Δευτέρα 30 Μαΐου 2022e-learning

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ

Εισηγητές: Χαλκιάς Ι.-Κ.

Στο παρόν Σεμινάριο, επιχειρείται μια ουσιαστική προσέγγιση, κυρίως στο θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, όχι μόνο στις ευνοϊκές συνέπειες για το κράτος δικαίου, αλλά και στα προβλήματα και στα προσκόμματα που αναφύονται και που έχουν ως αποτέλεσμα, τα κράτη που αδυνατούν να συμμορφωθούν σε αποφάσεις που τα αφορούν να υφίστανται ισχυρή θεσμική πίεση από όλα τα άλλα κράτη και τελικά να οδηγούνται ξανά στο ΕΔΔΑ με σοβαρές πολιτικοοικονομικές συνέπειες.

 • H προσφυγή στο ΕΔΔΑ - Πρακτικά θέματα (προϋποθέσεις παραδεκτού, μονομελή και πολυμελή αποφασιστικά όργανα του ΕΔΔΑ, φιλικός διακανονισμός, μονομερής δήλωση του Κράτους, καινοτομίες στο Πρωτόκολλο 14 (υπόθεση Mammadov), στο Πρωτόκολλο 15 και στο Πρωτόκολλο 16)
 • Προσωρινά (ασφαλιστικά) μέτρα-Εκτέλεση
 • Η έκδοση της οριστικής απόφασης του ΕΔΔΑ-Παραπομπή στην Ευρεία Σύνθεση
 • Η εκτέλεση της απόφασης του ΕΔΔΑ-Γενική επισκόπηση
  - η διαδικασία (μηχανισμός) της εκτέλεσης
  - τα όργανα εκτέλεσης: α) Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο β) Σε Εθνικό επίπεδο
  - τα ατομικά μέτρα εκτέλεσης
  - τα γενικά μέτρα εκτέλεσης (αλλαγές στη νομοθεσία, στη νομολογία και στη διοικητική πρακτική)
  - οι δυσχέρειες που επικαλούνται τα κράτη
  - το πρόβλημα των ανεκτέλεστων αποφάσεων
  - η απλή και η ενισχυμένη διαδικασία επιτήρησης της εκτέλεσης
  - η αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται στους δικηγόρους της πράξης, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε όσους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών ή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Χρήσιμη είναι η παρακολούθησή του και από τους δικαστές, αφού η ΕΣΔΑ και η νομολογία του ΕΔΔΑ επηρεάζουν έντονα την εθνική νομοθεσία και νομολογία, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία που ήδη ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με τον διαρκώς επίκαιρο και αναπτυσσόμενο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς

Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, διορίστηκε το 1983 στο ΝΣΚ μετά από διαγωνισμό και εξάντλησε όλη την ιεραρχία ασκώντας την τελευταία τριετία 2018-2021 τα καθήκοντα του Προέδρου του ΝΣΚ. Εκτός από τον χειρισμό εθνικών υποθέσεων σε όλα τα εθνικά Δικαστήρια, έχει χειριστεί υποθέσεις αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σκάνδαλο Κοσκωτά, προβληματικές επιχειρήσεις, κ.λπ.), του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση κατοχύρωσης της Φέτας ως ΠΟΠ, υπόθεση της Κύπρου για την απαγόρευση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από τα κατεχόμενα της Κύπρου στην ΕΕ, μέσω Τουρκίας, χωρίς τα απαιτούμενα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου (C432/1992 κ.λπ.), του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργάνου Συμφιλίωσης, με αντικείμενο την ακύρωση ή μείωση προστίμων επιβαλλομένων από την ΕΕ σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο εκκαθάρισης λογαριασμών FEOGA/ ΕΓΤΠΕ και ΕΓΤΑΑ. Περαιτέρω, κατά τη θητεία του ως Πρόεδρος του ΝΣΚ (2018-2021) προώθησε σημαντικό αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονιστικών πράξεων με τις οποίες σημειώθηκε σοβαρή αποσυμφόρηση και εξαλείφθηκαν γραφειοκρατικές πρακτικές, μειώθηκε κατά 40% περίπου η άσκηση ενδίκων μέσων από πλευράς του Δημοσίου, επιταχύνθηκε η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, η παροχή γνωμοδοτικού έργου προς τη Διοίκηση και η λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ. Δημιούργησε Γραφείο Εκτέλεσης των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη γενική εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Δικαστηρίου, από την κοινοποίηση της απόφασης, μέχρι και την οριστική αρχειοθέτησή της, ενώ παρουσίασε στην «Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την παρακολούθηση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ», σχέδιο σειράς διατάξεων για τη ρύθμιση χρονιζουσών εκκρεμοτήτων και για την εναρμόνιση και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην ΕΣΔΑ και στη νομολογία του ΕΔΔΑ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19198
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαλκιάς Ι.-Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 110,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19198
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Χαλκιάς Ι.-Κ.
Back to Top