Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

  • Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
  • Σχέσεις με ΕΣΔΑ
  • Ανάλυση επιμέρους δικαιωμάτων
  • Διαδικασίες και ένδικα μέσα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 61,00 €

e-book   + 61,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15470
Περάκης Μ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.

Το έργο Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματεύεται την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης, αντικείμενο το οποίο ο συγγραφέας προσεγγίζει μέσω της θεωρητικής ανάλυσης, επικαιροποιημένης έρευνας και πρακτικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σχετικώς.

Ο σύγχρονος δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός θεμελιώθηκε στην ιδέα μίας διακρατικής ενότητας στη βάση της σκέψης, του ορθού λόγου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατόπιν νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διήρκεσαν δεκαετίες και έτρεψαν την πορεία της ενοποίησης από οικονομική σε πολιτική, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) απέκτησε νομικά δεσμευτική ισχύ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έφερε πλέον την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κορυφή της ενωσιακής έννομης τάξης. Με αυτό το επίκαιρο και ταυτόχρονα διαχρονικό ζήτημα ασχολείται ο συγγραφέας στο παρόν έργο, το οποίο απευθύνεται τόσο στον νομικό της θεωρίας, ερευνητή ή φοιτητή, όσο και στον ασκούντα το λειτούργημα του δικαστή ή του δικηγόρου, και έχει τριπλό προσανατολισμό:

Πρώτον, παρουσιάζει τη μεθοδολογία, τη δικονομία και τις πηγές δικαστικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατʼ επέκταση εντός των κρατών μελών της, ξεκινώντας από τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και καταλήγοντας στις ισχύουσες διατάξεις του Χάρτη, οι οποίες δεσμεύουν συν τοις άλλοις τον Έλληνα δικαστή και προστατεύουν τον Έλληνα ιδιώτη.

Δεύτερον, προσεγγίζει βαθύτερα νομικά θέματα που άπτονται του αντικειμένου αυτού και έχουν ήδη απασχολήσει τόσο τον Ευρωπαίο όσο και τον Έλληνα ανώτατο δικαστή και νομικό, όπως οι όροι εφαρμογής του υπέρτερης ισχύος ενωσιακού δικαίου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εθνικές έννομες τάξεις, η εξισορρόπηση των διαφορετικών επιπέδων προστασίας τους, οι περίπλοκες σχέσεις μεταξύ του Χάρτη και της ΕΣΔΑ και μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και ο σχετικά πρόσφατος και πολύτιμος για τους ιδιώτες θεσμός της ιθαγένειας της Ένωσης.

Τρίτον, αποσκοπώντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για τον Έλληνα νομικό, δικαστή ή δικηγόρο, το έργο αναλύει το κάθε θεμελιώδες δικαίωμα, όπως αυτό κατοχυρώνεται ως γενική αρχή ή στον Χάρτη, συνοδεύοντας την παρουσίαση με σχολιασμό, νομοθεσία και νομολογία.

