Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17662
Ψαρουδάκης Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
Στη μελέτη «Η θέση του εταίρου στην εξυγίανση» εξετάζεται, καταρχάς, η εξέλιξη του εταιρικού συμφέροντος από τη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης στην «ώρα της κρίσης». Ακολούθως, ερευνάται η διαδικαστική θέση των εταίρων στην εξυγίανση των επιχειρήσεων: συμμετοχή στην κίνηση της εξυγιαντικής διαδικασίας, στη σύναψη εξυγιαντικής συμφωνίας και τις σχετικές με την εξυγίανση δίκες. Κεντρικό αντικείμενο της μελέτης είναι η μέθοδος επιβολής εξυγιαντικών (ιδίως κεφαλαιακών) μέτρων στους εταίρους, όπως αυτή εμφανίζεται, με παραλλαγές, στο άρθρο 101 ΠτωχΚ και σε άλλα νομοθετικά πρότυπα, και όπως η ίδια εντάσσεται συστηματικά στο εταιρικό δίκαιο. Παράλληλα, μελετάται η θέση των εταίρων κατά την πρόσφατη και ζωηρά συζητούμενη Οδηγία 2019/1023 για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, νομικά στελέχη επιχειρήσεων, δικαστές, ακαδημαϊκούς και νομικούς ερευνητές που ασχολούνται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων και εν γένει το εταιρικό και πτωχευτικό δίκαιο.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XV
Εισαγωγικά
1. Θέση του προβλήματος Σελ. 1
2. Πορεία της ανάλυσης Σελ. 10
Α. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ι. Το περιεχόμενο του εταιρικού συμφέροντος
1. Το εταιρικό συμφέρον στη φυσιολογική λειτουργία της επιχείρησης Σελ. 13
1.1. Συστηματική θέση Σελ. 13
1.1.1. Το raison d’être της έννοιας στο σύστημα του εταιρικού δικαίου Σελ. 13
1.1.2. Λειτουργία στο ισχύον εταιρικό δίκαιο Σελ. 17
1.2. Εννοιολογικές εκδοχές Σελ. 22
1.2.1. Το συμφέρον των εταίρων Σελ. 22
1.2.2. Το συμφέρον της επιχείρησης Σελ. 30
1.2.3. Το συμφέρον της εταιρίας καθεαυτήν Σελ. 37
1.2.4. Εταιρικό συμφέρον και αντίληψη του νομικού προσώπου Σελ. 40
1.3. Συμπέρασμα Σελ. 44
2. Το εταιρικό συμφέρον στην παθολογική λειτουργία της επιχείρησης Σελ. 45
2.1. Η «ώρα της κρίσης» Σελ. 45
2.2. Εταιρικό συμφέρον και συλλογικές διαδικασίες Σελ. 49
2.3. Το εταιρικό συμφέρον στο προπτωχευτικό στάδιο Σελ. 53
2.3.1. Θέση του προβλήματος Σελ. 53
2.3.2. Λειτουργία στο ισχύον δίκαιο του προπτωχευτικού σταδίου Σελ. 56
2.3.3. Εννοιολογικές εκδοχές: το προπτωχευτικό στάδιο
και η αντίληψη περί συμφέροντος των εταίρων Σελ. 62
2.3.4. Εννοιολογικές εκδοχές: το προπτωχευτικό στάδιο
από την οπτική του συμφέροντος της επιχείρησης Σελ. 71
2.3.5. Εννοιολογικές εκδοχές: το αμήχανο θετικό περιεχόμενο
του συμφέροντος της εταιρίας καθεαυτήν
στο προπτωχευτικό στάδιο Σελ. 75
2.3.6. Το εταιρικό συμφέρον ως κανόνας μεγιστοποίησης
της εταιρικής περιουσίας Σελ. 75
2.3.7. Συμπέρασμα και σύνδεση με τα επόμενα Σελ. 80
ΙI. Η διαδικαστική θέση των εταίρων στην εξυγίανση
1. Εισαγωγικά για την εξυγίανση στον ΠτωχΚ: προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 82
2. Οι εταίροι στη διαδικασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης Σελ. 85
2.1. Οι εταίροι και η αίτηση πτώχευσης: αρμοδιότητα Σελ. 85
2.1.1. Πτώχευση λόγω παύσης πληρωμών Σελ. 85
2.1.2. Πτώχευση λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών
ή πιθανότητας αφερεγγυότητας Σελ. 88
2.2. Οι εταίροι και η αίτηση πτώχευσης: συμμετοχή στη δίκη; Σελ. 100
