Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των ατομικών και των συλλογικών σχέσεων εργασίας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12716
Δερμιτζάκη Φ.
Η παρούσα μονογραφία «Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου» πραγματεύεται σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών σχέσεων εργασίας. Η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία, τις συνέπειες και τις προεκτάσεις της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου έναντι των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο πεδίο του ελληνικού εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και σε επίπεδο συλλογικών εργασιακών σχέσεων, καθώς το φαινόμενο της εργασίας ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα έχει λάβει πολύ μεγάλη έκταση και το ζήτημα των επονομαζόμενων «συμβασιούχων» είναι ένα από τα πλέον ακανθώδη της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, θέτει και ζητήματα επανεξέτασης παγιωμένων θεσμών και θεσμοθετημένων διακρίσεων δομικού χαρακτήρα. Η προκείμενη μονογραφία επιχειρεί να συμβάλει στην εμπέδωση της ειδικότερης αυτής απαγόρευσης των διακρίσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου έναντι των εργαζομένων αορίστου χρόνου, στην άρση των σχετικών παρανοήσεων, αλλά και στην ουσιαστική και σε βάθος προσέγγιση της αρχής αυτής, απαλλαγμένης από το βάρος της «συνήθειας» που μπορεί να έχει προκύψει από την επί δεκαετίες πάγια διακριτική αντιμετώπιση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου αλλά και από την πάγια αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων, που συνεπιδρούν στην –απαγορευμένη πλέον- διακριτική αντιμετώπιση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Η μελέτη αναλύει τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, το ΠΔ 164/2004 και εξετάζει την εφαρμογή των γενικών αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της συμβατικής ελευθερίας αναφορικά με τις διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, εξετάζεται η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στο πεδίο των αμοιβών, των παροχών και των δικαιωμάτων εν γένει, η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και σε ευκαιρίες κατάρτισης, και η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο λύσης των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ζητήματα αποζημίωσης, επαναπρόσληψης, έγγραφου τύπου, προθεσμιών κ.ά), τέλος η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στο πεδίο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Το έργο συνοδεύεται από πίνακα βιβλιογραφίας και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου  
Α. Εισαγωγή  
1. Θέση του ζητήματος, σκοπός και πεδίο έρευναςΣελ. 1
2. Οι Οδηγίες και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 8
3. Η ένταξη της απαγόρευσης στο πλέγμα των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου  
α) Οι διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και της Οδηγίας 1999/70/ΕΚΣελ. 17
β) Η σχέση ανάμεσα στους βασικούς στόχους της συμφωνίας-πλαισίου - ιδίως οι ρήτρες 4 και 5Σελ. 25
4. Η ένταξη της απαγόρευσης στο πλέγμα της αρχής της ισότητας, της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των λοιπών απαγορεύσεων των διακρίσεων και η σχέση της με τη συμβατική ελευθερία  
α) Οι γενικές αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης και οι επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεων στο πεδίο ιδίως των εργασιακών σχέσεων και η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου  
(i) Οι γενικές αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης και οι επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεων στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίουΣελ. 33
(ii) Η αρχή της ισότητας και οι επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεων στο πλαίσιο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 46
(iii) Η σχέση των γενικών αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης με τις επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεωνΣελ. 58
