Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ)

Εισηγητές: Πορτοκάλλης Β.

Το Σεμινάριο θα προσφέρει στους εφαρμοστές του δικαίου μία επισκόπηση των ρυθμίσεων του νομοθετικού πλαισίου για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και την πτώχευση, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εισαγωγή του Ν 4738/2020, με έμφαση στις απαραίτητες δικονομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις ως άνω διαδικασίες από την αρχή ως το τέλος τους, με σκοπό να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τον μηχανισμό εφαρμογής των νέων διατάξεων και να τους εξοικειώσει με πιθανά προβλήματα που αναφύονται κατά την εφαρμογή τους.

Δικονομία προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης:
  - Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (έννομο συμφέρον, στοιχεία αίτησης, συνοδευτικά έγγραφα, πλειοψηφίες πιστωτών, συναίνεση οφειλέτη, σύμπραξη μετόχων-εταίρων-τρίτων, συμμετοχή Δημοσίου)
  - Προληπτικά μέτρα – αυτοδίκαιη αναστολή
  - Ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα κατά απόφασης εξυγίανσης
  - Αποτελέσματα της επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

Δικονομία πτώχευσης:
  - Αίτηση πτώχευσης (υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις, δικαιολογητικά)
  - Αρμοδιότητα – διαδικασία
  - Απόφαση – ένδικα μέσα – πτωχευτική ανακοπή – ανάκληση απόφασης
  - Προληπτικά μέτρα
  - Συνέπειες της πτώχευσης
  - Πτωχευτική ανάκληση
  - Ρόλος και καθήκοντα συνδίκου
  - Αναγγελία
  - Επαλήθευση πιστώσεων
  - Εκκαθάριση περιουσίας οφειλέτη – εκποίηση - διανομή – πίνακας κατάταξης – ανακοπές κατά πίνακα κατάταξης
  - Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (διαδικασία, ειδικότερες ρυθμίσεις)
  - Περάτωση πτώχευσης
  - Απαλλαγές
  - Ποινικές Διατάξεις
  - Μεταβατικές διατάξεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο της εξυγίανσης, καθώς και σε λογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους που ενδιαφέρονται για την ενασχόληση με τις διαδικασίες του νόμου, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών της πτώχευσης.

Βασίλειος Πορτοκάλλης

Ο Βασίλειος Πορτοκάλλης υπηρετεί με τον βαθμό του Εφέτη στο Εφετείο Αιγαίου (Τμήμα Αστικού και Ποινικού Δικαίου), όπου και μετατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021. Προηγούμενα, υπηρέτησε ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών από το 2018 και με τον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, από το 2011 έως το 2018, στο τμήμα Εμπορικού Δικαίου. Μεταξύ 2001 και 2011, υπηρέτησε ως πρωτοδίκης, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις εμπορικού δικαίου και δικαίου των πτωχεύσεων. Λόγω της εμπειρίας του στα θέματα πτωχεύσεων, συμμετείχε στη νομική ομάδα συγγραφής του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Είναι, επίσης, μέλος της Δικαστικής Πτέρυγας (Judicial Wing) του INSOL Europe καθώς και του IEEI (International Exchange of Experience in Insolvency Law). Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κατόχος LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κεντ (LLM in International and Commercial Law from the University of Kent at Canterbury). Μιλάει άπταιστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19191
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πορτοκάλλης Β.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 150,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19191
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πορτοκάλλης Β.
Back to Top