Το έργο συμπληρώνουν καταληκτικό κεφάλαιο με συμπεράσματα, πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο όρων και πίνακας νομολογίας, με χρονολογική ταξινόμηση. Τη μελέτη προλογίζει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Βασίλειος Σκουρής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
I. Το αντικείμενο της μελέτηςΣελ. 1
II. Η μεθοδολογία και η δομή της μελέτηςΣελ. 2
ΜΕΡΟΣ Α΄  
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Ι. Η γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου περί προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
i. Η ύπαρξη και οι συνέπειες του κενού προστασίας κατά τις πρώτες δεκαετίες 
α) Η έλλειψη σχετικών διατάξεων στις ιδρυτικές Συνθήκες και η διστακτική νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 9
β) Οι αντιδράσεις των εθνικών ανωτάτων δικαστηρίων απέναντι στο κενό προστασίαςΣελ. 13
ii. Η νομολογιακή αναγνώριση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως γενικής αρχής του ενωσιακού δικαίου 
α) Η αναγνώριση της γενικής αρχής από το Δικαστήριο και η νομολογιακή εξέλιξή τηςΣελ. 17
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου (υπόθεση Stauder)Σελ. 17
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμέλιο της ενωσιακής έννομης τάξης (υπόθεση Kadi και Γνωμοδότηση 2/13)Σελ. 22
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως επιβάλλουσα υποχρεώσεις και σε ιδιώτες (υπόθεση K?c?kdeveci)Σελ. 27
β) Τα προστατευόμενα δικαιώματα στο πλαίσιο της αναγνωρισθείσας γενικής αρχής: ένας άγραφος κατάλογοςΣελ. 31
Η έμπνευση από τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών (υπόθεση Internationale Handelsgesellschaft)Σελ. 31
Η καθοδήγηση από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συνάψει τα κράτη μέλη (υπόθεση Nold)Σελ. 34
Η ιδιαίτερη σημασία της ΕΣΔΑ (υπόθεση Hauer)Σελ. 35
ΣυμπεράσματαΣελ. 36
ΙΙ. Η προοδευτική διαμόρφωση του γραπτού ενωσιακού δικαίου ως πηγής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
i. Οι σχετικές διατάξεις των Συνθηκών και η εξέλιξή τουςΣελ. 37
α) Οι διατάξεις και οι οργανισμοί περί προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 37
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)Σελ. 38
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)Σελ. 38
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997)Σελ. 40
Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001)Σελ. 43
Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2009)Σελ. 44
Επιμέρους ενωσιακά όργανα και οργανισμοί για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 45
β) Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο επίκεντρο των σχέσεων της Ένωσης με τα κράτη μέλη της και με τρίτα κράτηΣελ. 47
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως προϋπόθεση ένταξης νέων κρατών στην ΈνωσηΣελ. 47
Ο μηχανισμός ελέγχου και κυρώσεων του άρθρου 7 ΣΕΕΣελ. 49
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως ρήτρα στις διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας της ΈνωσηςΣελ. 52
ii. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
α) Ιστορική εξέλιξη και νομική ισχύς του ΧάρτηΣελ. 60
Η διακήρυξη του ΧάρτηΣελ. 60
Η στάση των δικαιοδοτικών οργάνων της ΈνωσηςΣελ. 63
Η στάση των λοιπών ενωσιακών οργάνωνΣελ. 66
Η στάση των διεθνών και εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 67
Η νομική ισχύς του ΧάρτηΣελ. 67
β) Η δομή του Χάρτη και τα προστατευόμενα δικαιώματαΣελ. 68
γ) Οι Επεξηγήσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 73
ΙΙΙ. Οι σχέσεις της Ένωσης με την ΕΣΔΑ 
i. Οι ισορροπίες μεταξύ των δύο εννόμων τάξεων 
α) Όπως διαμορφώνονται από το δικαστή και το νομοθέτη της κάθε έννομης τάξηςΣελ. 74
Η νομολογία του ΕΔΔΑ: το κριτήριο της «ισοδύναμης προστασίας»Σελ. 75
Η νομολογία του ΔΕΕ: η «ιδιαίτερη σημασία» της ΕΣΔΑΣελ. 77
Ο ρόλος του ενωσιακού αναθεωρητικού νομοθέτηΣελ. 80
β) Όπως διαμορφώνονται από τις σχέσεις μεταξύ των δύο δικαστηρίων (ΔΕΕ και ΕΔΔΑ)Σελ. 81
Νομολογιακή σύμπλευση και διαφοροποιήσειςΣελ. 81