(iv) Η σχέση ανάμεσα στις επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεων: διακρίσεις λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών του προσώπου και διακρίσεις λόγω του τύπου της εργασιακής σχέσηςΣελ. 61
(v) Η σχέση ανάμεσα στις επιμέρους απαγορεύσεις των διακρίσεων λόγω του τύπου της εργασιακής σχέσης: οι λοιπές διακρίσεις λόγω του τύπου της εργασιακής σχέσης και η διάκριση λόγω σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνουΣελ. 64
β) Η συμβατική ελευθερία και η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνουΣελ. 71
5. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 77
Β. Η γενική αρχή της ρήτρας 4 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου  
1. Το περιεχόμενο της ρήτρας 4, το άμεσο αποτέλεσμα και τα μέτρα μεταφοράς της  
α) Η ειδικότερη πρόβλεψη της ρήτρας 4Σελ. 80
β) Το άμεσο αποτέλεσμα της ρήτρας 4Σελ. 83
γ) Τα μέτρα μεταφοράς της ρήτρας 4 στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 85
2. Οι βασικές έννοιες της ρήτρας 4  
α) Η έννοια του εργαζομένου ορισμένου χρόνουΣελ. 87
β) Η έννοια του αντίστοιχου-συγκρίσιμου εργαζομένου αορίστου χρόνουΣελ. 96
γ) Η έννοια των συνθηκών-όρων απασχόλησηςΣελ. 99
δ) Η έννοια της δυσμενούς διάκρισηςΣελ. 100
ε) Η έννοια των αντικειμενικών λόγωνΣελ. 104
3. Η εμβέλεια της απαγόρευσηςΣελ. 111
4. Οι έννομες συνέπειες από την παραβίαση της απαγόρευσηςΣελ. 113
5. Η κατανομή του βάρους απόδειξηςΣελ. 116
6. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 121
ΙΙ. Η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο των ατομικών εργασιακών σχέσεων και η σημασία της ρήτρας 6 της συμφωνίας-πλαισίου  
Α. Η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο των αμοιβών, των παροχών και των δικαιωμάτων εν γένει  
1. Η εφαρμογή της απαγόρευσης στο πεδίο των αμοιβών  
α) Η έννοια των αμοιβών στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 125
β) Οι αμοιβές ως «συνθήκες απασχόλησης» κατά την έννοια της ρήτρας 4Σελ. 127
2. Η επίδραση της απαγόρευσης στο πεδίο των αμοιβών, των παροχών και των δικαιωμάτων εν γένειΣελ. 130
3. Ο χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου ως κριτήριο θεμελίωσης και διαμόρφωσης των αμοιβών και των λοιπών παροχών και δικαιωμάτων  
α) Το κριτήριο της αρχαιότηταςΣελ. 140
β) Η αρχή «pro rata temporis»Σελ. 143
γ) Ο χρόνος των προηγούμενων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνουΣελ. 144
4. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 149
Β. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και σε ευκαιρίες κατάρτισης και η σημασία της ρήτρας 6 της συμφωνίας-πλαισίου  
1. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου - ιδίως το ζήτημα του εγγράφου τύπουΣελ. 151
2. Η υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής ίδιων ευκαιριών κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε ευκαιρίες κατάρτισης  
α) Η ειδικότερη πρόβλεψη της ρήτρας 6  
(i) Η ενημέρωση και η παροχή ίδιων ευκαιριών κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνουΣελ. 161
(ii) Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες κατάρτισηςΣελ. 165
β) Το άμεσο αποτέλεσμα της ρήτρας 6 Σελ. 170
γ) Τα μέτρα μεταφοράς της ρήτρας 6 στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 172
δ) Η δυνατότητα απόκλισης για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού κοινωνικής πολιτικής στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 174
3. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 182
Γ. Η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο λύσης των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  
1. Οι διαφορές κατά τη λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου  
α) Η λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνουΣελ. 184
β) Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου  
(i) Ο ουσιαστικός έλεγχος της καταγγελίαςΣελ. 188
(ii) Οι τυπικές προϋποθέσεις της καταγγελίαςΣελ. 199
γ) Η «φυσιολογική» λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η actus contrarius και η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνουΣελ. 204
