Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 233 ΠΚ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12757
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο το αδίκημα της απιστίας δικηγόρου που προβλέπεται και τιμωρείται στο άρθρο 233 ΠΚ. Η εν λόγω διάταξη ποινικοποιεί ορισμένες μορφές συμπεριφοράς με την υπαγωγή τους στο έγκλημα της απιστίας δικηγόρου. Περαιτέρω, αντανακλά την ιδιαίτερη σημασία και αξία που αποδίδει η έννομη τάξη στο δικηγορικό λειτούργημα και στην περιφρούρηση του κύρους του που διακυβεύεται σε συνθήκες δικηγορικού πληθωρισμού. Η απιστία δικηγόρου συγκαταλέγεται στα εγκλήματα, στα οποία η καταδίκη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων, κωλύει τον διορισμό ή τον επαναδιορισμό δικηγόρου.

Παρά τις βαρύτατες συνέπειες που συνεπάγεται η καταδίκη στο έγκλημα της απιστίας δικηγόρου, είναι γεγονός ότι αποτελεί ως επί το πλείστον άγνωστο μέγεθος, terra incognita, για πολλούς δικηγόρους. Η θεωρητική ενασχόληση είναι απαραίτητη διότι υπάρχουν αρκετές ασάφειες ως προς τη φύση του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρου, το προστατευόμενο έννομο αγαθό και τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Η πρακτική σημασία της γνώσης της ορθής ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 233 ΠΚ είναι ζωτικής σημασίας για κάθε δικηγόρο, εφόσον ο δικηγόρος ως νομικός πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να επικαλεστεί συγγνωστή νομική πλάνη, καθώς μάλιστα πρόκειται για το «οικείο έγκλημα» του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ειδικότερα, στο παρόν έργο, μετά από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του συγγραφέα, προσεγγίζεται ιστορικά η απιστία δικηγόρου, με συγκριτική παρουσίαση αναλόγων ρυθμίσεων σε δίκαια άλλων χωρών. Στη συνέχεια εξετάζονται η νομική φύση του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρου, ο κύκλος των εν δυνάμει δραστών της απιστίας δικηγόρου, το προστατευόμενο έννομο αγαθό του εγκλήματος, η ανάθεση της υπόθεσης, η προσιδιάζουσα σε δικηγόρο ή άλλο νομικό παραστάτη προσφορά υπηρεσιών, οι μορφές συμπεριφοράς που ποινικοποιούνται από τη διάταξη του άρθρου 233 ΠΚ και η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρου. Ακολούθως, εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με συμμετοχή, απόπειρα, συρροή, παραγραφή, τη διακεκριμένη απιστία δικηγόρου του άρθρου 233 εδ. γ΄ ΠΚ, δικονομικά θέματα ενώ περαιτέρω παρουσιάζεται και μια περιπτωσιολογία του εν λόγω εγκλήματος, σε σχέση π.χ. με δικηγορικές εταιρίες, ποινικές υποθέσεις, υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων κ.ά. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1
ΙΙ. Ιστορική προσέγγιση της απιστίας δικηγόρουΣελ. 7
ΙΙΙ. Συγκριτική παρουσίαση αναλόγων ρυθμίσεων σε δίκαια 'Αλλων χωρώνΣελ. 9
IV. Η φύση του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρουΣελ. 14
V. Ο κύκλος των εν δυν'Αμει δραστών της απιστίας δικηγόρουΣελ. 15
