Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18661
Αρχοντάκη Α.
Χαλκιάς Ι.-Κ.
  • Εκδοση: 2η 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 528
  • ISBN: 978-960-654-789-8

Με τη δεύτερη έκδοση του έργου «Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» εξετάζεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το παρόν έργο καλύπτει ένα σημαντικό κενό και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο με την κατ’ άρθρο παρουσίαση και ερμηνεία των άρθρων 1-323 και 340-357 του Ν 4700/2020 και των διατάξεων των άρθρων 1 - 5, 8, 12-14, 17, 78, 80, 81 του Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ). Ιδιαίτερης πρακτικής σημασίας είναι η συνδυαστική προς τις διατάξεις του Ν 4700/2020 αναφορά και στα άρθρα του πρόσφατου Ν 4820/2021 (Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται από την συγγραφέα. Επιπλέον προτέρημα του έργου είναι η κριτική παρουσίαση και προσέγγιση της συγγραφέως σε σημεία του νόμου όπου υπάρχουν ασάφειες, οι οποίες δεν έχουν επιλυθεί, λόγω της ανύπαρκτης ακόμη νομολογίας.

Περιλαμβάνεται:
- Ανάλυση και ερμηνεία των δικονομικών διατάξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την δικαιοδοσία, προδικασία, προσωρινή δικαστική προστασία, έφεση, αίτηση καταλογισμού, ανακοπή, αγωγή, δίκαιη ικανοποίηση, αναίρεση, αναθεώρηση
- Πυκνή αναφορά στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το βιβλίο έχει εξίσου σημαντικό θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον και απευθύνεται κατεξοχήν σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε φοιτητές των νομικών σχολών.

 

Περιεχόµενα

Πρόλογος VII

Συντοµογραφίες XXIX

Ν 4700/2020

Ενιαίο κείµενο Δικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό

έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή

της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020)

[Άρθρα 1-323, 348-357]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1 - Ενιαίο κείµενο Δικονοµίας 1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 2 - Έκταση δικαιοδοσίας [Άρθρ. 1 ΚΝΕΣ, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 Ν 4820/2021] 2

Άρθρο 3 - Αρµοδιότητα δικαστικών σχηµατισµών [Άρθρ. 2, 3, 4 ,5, 8, 12, 13, 14, ΚΝΕΣ,

13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 Ν 4820/2021] 7

Άρθρο 4 - Παρεµπίπτοντα ζητήµατα 15

Άρθρο 5 - Δέσµευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων 16

Άρθρο 6 - Έλλειψη δικαιοδοσίας 18

Άρθρο 7 - Εξέταση δικαιοδοσίας 19

Άρθρο 8 - Απόρριψη ένδικου βοηθήµατος από άλλα δικαστήρια 20

Άρθρο 9 - Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές 20

Άρθρο 10 - Διαπίστωση παράνοµων ενεργειών διοικητικών οργάνων 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 11 - Αρχή της ισότητας των διαδίκων 22

Άρθρο 12 - Μέριµνα για την πρόοδο της δίκης 22

Άρθρο 13 - Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων 24

Άρθρο 14 - Συνέπειες ερηµοδικίας 24

Άρθρο 15 - Ερµηνεία δικονοµικών κανόνων 24

Άρθρο 16 - Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας [Άρθρ. 6 Ν 4820/2021] 25

Άρθρο 17 - Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για διεξαγωγή δικών [Άρθρ.78 ΚΝΕΣ] 26

Άρθρο 18 - Δηµοσιότητα 27

Άρθρο 19 - Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεµύθειας 27

Άρθρο 20 - Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 21 - Λόγοι αποκλεισµού και απαλλαγής [Άρθρ. 10 ΚΝΕΣ] 29

Άρθρο 22 - Διαδικασία αποκλεισµού και απαλλαγής 31

Άρθρο 23 - Αίτηση εξαίρεσης 32

Άρθρο 24 - Εξέταση αίτησης εξαίρεσης 33

Άρθρο 25 - Απόφαση για εξαίρεση 34

Άρθρο 26 - Αποκλεισµός δικαστικών υπαλλήλων 35

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Άρθρο 27 - Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νοµικών προσώπων 36

Άρθρο 28 - Διάδικοι χωρίς νοµική προσωπικότητα 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29 - Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων 38

Άρθρο 30 - Δικανική ικανότητα νοµικών προσώπων 40

Άρθρο 31 - Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νοµική προσωπικότητα 44

Άρθρο 32 - Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης 44

Άρθρο 33 - Νοµιµοποίηση νόµιµων αντιπροσώπων και εκπροσώπων 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 34 - Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 47

Άρθρο 35 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δηµοσίου και νοµικών προσώπων

δηµοσίου δικαίου 48

Άρθρο 36 - Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων 49

Άρθρο 37 - Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας 50

Άρθρο 38 - Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας 52

Άρθρο 39 - Νοµιµοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 40 - Κύρια παρέµβαση 57

Άρθρο 41 - Πρόσθετη παρέµβαση 57

Άρθρο 42 - Άσκηση παρέµβασης 58

Άρθρο 43 - Παρέµβαση σε δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας 62

Άρθρο 44 - Παρέµβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης 63

Άρθρο 45 - Αναγκαστική οµοδικία 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Άρθρο 46 - Προσεπίκληση αναγκαστικώς οµοδίκων 65

Άρθρο 47 - Συµµετοχή στη δίκη αναγκαστικώς οµοδίκων 66

Άρθρο 48 - Συνέπειες µη συµµετοχής στη δίκη αναγκαστικώς οµοδίκων 66

Άρθρο 49 - Άσκηση ένδικων µέσων σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας 67

Άρθρο 50 - Δυνητική οµοδικία 68

Άρθρο 51 - Χωρισµός 70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 52 - Διακοπή δίκης 71

Άρθρο 53 - Επέλευση και αποτελέσµατα διακοπής δίκης 73

Άρθρο 54 - Επανάληψη της δίκης 75

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 55 - Τρόπος άσκησης 78

Άρθρο 56 - Συνάφεια 81

Άρθρο 57 - Αντικειµενική σώρευση 82

Άρθρο 58 - Αποδεικτικό κοινοποίησης 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Άρθρο 59 - Στοιχεία δικογράφων 86

Άρθρο 60 - Μεταβολή διεύθυνσης 95

Άρθρο 61 - Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων 95

Άρθρο 62 - Υποµνήµατα 95

Άρθρο 63 - Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 64 - Σύνταξη εκθέσεων 99

Άρθρο 65 - Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων 99

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 66 - Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση 101

