ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Το δικαίωμα αποζημίωσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 25,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18529
Αργυρός Α.
Σκορδάκη Β.

Το βιβλίο «Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου», έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσί­ου και συνακόλουθα την αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του, όχι μόνο από παράνομες αλλά και από νόμιμες πράξεις των οργάνων του, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή πε­ριπτώσεις νόμιμης κρατικής δράσης, η οποία όμως πλήττει υπέρμετρα ορισμένους πο­λίτες και έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας, όπως τα μέτρα που λαμβάνονται προς τον σκοπό της προστασίας αρχαιολογικών χώρων, του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμογής σχεδίου πόλεως, ή σοβαρές περιπλοκές υγείας, που προκλήθηκαν από υποχρεωτικό εμβολιασμό (λ.χ. Covid-19), ή βλάβη υγείας κυοφορούμενου, καθώς και περιπτώσεις ανάκλησης ευμε­νών διοικητικών πράξεων, ή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχει­ρήσεων.

Για πρώτη φορά, εξετάζεται η περίπτωση της ευθύνης αποζημίωσης του Δημοσίου από πράξεις των οργάνων του, τα οποία ανήκουν στη δικαστική εξουσία.

Επίσης, στο βιβλίο μελετάται εκτενώς και η ευθύνη του Δημοσίου και από την παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, όταν τα εθνικά όργανα προκαλούν ζη­μιά στους ιδιώτες από τη μη εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, με πλήρη αναφορά στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ.

Στόχος του πονήματος είναι η μεταλαμπάδευση στον αναγνώστη του, της γνώ­σης αντιμετώπισης του άκρως ενδιαφέροντος και με ευρύ αντικείμενο νομικού αυτού ζητήματος, μέσα από τη διεξοδική και συγκριτική ανάλυση της σχετικής νομολογίας του ΣτΕ.

Το βιβλίο αποτελεί σημαντικό και χρήσιμο βοήθη­μα, τόσο για τους νομικούς της πράξης και τους ακαδημαϊκούς, όσο και για τους φοιτητές των νομικών σχολών. Ακόμα αφορά και τους πολίτες, ειδικά όταν παραβιάζονται σημα­ντικά δικαιώματά τους μέσα από ενέργειες της δικαστικής λειτουργίας.

