Η ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12710
Παπαγιάννης Γ.
Η παρούσα έκδοση ενημερωμένη μέχρι και τους πρόσφατους Ν 3818/2010 και 3889/2010, του Γ. Παπαγιάννη, επ. Νομικού Συμβούλου του Κράτους, αποτελεί μία σύγχρονη μονογραφία για τη δασική ιδιοκτησία, ως δικαίωμα κυριότητας στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Η δασική ιδιοκτησία σχετίζεται ιστορικά με την έννοια του δασικού χώρου αποτελώντας θεμελιώδη θεσμό του ιδιαίτερου κλάδου δικαίου που αποκαλούμε δασικό δίκαιο. Το έργο αναλύει και ερμηνεύει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη δασική ιδιοκτησία και τον δασικό χώρο από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους έως και σήμερα, εξετάζοντας τις διαδοχικές καταλήψεις και προσαρτήσεις εδαφών, αλλά και τις εντεύθεν συνέπειες της εισαγωγής νέων θεσμών και ρυθμίσεων, όπως το δασικό Κτηματολόγιο και οι πρόσφατες διατάξεις περί δασικών χαρτών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης σε ζητήματα αντιδικίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών βάσει διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ή τοπικών ρυθμίσεων.

Στο έργο αναλύονται οι βασικές έννοιες και οριοθετήσεις του θεσμού της δασικής ιδιοκτησίας και του δασικού χώρου, η ιστορική εξέλιξη των εννοιών του δάσους και της δασικής εκτάσεως και περιπτώσεις αλλοίωσης στοιχείων του δασικού χώρου που επηρεάζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας (κατατμήσεις, εκχερσώσεις, αυθαίρετη δόμηση κ.ά.). Επίσης εξετάζονται οι διακρίσεις του θεσμού της δασικής ιδιοκτησίας και συναφείς έννοιες και δικαιώματα (διακατεχόμενα δάση, δικαιώματα σε δάση κ.λπ.), οι πηγές των κανόνων της δασικής ιδιοκτησίας, οι τρόποι απόκτησης δημόσιας περιουσίας και η κτήση κυριότητας εδαφών από το νέο ελληνικό Κράτος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη νομική θεμελίωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου στα εθνικά δάση πριν το Διάταγμα του 1836, στην αναγνώριση ιδιωτικής δασικής ιδιοκτησίας με βάση τίτλους των Οθωμανών, σε νομικά ζητήματα του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, στους δημόσιους και κοινοτικούς βοσκοτόπους και στην ιδιωτική δασική ιδιοκτησία κατά τον Ν 3208/2003.

Όσον αφορά τον θεσμό του Δασικού και Εθνικού Κτηματολογίου, εξετάζονται οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, η κτηματογράφηση δασικών εκτάσεων του Ν 248/1976 και του Εθνικού Κτηματολογίου, οι κατηγορίες δασικού χώρου που λαμβάνονται ως βάση στο δασικό κτηματολόγιο των N 248/1976, 2664/1998 και 3889/2010, δικαιώματα, διαδικασία και δικονομικά ζητήματα του Εθνικού Κτηματολογίου, αντιδικίες Δημοσίου - ιδιωτών πριν την κτηματογράφηση και στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου. Επίσης αναλύονται τα σχετικά με την κατάρτιση, την κύρωση, την αποδεικτική δύναμη και τις τεχνικές προδιαγραφές των δασικών χαρτών, οι διαφορές στοιχείων δασικού χάρτη του Ν 3889/2010 και κτηματικού χάρτη του N 248/1976 και η χρήση αεροφωτογραφιών και άλλων τεχνικών μέσων