VI. Η απιστία δικηγόρου και το προστατευόμενο από αυτή έννομο αγαθόΣελ. 18
VII. Η αν'Αθεση της υπόθεσηςΣελ. 32
VIII. Η προσιδι'Αζουσα σε δικηγόρο ή 'Αλλο νομικό παραστ'Ατη προσφορ'Α υπηρεσιώνΣελ. 37
ΙΧ. Οι μορφές συμπεριφορ'Ας που ποινικοποιούνται από τη δι'Αταξη του 'Αρθρου 233 ΠΚΣελ. 46
1) Η πρώτη παραλλαγή του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρου σύμφωνα με τη δι'Αταξη του 'Αρθρου 233 εδ. α' ΠΚΣελ. 46
2) Η δεύτερη παραλλαγή του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρου σύμφωνα με τη δι'Αταξη του 'Αρθρου 233 εδ. β' ΠΚΣελ. 54
Α) Η «ίδια ένδικη υπόθεση»Σελ. 54
Β) Η έννοια του διαδίκουΣελ. 62
Γ) Η αντίθεση των συμφερόντωνΣελ. 64
Χ. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας δικηγόρουΣελ. 77
1) Περί δόλουΣελ. 77
2) Περί πραγματικής και νομικής πλ'Ανης Σελ. 79
3) Περί συναίνεσης, 'Αμυνας και κατ'Αστασης αν'ΑγκηςΣελ. 87
XI. Περί συμμετοχής, απόπειρας, συρροής, παραγραφήςΣελ. 90
1) ΣυμμετοχήΣελ. 90
Α) Αναγκαία συμμετοχή και ηθική αυτουργίαΣελ. 90
Β) Συμμετοχή στην απιστία δικηγόρου και οι ιδιαίτερες ιδιότητες και σχέσεις σύμφωνα με τη δι'Αταξη του 'Αρθρου 49 παρ. 1 ΠΚ Σελ. 91
2) ΑπόπειραΣελ. 92
3) ΣυρροήΣελ. 94
4) ΠαραγραφήΣελ. 95
XII. Η διακεκριμένη απιστία δικηγόρου σύμφωνα με τη δι'Αταξη του 'Αρθρου 233 εδ. γ' ΠΚΣελ. 97
ΧΙΙΙ. Δικονομικ'Α ζητήματαΣελ. 99
1) Ποινική δίωξη Σελ. 99
2) Θέματα καθ' ύλην αρμοδιότηταςΣελ. 99
3) Το επιτρεπτό της παρ'Αστασης της πολιτικής αγωγήςΣελ. 101
4) Θέματα αναιρετικής διαδικασίαςΣελ. 105
XIV. Περιπτωσιολογία της απιστίας δικηγόρουΣελ. 106
1) Απιστία δικηγόρου και δικηγορικές εταιρείεςΣελ. 106
2) Απιστία δικηγόρου και υποθέσεις εξαγορών, δημοπρασιών και δημοσίων προμηθειώνΣελ. 116
3) Απιστία δικηγόρου και ποινικές υποθέσειςΣελ. 119
4) Απιστία δικηγόρου και τηλεφωνική/ηλεκτρονική παροχή νομικών συμβουλώνΣελ. 131
5) Απιστία δικηγόρου και υποθέσεις τροχαίων ατυχημ'ΑτωνΣελ. 133
6) Απιστία δικηγόρου και ασφ'Αλεια νομικής προστασίαςΣελ. 139
7) Απιστία δικηγόρου και υποθέσεις Οικογενειακού ΔικαίουΣελ. 141
8) Απιστία δικηγόρου και κληρονομικές υποθέσεις, απιστία δικηγόρου και διαδικασίες πλειστηριασμών, αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης, απιστία δικηγόρου και νομικ'Α πρόσωπα ιδίως εταιρείες, απιστία δικηγόρου και υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, απιστία δικηγόρου και υποθέσεις Διοικητικού ΔικαίουΣελ. 145
Α) Απιστία δικηγόρου και κληρονομικές υποθέσειςΣελ. 145
Β) Απιστία δικηγόρου και διαδικασίες πλειστηριασμών, αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης Σελ. 147
Γ) Απιστία δικηγόρου και νομικ'Α πρόσωπα ιδίως εταιρείες Σελ. 148
Δ) Απιστία δικηγόρου και υποθέσεις Εργατικού Δικαίου Σελ. 151
Ε) Απιστία δικηγόρου και υποθέσεις Διοικητικού ΔικαίουΣελ. 151
9. Απιστία δικηγόρου και διαμεσολ'ΑβησηΣελ. 152
XV. Δικαιοπολιτική προσέγγισηΣελ. 157
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 163
Ι. ΕλληνικήΣελ. 163
II. ΞενόγλωσσηΣελ. 165
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 175
Back to Top