Το ζήτημα της αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δύο δικαστηρίωνΣελ. 86
ii. Το εγχείρημα προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑΣελ. 87
α) Οι νομικές συνέπειες μίας ενδεχόμενης προσχώρησηςΣελ. 88
Η τροπή του διεθνούς κανόνα σε ενωσιακό και τα έννομα αποτελέσματά της: υπεροχή, άμεσο αποτέλεσμα και ερμηνείαΣελ. 88
Το εύρος του ελέγχου και η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στα ενωσιακά όργανα και ειδικότερα στο ΔΕΕΣελ. 90
β) Η πρώτη απόπειρα προσχώρησης και η Γνωμοδότηση 2/94Σελ. 93
γ) Η δεύτερη απόπειρα ένταξης και το σχέδιο της σύμβασης προσχώρησηςΣελ. 95
Οι διατάξεις των Συνθηκών μετά τη ΣτΛ και το Σχέδιο ΠροσχώρησηςΣελ. 95
Ο καταμερισμός ευθύνης μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών με βάση το ΣχέδιοΣελ. 97
Ειδικότερα το σύστημα της παθητικής ομοδικίας (co-respondent)Σελ. 98
Ειδικότερα το σύστημα της προηγούμενης εξέτασης (prior involvement) εκ μέρους του ΔΕΕΣελ. 100
δ) Η Γνωμοδότηση 2/13 του Δικαστηρίου και η απόρριψη του Σχεδίου ΠροσχώρησηςΣελ. 102
Η παραβίαση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του ΔΕΕΣελ. 103
Ζητήματα των δύο μηχανισμών που καθιερώνει το Σχέδιο ΠροσχώρησηςΣελ. 103
Τα προβλήματα που εγείρει το Πρωτόκολλο υπʼ αριθμ. 16 της ΕΣΔΑΣελ. 105
Η αντίθεση άρθρων του Σχεδίου με τις αρχές της υπεροχής και της αμοιβαίας εμπιστοσύνηςΣελ. 105
Ο έλεγχος των πράξεων της ΚΕΠΠΑΣελ. 107
Κριτικές σκέψειςΣελ. 108
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Ι. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη τάξη 
i. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
α) Απονομή δικαιωμάτων σε ιδιώτεςΣελ. 113
β) Το περίπλοκο ερώτημα της επιβολής υποχρεώσεων σε ιδιώτεςΣελ. 115
γ) Το στοιχείο της διασυνοριακότηταςΣελ. 117
ii. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
α) Η αρχική νομολογία του Δικαστηρίου περί της γενικής αρχήςΣελ. 121
Η κρατική δράση κατʼ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίουΣελ. 121
Η κρατική δράση που βασίζεται σε θεσπιζόμενη στις Συνθήκες εξαίρεσηΣελ. 123
Τα όρια ελέγχου της κρατικής δράσηςΣελ. 125
β) Οι κανόνες του Χάρτη και η σύγχρονη νομολογίαΣελ. 128
Η κωδικοποίηση της έως τη ΣτΛ νομολογίας με το άρθρο 51 του ΧάρτηΣελ. 128
Η περαιτέρω νομολογιακή διεύρυνση του πεδίου δέσμευση των κρατών μελών και ο ρηξικέλευθος χαρακτήρας της απόφασης FranssonΣελ. 130
Το θεμελιώδες νομικό ζήτημα των νέων ορίων ελέγχου της κρατικής δράσης: Το παράδειγμα της οικονομικής κρίσηςΣελ. 135
Το «κατώφλι» της ενωσιακής αρμοδιότηταςΣελ. 138
Συμπέρασμα και διάγραμμαΣελ. 140
iii. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
α) Με βάση τις Συνθήκες και τη νομολογίαΣελ. 142
β) Αποκλίσεις από το εδαφικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 143
ΙΙ. Το εύρος και οι περιορισμοί στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη τάξη 
i. Οι παράμετροι προσδιορισμού του περιεχομένου των ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 146
α) Τα δικαιώματα του Χάρτη που αντιστοιχούν σε ελευθερίες των ΣυνθηκώνΣελ. 146
β) Τα δικαιώματα του Χάρτη που αντιστοιχούν σε δικαιώματα της ΕΣΔΑΣελ. 148
γ) Τα δικαιώματα του Χάρτη που αντιστοιχούν σε δικαιώματα των εθνικών ΣυνταγμάτωνΣελ. 151
δ) Οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές ως ερμηνευτικό κριτήριοΣελ. 153
ii. Οι περιορισμοί κατά την προστασία των δικαιωμάτων 
α) Οι επιτρεπόμενοι περιορισμοί στην προστασία ως γενική αρχή του ενωσιακού δικαίουΣελ. 154
Το δημόσιο συμφέρον της Ένωσης και των κρατών μελώνΣελ. 155
Οι εγγενείς περιορισμοί των δικαιωμάτωνΣελ. 158
β) Οι επιτρεπόμενοι περιορισμοί στην προστασία που κατοχυρώνεται στο ΧάρτηΣελ. 160
Το άρθρο 52 του ΧάρτηΣελ. 160
Η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτωνΣελ. 162
γ) Τα όρια των περιορισμώνΣελ. 165
Νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 166
Διαφύλαξη του «πυρήνα του δικαιώματος»Σελ. 167
Πραγματική επιδίωξη στόχων δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 169
Αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 169
ΙΙΙ. Ανάλυση του επιπέδου προστασίας των ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων 
i. Η θέση του μέτρου της προστασίας και η διατύπωση της θεωρίας των δύο συνιστωσών τουΣελ. 173
α) Η νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 175
Η αυτόνομη ερμηνεία των ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 175
Ο βαθμός επιρροής του εθνικού και του διεθνούς επιπέδου προστασίαςΣελ. 177
Οι δύο συνιστώσες του επιπέδου προστασίας μέσα από την προ του Χάρτη νομολογίαΣελ. 182
β) Οι σύγχρονοι κανόνες προσδιορισμού του επιπέδου προστασίαςΣελ. 184
Το άρθρο 53 του ΧάρτηΣελ. 184
Το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και οι νομικές έννοιες (πρώτη συνιστώσα) ρυθμίζονται αποκλειστικά από το ενωσιακό δίκαιο (υπόθεση Melloni)Σελ. 185
Τα εθνικά πρότυπα και μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων (δεύτερη συνιστώσα) μπορούν να ρυθμίζονται από τα εθνικά δίκαια (υπόθεση Franssson)Σελ. 188
Σύνθεση των δύο αποφάσεων: οι κανόνες διαμόρφωσης του επιπέδου προστασίαςΣελ. 189
ii. H ένδικη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση 
α) Η ιστορική εξέλιξη της ένδικης προστασίαςΣελ. 192
β) Η ένδικη προστασία σε ενωσιακό επίπεδοΣελ. 194
Έλεγχος όλων των οργάνωνΣελ. 194
Έλεγχος όλων των πράξεων και παραλείψεωνΣελ. 196
Οι διατάξεις περί περιορισμένης αρμοδιότητας του Δικαστηρίου και οι εξαιρέσεις τουςΣελ. 197
Τα αποτελέσματα του δικαστικού ελέγχουΣελ. 199
Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 202
Ειδικότερα η προσφυγή του ιδιώτη κατά ενωσιακής πράξηςΣελ. 203
Η επείγουσα διαδικασία προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 204
γ) Η ένδικη προστασία σε εθνικό επίπεδοΣελ. 205
Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του εθνικού δικαστήΣελ. 205
Η κάμψη της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελώνΣελ. 207
Η προδικαστική παραπομπήΣελ. 210
Η εξωσυμβατική ευθύνη του κράτους μέλους για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 212
ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Εισαγωγικές διευκρινίσεις Σελ. 221
Ι. Θεμελιώδεις αρχέςΣελ. 222
i. Αρχές που σχετίζονται με τη θέσπιση και εφαρμογή του κανόνα 
α) Η ισότηταΣελ. 222
ΠηγέςΣελ. 222
ΠεριεχόμενοΣελ. 224
Επιτρεπόμενες παρεκκλίσειςΣελ. 225
Περιπτωσιολογία - παραδείγματαΣελ. 227
Έμμεσες διακρίσεις ως παραβίασηΣελ. 230
Η λήψη θετικών μέτρων και η νομική τους σχέση με τη γενική αρχήΣελ. 232
β) Η απαγόρευση των διακρίσεωνΣελ. 234
Γενική θεώρησηΣελ. 234
Ειδικότερα η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειαςΣελ. 235
Ειδικότερα η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλουΣελ. 241
γ) Η πολυμορφία και ο σεβασμός στην εθνική ταυτότηταΣελ. 253
δ) Η προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 255
ii. Αρχές που σχετίζονται με τη δίκη και την κύρωσηΣελ. 257
α) Η αποτελεσματική δικαστική προστασίαΣελ. 259
Πηγές και έννοιεςΣελ. 259
Η σχετική με το περιεχόμενο της αρχής νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 260
Η υποχρεωτική διαμόρφωση κατάλληλων εθνικών κανόνωνΣελ. 265
Ειδικότερα η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του εθνικούΣελ. 268
Ειδικότερα το locus standi των ιδιωτών στην αίτηση ακύρωσης ενωσιακής πράξηςΣελ. 269
β) Η νομιμότητα και η αναλογικότητα της ποινήςΣελ. 272
γ) Η μη αναδρομικότητα του δυσμενέστερου ποινικού νόμουΣελ. 276
δ) Ne bis in idem και δεδικασμένοΣελ. 278
ΙΙ. Θεμελιώδη δικαιώματα 
i. Ατομικά δικαιώματαΣελ. 282
α) Η ιδιοκτησίαΣελ. 282
Πηγές και περιεχόμενοΣελ. 282
Περιορισμοί του δικαιώματοςΣελ. 284
Η λήψη περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεωνΣελ. 286
β) Η ελευθερία εργασίας και άσκησης επαγγελματικής δραστηριότηταςΣελ. 288
Περιεχόμενο και νομολογίαΣελ. 288
Επιτρεπόμενοι περιορισμοίΣελ. 291
γ) Η επιχειρηματική ελευθερίαΣελ. 292
ΠηγέςΣελ. 292
Περιεχόμενο με βάση τη νομολογίαΣελ. 293
δ) Η ζωή, η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του προσώπουΣελ. 294
ΠηγέςΣελ. 294
Περιεχόμενο με βάση τη νομολογίαΣελ. 295