για τη διακρίβωση του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στο νέο δασικό Κτηματολόγιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γαιοκτητικές σχέσεις του Οθωμανικού Δικαίου και στη διαδοχή καθεστώτος δημοσίων γαιών στις Νέες Χώρες, ενώ εξετάζονται και τα σχετικά με αντιδικίες Δημοσίου και ιδιωτών από την εφαρμογή του ελληνικού και οθωμανικού δικαίου, την αλλοίωση δασών και δασικών εκτάσεων (πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, κατεδάφιση αυθαίρετων κ.ά.), το δικαίωμα ρητίνευσης και τα ιδιοκτησιακά ζητήματα στα ρητινευόμενα δάση, τη διαδικασία αποτερματισμού και οροθέτησης δάσους, την υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων αμφισβητείται η διακατοχή, τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών. Το έργο ολοκληρώνεται με Παράρτημα ποινικών διατάξεων για τα δάση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. XVII
ΜΕΡΟΣ Ι  
Δασικός χώρος - Δασική ιδιοκτησίαΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
Βασικές έννοιες και οριοθετήσειςΣελ. 1
Ορισμοί: «Δίκαιο του δασικού χώρου» - «Δασική ιδιοκτησία»Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
H εξέλιξη των εννοιών «Δάσος» και «Δασική έκταση»Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
Περιπτώσεις αλλοίωσης των στοιχείων του δασικού χώρου που επηρεάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίαςΣελ. 13
1. Αλλοιώσεις δασών, δασικών εκτάσεων - αναδασώσειςΣελ. 13
I. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 13
II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 15
2. Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίαςΣελ. 18
I. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 18
II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 19
3. Εκχέρσωση δασών ή δασικών εκτάσεων κατά το Ν 998/1979Σελ. 21
I. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 21
II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 23
4. Η εκχέρσωση δάσους ή δασικής έκτασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν 998/1979Σελ. 23
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 23
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 24
5. Η εκχέρσωση δασών, δασικών εκτάσεων κ.λπ. κατά τον Δασικό ΚώδικαΣελ. 25
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 25
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 25
6. Δόμηση αυθαίρετων κτισμάτων και εγκαταστάσεων σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 1 του Ν 998/1979 και άρθρο 114 παρ. 2-5 του Ν 1892/1990Σελ. 28
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 28
'Αρθρον 71 του Ν 998/1979 - Ανεπίτρεπτη μεταβολή χρήσηςΣελ. 28
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 29
ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
Δασική ιδιοκτησίαΣελ. 31
ΔιακρίσειςΣελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
Συναφείς έννοιες στο δασικό χώρο - Aυτοτελή και περιορισμένα δικαιώματαΣελ. 33
1. Διακατεχόμενα δάσηΣελ. 33
2. Περιορισμένα δικαιώματα στα δάσηΣελ. 38
