Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι & Ια

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

e-book   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16186
Γιώργος Πανόπουλος
Παμπούκης Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Παμπούκης Χ.

Η Σύμβαση Βρυξελλών και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Ι & Ια αποτελούν τη βάση για την επίλυση ζητημάτων τόσο διεθνούς δικαιοδοσίας όσο και διαδικασίας και προϋποθέσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών (ευρωπαϊκών) αποφάσεων καθώς και δημόσιων εγγράφων σε αστικές και εμπορικές διαφορές.
Στο κείμενο προστέθηκαν αποσπάσματα από αποφάσεις του ΔΕΕ, τα οποία άλλοτε το συμπληρώνουν, άλλοτε το επεξηγούν και άλλοτε το επεκτείνουν, παραπομπές στην ελληνική νομολογία, η εξοικείωση με την οποία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, καθώς και ενδεικτικές αναφορές (με χρονολογική σειρά) στην πλουσιότατη ελληνική βιβλιογραφία (στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει περαιτέρω παραπομπές σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία και νομολογία).
Ο συγγραφέας στο βιβλίο του «Η Σύμβαση Βρυξελλών και οι Κανονισμοί Βρυξέλλες Ι & Ια» εκθέτει με σαφήνεια το περίπλοκο σύστημα των Κανονισμών έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό από το νομικό της πράξης αλλά και τους φοιτητές των Νομικών Σχολών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 5
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 7
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 9
Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σελ. 13
Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 15
I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελ. 25
A. Ιστορικό και ερμηνεία των ευρωπαϊκών κειμένων Σελ. 25
1. Ιστορικό και ερμηνεία της Σύμβασης των Βρυξελλών Σελ. 25
2. Ιστορικό και ερμηνεία των Κανονισμών Βρυξέλλες Ι & Ια Σελ. 28
B. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής Σελ. 28
1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 28
2. Εξαιρούμενες υποθέσεις Σελ. 31
Γ. Κατά τόπον πεδίο εφαρμογής Σελ. 36
Δ. Χρονικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 37
Ε. Μετάβαση Σελ. 40
ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Σελ. 43
Α. Δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της κατοικίας του εναγομένου Σελ. 43
1. Δικαιοδοτική βάση της κατοικίας Σελ. 44
2. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εξ εκμεταλλεύσεως παραρτήματος Σελ. 48
3. Κατοικία του εναγομένου σε τρίτο κράτος και υπέρμετρες βάσεις Σελ. 50
Β. Ειδικές βάσεις συντρέχουσας διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 51
1. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εκ συμβάσεως Σελ. 52
i. Γενικός κανόνας Σελ. 54
α. Έννοια των διαφορών εκ συμβάσεως Σελ. 54
β. Η κρίσιμη παροχή και ο τόπος εκπλήρωσής της Σελ. 57
ii. Ειδικός κανόνας για πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών Σελ. 61
α. Έννοια πώλησης εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών Σελ. 62
β. Η κρίσιμη παροχή και ο τόπος εκπλήρωσής της Σελ. 64
2. Συντρέχουσα δικαιοδοσία επί διαφορών εξ αδικοπραξίας Σελ. 67
i. Έννοια των διαφορών εξ αδικοπραξίας Σελ. 68
ii. Προσδιορισμός του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος Σελ. 69
iii. Πολλαπλή τοπική σύνδεση και έκταση της δικαιοδοσίας του δικαστή Σελ. 73
3. Λοιπές συντρέχουσες δικαιοδοτικές βάσεις Σελ. 76
Γ. Ειδικές βάσεις παράγωγης διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 78
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 78
2. Δικαιοδοσία επί συνεναγομένων Σελ. 79
3. Δικαιοδοσία επί προσεπίκλησης και ανταγωγής Σελ. 81
δ. Συστήματα προστασίας του ασθενούς μέρους Σελ. 83
1. Εισαγωγικά Σελ. 83
2. Πεδίο εφαρμογής των συστημάτων προστασίας Σελ. 85
i. Κατά τόπον «προσωπικό» πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
ii. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής Σελ. 86
α. Συμβάσεις ασφάλισης και εργασίας Σελ. 86
β. Συμβάσεις καταναλωτικές Σελ. 87
3. Κανόνες δικαιοδοσίας Σελ. 92
i. Γενική δικαιοδοτική βάση της κατοικίας του εναγομένου Σελ. 93
ii. Ειδικές βάσεις συντρέχουσας δικαιοδοσίας Σελ. 95
iii. Ειδικές βάσεις παράγωγης δικαιοδοσίας Σελ. 97
iv. Ρήτρες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 98
E. Αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 101
1. Δικαιοδοσία του ακινήτου Σελ. 102
i. Ο κανόνας: η αποκλειστική δικαιοδοσία της τοποθεσίας του ακινήτου Σελ. 102
ii. Η εξαίρεση: συντρέχουσα δικαιοδοσία επί βραχυχρόνιας μίσθωσης Σελ. 104
2. Δικαιοδοσία των εταιριών και των νομικών προσώπων Σελ. 104
3. Λοιπές αποκλειστικές βάσεις Σελ. 105
στ. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 107
1. Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 108
2. Ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 111
i. Κριτήρια εφαρμογής των διατάξεων Σελ. 111
α. Διεθνής χαρακτήρας της διαφοράς Σελ. 112
β. Ορισμός δικαστηρίου κράτους μέλους Σελ. 112
γ. Κατοικία των μερών Σελ. 113
ii. Προϋποθέσεις του κύρους της ρήτρας παρέκτασης Σελ. 114
α. Ουσιαστικό κύρος Σελ. 116
β. Τυπικό κύρος Σελ. 118
iii. Αποτελέσματα της ρήτρας παρέκτασης Σελ. 121
ζ. Διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία Σελ. 128
1. Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας και του παραδεκτού Σελ. 129
2. Εκκρεμοδικία και συνάφεια Σελ. 133
i. Εισαγωγικά Σελ. 133
ii. Προϋποθέσεις εκκρεμοδικίας Σελ. 135
iii. Συνέπειες εκκρεμοδικίας Σελ. 138
H. Δικαιοδοσία για ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 140
ΙΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 145
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 145
1. Εισαγωγικά Σελ. 145
2. Υπαγόμενες αποφάσεις Σελ. 147
B. Διαδικασίες αναγνώρισης και εκτέλεσης Σελ. 151
1. Σύμβαση και Κανονισμός Βρυξέλλες Ι Σελ. 151
i. Πρώτος βαθμός: η μονομερής διαδικασία της αίτησης Σελ. 152
ii. Δεύτερος βαθμός: η κατ’ αντιδικία διαδικασία της προσφυγής Σελ. 156
iii. Συνέπειες της εκτελεστότητας Σελ. 160
2. Κανονισμός Βρυξέλλες Ια Σελ. 161
Γ. Κωλύματα αναγνώρισης Σελ. 163
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 163
ii. Απαγόρευση αναδίκασης Σελ. 164
1. Δημόσια τάξη Σελ. 166
2. Δικαιώματα άμυνας ερημοδικασθέντος εναγομένου Σελ. 169
i. Απόφαση ερήμην του εναγομένου Σελ. 169
ii. Προϋποθέσεις μη αναγνώρισης Σελ. 171
3. Αντίθεση μεταξύ αποφάσεων Σελ. 175
4. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας εκδόντος δικαστηρίου Σελ. 177
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 179
Back to Top