Άρθρο 67 - Όργανα επίδοσης 102

Άρθρο 68 - Σε ποιους γίνεται η επίδοση 103

Άρθρο 69 - Τόπος επίδοσης 104

Άρθρο 70 - Χρόνος επίδοσης 106

Άρθρο 71 - Τρόπος επίδοσης 107

Άρθρο 72 - Επίδοση στην κατοικία 107

Άρθρο 73 - Επίδοση στον χώρο εργασίας 110

Άρθρο 74 - Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης 113

Άρθρο 75 - Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου 116

Άρθρο 76 - Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή 116

Άρθρο 77 - Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής 117

Άρθρο 78 - Άρνηση παραλαβής 118

Άρθρο 79 - Έκθεση επίδοσης 119

Άρθρο 80 - Αντίκλητος 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 81 - Υποβολή παραίτησης 123

Άρθρο 82 - Ισχύς παραίτησης 126

Άρθρο 83 - Αποτελέσµατα παραίτησης 127

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Άρθρο 84 - Εκκίνηση και υπολογισµός προθεσµιών 129

Άρθρο 85 - Διακοπή και αναστολή προθεσµιών [Άρθρ. 17 ΚΝΕΣ, 43 Ν 4820/2021] 130

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 86 - Ορισµός της δικονοµικής ακυρότητας και εξουσίες

του Δικαστηρίου 132

Άρθρο 87 - Πρόταση και συνέπειες δικονοµικών ακυροτήτων 135

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ

Άρθρο 88 - Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων 136

Άρθρο 89 - Ορισµός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή 136

Άρθρο 90 - Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης εντός ευλόγου χρόνου 137

Άρθρο 91 - Διαδικασία σε συµβούλιο 137

Άρθρο 92 - Συνεκδίκαση ή χωρισµός δικογράφων 140

Άρθρο 93 - Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συµβούλιο 140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 94 - Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων 142

Άρθρο 95 - Αρµοδιότητα 145

Άρθρο 96 - Προϋποθέσεις αναστολής 145

Άρθρο 97 - Προδικασία της αίτησης αναστολής 150

Άρθρο 98 - Κύρια διαδικασία 152

Άρθρο 99 - Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης 152

Άρθρο 100 - Απόφαση 155

Άρθρο 101 - Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση 166

Άρθρο 102 - Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 167

Άρθρο 103 - Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 171

Άρθρο 104 - Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης 171

Άρθρο 105 - Μέτρα διασφάλισης της δηµόσιας αξίωσης 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

Άρθρο 106 - Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας 175

Άρθρο 107 - Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία 176

Άρθρο 108 - Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο 178

Άρθρο 109 - Επίσπευση διαδικασίας 179

Άρθρο 110 - Κλητεύσεις διαδίκων 180

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

Άρθρο 111 - Προσβαλλόµενες πράξεις [Άρθρ. 80 ΚΝΕΣ] 182

Άρθρο 112 - Νοµιµοποίηση 188

Άρθρο 113 - Προθεσµία 192

Άρθρο 114 - Στοιχεία δικογράφου [Άρθρ. 81 ΚΝΕΣ] 195

Άρθρο 115 - Πρόσθετοι λόγοι 198

Άρθρο 116 - Εξουσίες του Δικαστηρίου [Άρθρ. 26 Ν 3274/2004, 29 παρ. 8 Ν 3448/2006,

34 Ν 3801/2009, 29 παρ. 3 Ν 3838/2010, 37 Ν 3801/2009] 200

Άρθρο 117 - Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης 229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 118 - Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση 244

Άρθρο 119 - Στοιχεία αίτησης καταλογισµού 244

Άρθρο 120 - Αίτηµα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου για άσκηση αίτησης καταλογισµού 245

Άρθρο 121 - Ζηµιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας 247

Άρθρο 122 - Διακοπή παραγραφής 247

Άρθρο 123 - Δεύτερη αίτηση καταλογισµού 247

Άρθρο 124 - Κατάθεση αίτησης καταλογισµού 249

Άρθρο 125 - Διοικητικός φάκελος 249

Άρθρο 126 - Επίσπευση εκδίκασης 249

Άρθρο 127 - Αντιρρήσεις 250

Άρθρο 128 - Συµπλήρωση αποδείξεων 250

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 129 - Εφαρµογή διατάξεων 251

Άρθρο 130 - Ενεργητική νοµιµοποίηση 251

Άρθρο 131 - Παθητική νοµιµοποίηση 252

Άρθρο 132 - Στοιχεία δικογράφου 253

Άρθρο 133 - Απαγόρευση αιρέσεων 255

Άρθρο 134 - Κύριες και επικουρικές βάσεις 255

Άρθρο 135 - Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης 256

Άρθρο 136 - Μεταβολή αιτήµατος 257

Άρθρο 137 - Πρόσθετοι λόγοι 257

Άρθρο 138 - Παρεµπίπτουσα αγωγή 259

Άρθρο 139 - Αυτοτέλεια αγωγής 259

Άρθρο 140 - Εξουσία του Δικαστηρίου 260

Άρθρο 141 - Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής 261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 142 - Προσβαλλόµενες πράξεις 263

Άρθρο 143 - Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση 268

Άρθρο 144 - Προθεσµία 270

Άρθρο 145 - Περιεχόµενο 272

Άρθρο 146 - Πρόσθετοι λόγοι 272

Άρθρο 147 - Οµοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση 273

Άρθρο 148 - Συζήτηση 275

Άρθρο 149 - Παρέµβαση 275

Άρθρο 150 - Εξουσία του Δικαστηρίου 275

Άρθρο 151 - Απόφαση 283

Άρθρο 152 - Ένδικα µέσα 283

Άρθρο 153 - Λήψη µέτρων 285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 154 - Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση 286

Άρθρο 155 - Προθεσµία 287

Άρθρο 156 - Άσκηση 289

Άρθρο 157 - Περιεχόµενο 289

Άρθρο 158 - Προδικασία 290

Άρθρο 159 - Συζήτηση 291

Άρθρο 160 - Απόφαση 291

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Άρθρο 161 - Παραποµπή ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας τυπικού νόµου 295

Άρθρο 162 - Προδικαστικό ερώτηµα 297

Άρθρο 163 - Πρότυπη δίκη 298

Άρθρο 164 - Απόφαση Ολοµέλειας 301

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 165 - Προσβαλλόµενες αποφάσεις 301

Άρθρο 166 - Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης 303

Άρθρο 167 - Προθεσµία 305

Άρθρο 168 - Δεύτερη αίτηση αναίρεσης 306

Άρθρο 169 - Περιεχόµενο δικογράφου 307

Άρθρο 170 - Λόγοι αναίρεσης 308

Άρθρο 171 - Πρόσθετοι λόγοι 317

Άρθρο 172 - Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης 319

Άρθρο 173 - Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενοι 320

Άρθρο 174 - Όρια αναιρετικού ελέγχου 322

Άρθρο 175 - Αντικατάσταση αιτιολογιών 323

Άρθρο 176 - Διαδικασία µετά την αναίρεση 323

Άρθρο 177 - Αναίρεση υπέρ του νόµου 327

Άρθρο 178 - Ειδική παρέµβαση 327

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 179 - Προσβαλλόµενες αποφάσεις 328