3. Πλήρη δικαιώματα σε δάσηΣελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
Oι πηγές των κανόνων της δασικής ιδιοκτησίαςΣελ. 43
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
Απόκτηση της δημόσιας περιουσίας με την απελευθέρωση της ΧώραςΣελ. 68
1. Δημόσιο διεθνές δίκαιο. Εδαφική κυριαρχία, κατάληψη και δήμευση εδαφών. Νομιμοποιητική βάση της απόκτησης της κυριότητας των εδαφών από το νέο Ελληνικό ΚράτοςΣελ. 68
2. H κατάληψη των εδαφών του Οθωμανικού κράτους από τους Έλληνες. Εθνική ανεξαρτησία. Αξιολόγηση του περιεχομένου των πρωτοκόλλων των τριών ΔυνάμεωνΣελ. 68
3. Παλαιότερη νομολογία: H κατάληψη εδαφών λόγω του πολέμου (δικαίωμα πολέμου), ως ειδικός τίτλος για την απόκτηση της κυριότητας των εδαφών των Οθωμανών από τους ΈλληνεςΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'  
Tρόποι απόκτησης δημόσιας περιουσίας: κατάληψη, δήμευση - κτητική παραγραφή - επέκταση των εδαφικών ορίων της Χώρας - τοπικά δίκαιαΣελ. 76
1. Απόκτηση της κυριότητας εδαφών από το νέο Ελληνικό Κράτος με την κατάληψη, δήμευση και κτητική παραγραφή (χρησικτησία) Σελ. 76
2. Προσαρτήσεις εδαφών. Έννοια, προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες. Διατήρηση κτηθέντων ιδιωτικών δικαιωμάτωνΣελ. 78
3. Η περίπτωση της παραχώρησης της Αττικής, Ευβοίας κ.λπ.Σελ. 80
4. H περίπτωση των Ιονίων νήσωνΣελ. 81
5. H περίπτωση της Θεσσαλίας και τμήματος της ΗπείρουΣελ. 82
6. Οι θέσεις της νομολογίας για τις ρυθμίσεις της ΣύμβασηςΣελ. 84
7. H θέση της νομολογίας για τα δημόσια δάση (τ. ορμάν) και τα κοινοτικά δάση (τ. μπαλταλίκ), μετά την προσάρτηση της ΘεσσαλίαςΣελ. 88
8. H θέση της νομολογίας, ως προς την κυριότητα των βοσκοτόπων, που ανήκαν στην κατηγορία των «καθιερωμένων σε κοινή χρήση» κοινοτικών κτημάτων (τ. μετρουκέ) Σελ. 91
9. H προσάρτηση των Νέων Χωρών (Μακεδονία, Ήπειρος, νησιά του Αιγαίου κ.λπ.)Σελ. 94
10. H προσάρτηση της Κρήτης (Ένωση με την Ελλάδα)Σελ. 99
11. H νομική κατάσταση των γαιών των νησιών του ΑιγαίουΣελ. 100
12. H προσάρτηση της ΘράκηςΣελ. 102
13. H εκχώρηση της Δωδεκανήσου στην ΕλλάδαΣελ. 105
14. Nομολογιακές λύσεις σε ζητήματα του Κτηματολογικού Κανονισμού ΔωδεκανήσουΣελ. 112
15. Η περίπτωση των νησιών του Αρχιπελάγους, Σποράδων και του ΑργοσαρωνικούΣελ. 124
16. Η περίπτωση της νήσου ΘάσουΣελ. 125
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 126
ΜΕΡΟΣ IV  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'  
H νομική θεμελίωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου  
στα εθνικά δάση πριν από την έκδοση του Διατάγματος του 1836Σελ. 128
1. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ως διαδόχου των Οθωμανών με τη σύναψη των διεθνών συνθηκώνΣελ. 128
2. Πορίσματα της επιστήμης και νομολογίας σχετικά με την κυριότητα που απέκτησε το Ελληνκό Δημόσιο ως διάδοχο των Οθωμανών, με την προσάρτηση στον ελληνικό χώρο εδαφών και δη των δασών, που ανήκαν προηγουμένως στην Οθωμανική ΠολιτείαΣελ. 129
3. Εκτίμηση των εννόμων συνεπειών της προσάρτησης με το δικαίωμα πολέμου και την ισχύ των άνω διεθνών ΣυνθηκώνΣελ. 131
