Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

  • Οργάνωση ΔΟΑΤΑΠ - Διαδικασία αναγνώρισης
  • Δίκαιο: εσωτερικό - Ε.Ε. - διεθνές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14752
Πρασσά Ι., Στράνης Δ.
Χρυσανθάκης Χ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί το δέκατο έργο στη σειρά «Βιβλιοθήκη Θεωρίας και Πράξης Διοικητικού Δικαίου» και αφορά στην αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα για την ενοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και διαδικασιών, τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο ευρύτερο παγκόσμιο πεδίο. Συνδέεται όμως στενά και με το επίσης καίριο ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και συνακόλουθα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο ευρωπαϊκό πεδίο η αναγνώριση των τίτλων σπουδών συνδέθηκε με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της επαγγελματικής κινητικότητας, που σχετίζεται στενά με τη δημιουργία ενός «ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης», αλλά και ευρύτερα με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Μέχρι σήμερα απουσίαζε στη βιβλιογραφία η διεξοδική προσέγγιση του ζητήματος της αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα μονογραφία, η οποία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και επικεντρώνεται μεν στο ελληνικό δίκαιο και τη σχετική νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, περιέχει όμως ιδιαίτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ.

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της αναγνώρισης πριν τη σύσταση του ΔΙΚΑΤΣΑ, όπου η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στα πανεπιστήμια και ακολούθως η διάδοχη κατάσταση μετά τη σύστασή του. Διάδοχος του ΔΙΚΑΤΣΑ είναι ο οργανισμός ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος προβλέφθηκε με δύο βασικές νέες σκοπιμότητες, αφενός αυτή της οργανωτικής αναδιατάξεως επί το αποτελεσματικότερο, και αφετέρου της συμπεριλήψεως των διπλωμάτων και των ΤΕΙ στην ύλη της αναγνώρισης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεσμική καθιέρωση και ευρωπαϊκή εξάπλωση των κέντρων ΝΑRΙC, τα οποία έχουν ως κύρια αποστολή να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των φοιτητών, παρέχοντας πληροφόρηση και συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών διπλωμάτων.

Το δεύτερο κεφάλαιο του έργου αφορά τη νομοθετική οργάνωση του ΔΟΑΤΑΠ και την ακολουθούμενη από αυτόν πρακτική. Αναπτύσσεται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται το ζήτημα της σκοπιμότητας ίδρυσης του νέου φορέα, ενώ στο δεύτερο ερευνάται η διοικητική δομή και το περιεχόμενο της διοικητικής αρμοδιότητας του ΔΟΑΤΑΠ. Το κεφάλαιο αυτό περατούται με αναφορά στα διαπιστούμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τρίτο κεφάλαιο όπου εξετάζεται η νομολογιακή αντιμετώπιση των ζητημάτων ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών. Στο πρώτο Τμήμα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙΚΑΤΣΑ (Ν 741/1977), ενώ στο δεύτερο η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΟΑΤΑΠ (Ν 3328/2005). Το τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με κριτικές επισημάνσεις, όπου μέσω της συγκριτικής επισκόπησης επί των νομολογιακών λύσεων υπό το νομοθετικό καθεστώς των δύο Οργανισμών φαίνεται ότι ο δικαστικός έλεγχος, ιδίως του ΣτΕ, οδήγησε στην επίλυση πολλών θεμάτων, τόσο στο επίπεδο της κρίσης περί του παραδεκτού της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως, όσο και στο επίπεδο της κρίσης για τη συνδρομή των κατʼ ιδίαν ακυρωτικών λόγων, με προεξάρχοντα αυτόν της έλλειψης ή της ανεπάρκειας της αιτιολογίας και της παράβασης νόμου.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νομολογία του ΔΕΕ για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, γίνονται δε πλείστες αναφορές και στις διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν το ζήτημα αυτό. Παρουσιάζονται σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ που αφορούν στην αναγνώριση τίτλων τόσο στο εσωτερικό πεδίο της ΕΕ όσο και τίτλων ληφθέντων σε τρίτες χώρες από πολίτες της ΕΕ. Διαπιστώνεται δε από τη συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών και της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό πεδίο ότι η νομολογία του ΔΕΕ επικεντρώνεται στην επαγγελματική και όχι στην ακαδημαϊκή αναγνώριση και προβαίνει σε διάκριση των δύο αυτών ειδών, επειδή η βάση της αναγνώρισης τοποθετείται στην υπηρέτηση της επαγγελματικής κινητικότητας. Το δεύτερο Τμήμα του τέταρτου κεφαλαίου αναφέρεται στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και στο καίριο ζήτημα νομικής αλλά και κοινωνικής φύσεως που έχει ανακύψει με την αναγνώριση του χρόνου των σπουδών που πραγματοποιούνται σε αυτά, ενώ στο τρίτο Τμήμα του ίδιου κεφαλαίου συνοψίζονται τα βασικά συγκεφαλαιωτικά σημεία της νομολογίας του ΔΕΕ και παρουσιάζονται συμπεράσματα για την επίδραση του ενωσιακού δικαίου και τη νομολογία του ΔΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εθνική νομολογία.