Άρθρο 180 - Αρµόδιο δικαστήριο 329

Άρθρο 181 - Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση 329

Άρθρο 182 - Νέα αίτηση 330

Άρθρο 183 - Λόγοι αναθεώρησης 330

Άρθρο 184 - Προθεσµία 335

Άρθρο 185 - Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων 336

Άρθρο 186 - Συνέπειες αναθεώρησης 336

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 187 - Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης 337

Άρθρο 188 - Άσκηση αίτησης διόρθωσης 341

Άρθρο 189 - Περιεχόµενο αίτησης διόρθωσης 341

Άρθρο 190 - Προδικασία 343

Άρθρο 191 - Συζήτηση 343

Άρθρο 192 - Απόφαση 344

Άρθρο 193 - Ένδικα µέσα 344

Άρθρο 194 - Διόρθωση πρακτικού 345

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 195 - Ερµηνεία απόφασης 346

Άρθρο 196 - Περιεχόµενο αίτησης ερµηνείας 348

Άρθρο 197 - Προδικασία 349

Άρθρο 198 - Συζήτηση 350

Άρθρο 199 - Εφαρµογή διατάξεων 350

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Άρθρο 200 - Προσβαλλόµενες αποφάσεις 351

Άρθρο 201 - Ενεργητική νοµιµοποίηση 354

Άρθρο 202 - Προθεσµία 354

Άρθρο 203 - Περιεχόµενο δικογράφου 355

Άρθρο 204 - Πρόσθετοι λόγοι 355

Άρθρο 205 - Εφαρµογή διατάξεων 357

Άρθρο 206 - Συζήτηση 357

Άρθρο 207 - Απόφαση 358

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Άρθρο 208 - Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση 358

Άρθρο 209 - Προθεσµία 361

Άρθρο 210 - Περιεχόµενο 362

Άρθρο 211 - Πρόσθετοι λόγοι 362

Άρθρο 212 - Εφαρµογή διατάξεων 363

Άρθρο 213 - Συζήτηση 364

Άρθρο 214 - Απόφαση 364

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 215 - Προσβαλλόµενες αποφάσεις 365

Άρθρο 216 - Νοµιµοποίηση 367

Άρθρο 217 - Προθεσµία 368

Άρθρο 218 - Άσκηση 368

Άρθρο 219 - Περιεχόµενο 368

Άρθρο 220 - Προδικασία 369

Άρθρο 221 - Συζήτηση 369

Άρθρο 222 - Απόφαση 370

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Άρθρο 223 - Δηµόσια συνεδρίαση 370

Άρθρο 224 - Προφορικότητα της διαδικασίας 371

Άρθρο 225 - Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων 371

Άρθρο 226 - Μη εµφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων 372

Άρθρο 227 - Αρχή της προαπόδειξης 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 228 - Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολοµέλειας 375

Άρθρο 229 - Προθεσµία για νοµιµοποίηση 375

Άρθρο 230 - Αίτηση επανασυζήτησης 375

Άρθρο 231 - Παράσταση µε δήλωση 376

Άρθρο 232 - Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας 377

Άρθρο 233 - Άγγελος 377

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 234 - Διαδικασία στο ακροατήριο 378

Άρθρο 235 - Συζήτηση 379

Άρθρο 236 - Διερµηνείς 382

Άρθρο 237 - Συµπλήρωση τυπικών ελλείψεων 382

Άρθρο 238 - Αναβολή 382

Άρθρο 239 - Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή της συζήτησης 387

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 240 - Περιεχόµενο 387

Άρθρο 241 - Αποδεικτική ισχύς 390

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Άρθρο 242 - Αντικείµενο απόδειξης 390

Άρθρο 243 - Βάρος απόδειξης 392

Άρθρο 244 - Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά µέσα 394

Άρθρο 245 - Δικαστικά τεκµήρια 394

Άρθρο 246 - Χρήση και εκτίµηση αποδεικτικών µέσων 395

Άρθρο 247 - Αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου 397

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Άρθρο 248 - Στοιχεία διοικητικού φακέλου 398

Άρθρο 249 - Συνέπειες µη διαβίβασης διοικητικού φακέλου 399

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 250 - Προαπόδειξη 400

Άρθρο 251 - Συµπληρωµατική απόδειξη 401

Άρθρο 252 - Συζήτηση µετά την απόδειξη 403

Άρθρο 253 - Συντηρητική απόδειξη 404

Άρθρο 254 - Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου 406

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 255 - Δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα 408

Άρθρο 256 - Τύπος εγγράφων 409

Άρθρο 257 - Αποδεικτική δύναµη 409

Άρθρο 258 - Μεταφράσεις 411

Άρθρο 259 - Αντίγραφα 411

Άρθρο 260 - Επίδειξη εγγράφων 412

Άρθρο 261 - Απόρρητα έγγραφα 413

Άρθρο 262 - Απώλεια εγγράφου 413

Άρθρο 263 - Γνησιότητα εγγράφου 414

Άρθρο 264 - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 414

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΑΥΤΟΨΙΑ

Άρθρο 265 - Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας 415

Άρθρο 266 - Διεξαγωγή αυτοψίας 415

Άρθρο 267 - Σύµπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας 417

Άρθρο 268 - Περιεχόµενο έκθεσης αυτοψίας 418

Άρθρο 269 - Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας 419

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Άρθρο 270 - Έργο πραγµατογνωµόνων 419

Άρθρο 271 - Διορισµός πραγµατογνωµόνων 419

Άρθρο 272 - Αποκλεισµός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση

πραγµατογνώµονα 420

Άρθρο 273 - Ορκοδοσία πραγµατογνώµονα 422

Άρθρο 274 - Καθήκοντα πραγµατογνώµονα 422

Άρθρο 275 - Διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης 423

Άρθρο 276 - Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης 424

Άρθρο 277 - Εκτίµηση πραγµατογνωµοσύνης 425

Άρθρο 278 - Δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης 426

Άρθρο 279 - Τεχνικοί σύµβουλοι 426

Άρθρο 280 - Απλές γνωµοδοτήσεις 428

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Άρθρο 281 - Απόφαση για εξέταση µάρτυρα 429

Άρθρο 282 - Πρόταση διαδίκου για εξέταση µάρτυρα 430

Άρθρο 283 - Κλήση µάρτυρα 431

Άρθρο 284 - Υποχρέωση και αντικείµενο µαρτυρίας 432

Άρθρο 285 - Αποκλεισµός µαρτύρων 432

Άρθρο 286 - Απαλλαγή µαρτύρων 433

Άρθρο 287 - Εξέταση λόγων αποκλεισµού ή απαλλαγής 434

Άρθρο 288 - Διεξαγωγή εξέτασης µάρτυρα 435

Άρθρο 289 - Συµπληρωµατική εξέταση µαρτύρων 436

Άρθρο 290 - Κατάθεση κατά την προδικασία 437

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Άρθρο 291 - Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων 438

