Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ιστορική - γεωγραφική διαμόρφωση & σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 25,00 € Ειδική Τιμή 21,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18474
Αποστολίδης Χ.
Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, Παπαγεωργίου Κ.

Το βιβλίο «Η Ακίνητη Περιουσία των Μονών του Αγίου Όρους – Ιστορική-Γεωγραφική διαμόρφωση & Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο» πραγματεύεται τη σταδιακή διαμόρφωση των εμπράγματων δικαιωμάτων των Μονών του Αγίου Όρους διαμέσου της ιστορικής εξέλιξής τους και το σύγχρονο νομικό καθεστώς τους. Παρατίθενται απόψεις και επιστημονικές θέσεις σε ιδιαίτερα δυσχερή νομικά προβλήματα που απασχολούν τη νομολογία και τη θεωρία αναφορικά με το ζήτημα της ακίνητης μοναστηριακής περιουσίας. Στόχος είναι το έργο να εξελιχθεί σε χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο τόσο στους μελετητές των αγιορείτικων θεμάτων όσο και στους νομικούς της πράξης, δίνοντας έμφαση στην καταγραφή της πλούσιας σχετικής -ελληνικής και ευρωπαϊκής- νομολογίας.

Πρόλογος Κ. Παπαγεωργίου Σελ. IX
Πρόλογος Αρχ. Ελισαίου Σελ. XI
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Σελ. XIIΙ
Συντομογραφίες περιοδικών Σελ. XXI
Γενικές συντομογραφίες Σελ. XΧII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
I. Το κανονιστικό πλέγμα των ρυθμίσεων του αγιορειτικού δικαίου Σελ. 1
II. Ευρωπαϊκή Ένωση και καθεστώς του Αγίου Όρους Σελ. 5
III. Η νομική προσωπικότητα των Μονών του Αγίου Όρους
Α. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 11
Β. Η νομολογία του Αρείου Πάγου Σελ. 13
Γ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και Διοίκηση Σελ. 14
Δ. Οι απόψεις της θεωρίας Σελ. 14
IV. Το πλαίσιο της διοικητικής οργάνωσης του Αγίου Όρους
Α. Η αγιορειτική αυτοδιοίκηση Σελ. 16
Β. Κεντρικά και περιφερειακά όργανα αυτοδιοικήσεως Σελ. 19
Γ. Μοναστηριακές αρχές Σελ. 19
Δ. Εξαρτήματα Μονών (Σκήτες, Κελιά, Καλύβες, Ησυχαστήρια, Καθίσματα) Σελ. 21
Ε. Ιερά Κοινότητα Σελ. 21
ΣΤ. Ιερά Επιστασία Σελ. 22
Ζ. Έκτακτες Συνάξεις
1. Έκτακτη Εικοσαμελής Σύναξη (Δισενιαύσια Σύναξη) Σελ. 22
2. Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη - Έκτακτη Μεγάλη Τριπλή Ιερά Σύναξη Σελ. 23
V. Η άσκηση κρατικής και πνευματικής εποπτείας
Α. Η συνταγματική ρύθμιση Σελ. 23
Β. Η άσκηση κρατικής εποπτείας από τον Διοικητή του Αγίου Όρους Σελ. 23
Γ. Η απονομή της δικαιοσύνης στο Άγιο Όρος
1. Γενικά Σελ. 24
2. Η τοπική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ι. Οι θεσμικές απαρχές της Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους Άθω
A. Ιστορική ανάπτυξη του φαινομένου του μοναχισμού Σελ. 29
Β. Διαμόρφωση της μοναστηριακής περιουσίας γενικά. Οι αυτοκρατορικές δωρεές υπέρ μονών Σελ. 30
Γ. Διοίκηση και διαχείριση της αθωνικής μοναστηριακής περιουσίας. Όργανα διοίκησης Σελ. 31
Δ. Κεντρικά όργανα αυτοδιοίκησης: ο ‘Πρώτος’ και η ‘Σύναξη’ Σελ. 32
Ε. Οθωμανική περίοδος (1430 - 1912) Σελ. 33
