Πέμπτη 30 Μαΐου 2024Βιντεοσκοπημένο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Αστική ευθύνη Τράπεζας - Συνευθύνη πελατών της (και με βάση τον πρόσφατο Ν 5019/2023)

Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση του διαρκώς εντεινόμενου φαινομένου της ηλεκτρονικής απάτης που συντελείται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής τραπεζικής και στη βάση των πρόσφατων ρυθμίσεων του Ν 5019/2023. Θα γίνει αναφορά στις συνήθεις περιπτώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής απάτης και θα αναλυθούν διεξοδικά οι νομικές βάσεις για την αναζήτηση της τυχόν ευθύνης της τράπεζας, καθώς και της τυχόν συνευθύνης των πελατών της, ενώ θα παρατεθούν οι κρίσιμες παράμετροι στο πλαίσιο σχετικώνυποθέσεων. Κλείνοντας, θα παρουσιαστεί με κριτικό τρόπο σχετική επίκαιρη νομολογία.

  • Η άνθιση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και το φαινόμενο του phishing
    ▶ Η πορεία προς την ηλεκτρονική τραπεζική
    ▶ Η εμφάνιση του phishing και η έξαρση του φαινομένου
    ▶ Περιπτωσιολογία

 

  • Νομικές βάσεις
    ▶ Οι κρίσιμες διατάξεις του ΑΚ
    ▶ Ο Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή
    ▶ Ο Ν 4537/2018 (ειδικές υποχρεώσεις της τράπεζας, βάρος απόδειξης,
    εξαιρέσεις, κ.λπ.)
    ▶ Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης
    ▶ Ο Ν 4557/2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
    παράνομες δραστηριότητες
    ▶ Η εφαρμογή του Ν 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού   χαρακτήρα

 

  • Διερεύνηση της ευθύνης της τράπεζας και της συνυπαιτιότητας των
   πελατών της
    ▶ Κατάλληλη πληροφόρηση από την τράπεζα προς τους πελάτες της
    ▶ Λειτουργία ειδικών τμημάτων στις τράπεζες και εφαρμογή μέτρων ισχυρής   ταυτοποίησης
    ▶ Ύπαρξη ή μη συστήματος προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς
    ▶ Η είσοδος του πελάτη της τράπεζας στο i-banking και η συνήθης συναλλακτική   συμπεριφορά του
    ▶ Αμφισβήτηση των επίμαχων συναλλαγών από τον πελάτη της τράπεζας

 

 • Επίκαιρη νομολογία

Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους, οι οποίοι εκπροσωπούν είτε τράπεζες, είτε τους πελάτες τους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, και οι οποίοι καλούνται να προασπίσουν τα συμφέροντά τους, όσο και σε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν ορθά τον νόμο.

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης, είναι δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό δίκαιο και έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το ζήτημα του phishing, τόσο επαγγελματικά, όσο και επιστημονικά. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό μελετών και σχολίων επί δικαστικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί στο νομικό τύπο. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διδάσκει Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19954
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Αστική ευθύνη Τράπεζας - Συνευθύνη πελατών της (και με βάση τον πρόσφατο Ν 5019/2023)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19954
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τσαχιρίδης Σ.
Back to Top