2.3. Το κατάλληλο «πεδίο της μάχης»: ενδοεταιρικές σχέσεις
ή αξιολόγηση της αίτησης προς κήρυξη πτώχευσης Σελ. 105
2.4. Αρμοδιότητα ως προς την πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης
και τη συναίνεση σε αυτό Σελ. 110
3. Οι εταίροι στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 113
3.1. Αρμοδιότητα για τη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 113
3.2. Οι εταίροι και η επικύρωση της συμφωνίας: συμμετοχή στη δίκη; Σελ. 116
4. Η συμμετοχή των εταίρων στις δίκες του άρ. 101 ΠτωχΚ Σελ. 118
4.1. Εισαγωγικά - αντικείμενα δίκης Σελ. 118
4.2. Περιπτωσιολογία Σελ. 120
5. Η έναρξη της άτυπης εξυγίανσης Σελ. 124
6. Εξυγίανση και ανάθεση στον οφειλέτη της διαχείρισης
και διάθεσης της περιουσίας Σελ. 125
B. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ι. Η επιβολή των μέτρων μεταξύ εταιρικού δικαίου και δικαίου
της εξυγίανσης
1. Η μέθοδος επιβολής εταιρικών μέτρων στον ΠτωχΚ Σελ. 129
1.1. Ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου ως ειδική μέθοδος
δικαστικής παρέμβασης Σελ. 129
1.2. Η σημασία της υποθετικής θέσης των εταίρων στην ένωση
των πιστωτών Σελ. 132
1.2.1. Το πραγματικό του άρ. 101 παρ. 2-3 Σελ. 132
1.2.2. Ειδικώς ο προσανατολισμός στην αξία της συμμετοχής Σελ. 135
1.2.3. Προστασία της αξίας της συμμετοχής ή προστασία
της συμμετοχής, αν έχει θετική αξία; Σελ. 137
1.2.4. Η μέθοδος επέμβασης στις εταιρικές συμμετοχές
και η νομική φύση τους Σελ. 145
1.3. Η έννομη συνέπεια του άρ. 101 παρ. 2-3 Σελ. 148
1.3.1. Η διαδικασία επιβολής των μέτρων Σελ. 148
1.3.2. Η εκ των υστέρων αξίωση αποζημίωσης των εταίρων Σελ. 155
1.3.2.1. Όροι και περιεχόμενο της αξίωσης Σελ. 155
1.3.2.2. Η θέση της αξίωσης στο σύστημα του άρ. 101 ΠτωχΚ Σελ. 160
1.4. Πρόσθετοι όροι για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου; Σελ. 162
1.4.1. Απλή πλειοψηφία των εταίρων; Σελ. 162
1.4.2. Αναγκαιότητα των εταιρικών μέτρων για την εξυγίανση; Σελ. 165
2. Συστηματική θέση και αξιολογική βάση της επιβολής
εταιρικών μέτρων Σελ. 171
2.1. Εισαγωγικά Σελ. 171
2.2. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους ως ειδική εκδήλωση
της υποχρέωσης πίστης Σελ. 173
2.2.1. Το βασικό περιεχόμενο και οι φορείς της υποχρέωσης πίστης Σελ. 173
2.2.2. Η κατεύθυνση της υποχρέωσης πίστης Σελ. 181
2.2.3. Η δυσχερής επιβολή της υποχρέωσης πίστης, εν γένει
και στο (προ)πτωχευτικό στάδιο Σελ. 188
2.2.4. Ο διορισμός ειδικού εντολοδόχου ως ειδική μέθοδος
εφαρμογής της υποχρέωσης πίστης
στο (προ)πτωχευτικό στάδιο Σελ. 193
2.3. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους ως εκδήλωση
της βασικής μεθόδου των συλλογικών διαδικασιών; Σελ. 196
2.3.1. Η εξυγίανση μεταξύ αναγκαστικής εκτέλεσης
και επιχειρηματικών επιλογών Σελ. 196
2.3.2. Η ρύθμιση της διανομής στις εξυγιαντικές συμφωνίες Σελ. 203
2.3.3. Εφαρμογή στους εταίρους; Σελ. 205
2.3.3.1. Προς μια ενιαία σύλληψη της νομικής θέσης
πιστωτών και εταίρων; Σελ. 205
2.3.3.2. Οι δυσχέρειες της ενιαίας σύλληψης Σελ. 210
2.3.3.3. Η θέση του ελληνικού δικαίου Σελ. 213
2.4. Η σύνθεση των δύο ερμηνευτικών κατευθύνσεων για την επιβολή
εταιρικών μέτρων στους εταίρους: ο αναπροσανατολισμός
του εταιρικού συμφέροντος εντός της συλλογικής διαδικασίας Σελ. 216
