Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18510
Μητσιοπούλου Σ.
Φορτσάκης Θ.
Η 2η έκδοση του έργου «Η Αγωγή στη Διοικητική Δίκη» είναι ενημερωμένη με τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις σε επίπεδο τόσο ουσιαστικό, όσο και δικονομικό. Αναλύει τα δικονομικά ζητήματα για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, την απόδειξη, την απόφαση του δικαστηρίου και όλα τα συναφή τα ουσιαστικά ζητήματα (με έμφαση στις προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης), με ειδικές αναφορές και σε νομολογία ΔΕΕ-ΕΔΔΑ. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και 30 πρακτικά θέματα από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, με αναλυτικές και χρηστικές απαντήσεις. Το έργο αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα για τον εφαρμοστή και τον ερμηνευτή του διοικητικού δικαίου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗ Σελ. XΙ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 1o Δικονομικά Ζητήματα
I. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
A. Οριοθέτηση καθ’ ύλην της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 3
1. Έναντι των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 3
i. Υπαγωγή υποθέσεων με νομοθετική διάταξη - Αποζημίωση σε περίπτωση ζημίας προκληθείσας από αυτοκίνητα Σελ. 3
ii. Επίλυση των οριακών περιπτώσεων από τη νομολογία Σελ. 4
2. Έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 14
Β. Οριοθέτηση κατά χρόνο της δικαιοδοσίας Σελ. 15
1. …μετά από μεταφορά αρμοδιοτήτων με νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 15
2. …μετά από μεταβολή του νομικού καθεστώτος του εναγόμενου νομικού προσώπου Σελ. 17
3. Ο χρόνος ως αντικειμενικός παράγοντας Σελ. 18
Γ. Συνέπειες έλλειψης δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 18
1. Απόρριψη ή παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 18
2. Τύχη δικαστικού ενσήμου Σελ. 19
3. Σειρά εξέτασης της έλλειψης δικαιοδοσίας σε σχέση με άλλους λόγους απαραδέκτου Σελ. 20
II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 20
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 21
1. Γενικός κανόνας Σελ. 21
2. Διαφορές που αφορούν σε αποδοχές προσωπικού Σελ. 21
i. Συντρέχουσα η αρμοδιότητα της παρ. 2 Σελ. 21
ii. Έννοια των αποδοχών Σελ. 22
iii. Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής σε διαφορές αποδοχών Σελ. 22
iv. Συνεκδίκαση Σελ. 23
III. ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 24
1. Προϋποθέσεις Σελ. 24
2. Καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι Σελ. 25
3. Πλαγιαστική αγωγή Σελ. 26
4. Το απαράδεκτο της «φορολογικής αγωγής» Σελ. 27
5. Ικανοποίηση της αξίωσης από τη Διοίκηση Σελ. 28
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 29
1. Έννοια Σελ. 29
2. Αναζήτηση παθητικώς νομιμοποιούμενου προσώπου Σελ. 29
3. Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης της παθητικής νομιμοποίησης – Περιπτώσεις καθολικής διαδοχής Σελ. 30
4. Αυτεπάγγελτη έρευνα και εξουσία δικαστή Σελ. 31
Γ. Ομοδικία Σελ. 32
1. Μορφές ομοδικίας Σελ. 32
i. Δυνητική ομοδικία Σελ. 33
ii. Αναγκαστική ομοδικία Σελ. 33
2. Προϋποθέσεις ομοδικίας Σελ. 34
i. Δυνητική ομοδικία Σελ. 34
ii. Αναγκαστική ομοδικία Σελ. 37
3. Συνέπειες ομοδικίας Σελ. 38
i. Δυνητική ομοδικία Σελ. 38
ii. Αναγκαστική ομοδικία Σελ. 40
4. Συνέπειες έλλειψης ομοδικίας Σελ. 41