Άρθρο 292 - Αποδοχή αλήθειας πραγµατικών περιστατικών µε επιβλαβείς

συνέπειες 438

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 293 - Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης 439

Άρθρο 294 - Ανασυζήτηση 442

Άρθρο 295 - Τρόπος λήψης απόφασης [Άρθρ. 11 Ν 4820/2021] 442

Άρθρο 296 - Παραποµπή σε επταµελή σύνθεση Τµήµατος 444

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 297 - Διατύπωση και δηµοσίευση απόφασης 446

Άρθρο 298 - Περιεχόµενο απόφασης 447

Άρθρο 299 - Ανυπόστατη απόφαση 448

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 300 - Οριστικές και µη οριστικές αποφάσεις 449

Άρθρο 301 - Ισχύς αποφάσεων 450

Άρθρο 302 - Εκτελεστότητα αποφάσεων 451

Άρθρο 303 - Δεδικασµένο 451

Άρθρο 304 - Υποχρέωση συµµόρφωσης 456

Άρθρο 305 - Αναγκαστική εκτέλεση 458

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

Άρθρο 306 - Λόγοι κατάργησης δίκης 461

Άρθρο 307 - Επέλευση κατάργησης δίκης 462

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Άρθρο 308 - Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση ένδικου

βοηθήµατος ή µέσου 465

Άρθρο 309 - Ύψος παραβόλου 467

Άρθρο 310 - Απόδοση και επιστροφή παραβόλου 468

Άρθρο 311 - Ειδικό παράβολο επί αιτήµατος αναβολής 470

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΤΕΛΗ

Άρθρο 312 - Τέλη 471

Άρθρο 313 - Τέλος δικαστικού ενσήµου 475

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Άρθρο 314 - Καταλογισµός 476

Άρθρο 315 - Καταλογιζόµενα δικαστικά έξοδα 478

Άρθρο 316 - Αίτηµα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων 478

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ

Άρθρο 317 - Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες 480

Άρθρο 318 - Ισχύς απαλλαγών 482

Άρθρο 319 - Διαδικασία χορήγησης 482

Άρθρο 320 - Ανάκληση 483

Άρθρο 321 - Χρηµατική ποινή 484

Άρθρο 322 - Δικαστικά έξοδα 485

Άρθρο 323 - Διορισµός προσώπων για παροχή νοµικής βοήθειας 485

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 340 - Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές διαδικασίες για το Δικαστήριο 486

Άρθρο 341 - Εξαιρέσεις από τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις 486

Άρθρο 342 - Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές δικαστικές ενέργειες των διαδίκων 487

Άρθρο 343 - Εξ αποστάσεως πρόσβαση 488

Άρθρο 344 - Ρυθµίσεις για την ψηφιοποίηση διαδικασιών σχετικών

µε τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 488

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 345 - Έναρξη εφαρµογής των ηλεκτρονικών διαδικασιών 489

Άρθρο 346 - Λογισµικό για τη σάρωση δικογράφων 489

Άρθρο 347 - Διεύρυνση αρµοδιοτήτων της Γενικής Επιτροπείας

της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 489

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 348 - Εξουσιοδοτική διάταξη 490

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 349 - Εκκρεµείς δίκες και διαδικασίες 490

Άρθρο 350 - Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων

βοηθηµάτων και µέσων 491

Άρθρο 351 - Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσµίες 491

Άρθρο 352 - Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90

του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 491

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 353 - Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόµων για

το Ελεγκτικό Συνέδριο 492

Άρθρο 354 - Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

και άλλων διατάξεων 492

Άρθρο 355 - Κατάργηση διατάξεων του ΠΔ 1225/1981 493

Άρθρο 356 - Κατάργηση άλλων διατάξεων 493

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 357 - Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τµήµατος 493

 

Αλφαβητικό Ευρετήριο 495

 

1

Ν 4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ 127/29.6.2020)

[Άρθρα 1-323, 340-357]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας

Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Τμήμα ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν για την εκδίκαση των διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Βλ. σχολιασμό άρ. 353 Ν 4700/2020.

Πριν την έναρξη ισχύος του Ν 4700/2020, οι δικονομικές διατάξεις του ΕΣ ήταν διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα και συγκεκριμένα:

– στα άρ. 1-123 ΠΔ 1225/1981,

– στα άρ. 1, 4-10, 25, 48, 68-88, 90-91 Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ),

– στα άρ. του ΚΔΔ, στα οποία παρέπεμπτε το άρ. 123 ΠΔ 1225/1981, αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση παντελούς έλλειψης σχετικής ρύθμισης στο ΠΔ 1225/1981,

– στα άρ. άρ. 53, παρ. 3, 63, 64, 65, 335 επ. ΚΠολΔ

Πλέον, ο Ν 4700/2020 ενσωμάτωσε σε ένα ενιαίο κείμενο τις δικονομικές διατάξεις του ΕΣ:

– επαναλαμβάνοντας αυτούσια κάποιες ρυθμίσεις,

– προσθέτοντας νέες ρυθμίσεις, π.χ. προσωρινή δικαστική προστασία, αίτηση καταλογισμού,

– καταργώντας κάποιες ρυθμίσεις, π.χ. ένσταση,

– ρυθμίζοντας ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, π.χ., παράβολο.

2

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 2

Έκταση δικαιοδοσίας

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί πλήρη και αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο. Στη δικαιοδοσία του υπάγονται οι διαφορές που ανατίθενται σε αυτό με βάση τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 1 ΚΝΕΣ
Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:

ιε) Δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ για ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ ή σε άλλα ΝΠΔΔ.

ιστ) Δικάζει τις αμφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων.

ιζ) Δικάζει τις εφέσεις κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται ύστερα από τον έλεγχο της περίπτωσης η’ του άρθρου αυτού.

ιη) Δικάζει τις εφέσεις που υπάγονται με βάση τις κείμενες διατάξεις στην αρμοδιότητά του κατά καταλογιστικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται από τους Υπουργούς ή άλλα αρμόδια προς τούτο συλλογικά ή μη όργανα της διοίκησης και αφορούν τη διαχείριση υλικού ή χρημάτων του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ γενικά.

ιθ) Δικάζει τις εφέσεις: αα) κατά των πράξεων των Κλιμακίων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ββ) κατά των πράξεων κανονισμού σύνταξης της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, γγ) κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 1 του ΑΝ 599/1968 (Α΄ 258) και δδ) κατά των πράξεων της Επιτροπής του άρθρου 4 του ΑΝ 599/1968.

