Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

H συμβολή του ελληνικού δικαίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12719
Στυλιανίδου Μ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.
Στο έργο «Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών – Η συμβολή του ελληνικού δικαίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος» εξετάζονται, πέραν του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος αναλύονται οι βασικές έννοιες του φόρου κληρονομιών, οι κρατούσες αρχές των εθνικών νομοθεσιών για την επιβολή του φόρου, επισημαίνεται το πρόβλημα της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις που υφίσταται το στοιχείο της αλλοδαπότητας ή της διασυνοριακής διακίνησης, γίνεται συγκριτική επισκόπηση της φορολόγησης των διασυνοριακών κληρονομιών σε χώρες της ΕΕ με ειδική αναφορά στον θεσμό του αγγλοσαξονικού trust και τέλος, γίνεται επισκόπηση του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ του 1982 και επισημαίνονται οι τρόποι με τους οποίους επιλύονται στο πλαίσιό του τα προβλήματα της διπλής φορολογίας κληρονομιών.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύεται το ζήτημα της εφαρμογής των τεσσάρων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας κληρονομιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Στα επιμέρους κεφάλαια καταγράφονται λεπτομερώς νομικά ζητήματα ή ζητήματα πρακτικού ενδιαφέροντος προκειμένου να επισημανθούν οι ατέλειες ή οι ασάφειες των υφιστάμενων συμβάσεων.

Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η φορολογία των διεθνών κληρονομιών σύμφωνα με το εσωτερικό μονομερές δίκαιο. Γίνεται αναφορά στην κοινωνική και οικονομική λειτουργία του φόρου, στις εφαρμοζόμενες αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του διεθνούς φορολογικού δικαίου και εξετάζεται ο θεσμός του trust. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος εξάλειψης της διπλής φορολογίας με την εφαρμογή των μονομερών μέτρων αποφυγής διπλής φορολογίας και διατυπώνονται συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τον φόρο κληρονομιών και τη διεθνή διπλή φορολογία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. ΓενικάΣελ. 1
2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτηςΣελ. 6
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Ο φόρος κληρονομιών και η διεθνής διπλή φορολογίαΣελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ο φόρος κληρονομιώνΣελ. 11
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 11
2. Μορφές του φόρου κληρονομιώνΣελ. 12
3. Κριτική του φόρου κληρονομιώνΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Κρατούσες αρχές στις εθνικές νομοθεσίες για την επιβολή του φόρου κληρονομιώνΣελ. 21
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 21
2. Η αρχή της ιθαγένειας του κληρονομουμένουΣελ. 22
3. Η αρχή της κατοικίας του κληρονομουμένουΣελ. 23
4. Η αρχή της εδαφικότητας Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Διπλή φορολογίαΣελ. 25
1. Το πρόβλημαΣελ. 25
2. Αποφυγή της διπλής φορολογίας μέσω σύναψης διεθνών συμβάσεωνΣελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Φορολογία κληρονομιών και Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣελ. 29
1. Η φορολόγηση των διασυνοριακών κληρονομιών σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 29
1.1. Συγκριτική θεώρησηΣελ. 29
1.1.1. ΦοροαποφυγήΣελ. 32
1.1.2. Ποσοστά φόρου και απαλλαγέςΣελ. 34
1.2. Αρχές ΦορολογίαςΣελ. 35
1.2.1. Αρχή της κατοικίαςΣελ. 35
1.2.2. Αρχή της ιθαγένειαςΣελ. 37
1.2.3. Αρχή της χωρικότηταςΣελ. 38
1.3. Το πρόβλημα του trustΣελ. 40
1.3.1. Η προσέγγιση του trust από τη Σύμβαση της Χάγης της 1.7.1985Σελ. 42