4. Υπαγωγή και των εθνικών δασών στη δημόσια κτήση (δημόσια περιουσία)Σελ. 134
5. Συμπεράσματα ως προς την απόκτηση της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου στα εθνικά δάση, πριν την έκδοση του Διατάγματος του 1836Σελ. 135
ΜΕΡΟΣ V  
Ιδιωτική δασική ιδιοκτησία - Εθνικά δάση - ΒοσκότοποιΣελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'  
Αναγνώριση ιδιωτικής δασικής ιδιοκτησίας με βάση τίτλους ιδιοκτησίας των ΟθωμανώνΣελ. 137
Διάταγμα (Nόμος) της 17/29.11.1836: Aναγνώριση των ιδιωτικών δασώνΣελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'  
Νομικά ζητήματα του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου Εθνικά δάση και κοινή χρήσηΣελ. 142
1. Νομολογιακά δεδομένα για τη διαστολή του τεκμηρίου κυριότητας του ΔημοσίουΣελ. 142
2. Tο πρόβλημα της χρησικτησίας των εθνικών δασώνΣελ. 145
3. Τα Εθνικά δάση ανήκουν στη δημόσια περιουσία (κτήση) και ως κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγήςΣελ. 149
KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'  
Δημόσιοι και Κοινοτικοί βοσκότοποιΣελ. 151
1. Ορισμοί και ρυθμίσεις των βοσκήσιμων εκτάσεων κατά το παλαιότερο δίκαιοΣελ. 151
2. Νομοθετικός ορισμός του βοσκότοπου κατά τις διατάξεις του Ν 1734/1987 όπως έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία του ΣτΕΣελ. 153
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣΣελ. 154
ΜΕΡΟΣ VΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'  
Iδιωτική δασική ιδιοκτησία κατά τον Ν 3208/2003Σελ. 156
Eιδικοί τρόποι απόκτησης ιδιωτικών δικαιωμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις. Aποκλεισμός διεκδικήσεων του Δημοσίου (N 3208/2003) Σελ. 156
A. Περιπτώσεις αναγνώρισης ιδιωτικών δικαιωμάτωνΣελ. 157
B. Eιδικές περιπτώσεις παραχώρησης ιδιωτικών δικαιωμάτωνΣελ. 162
Γ. Περιπτώσεις πράξεων, εκθέσεων ή αποφάσεων, με τις οποίες περιήλθαν σε ιδιώτες δασοκτήματαΣελ. 166
MEPOΣ VIΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'  
Δασικό και Εθνικό Κτηματολόγιο Σελ. 169
1. Nομοθετικές ρυθμίσεις που αποτελούν την απαρχή της θέσπισης δασικού κτηματολογίουΣελ. 169
2. Κτηματογράφηση των δασικών εκτάσεων στον Ν 248/1976Σελ. 173
3. H κτηματογράφηση των δασικών εκτάσεων στο Eθνικό KτηματολόγιοΣελ. 176
4. Έννοιες και κατηγορίες των δασικών εκτάσεων κατά τον N 248/1976 και το άρθρο 3 του N 998/1979 (πριν από την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων του τελευταίου νόμου με το άρθρο 1 του N 3208/2003)Σελ. 178
5. Διακρίσεις των κατηγοριών του δασικού χώρου, που λαμβάνονται ως βάση στο δασικό κτηματολόγιο του N 248/1976, του N 2664/1998 και 3889/2010Σελ. 184
6. Έννοιες και διακρίσεις των δασών και δασικών εκτάσεων κατά το νέο δασικό κτηματολόγιο N 2664/1998 και Ν 3889/2010Σελ. 186
7. Δασικοί χάρτες. Γενικά στοιχεία. Διαδικασία κατάρτισης. Kύρωση και αποδεικτική δύναμη (ρυθμίσεις του Ν 3889/2010 και κανονιστικών πράξεων δασικών χαρτών)Σελ. 189
8. Tεχνικές προδιαγραφές των δασικών χαρτώνΣελ. 194
