Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15348
Κώτσηρας Γ.
Χριστιανός Β.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.

Σκοπός της μελέτης με τίτλο «H ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική έννομη τάξη» είναι να αναδειχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της νομικής βάσεως για την ανάκτηση παρανόμων κατά το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και της διαδικασίας ανάκτησης, που διέπεται από το εκάστοτε εσωτερικό δίκαιο, εν προκειμένω το ελληνικό.

Ο συγγραφέας επισημαίνει την επί πολλά έτη απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, η οποία τελικά θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 659/1999 και αναδεικνύει τη σημασία της νομολογίας του τότε ΔΕΚ (νυν ΔΕΕ) για την κάλυψη των κενών μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού.

Αναλύεται κατόπιν στο πρώτο μέρος η διοικητική διαδικασία ανάκτησης και στο δεύτερο μέρος η δικαστική διαδικασία ανάκτησης. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας αναλύει τα προσωρινά μέτρα που μπορεί να λάβει η Επιτροπή (διαταγή προσωρινής ανάκτησης, διαταγή παροχής πληροφοριών, διαταγή αναστολής), ενώ στο δεύτερο μέρος αναδεικνύει τη συμβολή του δικαιοπαραγωγικού έργου του ενωσιακού δικαστή αλλά και του εθνικού δικαστή, σκιαγραφεί τα ζητήματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας, των ασφαλιστικών μέτρων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον του εθνικού διοικητικού δικαστή. Στο δεύτερο μέρος διαπιστώνονται όχι μόνο η συνεργασία μεταξύ ενωσιακού και εθνικού δικαστή, αλλά και τα σημεία τριβής. Διαπιστώνεται επίσης η ευρύτητα του ρόλου του εθνικού διοικητικού δικαστή, αλλά και η αναδυόμενη εμπλοκή του πολιτικού δικαστή.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές) που ασχολούνται με υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και ευρετήριο λημμάτων.

