Η ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12618
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 192
  • ISBN: 978-960-272-759-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά ο έλληνας νομοθέτης τυποποίησε ως ποινικά αδικήματα τις πράξεις της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα με το Ν 3560/2007 (άρθρο πέμπτο). Ρυθμίσεις όμως σχετικές και με τα εγκλήματα της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα προβλέπονται και σε άλλες διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν 3560/2007 γίνεται ρητή αναφορά στη διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα μέσω της διαρκούς διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και στο δημόσιο συμφέρον, το οποίο πλήττεται από τα φαινόμενα διαφθοράς στις ιδιωτικές συναλλαγές.

Στην αρχή του έργου εξετάζονται η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (ενεργητική και παθητική - άρθρο πέμπτο Ν 3560/2007), η προσφορά για άσκηση επιρροής (άρθρο έκτο Ν 3560/2007), το ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς (άρθρο έβδομο Ν 3560/2007), καθώς και η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και άλλες δικονομικές διατάξεις.  Στη συνέχεια, εξετάζονται οι ειδικές υποστάσεις της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, τα συμφέροντα που προσβάλλουν οι πράξεις δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και το αντικείμενο των ειδικών υποστάσεων του άρθρου πέμπτου του Ν 3560/2007, ενώ γίνεται και κριτική αξιολόγηση των επίμαχων διατάξεων του Ν 3560/2007. Τέλος, προτείνεται ο περιορισμός του αξιοποίνου της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και εξετάζεται η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα ως έγκλημα κατά του ανταγωνισμού.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1
1. Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα: ένα νέο έγκλημαΣελ. 1
2. Οι ρυθμίσεις του ν. 3560/2007Σελ. 7
(α) Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο πέμπτο ν. 3560/2007)Σελ. 7
(β) Προσφορά για άσκηση επιρροής (άρθρο έκτο ν. 3560/2007)Σελ. 8
(γ) Ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς (άρθρο έβδομο ν. 3560/2007)Σελ. 9
(δ) Δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο ένατο ν. 3560/2007)Σελ. 10
(ε) Δικονομικές διατάξεις (άρθρα ενδέκατο, δωδέκατο ν. 3560/2007)Σελ. 11
(στ) Υπόλοιπες διατάξειςΣελ. 12
3. Τα διεθνή κείμενα που υιοθέτησε ο έλληνας νομοθέτηςΣελ. 12
4. Μερικοί πρώτοι προβληματισμοίΣελ. 16
ΙΙ. Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα: Οι αξιόποινες συμπεριφορέςΣελ. 20
1. Οι ειδικές υποστάσεις της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο πέμπτο ν. 3560/2007)Σελ. 20
(α) Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 20
(β) Παθητική δωροδοκίαΣελ. 22
(i) Αντικειμενική υπόστασηΣελ. 22
(ii) Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 30
(γ) Ενεργητική δωροδοκίαΣελ. 31
(i) Αντικειμενική υπόστασηΣελ. 31
(ii) Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 32
2. Η ευνοϊκή μεταχείριση του δράστη της ενεργητικής δωροδοκίαςΣελ. 32
IIΙ. Τα συμφέροντα που προσβάλλουν οι πράξεις δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και το αντικείμενο προστασίας των ειδικών υποστάσεων του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007Σελ. 37
1. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέαΣελ. 37
(α) Πράξεις δωροδοκίας κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ...Σελ. 38
(i) ... με αντικείμενο μια μελλοντική ενέργεια ή παράλειψη του δωρολήπτη κατά παράβαση των καθηκόντων τουΣελ. 38