9. Διαφορές των στοιχείων του δασικού χάρτη του Ν 3889/2010 και του κτηματικού χάρτη (φύλλου καταγραφής των δασικών εκτάσεων) του N 248/1976Σελ. 198
10. Xρήση των αεροφωτογραφιών και άλλων τεχνικών μέσων για τη διακρίβωση του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων στο νέο δασικό KτηματολόγιοΣελ. 198
ΜΕΡΟΣ VIII  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'  
Ζητήματα δασικής ιδιοκτησίαςΣελ. 202
Έννοιες και διακρίσεις δημοσίων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεωνΣελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ'  
Γαιοκτητικές σχέσεις του Οθωμανικού ΔικαίουΣελ. 204
1. Bασικές έννοιες και ιδιότητες των δημοσίων γαιών Σελ. 204
2. Περιεχόμενο του δικαιώματος εξουσίασης (τεσσαρούφ) στο Oθωμανικό δίκαιοΣελ. 206
3. Όροι και περιορισμοί του δικαιώματος «τεσσαρούφ»Σελ. 208
4. H χρησικτησία στο Oθωμανικό δίκαιοΣελ. 211
5. Παραγραφή της αγωγής κατά το άρθρο 20 του OθNπΓαιών Σελ. 212
6. Το δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης (χάκκη καράρ) στο Oθωμανικό δίκαιο. Έννοια και προϋποθέσειςΣελ. 214
7. Eιδικοί πρόσθετοι όροι για την εφαρμογή του άρθρου 78 του NπΓαιών Σελ. 218
8. Tο δικαίωμα εγκατάστασης ισχύει μόνο σε καλλιεργούμενες δημόσιες γαίεςΣελ. 221
9. H λειτουργία των άρθρων 20 και 78 και τα δικαιώματα του Oθωμανικού ΔημόσιουΣελ. 221
10. Tο δικαίωμα της μόνιμης εγκατάστασης (χάκκη καράρ) δεν ισχύει για τα δάση και τις βοσκέςΣελ. 223
11. Διάκριση της ιδιοκτησίας στο Oθωμανικό KράτοςΣελ. 226
12. Δημόσια και ιδιωτικά δάση στο Oθωμανικό δίκαιο. Γενική οριοθέτηση Σελ. 227
13. Eιδικότερος προσδιορισμός της έννοιας των δασών στο Oθωμανικό δίκαιοΣελ. 229
14. Tο τεκμήριο κυριότητας του Oθωμανικού Δημοσίου στα δάσηΣελ. 232
15. Tα δημόσια δάση δεν είναι δημόσιες γαίεςΣελ. 233
16. Θεμελίωση της διάκρισης δημοσίων - ιδιωτικών δασών στο Oθωμανικό δίκαιοΣελ. 234
17. Mεταβολή της χρήσης δημόσιας γης μετά την έκδοση ταπίουΣελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'  
Διαδοχή του καθεστώτος των δημοσίων γαιών στις Νέες ΧώρεςΣελ. 237
1. Pύθμιση των δημοσίων γαιών μετά την απελευθέρωση των Nέων XωρώνΣελ. 237
2. Pύθμιση των δικαιωμάτων του Eλληνικού Δημοσίου στις δασικές εκτάσειςΣελ. 240
3. H ρύθμιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις (πρώην δημ. γαίες) δεν αφορά τα εθνικά (δημόσια) δάσηΣελ. 246
ΜΕΡΟΣ IΧ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'  
Δικαιώματα - Διαδικασία- Δικονομικά θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου Σελ. 254
1. Τήρηση της διοικητικής διαδικασίας αναγνώρισης ιδιοκτησίας πριν την εφαρμογή του Εθνικού ΚτηματολογίουΣελ. 254
2. Δικαιώματα του Δημοσίου σε περιοχές που τελούν υπό κτηματογράφηση (N 2308/1995), στις οποίες ο δασικός χάρτης είτε δεν έχει καταρτιστεί ή δεν έχει κυρωθείΣελ. 255
3. Δικαιώματα του Δημοσίου σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί και κυρωθεί ο δασικός χάρτηςΣελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ'  
Αντιδικίες Δημοσίου - Ιδιωτών πριν την κτηματογράφησηΣελ. 256
Aναγνωριστική ή διεκδικητική αγωγή κατά του ΔημοσίουΣελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'  
