Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Societas Europaea

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11627
Περάκης Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 192
  • ISBN: 960-272-401-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί ο νέος θεσμός της ευρωπαϊκής εταιρίας (Societas Europaea, SE), όπως θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 2157/2001 και την Οδηγία 2001/86/ΕΚ και διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν 3412/2005 και το ΠΔ 91/2006.

Η μελέτη αφορά στην «ελληνική» ευρωπαϊκή εταιρία, η οποία αποτελεί μια νέα εθνική εταιρική μορφή, εισαχθείσα και ρυθμιζόμενη κατά ένα μεγάλο μέρος από το κοινοτικό δίκαιο. Παρουσιάζεται η νομική ρύθμιση και τα βασικά χαρακτηριστικά της SE, η διαδικασία και οι τρόποι ίδρυσής της, ο προσδιορισμός και η μεταφορά της έδρας της, τα όργανά της, η λογιστική και φορολογική της μεταχείριση, οι μετασχηματισμοί της, η λύση και η εκκαθάρισή της, ενώ σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το καίριο ζήτημα του ρόλου των εργαζομένων στην SE.

Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την εξέταση των προοπτικών της SE.

Την έκδοση συμπληρώνει η εξαντλητική ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία, καθώς και το παράρτημα με τις εθνικές νομοθετικές πηγές των κρατών μελών, τον πίνακα αντιστοιχιών του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 και του Ν 3412/2005 και την πλήρη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους, νομικούς, λογιστές, αλλά και φορολογικούς συμβούλους, που συμβάλλει στην κατανόηση του θεσμού της SE, αλλά αποτελεί και αφορμή για προβληματισμό, όσον αφορά στα νέα δεδομένα του εταιρικού δικαίου σε εσωτερικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ KAI ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA 
Ι. Γενικά: Ο Κανονισμός 2157/2001 και η Οδηγία 2001/86/ΕΚ Σελ. 1
Α. Ιστορικά Σελ. 2
Β. Η εθνική εναρμόνιση Σελ. 4
Γ. Ο ν. 3412/2005 και το π.δ. 91/2006 Σελ. 5
Δ. Οι πηγές του δικαίου της SE και η ιεράρχησή τους Σελ. 5
ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της SE Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ SOCIETAS EUROPAEA 
I. Διαδικασία ίδρυσης της SE Σελ. 17
ΙI. Οι τρόποι ίδρυσης της SE Σελ. 20
Α. Η συγχώνευση Σελ. 21
Β. Σύσταση SE χαρτοφυλακίου («Holding SE») Σελ. 32
Γ. Σύσταση κοινής θυγατρικής SE Σελ. 39
Δ. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε SE Σελ. 40
Ε. Ίδρυση θυγατρικής SE από άλλη SE Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ Societas europaea 
Ι. Ο προσδιορισμός της έδρας - Οι κυρώσεις σε περίπτωση διάστασης καταστατικής και πραγματικής έδρας Σελ. 43
ΙΙ. Η μεταφορά της έδρας Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Societas europaea 
I. Το διοικητικό όργανο Σελ. 54
Α. Το δυαδικό σύστημα Σελ. 56
(α) Το διευθυντικό όργανο Σελ. 56
(β) Το εποπτικό όργανο Σελ. 57
Β. Το μονιστικό σύστημα Σελ. 60
Γ. Κοινοί κανόνες των δύο συστημάτων Σελ. 63
Δ. Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 66
II. Η γενική συνέλευση Σελ. 66
III. Οι ελεγκτές Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SE 
I. Η προστασία της μειοψηφίας στην SE Σελ. 70
IΙ. Η τροποποίηση του καταστατικού της SE Σελ. 71
IΙΙ. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SE Σελ. 72
IV. Μετασχηματισμοί της SE Σελ. 72
V. H SE και οι όμιλοι επιχειρήσεων Σελ. 77
VI. Η SE με εισηγμένες κινητές αξίες σε χρηματιστήριο Σελ. 78
VII. Η λύση και η εκκαθάριση της SE Σελ. 78
VIII. Συλλογικές διαδικασίες επί SE Σελ. 79
IX. Ποινικές διατάξεις Σελ. 80
X. Φορολογικό καθεστώς Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ι. Γενικά Σελ. 83
ΙΙ. Η διαπραγμάτευση και η συμφωνία Σελ. 85
ΙΙΙ. Απόφαση εφαρμογής του εθνικού δικαίου Σελ. 86
IV. Οι «διατάξεις αναφοράς» (standard rules, Auffangregelung, dispositions de r?f?rence) Σελ. 86
V. Ρήτρες διαφυγής Σελ. 88
VI. Το π.δ. 91/2006 Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
I. Είναι η Societas Europaea εταιρία ευρωπαϊκή; Σελ. 93
IΙ. Οι προσδοκίες επιτυχίας της SE Σελ. 96
ΙII. Περαιτέρω προοπτικές Σελ. 102
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ι. Ελληνική Σελ. 105
ΙΙ. Αλλοδαπή Σελ. 106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Εθνικές νομοθετικές πηγές για την ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Πίνακες αντιστοιχιών Κανονισμού και ελληνικού νόμου 3412/2005 Σελ. 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 (ΕΕ L 294/10.11.2001) Σελ. 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Ν. 3412/2005: «Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας» (ΦΕΚ Α' 276/4.11.2005) Σελ. 149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Π.Δ. 91/2006: «Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία» (ΦΕΚ Α' 92/4.5.2006) Σελ. 157
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 169
Back to Top