κ) Δικάζει τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι από 1.1.2011 υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

κα) Αίρει την αμφισβήτηση ως προς την πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία υπαλλήλου για την αυτοδίκαιη απόλυσή του λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν 1232/1982 (Α΄ 22).

3

κβ) Δικάζει τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί επιβολής προστίμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 22 του Ν 2166/1993 (Α΄ 137).

κγ) Δικάζει τις εφέσεις κατά καταλογιστικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 15 του Ν 2190/1994 (Α΄ 28).

κδ) Δικάζει τις προσφυγές κατά καταλογιστικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 5 του Ν 2725/1999 (Α΄ 121).

κε) Δικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι, των ποσών που παρανόμως ή αχρεωστήτως εισέπραξαν σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν 2520/1997 (Α΄ 173).

κστ) Αποφαίνεται για υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 2 παρ. 19 και 20, 3 παρ. 13 και 4 παρ. 13 του N 2343/1995 (Α΄ 211), 1 του N 3213/2003 (Α΄ 309) και 1 παρ. 1 του N 4065/2012 (Α΄ 77). [Όπως η περ. κστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147).]

λ) Δικάζει τα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά καταλογιστικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών εις βάρος εκκαθαριστών περιουσιών που περιέρχονται στο Δημόσιο λόγω κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, καθώς και εκτελεστών διαθηκών, με τις οποίες καταλείπονται στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και σε λοιπά νομικά πρόσωπα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα ή σωματεία κληρονομιές ή κληροδοτήματα υπέρ δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33, 35, 56, 82, 85 και 102 του ΑΝ 2039/1939 (Α΄ 455).

Άρθρο 1 Ν 4820/2021
Φύση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο και συγχρόνως ο ανώτατος θεσμός δημοσιονομικού ελέγχου στη Χώρα. Αποτελεί πλήρη και αυτοτελή δικαιοδοτικό κλάδο. Η αμιγώς δικαστική του φύση διατηρείται, ανεξάρτητα από τις ειδικότερες αρμοδιότητες που ασκεί.

Άρθρο 2 Ν 4820/2021
Αποστολή

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εγγυάται την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της δίκαιης δίκης.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί επίσης την τήρηση της νομιμότητας, της κανονικότητας και των αρχών της καλής διακυβέρνησης στο σύνολο των δημόσιων φορέων, και επιτηρεί τους δημόσιους υπολόγους. Ασκεί κάθε συμβατή με τη φύση του αρμοδιότητα που του ανατίθεται με νόμο.

4

Άρθρο 4 Ν 4820/2021
Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και
κανόνες

1. Για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των ελέγχων του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εναρμονίζεται με τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές ποιότητας.

2. Κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο φροντίζει, με σεβασμό προς το Σύνταγμα, να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ιδίως σχετικώς με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

3. Αναφορικά με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή τους δημόσιους φορείς που ελέγχει, καθώς και με τους διαδίκους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, το Ελεγκτικό Συνέδριο ερμηνεύει και εφαρμόζει τον νόμο με πνεύμα δίκαιης ισορροπίας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 5 Ν 4820/2021
Χάρτες Δεοντολογίας

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει Χάρτες Δεοντολογίας, στους οποίους περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για την άρση διλημμάτων δεοντολογικής φύσης, που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι του Συνεδρίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 6 Ν 4820/2021
Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία
των προσωπικών δεδομένων

Κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών, ελεγκτικών και γνωμοδοτικών του αρμοδιοτήτων το Ελεγκτικό Συνέδριο μεριμνά, ώστε ο σεβασμός του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων να εναρμονίζεται με την ελευθερία της πληροφόρησης. Κατά την άσκηση της διοικητικής του λειτουργίας τηρεί τους κανόνες που ισχύουν για κάθε δημόσια υπηρεσία.

Άρθρο 8 Ν 4820/2021
Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, τα ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών και τη λογοδοσία των δημόσιων υπολόγων ή όσων εξομοιώνονται από τον νόμο με αυτούς. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:

(α) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση υλικού ή χρημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και αυτές που αφορούν στη διαχείριση των επιχορηγήσεων και κάθε είδους χρηματοδοτήσεων από τους ανωτέρω φορείς προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.

5

(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων Κλιμακίου ή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων, των απολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς νομικά πρόσωπα και ιδιώτες.

(γ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται από Κλιμάκια ή από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Εγγυήσεων ή που αφορούν σε υπολόγους για παράνομη ή αχρεώστητη πληρωμή σε βάρος του Λογαριασμού αυτού.

(δ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης της πολυθεσίας και της υπέρβασης του ανώτατου ορίου απολαβών.

(ε) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται σε βάρος υπευθύνων για παρανόμως απασχολούμενο προσωπικό σε δημόσιους φορείς.

(στ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται σε βάρος των δημοσιονομικώς υπευθύνων και των λαβόντων για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής.

(ζ) Οι διαφορές από τη λογοδοσία μεταξύ δημόσιων φορέων, στους οποίους περιλαμβάνεται και το Δημόσιο, που γεννώνται λόγω της μη προσήκουσας ή για αλλότριο σκοπό διάθεσης από τον έναν του ποσού με το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί από τον άλλον.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει επίσης: (α) Ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση υλικού, αξιών ή χρημάτων του δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, καθώς και αυτών που αφορούν στη διαχείριση επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, οι οποίες προέρχονται από τους πιο πάνω πόρους (παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν 4055/2012, Α’ 51).

(β) Τις υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δημόσιων εν γένει λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και των προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης περί την περιουσιακή τους κατάσταση (άρθρο 1 του Ν 3213/2003, Α’ 309 και παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 4065/2012, Α’ 77).

(γ) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά πράξεων καταλογισμού που εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών σε βάρος εκκαθαριστών περιουσίας ή εκτελεστών διαθήκης για έλλειμμα ή ζημία σε περιουσία που καταλείπεται υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ή κοινωφελούς ιδρύματος ή σωματείου με κοινωφελή σκοπό (άρθρο 31 του Ν 4182/2013, Α’ 185).

(δ) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών περί επιβολής προστίμου σε βάρος των υπεύθυνων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για

6

καθυστερημένη υποβολή οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (παρ. 22 του άρθρου 27 του Ν 2166/1993, Α’ 137 και παρ. 1 του άρθρου 173 του Ν 4270/2014, Α’ 143).

(ε) Ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά των αποφάσεων καταλογισμού που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για μη νόμιμη διάθεση της ληφθείσας επιχορήγησης (παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν 2725/1999, Α’ 121).

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, κατά την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, τις διαφορές από την απονομή σύνταξης στα άμεσα όργανα του Κράτους, σε δημόσιους εν γένει λειτουργούς και υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο, εφόσον η σύνταξή του βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:

(α) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του Κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν κανονισμό, εκτέλεση ή πληρωμή σύνταξης των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.

