Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 27.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 62,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16849
Βαθρακοκοίλης Α., Βαλμαντώνης I., Δανηλάτου Α., Κόντης Γ., Λαζαρίδης Γ.
Κατσιρούμπας Π.
  • Έκδοση: 2019
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 704
  • ISBN: 978-960-622-719-6
  • ISBN: 978-960-622-719-6
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στο παρόν συλλογικό έργο «Η απόδειξη στην Πολιτική Δίκη» παρουσιάζονται, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και της πλέον πρόσφατης νομολογίας, και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετιζόμενα με το δωδέκατο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το κεφάλαιο της απόδειξης.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη, από τα οποία στο Α’ Μέρος περιλαμβάνονται κεφάλαια, τα οποία αφορούν στην απόδειξη γενικά και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης, στο δικαίωμα και το αντικείμενο απόδειξης,  στη συντηρητική απόδειξη, στις αποδεικτικές συμβάσεις, στο βάρος απόδειξης και στην αποδεικτική διαδικασία, ενώ στο Β΄ Μέρος του έργου παρουσιάζονται και αναλύονται, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά τον Ν 4335/2015, τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της παρούσας έκδοσης με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό και με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση, την καθιστούν αναμφίβολα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

Μέρος Α΄
Η απόδειξη γενικά
I. Έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης
1. Άμεση και έμμεση απόδειξη Σελ. 7
2. Κύρια απόδειξη και ανταπόδειξη Σελ. 9
3. Πλήρης απόδειξη και πιθανολόγηση Σελ. 10
4. Αυστηρή, ελεύθερη και εν μέρει ελεύθερη απόδειξη Σελ. 12
II. Το δικαίωμα αποδείξεως
III. Αντικείμενο απόδειξης
IV. Κατευθυντήριες δικονομικές αρχές του δικαίου της απόδειξης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 48
2. Η επιβίωση της θεωρίας των νομικών αποδείξεων Σελ. 50
3. Η ορθολογική αξιολόγηση των αποδείξεων Σελ. 52
4. Η αιτιολόγηση της δικανικής κρίσης Σελ. 54
1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ δικαστή και διαδίκων Σελ. 57
2. Η αυτεπάγγελτη διάταξη των αποδείξεων Σελ. 65
V. Συντηρητική απόδειξη Σελ. 77
VI. Αποδεικτικές συμβάσεις Σελ. 83
VII. Βάρος απόδειξης
1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης με ειδικές νομοθετικές διατάξεις Σελ. 126
2. Η θέσπιση νομίμων τεκμηρίων - Διακρίσεις Σελ. 136
3. Συμβατικής προέλευσης κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης Σελ. 149
4. Δυνατότητα αποκλίνουσας κατανομής του βάρους απόδειξης με νομολογιακή διάπλαση; Σελ. 152
VIII. Η αποδεικτική διαδικασία
1. Η αποδεικτική διαδικασία στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας πριν τον Ν 4335/2015 Σελ. 176
2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων υπό την ισχύ του Ν 4335/2015 Σελ. 179
3. Η προαποδεικτική προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων και ο κατ’ αρχήν αποκλεισμός της δυνατότητας εξέτασης μαρτύρων Σελ. 182
4. Δυνατότητες διαφυγής από τον κανόνα της προαπόδειξης στην τακτική διαδικασία Σελ. 184
i. Η κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγή επανάληψης της συζήτησης Σελ. 186
α. Νομική φύση - Δυνατότητα ανάκλησης Σελ. 186
β. Αρμόδιο όργανο έκδοσης της διαταγής Σελ. 188
γ. Έκδοση διαταγής μόνο προς εξέταση μαρτύρων - Προβληματισμοί Σελ. 189
δ. Χρονικό πλαίσιο έκδοσης της διαταγής και κλήτευσης των διαδίκων Σελ. 190
ε. Περιεχόμενο διαταγής - Επιλογή εξεταστέων μαρτύρων Σελ. 194
στ. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση μετά την έκδοση της κατ’ άρ. 237 § 6 ΚΠολΔ διαταγής Σελ. 200
ii. Η κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ έκδοση μη οριστικής απόφασης επανάληψης της συζήτησης Σελ. 208
α. Αξιοποίηση της διάταξης του άρ. 254 ΚΠολΔ προς συμπλήρωση των αποδείξεων Σελ. 208
β. Διαδικασία στην επαναλαμβανόμενη κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ συζήτηση Σελ. 209