(ii) ... με αντικείμενο μια μελλοντική ενέργεια ή παράλειψη του δωρολήπτη σύμφωνη με τα καθήκοντά τουΣελ. 44
(iii) ... με αντικείμενο μια πράξη ή παράλειψη του δωρολήπτη η οποία έχει τελεστεί στο παρελθόνΣελ. 45
(iv) ... χωρίς σύνδεση με μια συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη του δωρολήπτηΣελ. 45
(β) Πράξεις δωροδοκίας εκτός των επιχειρηματικών συναλλαγώνΣελ. 46
2. Τα συμφέροντα που προσβάλλουν οι παραπάνω συμπεριφορέςΣελ. 47
3. Τα μοντέλα ποινικής αντιμετώπισης της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα και η επιλογή του έλληνα νομοθέτηΣελ. 53
(α) Το μοντέλο ενιαίας ποινικής ρύθμισης της δωροδοκίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέαΣελ. 54
(β) Τα σημαντικότερα μοντέλα αυτοτελούς ποινικής ρύθμισης της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέαΣελ. 59
(i) Το περιουσιακό μοντέλοΣελ. 59
(ii) Το μοντέλο προστασίας του ανταγωνισμούΣελ. 60
(iii) Το μοντέλο της εργασιακής σχέσηςΣελ. 60
(γ) Η επιλογή του έλληνα νομοθέτηΣελ. 61
ΙV. Κριτική αξιολόγηση των επίμαχων διατάξεων του ν. 3560/2007Σελ. 63
1. Ειδικότερα το άρθρο πέμπτο του ν. 3560/2007Σελ. 63
(α) Τα θετικά στοιχεία της σχετικής ρύθμισηςΣελ. 63
(β) Οι λόγοι που καθιστούν τη διάταξη του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007 προβληματικήΣελ. 70
(i) Οι δυσκολίες προσδιορισμού του αντικειμένου της ποινικής προστασίας και η αοριστία των στοιχείων του εγκλήματος.Σελ. 70
(ii) Τα προβλήματα σε σχέση με την προβλεπόμενη ποινική κύρωσηΣελ. 79
2. Η προσφορά για άσκηση επιρροής (άρθρο έκτο του ν. 3560/2007)Σελ. 86
3. Η διευρυμένη έννοια του δημοσίου υπαλλήλου - Οι αλλαγές που δεν έγινανΣελ. 92
V. Περιορισμός του αξιοποίνου της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα - προτάσεις de lege ferendaΣελ. 96
1. Ο περιορισμός του αξιοποίνου της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα είναι αναγκαίοςΣελ. 96
2. Περιορισμός του αξιοποίνου (de lege ferenda) στην κατεύθυνση της προστασίας του ανταγωνισμού και της περιουσίας του ιδιωτικού φορέαΣελ. 103
3. Ειδικότερα, δωροδοκία και βλάβη της περιουσίας του ιδιωτικού φορέαΣελ. 107
4. Δωροδοκία και στρέβλωση του ανταγωνισμούΣελ. 113
5. Προτάσεις de lege ferendaΣελ. 120
VI. Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα ως έγκλημα κατά του ανταγωνισμού. Μια πρόταση de lege ferendaΣελ. 124
1. Έννομο αγαθό και λειτουργία της διάταξηςΣελ. 124
2. Ερμηνεία των κυριότερων όρων της προτεινόμενης διάταξης - παθητική δωροδοκίαΣελ. 131
(α) Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασηςΣελ. 131
(i) Ο δράστης του εγκλήματοςΣελ. 131
(ii) Η έννοια του (μη οφειλόμενου) ωφελήματοςΣελ. 144
(iii) Απαίτηση, λήψη ή αποδοχή της υπόσχεσης μη οφειλόμενου ωφελήματοςΣελ. 146
(iv) Τέλεση της πράξης κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 147
(v) Η ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού για συγκεκριμένη προμήθεια (αγαθών ή εμπορικών υπηρεσιών) κατά την τέλεση της πράξηςΣελ. 148
(vi) Το αντικείμενο της παράνομης συναλλαγής: Η επιλογή ορισμένου προμηθευτή κατά παράβαση των καθηκόντων του δράστηΣελ. 150
(β) Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 157
3. Ενεργητική δωροδοκίαΣελ. 159
(α) Αντικειμενική υπόστασηΣελ. 159
(β) Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 160
4. Απόπειρα-Συμμετοχή-ΣυρροήΣελ. 161
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 165
ΙΙ. ΞένηΣελ. 170
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 177
Back to Top