Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17149
Παπάζογλου Γ.
Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Aντικείμενο του βιβλίου «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης - Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης» είναι η μελέτη της οργάνωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων, με την ανάδειξη γεγονότων, μεταβολών και προβληματισμών πάνω σε πολιτιστικά ζητήματα με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, χωροταξικές και περιφερειακές διαστάσεις.

Eιδικότερα, το βιβλίο μελετά την πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τον ρόλο της στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη, όπως αυτή αναδύεται σε ένα Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, στη Θράκη, τον Δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για μια περιοχή με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά όπου οι λαϊκές πολιτισμικές εκφράσεις όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής των κατοίκων.  Σκοπός του εγχειριδίου είναι η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιφερειακών διαστάσεων των πολιτιστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται διεξοδικά η εξέταση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της αστικής αναζωογόνησης, η ευρωπαϊκή εμπειρία, η έρευνα της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Ξάνθης και η διερεύνηση χρήσιμων εργαλείων δράσης.

Πρόκειται για πρωτότυπη μελέτη, που γίνεται για πρώτη φορά για ελληνικό Δήμο. Βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης στατιστικών της UNESCO. Στο πλαίσιο της έρευνας, η συγγραφέας αξιοποίησε τα εργαλεία της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, τις αρχές της επιστήμης της κοινωνικής πολιτικής, της περιφερειακής ανάπτυξης, της επικοινωνίας, των πολιτισμικών σπουδών, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.

Η μελέτη διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο. Η συγγραφέας εξετάζει τις βασικές έννοιες, εστιάζει στην οικονομία του πολιτισμού, αναλύει τις πολιτικές κατευθύνσεις περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την άσκηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας, επισημαίνοντας παράλληλα τις σχετικές μελέτες σε διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Ξάνθης. Η συγγραφέας αναφέρεται στους στόχους και τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας, μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ξάνθης, αναλύει την πολιτιστική πολιτική, το περιβάλλον και γενικότερα την πολιτιστική εικόνα της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιτόπια έρευνα που διενήργησε η συγγραφέας για τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ξάνθης, αποτυπώνοντας και τον αντίκτυπό τους σε σχέση με τα εμπειρικά αποτελέσματα και τη βάση στατιστικών της UNESCO.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη πολιτιστική πολιτική από τον Δήμο Ξάνθης και διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας από την ανάλυση ενός ελληνικού Δήμου.

Στο τέλος του πονήματος παρατίθεται πλήθος χρήσιμων παραρτημάτων, πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, για την πληρέστερη τεκμηρίωση και κατανόηση της έρευνας, αλλά και για την περαιτέρω εμβάθυνση και επέκταση της προβληματικής που πραγματεύεται η μελέτη.

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών πολιτικών. Το ανά χείρας βιβλίο δύναται να αποτελέσει την αφορμή για την ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού σχετικού με το ρόλο της πολιτιστικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Ευχαριστίες Σελ. ΧΙΙΙ
Προλογικό σημείωμα Σελ. XVII
