Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 261 ΑΚ

Σε απόθεμα

Τιμή: 55,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 18187
Περάκη Β.

Η μονογραφία «Η παραγραφή μετά την άσκηση της αγωγής» έχουσα ως πυρήνα το άρθρο 261 ΑΚ, του οποίου το ακριβές νόημα επιχειρεί να ανιχνεύσει, επεκτείνεται σε πλήθος ακόμη ρυθμίσεων περί παραγραφής (εντός και εκτός του Αστικού Κώδικα), με τις οποίες συμπλέκεται η ρύθμιση της 261 ΑΚ.

Το έργο προσεγγίζει ερμηνευτικά το ισχύον σύστημα (= διακοπή με -καταρχήν- διάρκεια μέχρι την τελεσιδικία ή την κατ' άλλον τρόπο περάτωση της δίκης) σε αντιπαραβολή προς το προϊσχύσαν που είχε οδηγήσει σε δίκες-παραγραφοδρομίες.

Παρουσιάζει, επίσης, αναλυτικά:

  • το στάδιο μετά την περάτωση της δίκης
  • την επίδραση στην παραγραφή διαδικασιών, όπως η διαμεσολάβηση
  • την προβολή, απόκρουση και τις συνέπειες της ένστασης συμπλήρωσης της παραγραφής μετά την άσκηση της αγωγής
  • το αν νοείται εν επιδικία διαδρομή της παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, καθώς και της αποσβεστικής προθεσμίας

Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ακαδημαϊκό, αλλά και φοιτητή νομικών σχολών.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. IX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Προσέγγιση του ζητήματος
Α. Η προβληματική της παραγραφής μετά την άσκηση της αγωγής Σελ. 3
Β. Η παραγραφή: Βασικές νομοθετικές επιλογές
1. Έννοια και λειτουργία Σελ. 6
2. Έναρξη Σελ. 14
3. Αντικείμενο Σελ. 19
4. Δικαιολογητικοί λόγοι Σελ. 21
Γ. Η διακοπή και η αναστολή της παραγραφής Σελ. 31
Δ. Η επίδραση της άσκησης της αγωγής στην παραγραφή Σελ. 40
Ε. Η παραγραφή μετά την άσκηση της αγωγής Σελ. 45
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ
§ 2. Ιστορική αναδρομή
Α. Άσκηση της αγωγής και παραγραφή στο ρωμαϊκό και το βυζαντινό δίκαιο Σελ. 55
Β. Άσκηση της αγωγής και παραγραφή κατά τη νομοθεσία πριν από τον Αστικό Κώδικα Σελ. 61
§ 3. Το παλαιό άρθρο 261 ΑΚ
Α. Περιεχόμενο και πρότυπα Σελ. 72
Β. Τα κύρια ερμηνευτικά ζητήματα
1. Η «τελευταία διαδικαστική πράξη»
α. Διακοπή στιγμιαία ή με διάρκεια; Σελ. 75
β. Συμπλήρωση της παραγραφής με την παρέλευση του χρόνου της ανάμεσα σε δύο διαδικαστικές πράξεις Σελ. 82
β. Συμπλήρωση της παραγραφής με την παρέλευση του χρόνου της ανάμεσα σε δύο διαδικαστικές πράξεις Σελ. 82
2. Προθεσμία έφεσης και παραγραφή: Ήταν προϋπόθεση της ΑΚ 261 εδ. β’ η επιδικία; Σελ. 83
3. Η επανέναρξη της παραγραφής του άρθρου 250 ΑΚ και λοιπών βραχυπρόθεσμων μετά τη διακοπή τους με την έγερση της αγωγής Σελ. 89
Γ. Το άτοπο: Συμπλήρωση της παραγραφής δίχως αδράνεια
1. Τα αδιέξοδα από την εφαρμογή της ΑΚ 261 εδ. β’ Σελ. 92
2. Οι προσπάθειες της δικηγορικής πράξης Σελ. 94
3. Οι προτάσεις της θεωρίας Σελ. 95
α. Προσφυγή στην ΑΚ 255 εδ. α’ Σελ. 95
β. Προσφυγή στην ΑΚ 281 Σελ. 96
γ. Λύσεις εντός του πλαισίου της ΑΚ 261 εδ. β’ Σελ. 96
4. Η στάση της νομολογίας Σελ. 99
Δ. Αποτίμηση Σελ. 111
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
§ 4. Διακοπή της παραγραφής με την άσκηση της αγωγής (ΑΚ 261 § 1 εδ. α’)
Α. Εισαγωγικά: Η νομοθετική μεταβολή Σελ. 117
Β. Η έναρξη της διακοπής
1. Άσκηση αγωγής Σελ. 118
2. Ιδίως η επίδοση της αγωγής
α. Ανύπαρκτη, εκπρόθεσμη ή άκυρη επίδοση Σελ. 126
β. Πλασματική ή πραγματική επίδοση; Σελ. 146
3. Άλλα διακοπτικά της παραγραφής επιθετικά μέσα του δικαιούχου
α. Ισοδύναμα της αγωγής Σελ. 156
β. Ασφαλιστικά μέτρα (ιδίως νομής ή κατοχής); Σελ. 160
γ. Διαταγή πληρωμής Σελ. 164
δ. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ήδη προς υποστήριξη κατηγορίας Σελ. 173
4. Η εμβέλεια του διακοπτικού αποτελέσματος
α. Ως προς το αντικείμενο Σελ. 180
β. Ως προς τα υποκείμενα Σελ. 189
§ 5. Η λήξη της διακοπής (= Η επανέναρξη της παραγραφής)
Α. Ο κανόνας: Διακοπή με διάρκεια μέχρι την τελεσιδικία ή την κατ’ άλλον τρόπο περάτωση της δίκης (ΑΚ 261 § 1 εδ. β’) Σελ. 203
Β. Η εξαίρεση: Επανέναρξη της παραγραφής πριν από την τελεσιδικία ή την κατ’ άλλον τρόπο περάτωση της δίκης (ΑΚ 261 § 2 εδ. α’)
1. Αντίφαση προς την πρώτη παράγραφο; Σελ. 216
2. Οι προϋποθέσεις
α. Μη επίσπευση της προόδου της δίκης από τους διαδίκους Σελ. 217
β. Μη πρόβλεψη προθεσμίας για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από τους διαδίκους Σελ. 228
3. Η έννομη συνέπεια: Επανέναρξη της παραγραφής έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου Σελ. 237
α. Η «τελευταία διαδικαστική πράξη» Σελ. 238
β. Το εξάμηνο Σελ. 240
Γ. Η επιστροφή στον κανόνα: Επαναδιακοπή της παραγραφής με την επίσπευση της προόδου της δίκης από οποιονδήποτε διάδικο (ΑΚ 261 § 2 εδ. β’) Σελ. 245
1. Η προϋπόθεση της «επίσπευσης της προόδου της δίκης» Σελ. 246
2. Η έννομη συνέπεια της «εκ νέου διακοπής της παραγραφής» Σελ. 246
Δ. Αποτίμηση Σελ. 251
§ 6. Η παραγραφή μετά την τελεσιδικία ή την κατ’ άλλον τρόπο περάτωση της δίκης
Α. Μετά την τελεσιδικία
1. Εισαγωγικά Σελ. 257
2. Τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής για μη ουσιαστικούς λόγους
α. Οι κανόνες του άρθρου 263 ΑΚ Σελ. 257
β. Ειδικά η απόρριψη της αγωγής λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας Σελ. 270
γ. Ειδικά η απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για μέλλουσα ζημία ως προώρως ασκηθείσας Σελ. 273
3. Τελεσίδικη βεβαίωση της αξίωσης
α. Έναρξη εικοσαετούς παραγραφής (ΑΚ 268) Σελ. 280
β. Αναγκαστική εκτέλεση και παραγραφή Σελ. 285
4. Τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής για ουσιαστικούς λόγους Σελ. 293
5. Αναίρεση και παραγραφή
α. Η νομολογία υπό το παλαιό άρθρο 261 ΑΚ Σελ. 295
β. Το καθεστώς υπό το νέο άρθρο 261 ΑΚ Σελ. 302
Β. Μετά την περάτωση της δίκης κατ’ άλλον τρόπο
1. Περιπτωσιολογία Σελ. 311
2. Η κατά την ΚΠολΔ 260 § 2 εδ. β’ θεωρούμενη ως μη ασκηθείσα αγωγή Σελ. 316
§ 7. Η διάταξη διαχρονικού δικαίου του άρθρου 261 § 3 ΑΚ Σελ. 319
§ 8. Η επίδραση της τροποποίησης του άρθρου 261 ΑΚ σε άλλους διακοπτικούς λόγους
Α. Αναγγελία σε πτώχευση και υποβολή ένστασης συμψηφισμού Σελ. 325
Β. Οι περιπτώσεις του άρθρου 269 ΑΚ Σελ. 327
1. Διαιτησία Σελ. 328
2. Υποβολή της διαφοράς σε διοικητική αρχή Σελ. 330
3. Διοικητική δίκη Σελ. 335
Γ. Η διακοπή της χρησικτησίας Σελ. 342
§ 9. Προπαρασκευαστικές και εναλλακτικές της αγωγής διαδικασίες και η επίδρασή τους στην παραγραφή
Α. Απαιτούμενες για την άσκηση της αγωγής προπαρασκευαστικές διαδικασίες (ΑΚ 262)
1. Το περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 346
2. Περιπτωσιολογία προπαρασκευαστικών διαδικασιών
α. Παλαιότερα παραδείγματα Σελ. 347
β. Η προδικασία του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων Σελ. 348
γ. Η προδικασία των αγωγών αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου Σελ. 351
δ. Οι ενδικοφανείς προσφυγές στις διοικητικές διαφορές Σελ. 352
Β. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς
1. Αίτηση για συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 209 επ.) Σελ. 353
2. Διαμεσολάβηση Σελ. 358
§ 10. Αποσβεστική προθεσμία μετά την άσκηση της αγωγής
Α. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία: Ομοιότητες και διαφορές Σελ. 371
Β. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την παραγραφή, ιδίως μετά την άσκηση της αγωγής, στην αποσβεστική προθεσμία Σελ. 375
Γ. Ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 388
§ 11. Ένσταση συμπλήρωσης της παραγραφής μετά την άσκηση της αγωγής: Προβολή, απόκρουση, συνέπειες
Α. Χρόνος και τρόπος προβολής Σελ. 395
Β. Απόκρουση της ένστασης από τον δικαιούχο
1. Πιθανοί αμυντικοί ισχυρισμοί Σελ. 410
2. Ιδίως η αντένσταση καταχρηστικότητας της ένστασης παραγραφής Σελ. 419
Γ. Συνέπειες της αποδοχής της ένστασης παραγραφής Σελ. 426
Δ. Αποκλίσεις στην αποσβεστική προθεσμία Σελ. 430
Ε. Αποκλίσεις στην παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Σελ. 434
ΣΤ. Ομοδικία και παραγραφή μετά την άσκηση της αγωγής Σελ. 440
§ 12. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 445
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Σελ. 451
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 469
Back to Top