5. Παθητική ομοδικία Σελ. 42
6. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 43
i. Αυτεπάγγελτη εξέταση Σελ. 43
ii. Αρμοδιότητα Σελ. 44
iii. Αναλογικά και επί εφέσεως Σελ. 44
Δ. Παρέμβαση Σελ. 44
IV. ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Η αγωγή σε σχέση με τα άλλα ένδικα βοηθήματα Σελ. 49
Β. Διαφορετικά είδη αγωγής Σελ. 53
1. Ανάλογα με τη νομική βάση της αγωγής Σελ. 53
i. Ευθεία αγωγή Σελ. 53
ii. Aγωγή αποζημίωσης Σελ. 56
iii. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 56
2. Ανάλογα με το αίτημα Σελ. 63
i. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 63
ii. Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 63
3. Ανάλογα με τη δυνατότητα διεύρυνσης του αντικειμένου και των νομιμοποιούμενων, στην άσκηση της αγωγής, υποκειμένων Σελ. 64
V. ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Περιεχόμενο δικογράφου της αγωγής Σελ. 64
Β. Άσκηση υπό αίρεση – Επικουρικές βάσεις Σελ. 71
Γ. Συνάφεια – Αντικειμενική σώρευση – Συνεκδίκαση Σελ. 74
Δ. Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 76
1. Περιεχόμενο Σελ. 77
i. Παρεπόμενα του κυρίου αντικειμένου Σελ. 77
ii. Συμπληρωματική παροχή, μετά από διεύρυνση της αρχικής αξίωσης Σελ. 77
2. Ηθική βλάβη Σελ. 79
3. Απαράδεκτη η διόρθωση με παρεμπίπτουσα αγωγή του ποσού της κύριας αγωγής Σελ. 79
4. Τρόπος άσκησης Σελ. 79
5. Σχέση με κύρια αγωγή Σελ. 80
6. Παρεπόμενα και με έφεση Σελ. 80
Ε. Δεύτερη αγωγή Σελ. 80
1. Ο κανόνας της απαγόρευσης Σελ. 81
i. Έννοια «δεύτερης αγωγής» Σελ. 81
ii. Συμφωνία προς το άρθρο 20 του Συντάγματος της απαγόρευσης άσκησης δεύτερης αγωγής Σελ. 83
2. Η κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση Σελ. 84
i. Απόρριψη για τυπικό λόγο Σελ. 84
ii. Προθεσμία από τελεσιδικία της απόφασης επί της πρώτης αγωγής Σελ. 85
3. Δεύτερη προσφυγή Σελ. 87
ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 88
1. Άσκηση Σελ. 88
2. Τι επιτρέπεται να προβληθεί με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων Σελ. 89
Ζ. Υπόμνημα Σελ. 90
VI. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α. Δικονομικές Σελ. 93
1. Εκκρεμοδικία Σελ. 93
i. Έννοια Σελ. 93
ii. Προϋποθέσεις γένεσης εκκρεμοδικίας Σελ. 93
iii. Τρόπος προβολής – εξέταση από το δικαστήριο Σελ. 96
iv. Συνέπειες εκκρεμοδικίας Σελ. 96
2. Μη επιτρεπτή μεταβολή της βάσης της αγωγής Σελ. 96
i. Ιστορική βάση Σελ. 96
ii. Νομική βάση Σελ. 98
3. Μη επιτρεπτή μεταβολή του αιτήματος της αγωγής. Εξαιρέσεις: Σελ. 99
Β. Ουσιαστικές συνέπειες Σελ. 100
1. Διακοπή παραγραφής Σελ. 105
2. Τοκοφορία Σελ. 105
i. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 105
ii. Παρεπόμενη απαίτηση Σελ. 105
iii. Προϋποθέσεις έναρξης τοκοφορίας Σελ. 106
iv. Επιτόκιο Σελ. 108
v. Ανατοκισμός – πότε είναι επιτρεπτός Σελ. 109
vi. Αίτημα για καταβολή τόκων Σελ. 110
vii. Αναίρεση Σελ. 111
VII. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α. Γενικές αρχές απόδειξης Σελ. 111
1. Αντικείμενο απόδειξης Σελ. 111
i. Πραγματικά γεγονότα Σελ. 111
ii. Άσκηση ουσιώδους επιρροής στην έκβαση της δίκης Σελ. 112
iii. Αμφισβήτηση Σελ. 112
iv. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη από το δικαστήριο Σελ. 112
2. Βάρος απόδειξης Σελ. 113
i. Έννοια Σελ. 113
ii. Απόρροια του συζητητικού συστήματος Σελ. 113
iii. Αντικειμενικό και υποκειμενικό βάρος απόδειξης Σελ. 113
iv. Συνέπειες Σελ. 114
3. Αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων Σελ. 114
4. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 115
i. Περιοριστική απαρίθμηση στο νόμο Σελ. 115
ii. Κοινότητα αποδεικτικών μέσων για τους διαδίκους Σελ. 115
5. Αρχή της προαπόδειξης Σελ. 116
6. Βαθμός απόδειξης – πιθανολόγηση Σελ. 117
Β. Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα Σελ. 118
1. Αυτοψία Σελ. 118
2. Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 118
i. Το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 118
ii. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας Σελ. 119
iii. Πραγματογνώμονας Σελ. 120
iv. Το περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 121
v. Σύνταξη έκθεσης – απόλυτη ή σχετική ακυρότητα Σελ. 122
vi. Επιδίκαση δικαστικών εξόδων Σελ. 123
3. Έγγραφα Σελ. 123
i. Είδη εγγράφων Σελ. 124
ii. Προϋποθέσεις της αποδεικτικής δύναμης των εγγράφων Σελ. 124
iii. Αποδεικτική δύναμη των εγγράφων Σελ. 125
iv. Ξενόγλωσσα Σελ. 128
v. Αντίγραφα Σελ. 129
vi. Εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 130
4. Ομολογία Σελ. 131
5. Εξηγήσεις των διαδίκων Σελ. 132
6. Εμμάρτυρη απόδειξη Σελ. 132
7. Δικαστικά τεκμήρια Σελ. 137
VIII. ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 138
1. Το διατακτικό της απόφασης Σελ. 138
i. Αποδοχή της αγωγής Σελ. 138
ii. Απόρριψη της αγωγής Σελ. 138
2. Έκταση του ελέγχου Σελ. 139
i. Προβολή ισχυρισμών Σελ. 139
ii. Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 140
Β. Συνέπειες Σελ. 145
1. Δεδικασμένο Σελ. 145
i. Έννοια Σελ. 145
ii. Προϋποθέσεις δεδικασμένου Σελ. 146
iii. Τι καλύπτεται με το δεδικασμένο – Αντικειμενικά όρια δεδικασμένου Σελ. 149
iii. Εξέταση από το δικαστήριο Σελ. 152
iv. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 152
2. Εκτελεστότητα απόφασης Σελ. 156
i. Εκτέλεση της απόφασης επί αγωγής Σελ. 157
ii. Προσωρινή εκτέλεση Σελ. 159
IX. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
Α. Γενικά Σελ. 162
Β. Χρόνος καταβολής του δικαστικού ενσήμου Σελ. 164
Γ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος δικαστικού ενσήμου Σελ. 165
1. Επιστροφή κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 277 παρ. 11 ΚΔΔ Σελ. 165
2. Περιπτώσεις στις οποίες επιστρέφεται Σελ. 165
Δ. Συνέπειες από την απόρριψη της αγωγής λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου Σελ. 167
X. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α. Έφεση Σελ. 168
Β. Αναίρεση Σελ. 179
Κεφάλαιο 2o Ουσιαστικά Ζητήματα
Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 105-106
Α. Πράξη, Παράλειψη, Υλική ενέργεια Σελ. 183
Β. Όργανο του Δημοσίου Σελ. 190
Γ. Ενάσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 192
Δ. Παρανομία Σελ. 196
1. Έννοια της παρανομίας Σελ. 196
2. Ουσιαστική ή τυπική παρανομία Σελ. 198
3. Προσδιορισμός στο δικόγραφο Σελ. 199
4. Περιπτωσιολογία από τη νομολογία Σελ. 199
i. Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Σελ. 199
ii. Αεροπορικά δυστυχήματα Σελ. 203
iii. Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 205
iv. Αστυνομικά όργανα Σελ. 208
v. Διορισμοί – Απολύσεις Σελ. 210
vi. Περιβάλλον Σελ. 213
vii. Πράξεις νομοθετικών οργάνων Σελ. 215
viii. Πράξεις οργάνων της δικαστικής εξουσίας Σελ. 216
ix. Κρατική εποπτεία – ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 105 Σελ. 219
x. Ευθύνη από νόμιμες πράξεις Σελ. 221