Το έργο πλαισιώνεται από σχετική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, παράρτημα εθνικού και κοινοτικού δικαίου και νομολογίας αντιστοίχως, και ευρετήριο των κυριότερων όρων που συναντά ο αναγνώστης στο βιβλίο. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όποιον ασχολείται με το ζήτημα της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών διπλωμάτων και θέλει να εμβαθύνει σε αυτό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. IX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΣελ. 1
ΤΜΗΜΑ Α 
Ι. Ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών στο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο 
A. Γενικά Σελ. 3
Β. Διαδικασίες και κείμενα που σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο άμεσα με την αναγνώριση τίτλων σπουδών στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο 
1) Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 6
2) Σύμβαση της UNESCOΣελ. 7
3) Σύμβαση της Λισσαβόνας Σελ. 7
4) Διαδικασία της Μπολώνια Σελ. 8
5) Διακήρυξη της Σορβόννης Σελ. 9
6) Διακήρυξη της Μπολώνια Σελ. 10
7) Σύνοδος της Πράγας Σελ. 11
8) Σύνοδος του Βερολίνου Σελ. 11
9) Σύνοδος του Μπέργκεν Σελ. 11
10) Σύνοδος του Λονδίνου Σελ. 12
11) Σύνοδος της Λουβαίν Σελ. 12
ΙΙ. Ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών στην ΕλλάδαΣελ. 13
Α. Θεσμικό πλαίσιο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης πριν από τη σύσταση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.Σελ. 15
Β. Σύσταση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με τον ν. 741/1977Σελ. 16
Γ. Ίδρυση του Ι.Τ.Ε. με τον ν. 1404/1983 Σελ. 17
Δ. Ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον ν. 3328/2005Σελ. 18
ΤΜΗΜΑ Β 
Ι. Τα ισχύοντα σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες - Το Δίκτυο NARICΣελ. 20
Α. Ορολογικά, θεσμική καθιέρωση και ευρωπαϊκή εξάπλωση των κέντρων NARICΣελ. 20
Β. Η θεσμική μορφή των κέντρων ΝΑRICΣελ. 21
Γ. Ο ρόλος και η αποστολή των κέντρων ΝΑRΙC Σελ. 21
Δ. Η σχέση με το κοινόΣελ. 21
Ε. Τα σημαντικότερα κέντρα NARIC σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
1) Γερμανία Σελ. 22
2) Γαλλία Σελ. 22
3) Ηνωμένο Βασίλειο Σελ. 23
4) Ιταλία Σελ. 23
5) Αυστρία Σελ. 23
6) Σουηδία Σελ. 24
7) ΚύπροςΣελ. 24
ΙΙ. Τα ισχύοντα σήμερα στην Ελλάδα 
Α. Ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 25
Β. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Σελ. 25
Γ. Έννοια, τύποι και προϋποθέσεις της ακαδημαϊκής αναγνώρισης Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 31
I. Η ανάλυση της σκοπιμότητας ίδρυσης του νέου φορέα και του νόμου για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 33
ΙΙ. Η διοικητική δομή και το περιεχόμενο της διοικητικής αρμοδιότητας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Α. Η οργανωτική δομή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Σελ. 35
1) Εσωτερική διάρθρωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Σελ. 35
2) Όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 36
3) Αρμοδιότητες της Ολομέλειας του Δ.Σ.Σελ. 38
4) Αρμοδιότητες των Τμημάτων του Δ.Σ. Σελ. 38
5) Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Σελ. 39
6) Αρμοδιότητες των Εκτελεστικών Επιτροπών Σελ. 39
7) Αρμοδιότητες των Ειδικών Εισηγητών Σελ. 40
8) Αρμοδιότητες των Ακαδημαϊκών Συμβούλων Σελ. 41
Β. Η διοικητική πρακτική του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
1) Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως για αναγνώριση Σελ. 41
2) Διαδικασία επανεξέτασης Σελ. 42
3) Αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σελ. 43
Γ. Τα στάδια της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισηςΣελ. 44
Δ. Τα διαπιστούμενα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣελ. 51
ΤΜΗΜΑ Α 
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977)Σελ. 53
Ι. Παραδεκτό και λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως 
Α. Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 56
1) Έννομο συμφέρονΣελ. 57
α) Αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 58
β) Κατάργηση δίκης Σελ. 59
2) Η προθεσμία Σελ. 59
3) Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 61
α) Εκτελεστός χαρακτήρας των προσβαλλόμενων πράξεων του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.Σελ. 61
β) Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Προθεσμία για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδώνΣελ. 63
Β. Λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 64
Αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 64
ΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως - Λόγοι ακυρώσεως 
Α. Έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας - Σχετική περιπτωσιολογία Σελ. 65
1) Η θεώρηση του ομοταγούς του αλλοδαπού Ιδρύματος Σελ. 66
2) Η θεώρηση της ισοτιμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδώνΣελ. 70
3) Η θεώρηση της αντιστοιχίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών Σελ. 74
4) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών μεταπτυχιακών διπλωμάτωνΣελ. 74
5) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών διδακτορικών διπλωμάτων Σελ. 78
Β. Παράβαση κατʼ ουσίαν διάταξης νόμου εν γένειΣελ. 80
1) Ειδικά ζητήματα αναγνώρισης αλλοδαπών πτυχίων ΙατρικήςΣελ. 80
2) Πλάνη περί τα πράγματαΣελ. 84
3) Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την αναγνώριση τίτλων για επαγγελματική χρήσηΣελ. 85
Γ. Αναρμοδιότητα 
Η αρμοδιότητα του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την εξέταση της γνησιότητας των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των συναφών δικαιολογητικώνΣελ. 86
Δ. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 87
1) Μη νόμιμη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής κρίσης τίτλων σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Σελ. 88
2) Δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεωςΣελ. 89
Ε. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 89
ΤΜΗΜΑ Β 
Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου υπό το νομοθετικό καθεστώς του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005)Σελ. 91
Ι. Παραδεκτό και λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως 
Α. Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως 
1) Έννομο συμφέρον Σελ. 92
2) Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγήςΣελ. 93
3) Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 97
α) Εκτελεστός χαρακτήρας των προσβαλλόμενων πράξεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 97
β) Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειαςΣελ. 97
Β. Λοιπές προϋποθέσεις της αιτήσεως ακυρώσεως 
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Σελ. 99
ΙΙ. Το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως - Λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 101
Α. Παράβαση κατʼ ουσίαν διάταξης νόμου 
1) Η θεώρηση του ομοταγούς του αλλοδαπού Ιδρύματος Σελ. 102
2) Η θεώρηση της ισοτιμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών Σελ. 103
3) Η θεώρηση της αντιστοιχίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδώνΣελ. 107
4) Κριτήρια αναγνώρισης αλλοδαπών διδακτορικών διπλωμάτωνΣελ. 107
5) Ειδικά ζητήματα αναγνώρισης τίτλων μουσικών σπουδών της αλλοδαπήςΣελ. 108
6) Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την αναγνώριση τίτλων για επαγγελματική χρήσηΣελ. 111
Β. Αναρμοδιότητα 
1) Ανάκληση προηγούμενης πράξης αναγνώρισης από αναρμόδιο όργανο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 112
2) Έκδοση απόφασης επί αιτήσεως επανεξέτασης από αναρμόδιο όργανο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Σελ. 113
ΤΜΗΜΑ Γ 
Κριτικές επισημάνσεις για τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
Ι. Συγκριτικές παρατηρήσεις επί των νομολογιακών λύσεων υπό το νομοθετικό καθεστώς του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σελ. 114
ΙΙ. Οι μελλοντικές προοπτικές του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και εν γένει των Κέντρων ΑναγνώρισηςΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 121
ΤΜΗΜΑ Α 
Δίκαιο της Ε.Ε. και νομολογία του ΔΕΕ 
Ι. To πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. που συνδέεται με την αναγνώριση τίτλων σπουδών 
Α. Kοινός ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός και ακαδημαϊκός χώρος και αναγνώριση τίτλων σπουδών Σελ. 123
Β. Διατάξεις των ευρωπαϊκών Συνθηκών σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδώνΣελ. 125
Γ. Δευτερογενές δίκαιο της Ε.Ε. σχετικό με την αναγνώριση τίτλων σπουδώνΣελ. 129
Δ. Δυσχέρειες στην αναγνώριση στο ευρωπαϊκό πεδίο και έννοια του «ρυθμισμένου επαγγέλματος»Σελ. 135
Ε. Το διεθνές δίκαιο: Οι διεθνείς συνθήκες για τα ζητήματα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών Σελ. 137
ΣΤ. Εθνικές διατάξεις σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδών Σελ. 141
Ζ. Βασικές μορφές της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών στο ευρωπαϊκό πεδίο Σελ. 142
ΙΙ. Σχετική Νομολογία του ΔΕΕ - Σταχυολόγηση σημαντικών αποφάσεων 
Α. Νομολογία του Δικαστηρίου που αφορά στην αναγνώριση τίτλων στο εσωτερικό πεδίο της Ε.Ε. 