(β) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν σε καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.

(γ) Η εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του Κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδίδονται ή αφορούν κανονισμό, εκτέλεση, πληρωμή ή αχρεώστητη καταβολή πολεμικών συντάξεων (ΠΔ 168/2007, Α’ 209), συντάξεων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των αγωνιστών κατά της δικτατορίας (Ν 1543/1985, Α’ 73), των αγωνιστών του Εμφυλίου Πολέμου (Ν 1863/1989, Α’ 204), καθώς και των παθόντων από τρομοκρατική πράξη (Ν 1977/1991, Α’ 185).

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, τις υποθέσεις που αναφέρονται στην αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

5. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται και κάθε διαφορά συναφής με αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 4, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία του με βάση διάταξη νόμου.

Άρθρο 11 Ν 4820/2021
Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θεσμούς

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμμετέχει σε διεθνείς ή περιφερειακές οργανώσεις δικαιοδοτικών και ελεγκτικών θεσμών με ομοειδείς προς αυτό αρμοδιότητες.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και με τους αντίστοιχους ελεγκτικούς θεσμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την πραγματοποίηση από το τελευταίο ελέγχων σε εθνικούς φορείς που διαχειρίζονται έσοδα ή έξοδα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή λαμβάνουν πληρωμές από τον προϋπολογισμό της. Για τον σκοπό αυτόν δύναται να προβαίνει σε ενέργειες προς διευκόλυνση και υποστήριξη των ελέγχων, ιδίως να διαβιβάζει έγγραφα ή πληροφορίες που απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προς τους ελεγχόμενους εθνικούς φορείς ή το αντίστροφο. Διατηρώντας την ανεξαρτησία του και σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δύναται να παρακολουθεί με εκπροσώπους του τους επιτόπιους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα.

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν συμφωνίας συνεργασίας, δύναται να συμμετέχει σε κοινούς ελέγχους με ομοειδείς ελεγκτικούς θεσμούς ή να διενεργεί παράλληλους ελέγχους με όμοιο αντικείμενο ελέγχου.

5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτελεί διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε ομοειδείς προς αυτό ελεγκτικούς θεσμούς σύμφωνα με το άρθρο 139.

6. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμμετέχει στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις αντίστοιχων προς αυτή δικαστικών αρχών, αναπτύσσοντας με τις αρχές αυτές και διμερείς σχέσεις. Συνεργάζεται με αντίστοιχους θεσμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητα δικαστικών σχηματισμών

1. Η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται από την Ολομέλεια και τα Τμήματά του. Σε όποια διάταξη του παρόντος Tμήματος γίνεται αναφορά χωρίς άλλο προσδιορισμό σε «Δικαστήριο», νοείται ο σχηματισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διέπεται από τη διάταξη στην οποία γίνεται η αναφορά και όπου γίνεται αναφορά σε «Πρόεδρο του Δικαστηρίου», νοείται ο Πρόεδρος του σχηματισμού αυτού.

2. Στην Ολομέλεια υπάγεται η εκδίκαση των αιτήσεων αναίρεσης που ασκούνται κατά των οριστικών αποφάσεων των Τμημάτων, καθώς και των προδικαστικών παραπομπών για επίλυση γενικότερης σημασίας ζητημάτων.

3. Τα Τμήματα έχουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας για την εκδίκαση κάθε αίτησης δικαστικής προστασίας που εισάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

4. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Αν διαφορά εισήχθη σε αναρμόδιο Τμήμα, παραπέμπεται στο αρμόδιο. Η απόφαση περί παραπομπής μπορεί να ληφθεί σε συμβούλιο, αν δεν έχει χωρήσει συζήτηση της υπόθεσης. Η εκδίκασή της από το Τμήμα στο οποίο εισήχθη δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.

 

8

Άρθρο 2 ΚΝΕΣ
Οργανικές θέσεις

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο

β) οκτώ (8) Αντιπροέδρους

γ) τριάντα (30) Συμβούλους

δ) σαράντα τέσσερις (44) Παρέδρους και

ε) σαράντα πέντε (45) Εισηγητές – δόκιμους Εισηγητές.

2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετούν επίσης ένας (1) Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ένας (1) Επίτροπος της Επικρατείας με βαθμό Αντιπροέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου και τρεις (3) Αντεπίτροποι της Επικρατείας.

Άρθρο 3 ΚΝΕΣ
Δικαστικοί Σχηματισμοί

Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από διατάξεις του παρόντος ή από διατάγματα που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, ασκούνται από την Ολομέλεια, τα Τμήματα και τα Κλιμάκια.

Άρθρο 4 ΚΝΕΣ
Ολομέλεια

1. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Συμβούλους. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να παρίστανται οι μισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό των υπαρχόντων μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Ο αριθμός των μελών διατηρείται περιττός με την αποχώρηση του νεότερου Συμβούλου ή, αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, με την αποχώρηση του αμέσως αρχαιοτέρου του.

2. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζεται ελάσσων και μείζων Ολομέλεια αυτού και οι αρμοδιότητες αυτών. Η ελάσσων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο και το ένα τρίτο των μελών του και τον γραμματέα. Η μείζων Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από το σύνολο των μελών του και τον γραμματέα. Ο αριθμός των μελών της ελάσσονος και της μείζονος Ολομέλειας πρέπει να είναι περιττός.

Στην ελάσσονα και τη μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιτρέπεται να προβλέπεται και η συμμετοχή δύο Παρέδρων με συμβουλευτική γνώμη.

9

4. Η ελάσσων Ολομέλεια μπορεί να παραπέμψει υπόθεση στη μείζονα Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να παραπέμπει υπόθεση απευθείας στη μείζονα Ολομέλεια, λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

Άρθρο 5 ΚΝΕΣ
Τμήματα

Κάθε Τμήμα αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, δύο Συμβούλους και δύο Παρέδρους. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τμήμα. Οι Πάρεδροι μετέχουν στα Τμήματα με γνώμη συμβουλευτική.

Άρθρο 8 ΚΝΕΣ
Αρμοδιότητες Τμημάτων –Κλιμακίων και κατανομή δικαστικών λειτουργών

1. Ο αριθμός των Τμημάτων ορίζεται σε επτά.

2. Ο καθορισμός, η συγκρότηση και ο αριθμός των Τμημάτων, οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος, η εσωτερική τους οργάνωση, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και η σύνθεσή τους με κατανομή σε αυτά των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν 1756/1988).