Αντιδικίες στο πλαίσιο του Εθνικού ΚτηματολογίουΣελ. 259
1. 'Ασκηση αγωγής για την αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεωνΣελ. 259
2. Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας σε αστικά ακίνητα με χρησικτησία κατά του ΔημοσίουΣελ. 260
3. Αγωγή αναγνώρισης δικαιώματος σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998)Σελ. 262
4. Αγωγή κατά του Δημοσίου με την επίκληση της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας των Νέων Χωρών Σελ. 265
Α. Η περίπτωση της απόκτησης κυριότητας αγροτικού ακινήτου (πρώην δημόσιας γης)Σελ. 265
Β. Η περίπτωση ακινήτου φερομένου στην αγωγή ως αγροτικού, ενώ έχει πράγματι δασικό χαρακτήραΣελ. 267
5. Αγωγή με βάση το δικαίωμα εγκατάστασης του Οθωμανικού δικαίουΣελ. 268
ΜΕΡΟΣ Χ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'  
Αντιδικίες Δημοσίου - ιδιωτών κατά την εφαρμογή του Ελληνικού και Οθωμανικού Δικαίου - Περιπτώσεις τοπικών Δικαίων - Πορίσματα ΝομολογίαςΣελ. 272
1. Η περίπτωση των κτημάτων ΑττικήςΣελ. 272
Αποδεικτέοι ισχυρισμοί του ενάγοντα ιδιώτη κατά του ΔημοσίουΣελ. 273
Αποδεικτέοι ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου σε αντίκρουση της αγωγής του ιδιώτηΣελ. 273
2. Η περίπτωση των δασικών κτημάτων της Θεσσαλίας και 'ΑρταςΣελ. 274
Επικαλούμενα γεγονότα για τη θεμελίωση του δικαιώματος κυριότηταςΣελ. 275
3. Η περίπτωση των «διακατεχομένων» δασών των Ι. Μονών, Δήμων, Κοινοτήτων και ιδιωτώνΣελ. 275
4. Η περίπτωση των νήσων ΚυκλάδωνΣελ. 278
5. Η περίπτωση των Ιονίων νήσωνΣελ. 279
6. Η περίπτωση κτημάτων ΔωδεκανήσουΣελ. 280
7. Η περίπτωση των κτημάτων ΚρήτηςΣελ. 286
8. Η περίπτωση των κοινοτικών κτημάτων των Νέων Χωρών (Μακεδονία, Ήπειρος κ.λπ.)Σελ. 287
9. Η περίπτωση των εθνικών βοσκήσιμων τόπων, που βρίσκονταν στις περιοχές των νομών Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και τις επαρχίες Λεβαδείας και Θηβών Σελ. 289
Κρίση του Δικαστηρίου για την ύπαρξη «εθνικού βοσκήσιμου τόπου»Σελ. 291
ΜΕΡΟΣ XΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'  
Αντιδικίες Δημοσίου - ιδιωτών από την αλλοίωση δασών - δασικών εκτάσεωνΣελ. 293
1. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής (ΠΔΑ)Σελ. 293
Έννοια - νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης - άμυνας του καθ' ουΣελ. 293
2. Νομική φύση, πρόσθετοι όροι και έννομες συνέπειες των πρωτοκόλλωνΣελ. 295
3. Κατεδάφιση αυθαίρετων οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών, δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεωνΣελ. 296
Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 296
'Αρθρο 114 Ν 1892/1990 - Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεωνΣελ. 296
ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 301
4. Το δικαίωμα ρητίνευσης. Ιδιοκτησιακά ζητήματα που ανακύπτουν στα ρητινευόμενα δάσηΣελ. 303
5. Διαδικασία του αποτερματισμού και οροθέτησης δάσουςΣελ. 306
6. Επίλυση διαφορών για την υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων αμφισβητείται η διακατοχήΣελ. 307
7. Δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου όταν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση ιδιωτικού δάσους - δασικής έκτασηςΣελ. 308
8. Συμβούλια Ιδιοκτησίας ΔασώνΣελ. 310
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ποινικές Διατάξεις για τα δάσηΣελ. 315
Ι. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΝΔ 86/1969)Σελ. 315
1. Παραβάσεις δασικών, τελωνειακών και λοιπών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τουςΣελ. 315
'Αρθρο 273Σελ. 315
'Αρθρο 275 παρ. 1Σελ. 315
'Αρθρο 275 παρ. 2 και 3 Σελ. 316
'Αρθρο 98 παρ. 2Σελ. 316
2. Καταπατήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεωνΣελ. 316
'Αρθρο 280 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν 996/1971)Σελ. 316
3. Καταστροφή, αφαίρεση, μετατόπιση οροσήμων σε εκτάσεις του δασικού χώρου και σημάνσεων εντός εθνικών δρυμών και αισθητικών δασώνΣελ. 318
'Αρθρο 286 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του ΝΔ 996/1971)Σελ. 318
'Αρθρο 80 παρ. 1-3 (απαγόρευση πράξεων)Σελ. 318
4. Παράβαση διατάξεων που ρυθμίζουν την υλοτομία και κλαδονομή - Παράβαση δασικών αστυνομικών διατάξεωνΣελ. 319
'Αρθρο 268Σελ. 319
5. Κυρώσεις για παράνομη εισαγωγή από το εξωτερικό ξυλείας, φυτών κ.λπ.Σελ. 320
'Αρθρο 269Σελ. 320
6. Απαγόρευση υλοτομίας ελάτων κ.λπ. ΚυρώσειςΣελ. 320
'Αρθρο 270 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 4 Ν 3208/2003)Σελ. 320
7. Παράνομη βοσκή  
'Αρθρο 276Σελ. 321
8. Παραβάσεις διατάξεων που ρυθμίζουν τη ρητινοσυλλογήΣελ. 321
'Αρθρο 279Σελ. 321
9. Εκχέρσωση ή κάρπωση παραμεθορίου δάσουςΣελ. 322
'Αρθρο 282Σελ. 322
ΙΙ. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝ 1539/1938Σελ. 322
1. Παραβίαση Εισαγγελικής απόφασηςΣελ. 322
'Αρθρο 22 παρ. 1-4Σελ. 322
2. Δίωξη του αυτογνωμόνως καταλαμβανόντος δημόσιο κτήμαΣελ. 323
'Αρθρο 23 ΑΝ (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΑΝ 263/1968)Σελ. 323
ΙΙΙ. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (ΠΔ 283/1985)Σελ. 323
1. 'Αρθρο 264 (Εμπρησμός)Σελ. 323
2. 'Αρθρο 265 (Εμπρησμός σε δάση)Σελ. 323
3. 'Αρθρο 266 (Εμπρησμός από αμέλεια)Σελ. 324
3. 'Αρθρο 267 (απαλλαγή από την ποινή)Σελ. 324
IV. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν 998/1979Σελ. 324
1. Παραβάσεις αναφερόμενες στα προστατευτικά μέτρα  
'Αρθρο 68 Σελ. 324
2. Παραβάσεις αναφερόμενες στην αντιμετώπιση των πυρκαϊών  
'Αρθρο 69 παρ. 1-10Σελ. 325
3. Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών με αναδασώσεις  
'Αρθρο 70Σελ. 327
4. Ανεπίτρεπτη μεταβολή χρήσεως  
'Αρθρο 71Σελ. 328
'Αρθρον 72 Δικαίωμα προτιμήσεωςΣελ. 330
V. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν 1892/1990Σελ. 331
1. 'Αρθρο 114 παρ. 1 του Ν 1892/1990 Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεωνΣελ. 331
2. 'Αρθρο 114 παρ. 7.Σελ. 331
3. 'Αρθρο 115Σελ. 331
4. 'Αρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 410/1996Σελ. 332
5. 'Αρθρο 119Σελ. 332
6. 'Αρθρο 46 παρ. 4 του Ν 2145/1993.Σελ. 332
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 333
 
Back to Top