2. Η Διπλή Φορολογία κληρονομιών στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 44
2.1. ΓενικάΣελ. 44
2.2. Διπλή Φορολογία και trust - Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημαΣελ. 48
2.3. Η άρση εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράςΣελ. 49
3. Η αποφυγή της διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 51
3.1. Η αρμοδιότητα των κρατών μελών να συνάπτουν φορολογικές συμβάσεις Σελ. 52
3.2. Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτουςΣελ. 54
4. Οι βασικές ελευθερίεςΣελ. 56
4.1. ΕισαγωγήΣελ. 56
4.2. Η προστασία επιμέρους κοινοτικών ελευθεριών στο πεδίο της φορολογίας κληρονομιώνΣελ. 58
4.2.1.Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπωνΣελ. 59
4.2.2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίωνΣελ. 64
4.2.2.1. Προστατευόμενες κινήσεις κεφαλαίωνΣελ. 65
4.2.2.2. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων σε τρίτα κράτηΣελ. 72
4.2.2.3. Εξαίρεση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων Σελ. 73
5. Προτεινόμενες λύσεις για ένα σύστημα υπολογισμού  
των φόρων συμβατό με τις βασικές αρχές ελευθερίας  
του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Η αποφυγή της διπλής φορολογίας στο διεθνές δίκαιοΣελ. 82
1. Το Μοντέλο Σύμβασης του ΟΟΣΑ του 1982Σελ. 82
1.1. ΕισαγωγήΣελ. 82
1.2. Επίλυση του προβλήματος της διπλής φορολογίας που δημιουργείται από την εφαρμογή των κριτηρίων της εδαφικότητας και της κατοικίαςΣελ. 85
1.3. Αποτυχία του Μοντέλου να επιλύσει τη διπλή φορολογία που προκύπτει από τη φορολογία του κληρονόμου και του κληρονομουμένουΣελ. 87
1.4. Επίλυση των διαφορών σχετικά με την κατοικίαΣελ. 87
1.5. Φορολογία της ακίνητης περιουσίαςΣελ. 89
1.6. Φορολογία της μόνιμης εγκατάστασης - Το πρόβλημα των προσωπικών εταιριώνΣελ. 90
1.7. Φορολογία των συμμετοχών σε trustsΣελ. 93
1.8. Έκπτωση των χρεών Σελ. 94
1.9. Η μέθοδος της απαλλαγής και η μέθοδος της έκπτωσης του φόρουΣελ. 95
1.10. ΣυμπεράσματαΣελ. 96
2. Ο ρόλος των Σχολίων του Μοντέλου της Σύμβασης  
στην ερμηνεία των Φορολογικών ΣυμβάσεωνΣελ. 97
2.1. Τα Σχόλια υπό το φως των άρθρων 31 και 32 της Σύμβασης της ΒιέννηςΣελ. 98
2.1.1. ΕισαγωγήΣελ. 98
2.1.2. Συνήθης ερμηνείαΣελ. 98
2.1.3. Αντικείμενο και σκοπόςΣελ. 100
2.1.4.Το σύνολοΣελ. 100
2.1.5. Μεταγενέστερη συμφωνία ή πρακτική και διεθνές δίκαιοΣελ. 101
2.1.6. Ειδική σημασίαΣελ. 102
2.1.7. Συμπληρωματικοί κανόνες ερμηνείαςΣελ. 102
2.1.8. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 103
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων της Ελλάδας στη φορολογία κληρονομιών  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εφαρμογή των συμβάσεωνΣελ. 107
1. Η θέση των διμερών συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξηΣελ. 107
2. Η χρονική ισχύς των συμβάσεων Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Σύμβαση Ελλάδας - ΓερμανίαςΣελ. 111
1. ΓενικάΣελ. 111
2. Έκταση εφαρμογής της σύμβασηςΣελ. 112
2.1. Υπηκοότητα του κληρονομουμένουΣελ. 112
2.2. Κατοικία του κληρονομουμένου ή του κληρονόμουΣελ. 113
2.3. Προβλεπόμενοι φόροιΣελ. 113
2.4. Είδος περιουσίαςΣελ. 114
3. Διαφοροποίηση από τις κρατούσες αρχές στις νομοθεσίες των συμβαλλόμενων κρατώνΣελ. 115
4. Εφαρμογή των νομοθεσιών των συμβαλλόμενων κρατώνΣελ. 116
4.1. Τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 116
4.2. Η έννοια της κατοικίας ή συνήθους διαμονήςΣελ. 116
5. ΣυμπεράσματαΣελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Σύμβαση Ελλάδας - ΙσπανίαςΣελ. 121
1. Γενικά Σελ. 121
2. Έκταση εφαρμογής της σύμβασηςΣελ. 121
2.1. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της σύμβασηςΣελ. 122
3. Η αρχή της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 124