ε) Η ελευθερία της έκφρασηςΣελ. 300
ΠηγέςΣελ. 300
Η σημασία της ελευθερίας των ΜΜΕ με βάση τη νομολογίαΣελ. 302
στ) Η θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 304
ΠηγέςΣελ. 304
Σχετική νομολογίαΣελ. 305
ζ) Ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής, της ιδιωτικής ζωής και της κατοικίαςΣελ. 306
ΠηγέςΣελ. 306
Περιεχόμενο με βάση τη νομολογίαΣελ. 307
η) Η πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα των ενωσιακών οργάνωνΣελ. 312
Πηγές και περιεχόμενοΣελ. 312
Σχετική νομολογίαΣελ. 314
θ) Η πρόσβαση σε δικαστήριο και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκηΣελ. 317
Πηγές και περιεχόμενοΣελ. 317
Νομολογιακή διεύρυνση του περιεχομένου του δικαιώματοςΣελ. 319
ι) Το δικαίωμα χρηστής διοίκησηςΣελ. 324
Πηγές και περιεχόμενοΣελ. 324
Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 325
Το περιεχόμενο όπως εξειδικεύεται με τη νομολογίαΣελ. 328
Αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής ευθύνη της ΈνωσηςΣελ. 332
ια) Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 333
ii. Κοινωνικά δικαιώματαΣελ. 338
α) Το δικαίωμα στην επί ίσοις όροις εργασία και λοιπά εργασιακά δικαιώματαΣελ. 339
To άρθρο 15 του ΧάρτηΣελ. 340
Τα άρθρα 27 επ. του ΧάρτηΣελ. 342
Σχετική με τα εργασιακά δικαιώματα νομολογίαΣελ. 344
β) Η συνδικαλιστική ελευθερία, οι συλλογικές δράσεις και ειδικότερα η απεργίαΣελ. 346
Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και οι συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 346
Οι συλλογικές δράσεις και το δικαίωμα στην απεργίαΣελ. 348
ΙΙΙ. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης 
i. Ο θεσμός της ιθαγένειας της Ένωσης 
α) Η νομική φύση και η εξέλιξη του θεσμούΣελ. 351
β) Η σχετική νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 354
γ) ΣυμπεράσματαΣελ. 358
ii. Τα επιμέρους δικαιώματα που απονέμονται στους έχοντες την ενωσιακή ιθαγένεια 
α) Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στο έδαφος των κρατών μελώνΣελ. 360
Πηγές και περιεχόμενοΣελ. 360
Ενδεικτική νομολογίαΣελ. 363
β) Εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικές εκλογές και ευρωεκλογέςΣελ. 365
Περιεχόμενο και σημασίαΣελ. 365
ΠηγέςΣελ. 367
ΝομολογίαΣελ. 369
γ) Το δικαίωμα προξενικής και διπλωματικής προστασίαςΣελ. 369
δ) Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και της εν γένει έγγραφης επικοινωνίας με τα ενωσιακά όργαναΣελ. 371
iii. Η διά της νομολογίας εξέλιξη του δικαιώματος ελεύθερης διαμονής και κυκλοφορίας που απορρέει από την ενωσιακή ιθαγένεια: η κάμψη του κανόνα της «αμιγώς εσωτερικής κατάστασης» 
α) H παλαιότερη νομολογία του Δικαστηρίου: το απαραίτητο στοιχείο διασυνοριακότηταςΣελ. 372
β) Ανάλυση και κριτική της νέας νομολογιακής προσέγγισης: υπόθεση Zambrano και μετάΣελ. 374
γ) ΣυμπέρασμαΣελ. 381
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Ο ΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΟΡΘΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 387
Ι. Ανασκόπηση επιλεγμένων αποφάσεων 
i. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής μεταξύ των οικονομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: υπόθεση GroganΣελ. 388
ii. Η θετική διάσταση των οικονομικών ελευθεριών: υπόθεση Επιτροπή κατά ΓαλλίαςΣελ. 391
iii. Η εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων ως ισοδύναμων κανόνων στο ενωσιακό δίκαιο: υπόθεση SchmidbergerΣελ. 393
iv. Η εξελιξιμότητα των σκοπών της Ένωσης ως μεταβλητή στην εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και κοινωνικών δικαιωμάτων: υποθέσεις Laval και VikingΣελ. 398
ΙΙ. Συμπέρασμα: η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση διέρχεται μέσω της επέκτασης της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός μίας ενιαίας αγοράςΣελ. 402
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 409
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 419
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 443
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 459
 
Back to Top