Πρόλογος Σελ. VII
Ευχαριστίες Σελ. XI
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. XIII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η αστική ευθύνη του Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
I. Η εξέλιξη του θεσμού της αστικής ευθύνης Σελ. 3
1. Η ιστορική αναδρομή Σελ. 3
2. Ο Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα Σελ. 5
3. Ενωσιακό δίκαιο Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
II. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου κατά το εθνικό δίκαιο Σελ. 9
1. Το νομικό έρεισμα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου Σελ. 9
2. Ο Συνταγματικός κανόνας Σελ. 9
2.1. Ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών Σελ. 10
2.2. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας Σελ. 13
2.3. Η συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις Σελ. 14
2.4. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 16
3. Η ευθύνη αποζημιώσεως για παραβιάσεις του εθνικού δικαίου Σελ. 16
3.1. Οι διατάξεις για την αστική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 16
3.2. Άρθρο 104 ΕισΝAK (έννομες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου) Σελ. 16
3.3. Άρθρο 105 ΕισΝAK (έννομες σχέσεις του δημοσίου δικαίου) Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
IΙΙ. Η θεμελίωση της αστικής ευθύνης του Κράτους από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Κράτους Σελ. 19
1. Tα όργανα του Κράτους που θεμελιώνουν την αστική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 19
2. Tα όργανα που θεμελιώνουν την αστική ευθύνη του Δημοσίου Σελ. 20
2.1. Η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της νομοθετικής εξουσίας Σελ. 20
2.2. Η ευθύνη από πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας Σελ. 20
2.2.1. Παράλειψη πολεοδομικών ελέγχων Σελ. 20
2.3. Η θέσπιση κατ’ ουσίαν κανόνων δικαίου που έχει ανατεθεί, κατ’ εξουσιοδότηση νόμου Σελ. 21
2.4. Η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων δικαστικής εξουσίας Σελ. 22
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η επίδραση των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Η ευθύνη αποζημιώσεως για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου Σελ. 25
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αστική ευθύνη από νόμιμες πράξεις των οργάνων του Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
I. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από νόμιμες πράξεις των οργάνων του ή παράλειψη νομίμων καθηκόντων Σελ. 31
1. Η νομολογία αντιμετώπισε το ζήτημα Σελ. 32
1.1. Ανάκληση ευμενών διοικητικών πράξεων Σελ. 32
1.2. Πολεοδομικές ρυθμίσεις Σελ. 34
1.3. Άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 35
1.4. Περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου Σελ. 36
1.5. Βλάβη της υγείας στο πλαίσιο εμβολιασμών (ΣτΕ 622/2021) Σελ. 37
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από μη νόμιμες πράξεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από τη ζημιογόνο δράση των οργάνων της δικαστικής εξουσίας Σελ. 41
1. Εισαγωγικά Σελ. 41
2. Ο ρόλος του δικαστή Σελ. 43
3. Ο δικαστής μέρος της κοινωνίας Σελ. 44
4. Η δικαστική ανεξαρτησία και η ευθύνη του δικαστή Σελ. 45
5. Αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνο δράση οργάνου ενταγμένου στη δικαστική λειτουργία, νομολογία ΔΕΕ Σελ. 50
6. Αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνο δράση οργάνου ενταγμένου στη δικαστική λειτουργία κατά το 105 ΕισΝΑΚ Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
II. Με την 1501/2014 Απόφαση του ΣτΕ το Κράτος ευθύνεται για ζημιογόνες πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες των δικαστικών οργάνων κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ Σελ. 58
1. Η πρώτη μεταστροφή της νομολογίας με την 1501/2014 Απόφαση του ΣτΕ Σελ. 58
1.1. Εισαγωγικά Σελ. 58
1.2. Η ιστορική ΣτΕ 1501/2014 Ολομ. Σελ. 59
1.3. Νομολογιακή αντιμετώπιση της ευθύνης από παράνομες ενέργειες οργάνων της δικαστικής λειτουργίας μετά την 1501/2014 Απόφαση ΣτΕ Σελ. 62
1.3.1. Παράνομη σύλληψη Σελ. 62
1.3.2. Παράνομη φυλάκιση Σελ. 63
1.3.3. Συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός Σελ. 63
1.3.4. Αποζημίωση δικαστικού λειτουργού από παράνομη συμπεριφορά προϊσταμένου του κατά την άσκηση διοικητικής φύσης καθηκόντων Σελ. 64
1.3.5. Η Υπόθεση «Κannabishop» Σελ. 64