Ε. Ζημία Σελ. 224
1. Περιουσιακή ζημία Σελ. 224
i. Θετική ζημία Σελ. 224
ii. Αποθετική ζημία Σελ. 224
iii. Αρνητικό διαφέρον Σελ. 225
2. Μη περιουσιακή ζημία Σελ. 226
i. Ηθική βλάβη Σελ. 226
ii. Ψυχική οδύνη Σελ. 232
ΣΤ. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 233
1. Προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης Σελ. 233
2. Πότε υφίσταται Σελ. 234
i. Αιτία πρόσφορη προς παραγωγή του αποτελέσματος Σελ. 234
ii. Αιτία που οδηγεί αναγκαίως στο αποτέλεσμα Σελ. 234
3. Περιπτώσεις πλειόνων αιτίων Σελ. 236
i. Διαζευκτική αιτιότητα Σελ. 236
ii. Αλληλοδιάδοχες ζημιογόνες συμπεριφορές εκτιμώνται σωρευτικώς Σελ. 236
4. Διακοπή αιτιώδους συνδέσμου Σελ. 237
5. Κρίση ουσίας – αναιρετικός έλεγχος Σελ. 238
6. Απόδειξη Σελ. 238
7. Απαραίτητο στοιχείο της αιτιολογίας της απόφασης Σελ. 238
Ζ. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης του Δημοσίου Σελ. 239
1. Διάταξη που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος Σελ. 239
2. Ανωτέρα βία Σελ. 242
3. Κατάσταση ανάγκης Σελ. 247
4. Η άμυνα Σελ. 247
Η. Παραγραφή Σελ. 248
1. Γενικά Σελ. 248
i. Εφαρμοζόμενο δίκαιο Σελ. 248
ii. Ουσιαστικού δικαίου διατάξεις Σελ. 249
iii. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη Σελ. 249
2. Διάρκεια Σελ. 249
i. Πενταετία Σελ. 249
ii. Διετία Σελ. 249
iii. Το ίδιο και σε περίπτωση μη διορισμού λόγω παραλείψεων Σελ. 250
iv. Ευθεία – αποζημιωτική: όχι διάκριση Σελ. 250
3. Έναρξη παραγραφής Σελ. 252
i. Ο κανόνας: από το τέλος του οικονομικού έτους Σελ. 252
ii. Από τη γένεση της αξίωσης Σελ. 252
iii. Σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας Σελ. 253
iv. Έναρξη από διαφορετικό χρονικό σημείο Σελ. 253
v. Από το χρόνο επέλευσης της ζημίας Σελ. 254
4. Διακοπή της παραγραφής Σελ. 254
i. Ο κανόνας Σελ. 254
ii. Περιπτώσεις διακοπής Σελ. 255
iii. Όχι παραγραφή εν επιδικία Σελ. 256
iv. Αυτεπαγγέλτως Σελ. 258
5. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) Σελ. 258
ΙΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Α. Αποζημίωση σε χρήμα Σελ. 261
Β. Πλήρης ή εύλογη αποζημίωση Σελ. 261
1. Ο κανόνας της πλήρους αποζημίωσης Σελ. 261
2. Εύλογη αποζημίωση Σελ. 262
i. Ηθική βλάβη Σελ. 262
Γ. Επιδίκαση αποζημίωσης μόνο στον άμεσα ζημιωθέντα Σελ. 265
Δ. Συμψηφισμός ζημίας με ωφέλεια Σελ. 266
1. Γενικά Σελ. 266
2. Προϋποθέσεις Σελ. 267
i. Ίδια αιτία ωφέλειας και ζημίας Σελ. 267
ii. Καλή πίστη Σελ. 268
3. Προβολή ένστασης – αυτεπάγγελτη εξέταση Σελ. 269
Ε. Συμμετοχή περισσότερων στην πρόκληση της ζημίας Σελ. 270
1. Ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 270
i. Ενοχή εις ολόκληρον σε περίπτωση ζημίας από περισσότερους – αναγωγή μεταξύ τους Σελ. 270
ii. Προσδιορισμός του βαθμού πταίσματος Σελ. 270
2. Συντρέχον πταίσμα Σελ. 271
i. Γενικά Σελ. 271
ii. Προϋπόθεση ο αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 272
iii. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 273
III. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
A. Νομολογιακή διάπλαση Σελ. 274
B. Νομική βάση Σελ. 275
Γ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις γέννησης της ευθύνης Σελ. 276
i. Παράβαση του ενωσιακού δικαίου από κράτος-μέλος Σελ. 276
ii. Ο παραβιαζόμενος κανόνας δικαίου της ΕΕ απονέμει δικαιώματα στους ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) Σελ. 276
iii. Κατάφωρη παράβαση Σελ. 276