Συντομογραφίες Σελ. XXIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πολιτισμός, Κουλτούρα, Πολιτιστική Πολιτική - Βασικές έννοιες, ορισμοί και θεωρητικό υπόβαθρο
1.1 Πολιτισμός - Κουλτούρα: Θεωρητική αποσαφήνιση των όρων και εννοιολογική χρήση τους Σελ. 9
1.2 Πολιτιστική πολιτική: Σκοποί και στόχοι Σελ. 16
1.2.1 Πολιτιστική πολιτική και πολιτιστική διπλωματία Σελ. 19
1.3 Πολιτιστική αποκέντρωση και πολιτιστική δημοκρατία - Ο ρόλος της Τ.Α. Σελ. 20
1.4 Βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτιστική αποκέντρωση ως μοχλός αναζωογόνησης της πόλης Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Οικονομία του Πολιτισμού
2.1 Ο Πολιτισμός από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές κινήσεις Σελ. 29
2.2 Ο πολιτιστικός αντίκτυπος στη οικονομική ανάπτυξη Σελ. 31
2.3 Ο ρόλος των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών Σελ. 33
2.3.1 Γενικό πλαίσιο Σελ. 33
Περιεχόμενα
2.3.2 Πολιτισμός και Ανάπτυξη - Συνέργειες και Δράσεις - Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα Σελ. 34
2.3.3 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Εννοιολογικό πλαίσιο και εθνικές προσεγγίσεις Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και ανάπτυξη στην Ευρώπη
3.1 Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική - Περιφερειακές ανισότητες Σελ. 39
3.2 Το πλαίσιο και οι διαστάσεις της Πολιτιστικής πολιτικής της Ε.Ε. Σελ. 41
3.3 Πολιτιστικοί θεσμοί της Ε.Ε.: Συμβολή στην περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη Σελ. 46
3.3.1 Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Σελ. 46
3.3.2 Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων των πόλεων - Συμβολή στην πολιτιστική πρόοδο Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Πολιτιστική Πολιτική και αναζωογόνηση ευρωπαϊκών δήμων
4.1 Άξονες παρεμβάσεων Σελ. 48
4.2 Στρατηγικά διλήμματα Σελ. 51
4.3 Το παράδειγμα των πολιτιστικών πρωτευουσών - Πετυχημένες πρακτικές από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης Σελ. 54
4.4 Ευρωπαϊκή εμπειρία - Καλές πρακτικές δήμων Σελ. 59
4.4.1 Οι Δήμοι στη Γαλλία Σελ. 60
4.4.2 Οι Δήμοι στις Σκανδιναβικές χώρες της Φινλανδίας και της Σουηδίας Σελ. 63
4.4.3 Οι Δήμοι στη Τουρκία Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μελέτες περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο
5.1 Εισαγωγικά Σελ. 68
5.2 Μελέτες Σελ. 69
5.3 Μελέτη μεθοδολογίας για τα στατιστικά του πολιτισμού (Unesco 1999) Σελ. 75
5.3.1 Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη σχέση του Πολιτισμού και της Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Unesco Σελ. 75
5.3.2 Πλαίσιο στατιστικών της Unesco Σελ. 76
5.3.3 H ενότητα δεικτών της Unesco για το ρόλο του Πολιτισμού στην Ανάπτυξη (“The UNESCO Culture for Development Indicator Suite”) Σελ. 79
5.4. Σύστημα Τοπικών Πολιτισμικών Δεικτών του F. Matarasso Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Άσκηση περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα - Η Τ.Α. φορέας άσκησης Πολιτιστικής Πολιτικής
6.1 Ο πολιτισμός στην Ελλάδα: Φορείς που ασκούν περιφερειακή πολιτική Σελ. 85
6.2 Ο Ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σελ. 88
6.3 Φορείς άσκησης τοπικής πολιτιστικής πολιτικής - Ο διευρυμένος ρόλος των ΟΤΑ Σελ. 91
6.3.1 Εισαγωγή Σελ. 91
6.3.2 Η Τ.A. ως θεσμός - Σχέδιο συνενώσεων «Καλλικράτης» και Πολιτιστική Πολιτική των νέων ΟΤΑ - Θεσμικές αλλαγές, ζητήματα και προκλήσεις Σελ. 93
6.3.3 Πολιτιστικές αρμοδιότητες της Τ.Α. . Σελ. 96
6.3.4 Η πολιτιστική πολιτική των Δήμων ως προστιθέμενη αξία: Αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς πόρους Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Μεθοδολογία της έρευνας