1.3.6. Προανάκριση Σελ. 65
Συμπέρασμα Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΙΙ. Η μεταβολή της νομολογίας με τις Αποφάσεις 799-803/2021 της Ολ. ΣτΕ Σελ. 67
1. Η 799/2021 Απόφαση του ΣτΕ Ολ. Σελ. 67
2. ΣτΕ Ολ. 801-803/2021: μη εφαρμογή του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από απόφαση εθνικού δικαστηρίου Σελ. 69
3. ΣτΕ Ολ. 800/2021: Η δικαιοδοσία δικαστηρίων αποζημιώσεως Σελ. 72
4. Παρατηρήσεις-διαπιστώσεις Σελ. 72
5. Νεώτερες εξελίξεις - Η δυνατότητα άσκησης αγωγής αποζημίωσης λόγω μη νομοθέτησης Σελ. 75
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σελ. 79
I. Η αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 79
1. Εισαγωγικά Σελ. 79
2. Δικαιοδοσία διαφορών Σελ. 80
3. Προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας Σελ. 81
3.1. Προϋποθέσεις της δυνατότητος επιδικάσεως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 83
3.2. Τα πορίσματα της νομολογίας Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
IΙ. Αποζημίωση από μη νόμιμες πράξεις Σελ. 85
1. Η νομολογία Σελ. 85
1.1. Νομολογία για την αποζημίωση από παράλειψη νομίμων καθηκόντων Σελ. 85
1.1.1. Βλάβη της υγείας κυοφορούμενου (Απόφαση ΣτΕ 621/2021) Σελ. 85
1.1.2. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης για «απώλεια ευκαιρίας» (ΣτΕ 1943/2020) Σελ. 86
1.1.3. Αποζημίωση για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα (απόφαση υπ’ αριθμόν 6816/2021 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) Σελ. 87
1.1.4. Πλημμελής εκτέλεση ή παράλειψη καθηκόντων Σελ. 88
1.1.5. Ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση Σελ. 88
1.1.6. Παραβίαση γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων ιατρικής επιστήμης Σελ. 88
1.1.7. Παράνομη πράξη ιατρού Σελ. 89
1.1.8. Τραυματισμός πυροσβέστη Σελ. 89
1.2. Νομολογία για την αποζημίωση από παράνομη νομοθέτηση Σελ. 89
1.2.1. Έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξεως Σελ. 89
1.2.2. Αστική ευθύνη από πράξη ή παράλειψη νομοθετικού οργάνου Σελ. 89
1.2.3. Μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης διοικητικής πράξης ή μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου Σελ. 90
1.2.4. Αγωγή αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ λόγω των περικοπών των αποδοχών τους Σελ. 90
1.2.5. Ακύρωση διοικητικής πράξεως Σελ. 91
1.3. Συμμόρφωση σε ακυρωτικές αποφάσεις Σελ. 91
1.4. Καθυστέρηση απονομής σύνταξης Σελ. 92
1.4.1. Καθυστέρηση απονομής σύνταξης Σελ. 92
1.4.2. Μη απονομή σύνταξης Σελ. 92
1.4.3. Καθυστέρηση απονομής σύνταξης - Η απόφαση ΔΠρΑθ 1806/2021 Σελ. 92
1.5. Ζημία παράνομης απομακρύνσεως από την υπηρεσία Σελ. 93
1.6. Βλάβη του σώματος ή της υγείας φυσικού προσώπου - κονδύλια Σελ. 93
1.7. Παράνομες πράξεις της διοικήσεως Σελ. 94
1.7.1. Παράνομη σύλληψη-φυλάκιση Σελ. 94
1.7.2. Παράνομες παραλείψεις της ΕΛ.ΑΣ. Σελ. 95
1.7.3. Περικοπή επιδόματος Σελ. 95
1.7.4. Θανάσιμος τραυματισμός από πτώση κλαδιών (ΤΔΕφΘεσσαλονίκης 204/2021) Σελ. 96
i. Συμπέρασμα Σελ. 96
ii. Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 96
iii. Η αρχή της αναλογικότητας στον καθορισμό της αποζημιώσεως Σελ. 99
iv. Το ΕΔΔΑ (Υπόθεση Μαμιδάκης κατά Ελλάδος) Σελ. 99
v. ΔΕΚ (Boehringer Ingelheim KG κ.λπ. κατά Swingward Ltd) (Δεύτερο Τμήμα) Υπόθεση ΔΕΚ Ο348/04 Απόφαση της 26.4.2007 Σελ. 99
vi. Το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Ευσταθίου κ.ά. κατά Ελλάδος Σελ. 100
Συμπερασματικά για την αγωγή 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ) Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Αποζημίωση για καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης και η αγωγή κακοδικίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση Σελ. 105
1. Εισαγωγικά Σελ. 105
2. «Η δίκαιη ικανοποίηση» Σελ. 109
3. Κρίσιμη νομολογία περί δίκαιης ικανοποίησης Σελ. 111
3.1. ΣτΕ 356/2020 Σελ. 111
3.2. ΣτΕ 989/2021 Σελ. 111
3.3. ΣτΕ 2457/2020 Σελ. 112
3.4. ΣτΕ (Ολ.) 4042/2015 Σελ. 112
3.5. ΣτΕ 421/2021 Σελ. 113
4. Συμπεράσματα Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
II. Η Αγωγή Κακοδικίας Σελ. 117
1. Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας Σελ. 117
Ειδική επισήμανση Σελ. 118
Επίλογος Σελ. 120
Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Σελ. 123
Παράρτημα Νομολογίας Σελ. 129
Ευρετήριο Αποφάσεων Σελ. 173
Αλφαβητικό Ευρετήριo Σελ. 177
Back to Top