Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019Βιντεοσκοπημένο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org

Εισηγητές: Καλονόμος Κ.

Μέσω του προγράμματος λαμβάνει χώρα μία συστηματική και έγγιστα εξαντλητική παρουσίαση του συνόλου της δικονομικής ύλης τόσο των ΤΔΔ ουσίας, όσο και του ακυρωτικού σχηματισμού των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ. Συγκεκριμένα επιχειρείται μία ενδελεχής επισκόπηση των ειδικότερων δικονομικών πρωτίστως διατάξεων με εκτενείς αναφορές στη σχετική θεωρία, νομολογία και πράξη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν άνευ ετέρου το απαιτούμενο ακαδημαϊκό αλλά και πρακτικό συνάμα υπόβαθρο, για να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στις αυξημένες και ομολογουμένως ιδιαίτερες απαιτήσεις της ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης.

• Εισαγωγικά

1η Ενότητα -
• Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων
• Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών
• Διάκριση διαφορών ουσίας και διαφορών ακυρώσεως - Συναφή νομοθετήματα

Ακυρωτικές διαφορές (ΠΔ 18/1989)

2η Ενότητα
• Άσκηση ενδίκων μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Παράβολα
• Αντίκλητος / Κοινοποιήσεις / Προθεσμίες
• Ορισμός δικασίμου - Εισηγητή / Απόψεις διοικήσεως
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια / Παρέμβαση
• Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Θάνατος διαδίκων / Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως

3η Ενότητα
• Αίτηση ακυρώσεως και υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ

4η Ενότητα 
• Η αίτηση διορθώσεως ενώπιον του ΣτΕ
• Τριτανακοπή
• Έφεση
• Αίτηση αναιρέσεως
• Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία

Διοικητικές διαφορές ουσίας (Ν 2717/1999 ΚΔΔ)

5η Ενότητα
• Εισαγωγικά άρθρα ΚΔΔ / Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα κατά τον ΚΔΔ / Παραπομπή / Εξαίρεση δικαστών / Διάδικοι / Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Επιδόσεις / Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
• Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Αντίκλητος / Προθεσμίες / Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔ
• Ορισμός δικασίμου / Απόψεις διοικήσεως / Θεσμός Εισηγητή
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια/Αντικειμενική Σώρευση / Παρέμβαση
• Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Διακοπή, επανάληψη, κατάργηση δίκης

6η Ενότητα
• Η προσφυγή κατά τον ΚΔΔ • Η αγωγή κατά τον ΚΔΔ

7η Ενότητα
• Η Ανακοπή ερημοδικίας • Έφεση • Αίτηση διορθώσεως • Τριτανακοπή
• Αίτηση αναθεωρήσεως • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία • Ανακοπή εκτελέσεως

8η Ενότητα
• Ζητήματα αποδείξεως στον ΚΔΔ • Η απόφαση κατά τον ΚΔΔ
• Παράβολα - Δικαστικά έξοδα

• Ειδικά Ζητήματα

9η Ενότητα
• Ζητήματα δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των διοικητικών συμβάσεων

10η Ενότητα
• Έννομες συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως
• Η συμμόρφωση της διοικήσεως στις αποφάσεις των δικαστηρίων
• Η αίτηση πρότυπης δίκης
• Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση
• Καταληκτικές παρατηρήσεις / Συμπεράσματα / Προτάσεις για αναμόρφωση

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, ασκούμενους, καθώς και σε φοιτητές νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν έτι περαιτέρω στη θεωρητική αποδελτίωση αλλά και στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω το Σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της, δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού / επαγγελματικού χαρακτήρα.

O Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ εσχάτως έχει εκδώσει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του συλλογικού έργου «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17053|17054
30 ώρες
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 430,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.nb.org

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17053|17054
30 ώρες
Εισηγητές: Καλονόμος Κ.
Back to Top