7.1 Ο χαρακτήρας της έρευνας Σελ. 108
7.2 Μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος Σελ. 110
7.3 Πολυκριτηριακή ανάλυση MAVT Σελ. 115
7.4 Στόχοι της έρευνας Σελ. 116
7.5 Ερευνητικές υποθέσεις - Προβληματισμοί Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο Δήμος της Ξάνθης σήμερα - Περιγραφή πεδίου έρευνας
8.1 Η Περιφέρεια της Θράκης Σελ. 120
8.2 Ο νομός Ξάνθης Σελ. 126
8.3 Η πόλη της Ξάνθης - Ιστορική Αναδρομή Σελ. 129
8.4 Η Παλαιά Ξάνθη ή «Ξάνθη η διατηρητέα» Σελ. 132
8.5 Ο Δήμος Ξάνθης σήμερα Σελ. 134
8.5.1. Σύντομη παρουσίαση Σελ. 134
8.5.2. Αναπτυξιακές υποδομές - Δίκτυα Σελ. 141
Δίκτυα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης Σελ. 142
8.5.3 Η ανάπτυξη του πληθυσμού - Το πληθυσμιακό προφίλ Σελ. 143
8.5.4 Διοικητικές μεταβολές του Δήμου Ξάνθης - Ιστορικό συνενώσεων Σελ. 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πολιτιστική πολιτική στον Δήμο Ξάνθης και πολιτιστικοί πόροι
9.1 Εισαγωγικά Σελ. 151
9.2 Πολιτιστικό προφίλ Σελ. 152
9.2.1. Οι πολιτιστικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης Σελ. 152
9.2.2. Πολιτιστικές Δομές Σελ. 156
9.2.3 Τα Πολιτιστικά Ιδρύματα (Ίδρυμα Τσουδερού, Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.) Σελ. 157
9.2.4. Ερασιτεχνικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι Σελ. 158
9.3 Οργάνωση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σελ. 161
9.3.1 Θρακικές λαογραφικές εορτές - Καρναβάλι Σελ. 164
9.3.2 Γιορτές Παλιάς Πόλης Σελ. 166
9.3.3 Γιορτές Νεολαίας Σελ. 168
9.3.4 Χατζηδάκειο Φεστιβάλ Σελ. 169
9.3.5 Εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων Σελ. 170
9.3.6 Αδελφοποιήσεις Σελ. 171
9.4. Η συνεισφορά του αθλητισμού στον πολιτιστικό τομέα Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης - Πολιτισμός: Δράσεις και Συνέργειες
Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δ. Ξάνθης Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η επιτόπια έρευνα
11.1 Επιλογή Ερευνητικής Προσέγγισης και Δομή Ερωτηματολογίου Σελ. 181
11.2. Ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας Σελ. 183
11.2.1 Περιγραφική Ανάλυση Σελ. 184
11.2.2 Ποσοτική Ανάλυση - Έλεγχοι ανεξαρτησίας x2 Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επαλήθευση των δεικτών της Unesco
12.1 «Βάση δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη της UNESCO»: Επαλήθευση των απαντήσεων με τους δείκτες μέτρησης Σελ. 191
1η Διάσταση: Διακυβέρνηση και πολιτιστικά δικαιώματα Σελ. 194
2η Διάσταση: Κληρονομιά Σελ. 199
3η Διάσταση: Επικοινωνία Σελ. 202
4η Διάσταση: Οικονομία του πολιτισμού Σελ. 203
5η Διάσταση: Συμμετοχή και κοινωνική συνοχή Σελ. 206
6η Διάσταση:Εκπαίδευση Σελ. 210
7η Διάσταση: Ισότητα Σελ. 214
12.2 Ανακεφαλαίωση της επαλήθευσης της «Βάσης δεικτών του πολιτισμού για την ανάπτυξη, της UNESCO» στην περίπτωση της Ξάνθης Σελ. 220
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Προτάσεις για τον Δήμο Ξάνθης - Εργαλεία πετυχημένης πολιτικής
13.1 Διαπιστώσεις Σελ. 228
13.2. Διοικητικά - Θεσμικά εργαλεία πολιτιστικής πολιτικής Σελ. 231
13.2.1 Τοπικές Πολιτιστικές Δράσεις στο Δήμο Ξάνθης - Τοπικά σχέδια Σελ. 231
13.2.2 Προγραμματικός σχεδιασμός από το Δήμο Ξάνθης Σελ. 232
13.2.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός - Management στο Δήμο Ξάνθης Σελ. 233
13.2.4 Δομές Σελ. 234
13.2.5 Νέες Τεχνολογίες: Η αξιοποίηση από το Δήμο Ξάνθης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της πολιτιστικής πολιτικής Σελ. 235
13.2.6 Επικοινωνιακή πολιτική στο Δήμο Ξάνθης - Μοντέλα επικοινωνίας Σελ. 236
13.3 Οικονομικά εργαλεία - Πηγές χρηματοδοτήσεων του Δήμου Ξάνθης Σελ. 238
13.3.1 Χορηγία Σελ. 238