Εισαγωγικά  
Το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο και οι βάσεις του δικαίου της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων  
Α. Το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιοΣελ. 2
Β. Το παράγωγο ενωσιακό δίκαιοΣελ. 5
Γ. Η οικονομική νομιμοποιητική βάσηΣελ. 8
α) Η οικονομική προσέγγιση του δικαίουΣελ. 8
β) Η επαναφορά στο προϋφιστάμενο καθεστώς ως παράγων ενίσχυσης του ανταγωνισμούΣελ. 10
Δ. Τα μέσα επίτευξης του σκοπού του δικαίου της ανάκτησης ως οριοθέτηση του θέματοςΣελ. 12
Μέρος Πρώτο  
Η διοικητική διαδικασία του δικαίου της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων  
Κεφάλαιο Πρώτο 
Οι διαδικαστικοί όροι της ανάκτησης στην ιδιάζουσα διοικητική διαδικασία 
Α. Η τυπική-νομική νομιμοποιητική βάσηΣελ. 16
α) Η διαδικασία ελέγχου ως νομικό προηγούμενο της ανάκτησης - Βασική σκιαγράφηση.Σελ. 17
β) Η διαδικασία ελέγχου των παράνομων ενισχύσεωνΣελ. 21
γ) Οι περιπτώσεις προσωρινών μέτρων και η διαταγή προσωρινής ανάκτησης Σελ. 23
δ) Η απόφαση ανάκτησης Σελ. 25
Β. Η παθητική νομιμοποίησηΣελ. 27
α) Το κράτος-μέλος ως το κατεξοχήν υπεύθυνο μέροςΣελ. 27
β) Η έννοια των ωφεληθέντων νομικών προσώπωνΣελ. 30
γ) Η επέκταση των υπόχρεων προς επιστροφήΣελ. 31
δ) Η περίπτωση των αφερέγγυων αποδεκτώνΣελ. 37
Κεφάλαιο Δεύτερο 
Η συνύπαρξη και η αλληλουχία ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης 
Α. Η ενωσιακή ρύθμιση περί της αποτελεσματικότητας της διαδικασίαςΣελ. 40
α) Η απαίτηση για ανάκτηση βάσει των εθνικών διαδικασιών και η ενδεχόμενη εφαρμογή γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίουΣελ. 41
β) Η αρχή της καλή τη πίστει συνεργασίας και η ανάκτησηΣελ. 43
γ) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της απόφασηςΣελ. 46
δ) Ο τρόπος ανάκτησης ως εξεταστέο στοιχείοΣελ. 48
ε) Η έλλειψη ενιαίας ενωσιακής ρύθμισης ως ενδεχόμενο αντικείμενο κριτικήςΣελ. 51
Β. Η ελληνική διοικητική πρακτική ανάκτησηςΣελ. 53
α) Η ισχύς του ΚΕΔΕ στο δίκαιο της ανάκτησηςΣελ. 55
β) Η έννοια του απαιτούμενου «νόμιμου τίτλου»Σελ. 56
γ) Ο ρόλος της απόφασης της Επιτροπής στον προσδιορισμό του «νόμιμου τίτλου»Σελ. 58
δ) Η ειδική διάταξη του ν. 4002/2011 και τα νέα δεδομένα μετά το ν. 4152/2013Σελ. 62
Συμπεράσματα Πρώτου ΜέρουςΣελ. 70
Μέρος Δεύτερο  
Η δικαστική διαδικασία του δικαίου της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων και τα προκύπτοντα εμπόδια  
Κεφάλαιο Πρώτο 
Οι δικαστικές πτυχές της διαδικασίας ανάκτησης 
Ι. Ο σημαίνων ρόλος του ενωσιακού δικαστή 
Α. Η δικαιοπλαστική συμβολή του ενωσιακού δικαστή στη γένεση του δικαίου της ανάκτησηςΣελ. 77
α) Το πρωτογενές δίκαιο της ανάκτησης ως εξειδίκευση της γενικότερης σχέσης ενωσιακού δικαστή και νομοθέτηΣελ. 79
β) Η παράγωγη ενωσιακή νομοθεσία περί ανάκτησης ως προϊόν νομολογίαςΣελ. 82
Β. Ο ενωσιακός δικαστής στον πυρήνα των διαδικασιών ανάκτησηςΣελ. 85
α) Η προσφυγή ακύρωσης του άρθρου 263 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρου 230 Συνθ.ΕΚ)Σελ. 85
β) Η προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 92
γ) Η διαδικασία επί παραβάσειΣελ. 96
δ) Η νομολογία DeggendorfΣελ. 102
ΙΙ. Ο επικουρικός (;) ρόλος του εθνικού δικαστή 
Α. Ο εθνικός δικαστής ως δικαστής της διαδικαστικής νομιμότηταςΣελ. 105
α) Ο εθνικός δικαστής εν αναμονή της ενωσιακής απόφασης περί του χαρακτηρισμού μιας ενίσχυσης ως παράνομης.Σελ. 106
β) O εθνικός δικαστής μετά την ενωσιακή απόφαση διαταγής ανάκτησηςΣελ. 112
γ) Η ενδεχόμενη ύπαρξη παράλληλης εθνικής δικαιοδοσίας για την επιβολή της ανάκτησηςΣελ. 113
δ) Ο συνδυασμός της ex ante και ex post δικαιοδοσίας του εθνικού δικαστή και της δικαιοδοσίας του ενωσιακού δικαστή διά της νομολογίαςΣελ. 116
Β. Ο ρόλος του διοικητικού δικαστήΣελ. 123
α) Τα ένδικα βοηθήματα στο πλαίσιο της διοικητικής δικονομίαςΣελ. 125
β) Η προσωρινή δικαστική προστασία και η ενωσιακή εξάρτησηΣελ. 134
i) Η σκιαγράφηση της προσωρινής δικαστικής προστασίαςΣελ. 134
ii) Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων βοηθημάτωνΣελ. 142
iii) Η περίπτωση της προσωρινής ανάκτησηςΣελ. 143
γ) Η δημιουργία ενός de facto ιδιάζοντος δικονομικού καθεστώτος Σελ. 145
Γ. Ο υποβόσκων ρόλος του πολιτικού δικαστήΣελ. 148
Δ. Οι περιπτώσεις των υποθέσεων «Ελληνικά Καζίνο» και «Αλουμίνιο της Ελλάδος» - Σύντομες παρατηρήσειςΣελ. 152
Κεφάλαιο Δεύτερο 
Τα εμπόδια κατά της ανάκτησης και η νομολογιακή τους αντιμετώπιση 
Ι. Τα νομοθετικής προελεύσεως εμπόδια 
Α. Τα νομικά επιχειρήματαΣελ. 160
α) Η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφήςΣελ. 160
β) Οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 161
i) Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνηςΣελ. 161
ii) Η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 164
iii) Η αρχή της ασφάλειας δικαίουΣελ. 165
ΙΙ. Τα νομολογιακής φύσεως εμπόδια 
α) Η απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης της απόφασης ανάκτησηςΣελ. 166
β) Η συσταλτική ερμηνεία του Δικαστηρίου Σελ. 166
Συμπεράσματα Δεύτερου ΜέρουςΣελ. 170
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 173
Βιβλιογραφικές πηγές  
Ελληνική ΒιβλιογραφίαΣελ. 175
Ελληνική ΑρθρογραφίαΣελ. 177
Ξενόγλωσση ΒιβλιογραφίαΣελ. 178
Ξενόγλωσση ΑρθρογραφίαΣελ. 179
Γενικά ΚείμεναΣελ. 182
Ενδεικτική ΝομολογίαΣελ. 182
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 189
 
Back to Top