4. Πρόβλεψη πληρωμής των φόρων που επιβάλλονται από το κράτος που βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 125
5. Προσδιορισμός του ύψους της φορολογίαςΣελ. 125
6. Κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Σύμβαση Ελλάδας - ΑμερικήςΣελ. 129
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 129
2. Εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων κρατώνΣελ. 129
2.1. ΓενικάΣελ. 129
2.2. Η αρχή της κατοικίαςΣελ. 130
2.3. Η αρχή της υπηκοότηταςΣελ. 131
2.4. Εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων κρατών για την ανεύρεση του τόπου των περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 132
2.5. Η αρχή της εδαφικότηταςΣελ. 134
2.5.1. Αποκλίσεις από την αρχή της εδαφικότηταςΣελ. 134
3. Αντικείμενο και έκταση εφαρμογής της σύμβασης Σελ. 135
3.1. Οι καλυπτόμενοι φόροιΣελ. 135
3.2. Περιουσία που καλύπτεται από τη σύμβασηΣελ. 136
3.2.1. Ακίνητη περιουσίαΣελ. 136
3.2.2. Κινητή περιουσίαΣελ. 138
4. Ορισμός τoυ situs της κληρονομικής περιουσίας σύμφωνα με τη σύμβαση Σελ. 138
4.1. ΓενικάΣελ. 138
4.2. Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας των περιουσιακών στοιχείων κατά κατηγορίες Σελ. 139
5. Χορήγηση έκπτωσης του φόρουΣελ. 144
5.1. Φορολογούμενη περιουσία για την οποία παρέχεται η έκπτωσηΣελ. 144
5.2. Οι προβλεπόμενες αρχές για την παροχή έκπτωσηςΣελ. 145
5.3. Υπολογισμός φόρου και εκπτώσεωνΣελ. 151
5.4. Η φορολογική πίστωση που προβλέπεται από το δίκαιο των συμβαλλόμενων μερώνΣελ. 151
5.4.1. Η έκπτωση που προβλέπεται από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών Σελ. 151
5.4.2. Η έκπτωση που προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιοΣελ. 152
6. Φορολογικές απαλλαγές - Καθορισμός φόρου και  
φορολογικού συντελεστήΣελ. 153
6.1. ΓενικάΣελ. 153
6.2. Φορολογικές απαλλαγές, μειώσεις και εκπτώσειςΣελ. 154
6.3. Η βάση για τον προσδιορισμό του φορολογικού συντελεστήΣελ. 155
7. Τα μέσα που προβλέπονται για την εφαρμογή της σύμβασης Σελ. 156
7.1. Συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατώνΣελ. 156
7.1.1. Θέσπιση νομοθεσιώνΣελ. 156
7.1.2. Ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 156
7.1.3. Θέσπιση ειδικών νόμωνΣελ. 157
7.1.4. Κατάργηση των διατάξεων περί παροχής αμοιβαίας βοήθειας για την είσπραξη των φόρωνΣελ. 157
7.2. Διοικητικά και ένδικα μέσα Σελ. 158
7.2.1. Δικαίωμα προσφυγής του φορολογουμένου σε διοικητικά ή δικαστικά μέσα για άρση της διπλής φορολογίαςΣελ. 158
7.2.2. Αίτηση χορήγησης έκπτωσης ή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντωνΣελ. 159
8. Ερμηνεία των όρων της σύμβασηςΣελ. 160
9. Έναρξη ισχύος και διάρκεια της σύμβασης Σελ. 160
10. Κριτική των διατάξεων της σύμβασης Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Σύμβαση Ελλάδας - ΙταλίαςΣελ. 163
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 163
2. ΣκοπόςΣελ. 163
3. Αντικείμενο και έκταση εφαρμογής της σύμβασης Σελ. 163
3.1. Το είδος των καλυπτόμενων φόρωνΣελ. 163
3.2. Περιουσία που καλύπτεται από τη σύμβασηΣελ. 164
3.2.1. Ακίνητη περιουσίαΣελ. 164
3.2.2. Κινητή περιουσία Σελ. 165
3.3.3. Περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησηςΣελ. 166
3.3.4. Σκοπός καθορισμού του situs της περιουσίαςΣελ. 167
4. Χορήγηση έκπτωσης του φόρου Σελ. 168
5. Φορολογικές απαλλαγέςΣελ. 169
6. Αποφυγή διπλής φορολογίαςΣελ. 170
7. Καθιέρωση της αρχής της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 170
8. Τα μέσα που προβλέπονται στη σύμβαση για την εφαρμογή τηςΣελ. 170
8.1. Ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 170
8.2. Συνδρομή κατά την είσπραξηΣελ. 171
9. Έναρξη ισχύος και διάρκεια της σύμβασης Σελ. 172
10. Κριτική των διατάξεων της σύμβασηςΣελ. 172