3. Ο αριθμός των Κλιμακίων και οι αρμοδιότητες κάθε Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι με τους αναπληρωτές τους και τα μέλη των Κλιμακίων. Με όμοιες πράξεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους η σύνθεση των Κλιμακίων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 12 ΚΝΕΣ
Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρων – Συμβούλων

1. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τα λοιπά καθήκοντά του που ορίζονται στον νόμο αυτόν ή σε άλλες διατάξεις, ασκεί γενική εποπτεία στις εργασίες και στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις και εισηγείται σε όσες υποθέσεις το κρίνει αναγκαίο. Ασκεί επίσης τη διοικητική αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 5 του Ν 2812/2000 (Α΄ 67).

2. Οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τις εργασίες των Τμημάτων στα οποία προεδρεύουν, συγχρόνως, δε, μπορούν να ασκούν και καθήκοντα Συμβούλου.

10

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να απευθύνουν ιδιαιτέρως προφορικές συστάσεις και απλές παρατηρήσεις στους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Οι Σύμβουλοι εισηγούνται εγγράφως επί όλων γενικά των δικαστικών και μη υποθέσεων που παραπέμπονται σε αυτούς, με πλήρη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει το ιστορικό της υπόθεσης, τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν και την αιτιολογημένη γνώμη τους. Η έκθεση παραμένει στο φάκελο της υπόθεσης.

Άρθρο 13 ΚΝΕΣ
Καθήκοντα Παρέδρων

1. Οι Πάρεδροι μετέχουν ως μέλη στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή συντάσσουν έγγραφη εισήγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Στις συνεδριάσεις των Τμημάτων οι Πάρεδροι μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο και ασκούν καθήκοντα εισηγητή της υπόθεσης.

Άρθρο 14 ΚΝΕΣ
Καθήκοντα Εισηγητών

Οι Εισηγητές βοηθούν τους Συμβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων. Ασκούν επίσης τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 13 Ν 4820/2021
Οργανικές θέσεις δικαστών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από: (α) τον Πρόεδρο, (β) δέκα (10) Αντιπροέδρους, (γ) σαράντα (40) Συμβούλους, (δ) πενήντα (50) Παρέδρους και (ε) πενήντα (50) Εισηγητές στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δόκιμοι Εισηγητές.

Άρθρο 17 Ν 4820/2021
Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες

Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, ασκούνται από την Ολομέλεια, τα Τμήματα, τα Κλιμάκια, τις Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών και τις Υπηρεσίες Επιτρόπων.

Άρθρο 18 Ν 4820/2021
Συγκρότηση της Ολομέλειας

1. Η πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Συμβούλους.

2. Η Ολομέλεια λειτουργεί σε μείζονα και σε τρεις (3) ελάσσονες σχηματισμούς.

3. Η μείζων Ολομέλεια αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, όλους τους Αντιπροέδρους και από Συμβούλους που προκύπτουν από κλήρωση. Οι κληρωθέντες Σύμβουλοι συμμετέχουν στη μείζονα Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ενός (1) δικαστικού έτους. Αν Σύμβουλος δεν κληρωθεί επί δύο (2) συναπτά

11

έτη, αυτός συμμετέχει υποχρεωτικά στη σύνθεση της Ολομέλειας του τρίτου έτους. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους της μείζονος Ολομέλειας, διενεργείται συμπληρωματική κλήρωση μεταξύ των μη μετεχόντων σε αυτή μελών, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

4. Η ελάσσων Ολομέλεια λειτουργεί σε τρεις (3) σχηματισμούς και αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Αντιπροέδρους και Συμβούλους. Όλοι οι Αντιπρόεδροι κατανέμονται με σειρά αρχαιότητας σε καθένα από τους τρεις (3) σχηματισμούς της ελάσσονος Ολομέλειας μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός τους. Οι Σύμβουλοι προκύπτουν από κλήρωση που διενεργείται κάθε τρία (3) έτη. Αν για τη συγκρότηση των τριών (3) σχηματισμών της ελάσσονος Ολομέλειας απαιτείται Σύμβουλος να συμμετέχει σε δύο από αυτούς, επιλέγεται ο νεότερος Σύμβουλος. Τυχόν πλεονάζοντες Σύμβουλοι κατανέμονται ως αναπληρωματικοί με σειρά αρχαιότητας σε έκαστο από τους τρεις (3) σχηματισμούς. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους της ελάσσονος Ολομέλειας διενεργείται συμπληρωματική κλήρωση μεταξύ όλων των μελών που δεν μετέχουν ως τακτικά μέλη σε ελάσσονα σχηματισμό. Στην ελάσσονα Ολομέλεια μπορεί να προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δικαστηρίου και με τις προϋποθέσεις που τάσσονται σε αυτόν η συμμετοχή μέχρι δύο (2) Παρέδρων με συμβουλευτική γνώμη.

5. Για την ύπαρξη απαρτίας στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 απαιτείται να παρίστανται οι μισοί συν ένας από τον συνολικό αριθμό των μελών της Ολομέλειας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Ο αριθμός των μελών διατηρείται περιττός με την αποχώρηση του νεότερου Συμβούλου ή,αν αυτός είναι εισηγητής στην κρινόμενη υπόθεση, με την αποχώρησητου αμέσως αρχαιοτέρου του.

6. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών η Ολομέλεια συγκροτείται από επτά (7) μέλη.

7. Σε έκτακτες περιπτώσεις, δημοσίευση αποφάσεων της Ολομέλειας μπορεί να γίνει από κλιμάκιο πέντε (5) μελών αυτής, που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου.

8. Με απόφαση της πλήρους Ολομέλειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μειώνεται ή αυξάνεται ο αριθμός των σχηματισμών της ελάσσονος Ολομέλειας και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 19 Ν 4820/2021
Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας

1. Οι ελάσσονες σχηματισμοί μπορούν να παραπέμψουν υπόθεση στη μείζονα Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να εισάγει υποθέσεις απευθείας στη μείζονα Ολομέλεια, λόγω μείζονος σπουδαιότητας.

2. Με απόφαση της πλήρους Ολομέλειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των σχηματισμών της Ολομέλειας, και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα μη δικαιοδοτικά θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της πλήρους Ολομέλειας.

12

Άρθρο 20 Ν 4820/2021
Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας

1. Ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλεί την πλήρη Ολομέλεια, προκειμένου αυτή να αποφανθεί και επί κάθε άλλου ζητήματος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στον παρόντα, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, λόγω της σοβαρότητας και του χαρακτήρα του ζητήματος ως γενικότερου ενδιαφέροντος.

2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο τη σύγκληση της πλήρους Ολομέλειας για ζητήματα όμοιας φύσης με εκείνα της παρ. 1.

3. Η σύγκληση της πλήρους Ολομέλειας για τα ζητήματα της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτή ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της. Αν δεν συγκληθεί εντός πέντε (5) ημερών, εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της μπορούν να τη συγκαλέσουν με αίτησή τους, η οποία γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της.