2. Η ουσιαστική προστασία της θέσης εργασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου - ιδίως η παράλειψη επαναπρόσληψηςΣελ. 212
3. Η τήρηση τυπικών προϋποθέσεων και η αναγνώριση αντίστοιχων δικαιωμάτων κατά τη λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  
α) Το κατ' αρχήν αντικειμενικά αδικαιολόγητο της διάκρισης σε επίπεδο τυπικών προϋποθέσεωνΣελ. 217
β) Η «αποζημίωση» και οι εν γένει αμοιβές που καταβάλλονται κατά τη λύση των συμβάσεων εργασίαςΣελ. 219
(i) Η «αποζημίωση»Σελ. 220
(ii) Ο δικαιολογητικός λόγος καταβολής «αποζημίωσης» κατά τη λύση των συμβάσεων και των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνουΣελ. 227
(iii) Το αντικειμενικά αδικαιολόγητο της μη καταβολής «αποζημίωσης» στους εργαζομένους ορισμένου χρόνουΣελ. 231
(iv) Το ύψος της «αποζημίωσης» κατά τη λύση των συμβάσεων ή των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι συνέπειες της μη καταβολής τηςΣελ. 236
(v) Η «αποζημίωση» του ΠΔ 164/2004 για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου του δημοσίου τομέαΣελ. 238
γ) Ο έγγραφος τύποςΣελ. 240
δ) Η εγγραφή στα τηρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή η ασφάλιση του εργαζομένουΣελ. 242
ε) Η προειδοποιητική προθεσμίαΣελ. 243
στ) Ο ελεύθερος χρόνος προς ανεύρεση άλλης εργασίαςΣελ. 245
ζ) Η προσμέτρηση της εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνουΣελ. 247
4. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 247
ΙΙΙ. Η απαγόρευση των διακρίσεων στο πεδίο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και η σημασία της ρήτρας 7 της συμφωνίας-πλαισίου  
Α. Τα ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και η σημασία των ρητρών 4 και 7 της συμφωνίας-πλαισίου  
1. Η σημασία της απαγόρευσης στο πεδίο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων Σελ. 255
2. Η συλλογική δράση ως ζήτημα που εμπίπτει στη συμφωνία-πλαίσιοΣελ. 258
3. Η σημασία της ρήτρας 4 στο πεδίο της συλλογικής δράσης Σελ. 260
4. Η σημασία της ρήτρας 7 στο πεδίο της συλλογικής δράσης  
α) Η ειδικότερη πρόβλεψη της ρήτρας 7  
(i) Ο συνυπολογισμός των εργαζομένων ορισμένου χρόνου για τη συγκρότηση των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρησηΣελ. 261
(ii) H απαγόρευση των διακρίσεων ιδίως κατά τη συγκρότηση των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησηςΣελ. 263
(iii) Η ενημέρωση των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων σχετικά με την απασχόληση ορισμένου χρόνου στην επιχείρησηΣελ. 264
β) Το άμεσο αποτέλεσμα της ρήτρας 7Σελ. 267
γ) Τα μέτρα μεταφοράς της ρήτρας 7 στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 268
5. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 270
Β. Η επίδραση των ρητρών 4 και 7 της συμφωνίας-πλαισίου στο πεδίο του ελληνικού συλλογικού εργατικού δικαίου  
1. Ζητήματα συλλογικού εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξηςΣελ. 271
2. Νομοθετικοί περιορισμοί στα δικαιώματα εγγραφής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όργανα εκπροσώπησης εργαζομένωνΣελ. 274
3. Η άρνηση εγγραφής των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε συνδικαλιστική οργάνωση λόγω καταστατικού όρου ή ανεξαρτήτως αυτούΣελ. 280
4. Ο αποκλεισμός της εγγραφής των εργαζομένων ορισμένου χρόνου του δημοσίου τομέα σε δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση και οι συνδικαλιστικές άδειεςΣελ. 286
5. Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων ρυθμίσεων επαγγελματικής προέλευσης που εισάγουν διακρίσεις Σελ. 290
6. Η συνδικαλιστική προστασία των εργαζομένων ορισμένου χρόνου - ιδίως η παράλειψη επαναπρόσληψηςΣελ. 293
7. Η ενημέρωση των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων και η συλλογική προστασία των εργαζομένων ορισμένου χρόνουΣελ. 298
8. Ενδιάμεσες συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 302
Σύνοψη θέσεων - Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 307
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνόγλωσσηΣελ. 331
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 351
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 355
Back to Top