γ. Δυνατότητα προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση; Σελ. 211
δ. Αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων των διατάξεων του άρ. 237 §§ 6 και 7 ΚΠολΔ επί εξέτασης μαρτύρων κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ Σελ. 212
5. Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων Σελ. 214
6. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 217
7. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 222
1. Η αυστηροποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης των περιορισμών των άρ. 393-394 ΚΠολΔ στις ειδικές διαδικασίες με τον Ν 4335/2015 Σελ. 223
2. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων στη δίκη Σελ. 227
3. Αποκλίνουσες ρυθμίσεις ως προς τα αποδεικτικά μέσα στις επιμέρους ειδικές διαδικασίες Σελ. 232
4. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 234
1. Χρόνος και τρόπος προσκόμισης αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο Σελ. 248
2. Προϋποθέσεις προσκόμισης νέων αποδεικτικών μέσων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο - Το άρ. 529 ΚΠολΔ Σελ. 250
3. Συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού της δευτεροβάθμιας δίκης κατ’ άρ. 254 ΚΠολΔ Σελ. 255
4. Εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 530 ΚΠολΔ Σελ. 256
5. Λόγοι έφεσης σχετικοί με τη λήψη (ή μη) υπόψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποδεικτικών μέσων και την εκτίμησή τους από αυτό Σελ. 257
6. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 257
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 260
2. Το σύστημα του ΚΠολΔ Σελ. 267
3. Η σύμβαση της Χάγης της 18.3.1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 269
4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 272
Μέρος Β΄
Τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα
I. Κανόνες απόδειξης
1. Έννοια της απόδειξης Σελ. 290
2. Αντικείμενο της απόδειξης Σελ. 290
3. Κανόνες δικαίου - Έθιμα - Συναλλακτικά ήθη - Διδάγματα της κοινής πείρας Σελ. 292
1. Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα Σελ. 295
2. Προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων Σελ. 298
3. Εκτίμηση των αποδείξεων Σελ. 301
4. Πιθανολόγηση περιστατικών Σελ. 305
II. Ομολογία
III. Αυτοψία Σελ. 315
IV. Πραγματογνωμοσύνη
1. Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων Σελ. 326
2. Όρκος Σελ. 327
3. Αντικατάσταση Σελ. 328
4. Εξαίρεση Σελ. 328
5. Αμοιβή Σελ. 330
1. Οδηγίες προς τους πραγματογνώμονες και παράσταση σε διαδικαστικές πράξεις Σελ. 331
2. Λήψη γνώσης στοιχείων της δικογραφίας Σελ. 332
3. Κλήτευση διαδίκου κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης Σελ. 332
4. Διορισμός τεχνικών συμβούλων Σελ. 333
1. Κατάθεση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγηση Σελ. 334
2. Διευκρινίσεις περί της γνωμοδοτήσεως Σελ. 336
3. Εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης Σελ. 336
4. Επανάληψη και συμπλήρωση πραγματογνωμοσύνης Σελ. 338
5. Περιπτωσιολογία και άλλοι θεσμοί Σελ. 339
V. Μάρτυρες
1. Επαγγελματική εχεμύθεια Σελ. 353
2. Συγγενική σχέση Σελ. 353
1. Περιορισμός λόγω ποσού Σελ. 359
i. Ρύθμιση Σελ. 359
ii. Υποκειμενική έκταση περιορισμών Σελ. 359
iii. Αντικειμενική έκταση περιορισμών Σελ. 359
α. Συμβάσεις και συλλογικές πράξεις Σελ. 359
β. Πρόσθετα σύμφωνα Σελ. 362
iv. Περιπτωσιολογία Σελ. 363
v. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 366
vi. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Σελ. 367
2. Περιορισμός κατά περιεχομένου εγγράφου Σελ. 367
1. Εξαιρέσεις κατά το άρθρο 394 § 1 ΚΠολΔ Σελ. 370
i. Aρχή έγγραφης απόδειξης Σελ. 370
ii. Φυσική ή ηθική αδυναμία απόκτησης εγγράφου Σελ. 374
iii. Τυχαία απώλεια εγγράφου Σελ. 376
iv. Φύση δικαιοπραξίας ή ειδικές συνθήκες Σελ. 377
v. Συστατικός ή αποδεικτικός τύπος Σελ. 379
2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 383
1. Κληρικοί Σελ. 386
2. Ανίκανοι προς αντίληψη Σελ. 387
3. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή Σελ. 387
4. Γαμικές διαφορές Σελ. 387
5. Δικαστές και Γραμματείς Σελ. 388
1. Επαγγελματική εχεμύθεια Σελ. 389