13.3.2 Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο Δήμο Ξάνθης - Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας Σελ. 239
13.3.3 Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη Σελ. 241
13.4 Ευρωπαϊκά προγράμματα Σελ. 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Συμπεράσματα Σελ. 244
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο έρευνας 2013 Σελ. 257
Παράρτημα Iα: Περιγραφική στατιστική - Απαντήσεις ερωτηματολογίου Σελ. 264
Παράρτημα ΙΙ: Πόρισμα Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής Σελ. 276
Παράρτημα ΙΙΙ: Νομοθεσία Σελ. 278
Παράρτημα ΙV: Η διοικητική δομή των κρατών - μελών της Ε.Ε. πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σελ. 283
Παράρτημα V: Διοικητική διαίρεση των Περιφερειών πριν την εφαρμογή του σχεδίου συνενώσεων «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σελ. 286
Παράρτημα VI: Διατελέσαντες Δήμαρχοι Ξάνθης Σελ. 287
Παράρτημα VΙΙ: Εφημερίδες της Ξάνθης Σελ. 288
Παράρτημα VΙΙΙ: Ραδιόφωνα της Ξάνθης Σελ. 289
Παράρτημα VΙΧ: Δήλωση Εθελοντή - Εθελόντριας Σελ. 291
Παράρτημα Χ: Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης Σελ. 293
Παράρτημα ΧΙ: Έργα αποκατάστασης κτιρίων για πολιτιστική χρήση Σελ. 296
Παράρτημα ΧΙΙ: Πίνακας: Έσοδα και Έξοδα του Κ. Πολιτισμού 2011-2013 Σελ. 298
Παράρτημα ΧΙII: Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Ξάνθης Σελ. 299
Παράρτημα ΧIV: Έλεγχος Κανονικότητας Σελ. 301
Παράρτημα XV: Χάρτες Σελ. 302
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 305
ΠΗΓΕΣ
Α΄ - Νόμοι Σελ. 333
Β΄ - Αποφάσεις Σελ. 333
Γ΄ - Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 334
Δ΄ - Έγγραφα ΟΗΕ Σελ. 334
Ε΄ - Εκθέσεις - Προγράμματα Σελ. 334
ΣΤ΄ - Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Σελ. 335
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 343
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1: Σύνοψη διαφορετικών προσεγγίσεων μαζικής κουλτούρας Σελ. 12
Πίνακας 2: Σύνοψη των διαφορετικών σημασιών των όρων κουλτούρα/πολιτισμός Σελ. 15
Πίνακας 3: Αλλαγές στην αντίληψη περί χώρου και χρόνου Σελ. 22
Πίνακας 4: Περίληψη των εθνικών προσεγγίσεων των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών Σελ. 36
Πίνακας 5: Μοντέλο / διαδικασία για τη μέτρηση του αντίκτυπου του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΚΠΔΒ) Σελ. 37
Πίνακας 6: Προτεραιότητες Πολιτιστικής Πολιτικής κρατών μελών της Ε.Ε. Σελ. 44
Πίνακας 7: Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες Σελ. 54
Πίνακας 8: Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ΠΠΕ Σελ. 56
Πίνακας 9Α: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα Σελ. 72
Πίνακας 9Β: Μελέτες για τον αντίκτυπο του πολιτιστικού τομέα Σελ. 73
Πίνακας 10: Κατηγοριοποίηση Matarasso Σελ. 82
Πίνακας 11: Τοπικοί Πολιτισμικοί Δείκτες Matarasso Σελ. 83
Πίνακας 12: Περίγραμμα του πολιτιστικού τομέα Σελ. 86
Πίνακας 13: Διαρθρωτικά Ταμεία στην Ελλάδα 2007-2013 Σελ. 89
Πίνακας 14: Διοικητική Δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σελ. 95
Πίνακας 15: Μελέτη περίπτωσης Σελ. 108
Πίνακας 16: Στρατηγικές για την αντιμετώπιση απειλών στην εγκυρότητα Σελ. 111
Πίνακας 17: Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες Σελ. 123
Πίνακας 18: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις/Φεστιβάλ Π.Ε. Α.Μ.Θ. Σελ. 124
Πίνακας 19: Κατανομή ΒΙ.ΠΕ. ανά Νομό και στο σύνολο της Περιφέρειας Σελ. 139
Πίνακας 20: Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης Σελ. 142
Πίνακας 21: Πυκνότητα μονίμου πληθυσμού Σελ. 144
Πίνακας 22: Εξέλιξη Πραγματικού Πληθυσμού Π.Ε. Θράκης (1991-2011) Σελ. 144
Πίνακας 23: Ομάδες ηλικιών Δήμων ΠΕ Ξάνθης Σελ. 146
Πίνακας 24: Δείκτης γήρανσης του πληθυσμού Σελ. 146