Άρθρο 21 Ν 4820/2021
Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια

1. Η πλήρης Ολομέλεια αποφαίνεται για τα ζητήματα της παρ. 1 του άρθρου 20 κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

2. Αν κατά την ψηφοφορία σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες και δεν σχηματίζεται πλειοψηφία, όσοι έχουν μεμονωμένη γνώμη ή τάχθηκαν υπέρ της ασθενέστερης οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Ο προεδρεύων στη διάσκεψη μπορεί να παρατείνει τη διάσκεψη ή να την επαναλάβει, αν διαπιστώσει ότι οι γνώμες που έχουν σχηματισθεί είναι περισσότερες από δύο με μικρή αριθμητική διαφορά μεταξύ τους. Αν περισσότερες από τις ασθενέστερες γνώμες συγκεντρώσουν ίσο αριθμό ψήφων, καθορίζεται με ψηφοφορία ο αποκλεισμός της μίας από αυτές και εκείνοι που την ακολούθησαν, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις άλλες γνώμες, μέχρι να σχηματισθεί πλειοψηφία.

Άρθρο 22 Ν 4820/2021
Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν δέκα (10) Τμήματα. Από αυτά, επτά (7) ασκούν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, δύο (2) είναι Τμήματα με ελεγκτικές αρμοδιότητες και ένα (1) Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκπόνηση των μελετών και γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου.

Άρθρο 23 Ν 4820/2021
Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων

1. Κάθε Τμήμα αποτελείται από έναν (1) Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, δύο (2) Συμβούλους και δύο (2) Παρέδρους. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τμήμα. Οι Πάρεδροι μετέχουν στα Τμήματα με γνώμη συμβουλευτική. Όταν το Τμήμα λειτουργεί με επταμελή σύνθεση, προστίθενται στη σύνθεσή του δύο (2) Σύμβουλοι.

13

2. Η σύνθεση των Τμημάτων καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Ολομέλειας, η οποία δημοσιεύεται, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικαστηρίου.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται ο αριθμός και η σύνθεση των Τμημάτων κατά τις δικαστικές διακοπές.

Άρθρο 24 Ν 4820/2021
Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες

1. Η κατανομή των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα επτά (7) Τμήματα του Δικαστηρίου με δικαστικές αρμοδιότητες γίνεται ως εξής:

(α) Πρώτο Τμήμα: Οι καταλογιστικές διαφορές Δημοσίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο, καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.

(β) Δεύτερο Τμήμα: Οι καταλογιστικές διαφορές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις των ανωτέρω προς νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.

(γ) Τρίτο Τμήμα: Εφέσεις και εφέσεις αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών συνταξιούχων.

(δ) Τέταρτο Τμήμα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών συνταξιούχων.

(ε) Πέμπτο Τμήμα: Εφέσεις και εφέσεις αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων.

(στ) Έκτο Τμήμα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων.

(ζ) Έβδομο Τμήμα: Οι διαφορές από την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου και οι καταλογιστικές διαφορές από δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις σε βάρος υπόχρεων δημόσιας λογοδοσίας.

2. Το τεκμήριο της αρμοδιότητας για τις καταλογιστικές διαφορές ορίζεται υπέρ του Πρώτου Τμήματος και για τις συνταξιοδοτικές διαφορές υπέρ του Τρίτου. Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας ορίζεται υπέρ του Έβδομου Τμήματος.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, με κριτήρια τη λειτουργικότητα και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, να ανακατανέμονται στα επτά (7) Τμήματα οι κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Τμημάτων.

Άρθρο 25 Ν 4820/2021
Τήβεννος

Κατά τις δημόσιες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται

14

με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 31 Ν 4820/2021
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου: (α) ασκεί γενική εποπτεία στις δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

(β) διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου,

(γ) συγκροτεί ομάδες εργασίας από δικαστικούς λειτουργούς για την επεξεργασία μείζονος σημασίας θεμάτων οργανωτικού χαρακτήρα,

(δ) αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε υπαλλήλους ή μετακινεί υπαλλήλους, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Γενικού Συντονιστή, αν κρίνει ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν,

(ε) μπορεί να απευθύνει συστάσεις και οδηγίες στους υπαλλήλους για την αποτελεσματική άσκηση της ελεγκτικής λειτουργίας του Συνεδρίου και των διοικητικών αρμοδιοτήτων αυτού,

(στ) μπορεί να παραγγείλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να ζητεί για την άσκηση των καθηκόντων του την επικουρία Εισηγητών ή Παρέδρων.

Άρθρο 32 Ν 4820/2021
Καθήκοντα Αντιπροέδρων

Οι Αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευθύνουν τις εργασίες των Τμημάτων στα οποία προεδρεύουν, ενώ συγχρόνως επιτρέπεται να ασκούν και καθήκοντα Συμβούλου. Μπορούν να ζητούν για την άσκηση των καθηκόντων τους την επικουρία Εισηγητών ή Παρέδρων που υπηρετούν στο Τμήμα τους.

Άρθρο 33 Ν 4820/2021
Καθήκοντα Συμβούλων

Οι Σύμβουλοι μετέχουν ως μέλη στην Ολομέλεια και τα Τμήματα και εισηγούνται επί όλων των δικαστικών και μη υποθέσεων που παραπέμπονται σε αυτούς. Ασκούν επίσης τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 28.

Άρθρο 34 Ν 4820/2021
Καθήκοντα Παρέδρων

1. Οι Πάρεδροι μετέχουν ως μέλη στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Στις συνεδριάσεις των Τμημάτων οι Πάρεδροι ασκούν καθήκοντα εισηγητή της υπόθεσης και μετέχουν με συμβουλευτική γνώμη. Με αποφασιστική ψήφο μετέχουν στους μονομελείς σχηματισμούς και στη διαδικασία σε συμβούλιο του άρθρου 91 του Ν 4700/2020 (Α’ 127).

15

Άρθρο 35 Ν 4820/2021
Καθήκοντα Εισηγητών

Οι Εισηγητές επικουρούν τους Αντιπροέδρους, τους Συμβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων. Μετέχουν επίσης ως μέλη στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 4

Παρεμπίπτοντα ζητήματα

Κατά την εκδίκαση των διαφορών, εφόσον στον νόμο που διέπει τη σχέση δεν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται:

(α) με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δεδικασμένου, να κριθούν παρεμπιπτόντως ζητήματα της δικαιοδοσίας των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, αν από τα ζητήματα αυτά εξαρτάται η επίλυση της ένδικης διαφοράς, ή

(β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα των διαδίκων, αν παρεμπίπτοντα ζητήματα πρόκειται να κριθούν με δύναμη δεδικασμένου σε δίκη που εκκρεμεί στο κατά δικαιοδοσία αρμόδιο δικαστήριο.

Back to Top