Τρίτη 04 Απριλίου 2023Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα

Εισηγητές: Αλεξανδροπούλου Ι.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των μορφών της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τις πιο παραδοσιακές στις πλέον σύγχρονες, αναλύεται το υφιστάμενο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, οι διαφορετικοί ρόλοι του Δημοσίου κατά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και οι ιδιαιτερότητες της νομοθεσίας αυτής, ιδίως, δε, η πολεοδομική και περιβαλλοντική πτυχή της, καθώς και τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και πώς μπορούν να αντιμετωπισθούν.

 • Ο ρόλος του δημοσίου στη διαδικασία αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας: Από τον επιχειρηματία στον συνεργάτη του ιδιωτικού τομέα
 • Οι μορφές συνεργασίας των δύο τομέων
  • Η αρχική προσέγγιση: δημόσιες συμβάσεις, αποκρατικοποιήσεις/ιδιωτικοποιήσεις, ανάθεση έργου ή υπηρεσίας
  • Η νεότερη προσέγγιση: οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, οι συνέργειες, οι Συμπράξεις Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
  • Οι ειδικότερες μορφές συνεργασίας:
   - Η συνεργασία εταιρικού τύπου: η δημιουργία ενός εταιρικού
   μορφώματος από κοινού από τον ιδιώτη και το Δημόσιο και η
   απόκτηση ελέγχου του δημοσίου φορέα από τον ιδιωτικό τομέα
   - Η συμβατική μορφή συνεργασία: η κατασκευή και λειτουργία
   υποδομής σε ένα ακίνητο και η Ιδιωτική Πρωτοβουλία
   Χρηματοδότησης
 • Οι δημόσιοι φορείς αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων
 • Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Το πλαίσιο επιλογής ιδιωτικού φορέα με τον οποίο θα συμπράξει ο δημόσιος φορέας για την αξιοποίηση της περιουσίας του:
   - οι ad hoc ρυθμίσεις,
   - η προσπάθεια συνολικής νομοθετικής ρύθμισης των
   αποκρατικοποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων: ο Ν 3049/2002,
   - ο Ν 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα,
   - sale and lease back και
   - το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο των παραχωρήσεων: ο Ν 4413/2016
  • Τα προβλήματα που ανακύπτουν:
   • ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες/ιδιαιτερότητες των δημόσιων ακινήτων
   • περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί περιορισμοί και
   • χωροταξικοί και πολεοδομικοί περιορισμοί
  • Το πλαίσιο αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων:
   • χωροταξικά και πολεοδομικά εργαλεία
   • η περιβαλλοντική διάσταση

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους και μηχανικούς, καθώς και στελέχη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προετοιμασία και υλοποίηση μιας συνεργασίας των δύο τομέων με σκοπό την αξιοποίηση ενός δημόσιου ακινήτου.

Ιωάννα Αλεξανδροπούλου

Η Ιωάννα Αλεξανδροπούλου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο ιδιωτικό διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Université Robert Schuman). Επιπλέον έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολεοδομία - Χωροταξία» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι νομική σύμβουλος σε εταιρίες του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων και ΣΔΙΤ, συμμετέχοντας ενεργά στη θέση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ειδική διαχείριση. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία νομοθετημάτων που αφορούν την αδειοδότηση επιχειρήσεων, την εφοδιαστική αλυσίδα και των Ναυπηγείων. Ασχολείται με την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας πλέον των 20 ετών έχοντας συμμετάσχει στην αξιοποίηση σημαντικών δημόσιων ακινήτων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19634
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλεξανδροπούλου Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19634
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλεξανδροπούλου Ι.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top