1) Η απόφαση Βλασσοπούλου της 7ης Μαΐου 1991 (C-340/89)Σελ. 143
2) Η απόφαση Αguirre Borrell της 7ης Μαΐου 1992 (C-104/91)Σελ. 147
3) Η απόφαση Gebhard της 30ης Νοεμβρίου 1995 (C-55/94)Σελ. 149
4) Η απόφαση Αρανίτης της 1ης Φεβρουαρίου 1996 (C-164/94)Σελ. 154
5) Η απόφαση Teresa Fern?ndez de Bobadilla της 8ης Ιουλίου 1999 (C-234/97) Σελ. 158
6) Η απόφαση Morgenbesser της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-313/01)Σελ. 161
7) Η απόφαση Neri της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-153/02)Σελ. 163
Β. Νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την αναγνώριση τίτλων ληφθέντων σε τρίτες χώρες από πολίτες της Ε.Ε. και η επακολουθήσασα νομοθετική επίλυση 
1) Η απόφαση Tawil - Albertini της 9ης Φεβρουαρίου 1994 (C-154/93)Σελ. 165
2) Η απόφαση Hocsman της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 (C-238/98)Σελ. 167
ΙΙΙ. Η συσχέτιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών και της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό πεδίοΣελ. 170
 
ΤΜΗΜΑ Β 
Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών ή Κολλέγια) 
Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και η συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ΣύνταγμαΣελ. 179
Ι. Η αναγνώριση διπλωμάτων για τη λήψη των οποίων συμβάλλουν Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) Σελ. 180
ΙΙ. Σημαντικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 183
Α. Οι υπʼ αριθ. 2770-1/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας - Η σημασία και επίδρασή τουςΣελ. 191
Β. Η επίδραση των υπʼ αριθ. 2770-1/2011 αποφάσεων της Ολομέλειας στη μεταγενέστερη νομολογία - Η υπʼ αριθ. 3900/2012 απόφαση Σελ. 197
ΙΙΙ. Η νομολογία του ΔΕΕ για τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - Η απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 (C-274/05) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ΔημοκρατίαςΣελ. 199
IV. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και η από 19-11-2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένουΣελ. 202
ΤΜΗΜΑ Γ 
Ι. Βασικά συγκεφαλαιωτικά σημεία της νομολογίας του ΔΕΕΣελ. 205
ΙI. Συμπεράσματα για την επίδραση του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του ΔΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εθνική νομολογίαΣελ. 208
ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 211
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕλληνικήΣελ. 217
ΞενόγλωσσηΣελ. 220
 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80)Σελ. 225
Ν. 741/1977 «Περί συστάσεως Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (ΦΕΚ Α΄ 314) [Άρθρα 1-6]Σελ. 240
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Διατάξεις των ευρωπαϊκών Συνθηκών σχετικές με την αναγνώριση τίτλων σπουδών [Άρθρα 56 ΣυνθΕΚΑΧ, 7 , 9 ΣυνθΕΚΑΕ]Σελ. 243
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 18, 45, 46, 49, 53, 56, 57, 62, 145, 148, 165, 166, 258, 259, 352]Σελ. 244
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Άρθρα 1-23, 50, 65]Σελ. 249
Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών Σελ. 274
Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚΣελ. 281
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣτΕ 2770/2011 (Ολομέλεια)Σελ. 297
ΣτΕ 570/2010 (Τμ. Γ΄)Σελ. 306
ΣτΕ 3388/2009 (Τμ. Γ΄)Σελ. 309
ΔΕφΑθ 2256/2010 (Τμ. ΙΒ΄)Σελ. 313
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Απόφαση Βλασσοπούλου της 7ης Μαΐου 1991 (C-340/89) Σελ. 317
Απόφαση Neri της 13ης Νοεμβρίου 2003 (C-153/02)Σελ. 322
Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 (C-274/05) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ΔημοκρατίαςΣελ. 332
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 349
 
Back to Top