2. Δημόσιο συμφέρον Σελ. 390
3. Εξαίρεση μάρτυρα λόγω συμφέροντός του από τη δίκη Σελ. 391
i. Ισχύον δίκαιο Σελ. 391
ii. Προϊσχύον δίκαιο Σελ. 391
α. Έννοια συμφέροντος Σελ. 391
β. Περιπτωσιολογία Σελ. 393
4. Πότε προβάλλεται η ένσταση εξαίρεσης Σελ. 396
5. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 399
6. Απόφαση επί της ένστασης εξαίρεσης Σελ. 400
1. Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου Σελ. 402
2. Η εξέταση μαρτύρων στην τακτική διαδικασία μετά τον Ν 4335/2015 Σελ. 403
3. Άλλες εξαιρέσεις Σελ. 406
4. Τρόπος εξέτασης Σελ. 407
5. Επανεξέταση μάρτυρα Σελ. 412
6. Κωφάλαλος μάρτυρας - Αλλοδαπός μάρτυρας Σελ. 414
7. Aριθμός μαρτύρων Σελ. 415
i. Προϊσχύον δίκαιο Σελ. 415
ii. Ισχύον δίκαιο Σελ. 415
8. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 416
9. Παραίτηση από την εξέταση μάρτυρα Σελ. 416
VI. Η εξέταση των διαδίκων
1. Διάκριση από αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων Σελ. 423
2. Διάκριση από τους μάρτυρες Σελ. 424
VII. Έγγραφα
1. Δημόσια ή Ιδιωτικά έγγραφα Σελ. 445
2. Έγγραφα διάθεσης και έγγραφα μαρτυρίας Σελ. 445
3. Πρωτότυπα και αντίγραφα Σελ. 445
4. Κυρίως έγγραφα και αντέγγραφα Σελ. 446
5. Αναφέροντα και αναφερόμενα έγγραφα Σελ. 446
6. Έγγραφα πρόθεσης και έγγραφα σύμπτωσης Σελ. 447
1. Προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναμης εγγράφων Σελ. 448
2. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου έγγραφα Σελ. 451
1. Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων Σελ. 460
2. Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 461
1. Γενικά περί της αποδεικτικής δύναμης των ιδιωτικών εγγράφων Σελ. 475
2. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 480
3. Ειδικότερα περί της αποδεικτικής δύναμης των αντιγράφων Σελ. 483
1. Περιεχόμενο του ισχυρισμού περί πλαστότητας Σελ. 486
2. Το παραδεκτό του ισχυρισμού περί πλαστότητας Σελ. 487
3. Τρόπος προβολής της ένστασης πλαστότητας Σελ. 488
4. Αναγκαία η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας Σελ. 490
5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της πλαστότητας Σελ. 491
1. Ρύθμιση δικαιώματος επίδειξης εγγράφων Σελ. 493
2. Υπόχρεος προς επίδειξη Σελ. 493
3. Υποβολή αίτησης προς επίδειξη από διάδικο ή τρίτο Σελ. 494
4. Προϋποθέσεις επίδειξης εγγράφου Σελ. 496
5. Απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης και εκτέλεση αυτής Σελ. 498
6. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 500
7. Συντηρητική απόδειξη Σελ. 500
8. Ειδικές διατάξεις Σελ. 501
1. Έννοια μηχανικής απεικόνισης Σελ. 501
2. Έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου Σελ. 504
VIII. Δικαστικά τεκμήρια
IX. Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα
X. Ένορκες βεβαιώσεις
1. Εύρος εφαρμογής των κανόνων των άρ. 421-424 ΚΠολΔ - Εφαρμογή επί δικών διεξαγομένων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και της εκουσίας δικαιοδοσίας; Σελ. 557
2. Λήψη ένορκης βεβαίωσης κατόπιν υποβολής ειδικής αίτησης; Σελ. 564
3. Αρμοδιότητα προς λήψη ένορκης βεβαίωσης Σελ. 565
4. Η κλήτευση του αντιδίκου ως θεμελιώδης όρος του υποστατού της ένορκης βεβαίωσης Σελ. 569
i. Κλητευτέα πρόσωπα Σελ. 570
ii. Η κλήση ως διαδικαστική πράξη Σελ. 575
iii. Αναγκαία στοιχεία κλήσης Σελ. 576
iv. Προθεσμία κλήτευσης Σελ. 578
α. Γενικά Σελ. 578
β. Κλήτευση διαμένοντος στην αλλοδαπή αντιδίκου προς λήψη ένορκης βεβαίωσης Σελ. 582
γ. Λήψη ένορκης βεβαίωσης στην αλλοδαπή Σελ. 591
5. Διαδικαστικό πλαίσιο λήψης της ένορκης βεβαίωσης Σελ. 591
i. Το ζήτημα της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης των διαδίκων κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης Σελ. 591
ii. Διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης εν στενή εννοία - Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 597
iii. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης Σελ. 605
1. Ποσοτικοί περιορισμοί Σελ. 621
2. Αντικείμενο αντίκρουσης των προσθέτων ενόρκων βεβαιώσεων Σελ. 629
3. Χρόνος προσκόμισης των ενόρκων βεβαιώσεων Σελ. 634
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 661
Back to Top