε διατελέσει μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα με το Ν 4446/2016 και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (2015 - 2017).

Θεώνη Αλαμπάση

Η Θεώνη Αλαμπάση είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στον δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007, ως νομική σύμβουλος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και υπό την ιδιότητά της αυτή, συμμετείχε στη νομική ομάδα συγγραφής του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Παράλληλα, είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Ασπασία Μάλλιου

Η Ασπασία Μάλλιου είναι δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος. Είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρίας PotamitisVekris, εκδότρια και διευθύντρια του δεκαπενθήμερου φορολογικού - νομικού περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας». Είναι επίσης γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, καθώς και ταμίας του Ελληνικού Παρατήματος της IFA και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Κωδ. 19375
6 ώρες
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.
Παρεμβάσεις: Αλαμπάση Θ., Μάλλιου Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ζητήματα Πτωχευτικού – Φορολογικού Δικαίου & η συμμετοχή του Δημοσίου

Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν 4738/2020


Κωδ. 19375
6 ώρες
Εισηγητές: Ορφανίδου Μ.
Παρεμβάσεις: Αλαμπάση Θ., Μάλλιου Α.
Back to Top