Πίνακας 25: Κατάσταση ασχολίας μονίμου πληθυσμού Σελ. 147
Πίνακας 26: Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 147
Πίνακας 27: Κτιριακές εγκαταστάσεις για την στέγαση των Ν.Π. Σελ. 154
Πίνακας 28: Πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Ξάνθης Σελ. 159
Πίνακας 29: Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Δήμο Ξάνθης Σελ. 163
Πίνακας 30: Θέματα Καρναβαλιού Σελ. 166
Πίνακας 31: Προφίλ των συμμετεχόντων Σελ. 184
Πίνακας 32: Διαστάσεις της βάσης του πολιτισμού για την ανάπτυξη Σελ. 192
Πίνακας 33: Eρωτήσεις και απαντήσεις ερωτηματολογίου έρευνας Σελ. 199
Πίνακας 34: Πίνακας ερωτήσεων και απαντήσεων ερωτηματολογίου Σελ. 204
Πίνακας 35: Ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης μονίμου πληθυσμού Σελ. 210
Πίνακας 36: Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Π.Ε. και στον Δήμο Ξάνθης Σελ. 211
Πίνακας 37Α: «Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης διασώζουν ήθη, έθιμα και παραδόσεις;» Σελ. 211
Πίνακες 37Β: Ψυχαγωγία - Διασκέδαση Σελ. 212
Πίνακας 37Γ: Προώθηση νέας δημιουργίας Σελ. 212
Πίνακας 38: «Πόσο ενημερωμένος είστε για τις πολιτιστικές δράσεις;» Σελ. 213
Πίνακας 39: Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της Ξάνθης Σελ. 224
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 1: Το παλιό σχήμα της ανάπτυξης Σελ. 25
Διάγραμμα 2: Tο νέο σχήμα της ανάπτυξης Σελ. 25
Διάγραμμα 3: Τα πέντε στάδια του πολιτιστικού κύκλου Σελ. 77
Διάγραμμα 4: Οργανόγραμμα Δήμου Ξάνθης Σελ. 138
Διάγραμμα 5: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού Δήμων Ξάνθης 2001-2011 Σελ. 144
Διάγραμμα 6: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σελ. 145
Διάγραμμα 7: «Οι πολιτιστικές δράσεις αποφέρουν πολιτικό όφελος;» Σελ. 197
Διάγραμμα 8: «Κατά πόσο επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα συνενώσεων Δήμων “Καλλικράτης”»; Σελ. 197
Διάγραμμα 9: «Πόσο συχνά συμμετέχετε στις ακόλουθες εκδηλώσεις εσείς και η οικογένειά σας»; Σελ. 206
Διάγραμμα 10: «H συμμετοχή σας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις πριν την οικονομική κρίση ήταν ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη;» Σελ. 207
Διάγραμμα 11: «Πώς θα περιγράφατε τη συμμετοχή σας στα πολιτιστικά;» Σελ. 208
Διάγραμμα 12: Εκπαιδευτικό κεφάλαιο Σελ. 214
Διάγραμμα 13: «Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τις επισκέψεις σας στις ακόλουθες εκδηλώσεις;» Σελ. 216
Διάγραμμα 14: «Σε τι βαθμό καλύπτουν οι δραστηριότητες τις προσωπικές σας ανάγκες όσον αφορά τον πολιτισμό;» Σελ. 217
Διάγραμμα 15: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών όσον αφορά τον πολιτισμό;» Σελ. 218
Διάγραμμα 16: «Πώς θα αξιολογούσατε από το 0 έως το 10 την ποιότητα των πολιτιστικών δράσεων της περιοχής σας» Σελ. 218
Διάγραμμα 17: Συνέργιες στόχων Σελ. 234
Διάγραμμα 18: Οικονομική κρίση - Επιδράσεις Σελ. 241
ΧΑΡΤΕΣ
Χάρτης 1Α: Η Θράκη στην Ελλάδα Σελ. 119
Χάρτης 1Β: Η Ξάνθη στη Θράκη Σελ. 119
Χάρτης 2: Άξονες ανάπτυξης Σελ. 121
Χάρτης 3: Κατηγορίες περιοχών με προτεραιότητα στον τουρισμό Σελ. 122
Χάρτης 4: Νομός Ξάνθης Σελ. 127
Χάρτης 5: Σημαντικά σημεία της Θράκης Σελ. 128
Χάρτης 6: Ξάνθεια Σελ. 130
Χάρτης 7: Οδική σύνδεση Ξάνθη - Βουλγαρία Σελ. 135
Χάρτης 8Α: Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες Σελ. 136
Χάρτης 8Β: Εγνατία Οδός στην Α.Μ.Θ. - Σταθμοί διοδίων Σελ. 136
Χάρτης 9: Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Σελ. 137
Χάρτης 10Α: Δήμοι Νομού Ξάνθης Σελ. 150
Χάρτης 10Β: Δήμοι Νομού Ξάνθης Σελ. 150
Χάρτης 11Α: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου Σελ. 175
Χάρτης 11Β: Χαρτογραφική αναπαράσταση οδικού δικτύου Σελ. 176
Χάρτης 12: Πομακοχώρια της Ξάνθης Σελ. 223
Back to Top