Κωδ. 18208|18209|18210
6 ώρες
Τρίτη 8 και Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 (17:00 – 20:00)
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.
Τρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΔΑ


Σε σειρά ελληνικών υποθέσεων και μέσα από πρακτικά παραδείγματα
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18208|18209|18210
6 ώρες
Τρίτη 8 και Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 (17:00 – 20:00)
Εισηγητές: Κωστοπούλου Μ. Α.

Η ΕΣΔΑ και τα Πρωτόκολλα σε αυτήν δεν συνιστούν αλλοδαπό δίκαιο, αλλά ελληνικό δίκαιο αυξημένης μάλιστα τυπικής ισχύος το οποίο διαποτίζει όλους τους κλάδους δικαίου. Το δικαίωμα στην περιουσία, ειδικότερα, προστατεύεται στο άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ και εφαρμόζεται σε μια σειρά ζητημάτων, π.χ. τραπεζικού δικαίου, εμπραγμάτου δικαίου, κληρονομικού δικαίου, περιβαλλοντικού δικαίου, δικαίου μισθών και συντάξεων, δικαίου απαλλοτρίωσης, φορολογικού δικαίου, εργατικού δικαίου, κ.λπ. Καταλαμβάνει έτσι τόσο το δημόσιο όσο και το αστικό δίκαιο. Με ιδιαίτερα πρακτική και διαδραστική προσέγγιση, μέσα από παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ ιδίως σε ελληνικές υποθέσεις, το παρόν Σεμινάριο αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με καίρια ζητήματα προστασίας της περιουσίας και να τους παράσχει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της νομολογίας του ΕΔΔΑ σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για την υποστήριξη προσφυγής ενώπιον του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

1η ημέρα – Τρίτη 8 Φεβρουαρίου (17:00 – 20:00)

• Η (διαρκώς εξελισσόμενη) έννοια της «περιουσίας»:
ανάλυση -με παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ- των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου

• Οι τρείς κανόνες του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου:
ανάλυση -με παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ- της δομής του εν λόγω άρθρου και του κανόνα που πρέπει να εφαρμοστεί με βάση τη φύση της υπόθεσης


2η ημέρα – Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου (17:00 – 20:00)

• Οι ελληνικές υποθέσεις περιουσιακής φύσης ενώπιον του ΕΔΔΑ:
επιλεγμένη νομολογία σε ελληνικές υποθέσεις, ανάλυση των σημείων σύμπλευσης και τριβής προς το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου και των στοιχείων που βάρυναν στην κρίση του ΕΔΔΑ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική και ουσιαστική γνώση του ζητήματος της προστασίας της περιουσίας υπό την οπτική γωνία της ΕΣΔΑ και της επίδρασης της τελευταίας στο ελληνικό δίκαιο

Μαρία - Ανδριανή Κωστοπούλου

H Μαρία - Ανδριανή Κωστοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής και κάτοχος τεσσάρων Μεταπτυχιακών τίτλων. Είναι εμπειρογνώμων και εξωτερική συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του Consultative Board του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Πρόγραμμα HELP) και πιστοποιημένη εθνική εκπαιδεύτρια (national tutor) από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η κα Κωστοπούλου γνωρίζει σε βάθος τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και έχει μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων στον τομέα αυτόν. Έχει ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα της προστασίας της περιουσίας και την επίδραση του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ελληνική έννομη τάξη.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Back to Top