iv. Πρόκληση ζημίας σε ιδιώτη Σελ. 279
v. Άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και της ζημίας Σελ. 280
Δ. Δικονομικές προϋποθέσεις άσκησης του ενδίκου βοηθήματος Σελ. 280
1. Αντίθετα δεν απαιτείται Σελ. 282
i. Προηγούμενη διαπίστωση της παράβασης Σελ. 282
ii. Άμεσο αποτέλεσμα του ενωσιακού κανόνα που παραβιάζεται Σελ. 282
IV. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 283
Α. Πρόβλεψη συγκεκριμένου ενδίκου βοηθήματος Σελ. 284
1. Αποσπασματική νομολογία Σελ. 284
2. Πρόβλεψη μηχανισμού αποζημίωσης σε περίπτωση «συστημικού» προβλήματος – η περίπτωση υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης Σελ. 286
Β. Ζητήματα αστικής ευθύνης – πεδίο εφαρμογής της ΕΣΔΑ Σελ. 287
Γ. Η «δίκαιη ικανοποίηση» του ζημιωθέντος: η επιδικαζόμενη αποζημίωση από το ΕΔΔΑ Σελ. 289
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα • Παθητική νομιμοποίηση • Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Εξουσία δικαστή Σελ. 293
2ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 300
3ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Αίτημα της αγωγής Σελ. 302
4ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 304
5ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία Σελ. 306
6ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 309
7ο Πρακτικό θέμα  Διαφορετικά είδη αγωγής • Δικαιοδοσία • Αρμοδιότητα • Εξουσία του δικαστηρίου Σελ. 312
8ο Πρακτικό θέμα  Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 314
9ο Πρακτικό θέμα  Απόδειξη με μάρτυρες Σελ. 317
10ο Πρακτικό θέμα  Επικουρική βάση αγωγής Σελ. 320
11ο Πρακτικό θέμα  Διαδοχική ασφάλιση • Άσκηση αγωγής • Αρμοδιότητα Σελ. 322
12ο Πρακτικό θέμα  Ουσιαστικές προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Έννοια «οργάνου» Σελ. 325
13ο Πρακτικό θέμα  Ενάσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 327
14ο Πρακτικό θέμα  Άρση του παρανόμου • Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 330
15ο Πρακτικό θέμα  Αιτιώδης σύνδεσμος • Ψυχική οδύνη Σελ. 333
16ο Πρακτικό θέμα  Δικαιοδοσία • Συντρέχον πταίσμα • Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης • Αποζημίωση • Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 337
17ο Πρακτικό θέμα  Ηθική βλάβη Σελ. 342
18ο Πρακτικό Θέμα  Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Σελ. 346
19ο Πρακτικό θέμα  Αιτιώδης σύνδεσμος • Ευθύνη από πράξεις δικαστικών οργάνων Σελ. 349
20ο Πρακτικό θέμα  Συνυπολογισμός οφέλους και ζημίας Σελ. 351
21ο Πρακτικό θέμα  Ευθύνη εις ολόκληρον • Ψυχική οδύνη Σελ. 356
22ο Πρακτικό θέμα  Απόδειξη Σελ. 361
23ο Πρακτικό θέμα  Ζητήματα παραδεκτού αναίρεσης • «Τυπικές» πλημμέλειες Σελ. 364
24ο Πρακτικό θέμα  Διεκδίκηση καταβολής επιδόματος • Παραδεκτό αγωγής • Απόδειξη Σελ. 370
25ο Πρακτικό θέμα  Τυπική παρανομία • Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 377
26ο Πρακτικό θέμα  Αρμοδιότητα • Ενεργητική νομιμοποίηση • Δεύτερη αγωγή Σελ. 382
27ο Πρακτικό θέμα  Παρεμπίπτων έλεγχος Σελ. 385
28ο Πρακτικό θέμα  Παθητική νομιμοποίηση • Ηθική βλάβη Σελ. 390
29ο Πρακτικό θέμα  Νομικές βάσεις της αγωγής Σελ. 395
30ο Πρακτικό θέμα  Δέσμευση από καταδικαστική απόφαση • Αιτιώδης σύνδεσμος • Έννοια οργάνου • Ψυχική οδύνη Σελ. 397
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 403
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 409
Back to Top