2.5. Η αξία των εισφερόμενων απαιτήσεων στο debt-equity swap Σελ. 219
3. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους υπό το πρίσμα των σχετικών
υπερνομοθετικών κανόνων Σελ. 222
3.1. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους από την άποψη
του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ Σελ. 222
3.2. Η επιβολή μέτρων στους εταίρους από την άποψη
του ενωσιακού δικαίου Σελ. 231
4. Η σημερινή διαμόρφωση της υποχρέωσης των εταίρων
να συμπράττουν στην άτυπη εξυγίανση Σελ. 235
4.1. Η επιβολή εταιρικών μέτρων κατά τον ΠτωχΚ ως ειδική,
αλλά όχι αποκλειστική εκδήλωση της υποχρέωσης πίστης
στην εξυγίανση Σελ. 236
4.2. Η διαφοροποίηση μεταξύ εταίρων και πιστωτών
στην άτυπη εξυγίανση Σελ. 242
4.3. Η σημασία των στοιχείων του πραγματικού του άρ. 101 ΠτωχΚ Σελ. 246
4.4. Η εναρμόνιση του άρ. 101 ΠτωχΚ και της γενικής
υποχρέωσης πίστης Σελ. 251
4.5. Μία παράλληλη σκέψη σχετικά με τη χρηματοδότηση
της εξυγίανσης και την πτωχευτική ανάκληση Σελ. 253
5. Η νομική θέση του εταίρου εντός και εκτός εξυγίανσης Σελ. 255
5.1. Θέση του ζητήματος Σελ. 255
5.2. Ο αποκλεισμός του εταίρου Σελ. 256
5.3. Η προστασία της μετοχής στον Ν 4548/2018 Σελ. 260
5.3.1. Η αναγκαστική απώλεια της εταιρικής συμμετοχής
ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής Σελ. 260
5.3.2. Πτυχές των έννομων συνεπειών των ελαττωματικών
αποφάσεων Σελ. 262
5.4. Η εταιρική συμμετοχή στον Ν 4601/2019 Σελ. 264
5.5. Συμπέρασμα ως προς τη μεταχείριση της εταιρικής
συμμετοχής στο εταιρικό δίκαιο Σελ. 266
6. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της αλλοίωσης της εταιρικής
συμμετοχής με την εξυγιαντική συμφωνία Σελ. 270
6.1. Θέση του ζητήματος Σελ. 270
6.2. Αρμοδιότητα των δικαστηρίων του COMI και εφαρμογή
της lex concursus Σελ. 273
6.3. Η εφαρμογή των γενικών κανόνων στην άτυπη εξυγίανση Σελ. 277
ΙΙ. Η επιβολή των μέτρων και οι παραλλαγές των κανόνων διανομής στην εξυγίανση
1. Εισαγωγικά: κανόνες διανομής και εταίροι Σελ. 279
2. Ο κανόνας διανομής της αξίας εκκαθάρισης: το «συμφέρον
των πιστωτών» και η αντίστοιχη προστασία των εταίρων Σελ. 288
3. Ο κανόνας διανομής της υπεραξίας της αναδιάρθρωσης: γενικά Σελ. 292
3.1. Η συγκρότηση ομάδων ως βάση της λειτουργίας του κανόνα Σελ. 292
3.2. Η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης: τρόπος λήψης
της απόφασης Σελ. 294
3.3. Η έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης: ο ουσιαστικός κανόνας
διανομής μεταξύ απόλυτης και σχετικής προτεραιότητας Σελ. 304
4. Ο κανόνας διανομής της υπεραξίας της αναδιάρθρωσης:
η θέση των εταίρων Σελ. 311
4.1. Η θέση των εταίρων με υπαγωγή τους στα άρ. 9-11 της Οδηγίας Σελ. 312
4.1.1. Εισαγωγικά Σελ. 312
4.1.2. Υπό τον κανόνα σχετικής προτεραιότητας Σελ. 313
4.1.3. Υπό τον κανόνα απόλυτης προτεραιότητας Σελ. 319
4.2. Η θέση των εταίρων χωρίς υπαγωγή τους στα άρ. 9-11
της Οδηγίας Σελ. 328
4.2.1. Η συστηματική θέση της εξαίρεσης των εταίρων
από τα άρ. 9-11 Σελ. 328
4.2.2. Σκέψεις για την έννοια της αδικαιολόγητης παρεμπόδισης
του σχεδίου στην Οδηγία Σελ. 332
5. Σκέψεις για το άρ. 101 ΠτωχΚ υπό το πρίσμα της Οδηγίας Σελ. 334
Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 337
Βιβλιογραφία Σελ. 343
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 369
Back to Top