ΣΤ. Σύγχρονο νομικό καθεστώς Αγίου Όρους (1912 - σήμερα) Σελ. 33
IΙ. Βυζαντινή περίοδος – Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο
Α. Εισαγωγικά. Διαχρονικές διατάξεις περί της εφαρμογής προϊσχυσάντων δικαίων στη σύγχρονη ελληνική έννομη τάξη Σελ. 35
IIΙ. Οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα (1430-1912)
Α. Θεοκρατικές αρχές οργάνωσης - Κατηγορίες γαιών – Γαίες και ακίνητα των Μονών του Αγίου Όρους Σελ. 39
Β. Τίτλοι ιδιοκτησίας Σελ. 45
IV. Νεοελληνικό δίκαιο
Α. Εισαγωγικά Σελ. 46
Β. Ο επικουρικός ρόλος της χρησικτησίας Σελ. 47
Γ. Όροι συνδρομής της χρησικτησίας κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο - Η χρησικτησία ως τίτλος κτήσης της μοναστηριακής περιουσίας Σελ. 49
Δ. Χρησικτησία τρίτων επί των μοναστηριακών ακινήτων Σελ. 51
Ε. Ο θεσμός του ‘αναπαλλοτριώτου’ της αγιορειτικής περιουσίας (181 ΚΧΑΟ): έννοια και έννομες συνέπειες Σελ. 55
V. Τίτλοι ιδιοκτησίας λόγω κληρονομικής διαδοχής των αγιορειτών μοναχών (101 ΚΧΑΟ)
Α. Εισαγωγικά Σελ. 60
Β. Περιουσιακές συνέπειες κτήσης της μοναχικής ιδιότητας κατά τον ΚΧΑΟ Σελ. 61
VΙ. Η μετοχιακή περιουσία των Μονών του Αγίου Όρους
Α. Εισαγωγικά Σελ. 69
Β. Το ‘Μετοχιακό Ζήτημα’ του Αγίου Όρους Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
I. ΕΔΔΑ Κοσμάς κατά Ελλάδας (20086/13/29.6.2017): όροι χρησικτησίας επί αγιορειτικού μετοχίου και προϋποθέσεις αποδυνάμωσης εμπράγματου δικαιώματος
Α. Ιστορικό της υπόθεσης στα ελληνικά δικαστήρια. Νομικά ζητήματα Σελ. 77
Β. Κριτικές επισημάνσεις Σελ. 82
ΙI. Σιθωνία: η μακροχρόνια δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των Μονών Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας και Δημοσίου (ΠολΠρΧαλκιδ 52/2015)
Α. Ιστορικό και νομικά ζητήματα της υπόθεσης Σελ. 85
Β. Παρατηρήσεις πάνω στην υπόθεση Σελ. 88
ΙΙI. Καταχρηστική άσκηση εμπράγματων δικαιωμάτων Μονής του Αγίου Όρους (ΕφΘεσ 1600/2005)
Α. Εισαγωγικά Σελ. 107
Β. Ο ισχυρισμός περί της έλλειψης πληρεξουσιότητας Σελ. 108
Γ. Ενστάσεις καταχρηστικότητας Σελ. 110
Δ. Κρίσεις - Συμπεράσματα Σελ. 112
ΙV. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιουσίας της Μονής Εσφιγμένου (ΠολΠρΧαλκιδικής 39/2015)
Α. Εισαγωγικά Σελ. 114
Β. Το αντικείμενο της διαφοράς Σελ. 115
Γ. Οι ισχυρισμοί της παλαιάς αδελφότητας Σελ. 118
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 120
V. Υπόθεση Μονής Βατοπεδίου. Λίμνη Βιστωνίδα και παραλίμνιες εκτάσεις
Α. Ιστορικό της υπόθεσης Σελ. 122
Β. Νομικό Μέρος – Δικαστικοί Αγώνες Σελ. 129
Γ. Κριτική της αντιφατικής στάσης του Ελληνικού Δημοσίου Σελ. 142
VI. ΕΔΔΑ, Λιαμπέρης κλπ. κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (08.10.2020): Κληρονομιά μοναχού και δικαίωμα στην περιουσία του
Α. Εισαγωγή Σελ. 144
Β. Ιστορικό Υπόθεσης Σελ. 144
Γ. Νομικό Μέρος - Νομολογιακές Κρίσεις Σελ. 145
Δ. Συμπεράσματα Σελ. 148
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Σελ. 149
Πηγές & Βιβλιογραφία
Α. Πηγές Σελ. 155
Β. Βιβλιογραφία Σελ. 155
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 163
Back to Top