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η φορολογία των διεθνών κληρονομιών σύμφωνα με το εσωτερικό μονομερές δίκαιο  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Η φορολογία κληρονομιών στην ΕλλάδαΣελ. 177
1. Κοινωνική και οικονομική λειτουργία του φόρουΣελ. 177
1.1. Η εφαρμογή της αρχής της προστασίας του γάμου και της οικογένειας στη φορολογία κληρονομιώνΣελ. 177
1.2. Η φορολογία κληρονομιών ως συμπλήρωμα των διατάξεων του κληρονομικού δικαίουΣελ. 179
1.3. Συμμετοχή του φόρου κληρονομιών στα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμούΣελ. 183
2. Ισχύον φορολογικό καθεστώςΣελ. 184
2.1. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 184
2.1.1. Αντικείμενο του φόρουΣελ. 184
2.1.2.Υποκείμενο του φόρουΣελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Έκταση εφαρμογής του φόρουΣελ. 190
1. Η lex hereditatis κατά το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 191
1.1. Έκταση εφαρμογήςΣελ. 191
1.2. Επιμέρους ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου - Ο θεσμός του trustΣελ. 194
1.2.1. To trust από την άποψη του ιδ.δ.δ.Σελ. 194
1.2.2. Ουσιώδη στοιχεία του trustΣελ. 195
1.2.3. Ισχύς του Εμπιστεύματος στην ΕλλάδαΣελ. 196
2. Ιστορική αναδρομήΣελ. 198
3. Απεριόριστη υπαγωγήΣελ. 203
3.1. Αρχή της ιθαγένειαςΣελ. 203
3.2. Αρχή της κατοικίας Σελ. 206
3.2.1. Έννοιες συγκριτικού δικαίουΣελ. 206
3.2.1.1. Κατοικία σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιοΣελ. 206
3.2.1.2. Κατοικία σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιοΣελ. 211
3.2.2. Η κατοικία του κληρονομουμένου σύμφωνα με τον ΚΦΚΣελ. 213
4. Περιορισμένη υπαγωγήΣελ. 216
4.1. Αρχή της χωρικότηταςΣελ. 216
5. Φορολογική μεταχείριση των εμπιστευμάτων (trusts)Σελ. 220
5.1. Φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων της αλλοδαπής που έχουν τεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης ( in trust)Σελ. 220
5.2. Φορολόγηση περιουσιακών στοιχείων της ημεδαπής που έχουν τεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης ( in trust)Σελ. 221
5.3. Κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 221
6. Σύγκριση των αρχών του ελληνικού διεθνούς δικαίου  
φορολογίας των κληρονομιών με αντίστοιχες διατάξεις  
του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 223
7. Κριτική της εφαρμογής των αρχώνΣελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μονομερή μέτρα αποφυγής διπλής φορολογίαςΣελ. 228
1. Χορήγηση απαλλαγής με βάση την αρχή της αμοιβαιότηταςΣελ. 228
2. Έκπτωση φόρου αλλοδαπήςΣελ. 231
3. Επιμερισμός χρεώνΣελ. 233
4. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 236
Τελικά ΣυμπεράσματαΣελ. 240
1. Ο φόρος κληρονομιών και η διεθνής διπλή φορολογία Σελ. 240
2. Η εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας κληρονομιών στην ΕλλάδαΣελ. 243
3. Η φορολόγηση των διεθνών κληρονομιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιοΣελ. 245
4. Τελικές σκέψεις - ΠροτάσειςΣελ. 250
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
1.1. Επιλεγμένη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 251
1.2. Επιλεγμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 258
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
2.1. Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 266
2.2. Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 268
2.3. Διοικητικά ΕφετείαΣελ. 268
2.4. Διοικητικά Πρωτοδικεία Σελ. 268
2.5. Φορολογικά Δικαστήρια Σελ. 269
2.6. Πολιτικά ΔικαστήριαΣελ. 269
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σελ. 269
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙΣελ. 269
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣΣελ. 269
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 271
Back to Top