Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελαττώματα μέσων απόδειξης και αποδεικτικοί περιορισμοί

Εισηγητές: Παπανικολάου Δ.

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκτενή επισκόπηση των διατάξεων που διέπουν την απόδειξη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και καθορίζουν τη διεξαγωγή της. Πέραν της ομολογίας, κάθε αναγνωρισμένο από τον ΚΠολΔ αποδεικτικό μέσο αναλύεται καταρχάς ως προς τις προϋποθέσεις του υποστατού του και ακολούθως ως προς της προϋποθέσεις του κύρους του, ως προς τους όρους δηλαδή του επιτρεπτού του, της αποδεικτικής του ισχύος και τέλος ως προς τις προβλέψεις για τη διεκπεραίωση της αποδεικτικής διαδικασίας. Αντικείμενο εξέτασης αποτελούν πρωτίστως οι γενικές διατάξεις του 12ου Κεφαλαίου του 2ου Βιβλίου του ΚΠολΔ (Απόδειξη») η ανάλυση περιλαμβάνει όμως και ειδικότερες διατάξεις του ΚΠολΔ, συναφείς διατάξεις του Συντάγματος και λοιπών νομοθετημάτων.

Ενότητα 1η: Εισαγωγικές παρατηρήσεις
 • Η έννοια των ελαττωματικών ή μη πληρούντων τους όρους του νόμου αποδεικτικών μέσων.
 • Συσχετισμός με τα δικαστικά τεκμήρια.
 • Η έννοια των αποδεικτικών απαγορεύσεων.
 • Η αξιοποίηση των ελαττωματικών αποδεικτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 340 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ

Ενότητα 2η: Μάρτυρες, Ένορκες βεβαιώσεις, Εξέταση διαδίκων Μάρτυρες
 • Η έννοια του μάρτυρα
 • Αποκλεισμός της εμμάρτυρης απόδειξης λόγω ποσού (ΚΠολΔ 393 παρ. 1)
 • Προβάδισμα του εγγράφου (ΚΠολΔ 393 παρ. 2)
 • Αποκλεισμός της εμμάρτυρης απόδειξης λόγω τυπικότητας της δικαιοπραξίας (ΚΠολΔ 394 παρ. 2)
 • Ανίκανοι για μαρτυρία (ΚΠολΔ 399)
 • Εξαιρετέοι μάρτυρες (ΚΠολΔ 400)
 • Δικαίωμα άρνησης της μαρτυρίας ή της κατάθεσης (ΚΠολΔ 401, 402)
 • Έρευνα των στοιχείων και της αξιοπιστίας του μάρτυρα (ΚΠολΔ 407)
 • Όρκιση του μάρτυρα (ΚΠολΔ 408)
 • Κατ’ ιδίαν εξέταση του μάρτυρα, έκθεση και πρακτικά (ΚΠολΔ 409, 410) Ένορκες  βεβαιώσεις
 • Στοιχεία της ένορκης βεβαίωσης
 • Προϋποθέσεις του επιτρεπτού (ΚΠολΔ 424) Εξέταση διαδίκων
 • Η έννοια του διαδίκου
 • Αποκλεισμός της ένορκης εξέτασης (ΚΠολΔ 417 παρ. 1 εδ. δ’, 417 παρ. 2)

Ενότητα 3η: Αυτοψία, Έγγραφα, Πραγματογνωμοσύνη Αυτοψία
 • Έννοια της αυτοψίας
 • Περιεχόμενο της έκθεσης αυτοψίας και η κατάθεσή της (ΚΠολΔ 359, 360)
 • Κλήτευση (ΚΠολΔ 364)
 • Εξαναγκασμός σε αυτοψία (ΚΠολΔ 365, 366) Έγγραφα
 • Η έννοια των εγγράφων και η αποδεικτική τους δύναμη (ειδικότερα: τα ηλεκτρονικά έγγραφα – οι μηχανικές απεικονίσεις – Telex/ Telefax – ηλεκτρονικές υπογραφές)
 • Ο αποδεικτικός περιορισμός του άρθρου 438 εδ. β’ ΚΠολΔ
 • Εξαναγκασμός σε επίδειξη εγγράφου (ΚΠολΔ 452 παρ. 1 και 2) Πραγματογνωμοσύνη
 • Η έννοια της πραγματογνωμοσύνης
 • Ανικανότητα διορισμού ως πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 373)
 • Κοινοποίηση της απόφασης διορισμού (ΚΠολΔ 375)
 • Γνωμοδότηση και έκθεση πραγματογνωμοσύνης (ΚΠολΔ 383)
 • Όρκιση (ΚΠολΔ 385)

Ενότητα 4η: Λοιπές διατάξεις
• Οικογενειακές διαφορές – ο αποδεικτικός περιορισμός του ΚΠολΔ 597 παρ. 2.
  - Διαταγή πληρωμής – Η έγγραφη απόδειξη ως προϋπόθεση έκδοσης διαταγής πληρωμής.
  - Αναγκαστική εκτέλεση – O περιορισμός του άρθρου 933 παρ. 5 ΚΠολΔ
  - Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων – Απαγόρευση της αξιοποίησης καταγραφών επικοινωνίας κατά του οφειλέτη (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009).
  - Διαμεσολάβηση κατά τον Ν. 4640/2019 – Η απαγόρευση του άρθρου 5 παρ. 6
  - Η απαγόρευση του άρθρου 19 παρ. 3 Σ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές της νομικής, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα ποικίλα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν αναφορικά με την αξιοποίηση μέσων απόδειξης στην πολιτική δίκη.

Δημήτριος Παπανικολάου

Ο Δημήτριος Παπανικολάου είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Α. & Δ. Παπανικολάου Δικηγορική εταιρία» και ειδικός συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας «FNG Εταιρεία Δικηγόρων». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εκδίκαση υποθέσεων ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου, δικαίου του καταναλωτή και υποθέσεων προσωπικών δεδομένων. Ασχολείται ερευνητικά με το δίκαιο της ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης καθώς και με το διαγνωστικό μέρος του αστικού δικονομικού δικαίου και ειδικότερα με ζητήματα του δικαίου της απόδειξης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18268
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπανικολάου Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ελαττώματα μέσων απόδειξης και αποδεικτικοί περιορισμοί

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18268
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπανικολάου Δ.
Back to Top