Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12798
Περάκης Μ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σχέση του δικαίου της ΕΕ με το διεθνές δίκαιο είναι τόσο παλιά, όσο η ίδια η ίδρυση της Ένωσης ως (πρώην) Κοινότητας. Η ιστορία των σχετικών επιστημονικών θεωριών και η εξέλιξη του περίπλοκου νομολογιακού πλέγματος, που ύφανε το Δικαστήριο γύρω από τη σχέση αυτή, συνιστά ουσιαστικά και την πορεία της «αυτονόμησης» του ενωσιακού δικαίου και της κοπής του ομφάλιου λώρου που το συνέδεε με τη μήτρα του διεθνούς δικαίου.

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η «επιστροφή» της σχετικής μελέτης στις νομικές της ρίζες, αφού τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που προκύπτουν είναι πάνω απʼ όλα νομικά, και πρέπει να αντιμετωπίζονται μεν αυστηρά με όρους νομικούς αλλά και με την ευρύτητα πνεύματος που διακρίνει τη νομική επιστήμη. Για το λόγο αυτό, δεν πρόκειται για μία πραγματεία περί των εξωτερικών διεθνών σχέσεων της Ένωσης. Αντʼ αυτού, η μελέτη επικεντρώνεται στη δικαιική διαδικασία ένταξης του διεθνούς κανόνα στην ενωσιακή έννομη τάξη, και κατʼ επέκταση σε αυτές των κρατών μελών, καθώς και στα θέματα που εγείρει η εφαρμογή του, αναδεικνύοντας διʼ αυτής την κατά μία έννοια τροπή του σε κανόνα του ενωσιακού δικαίου.

Η τελευταία αυτή «ενωσιοποίηση» του διεθνούς κανόνα κατά την ένταξη και την εφαρμογή του εντός της έννομης τάξης της ΕΕ καθορίζει και το κριτήριο διαχωρισμού του βιβλίου σε δύο μέρη. Έτσι, στο πρώτο (Α΄) Μέρος μελετάται η «πλήρης ένταξη» του διεθνούς συμβατικού κανόνα στην ενωσιακή έννομη τάξη, και ειδικότερα οι γενικοί κανόνες που διέπουν τη διαδικασία αυτή, η ερμηνεία και ο έλεγχος εφαρμογής του διεθνούς κανόνα που λαμβάνει χώρα από τα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα, καθώς και τα πιο περίπλοκα θέματα του διεθνούς εθίμου, των μεικτών συμφωνιών και της ιδιότητας της Ένωσης ως μέλους διεθνών οργανισμών. Στο δε δεύτερο (Β΄) Μέρος γίνεται λόγος για τις εκφάνσεις της «ατελούς ένταξης» του διεθνούς κανόνα, και η μελέτη επικεντρώνεται στις σπουδαιότερες περιπτώσεις του φαινομένου αυτού, όπως οι προενταξιακές διεθνείς συμφωνίες των κρατών μελών, το άμεσο αποτέλεσμα των κανόνων του ΠΟΕ στην ενωσιακή έννομη τάξη, η σχεδιαζόμενη προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, και οι έννομες συνέπειες του δικαίου του ΟΗΕ.

Το έργο είναι τέκνο της «μετά-Λισαβόνα» εποχής, και εμπλουτίζεται με ευρεία βιβλιογραφία, ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων, και ευρετήριο όρων.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 1
1. Η αξία μελέτης του αντικειμένουΣελ. 1
2. Η μεθοδολογία και η δομή της μελέτηςΣελ. 4
3. ΟρισμοίΣελ. 6
4. Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και οι μεταβολές που επέφερε στο υπό μελέτη αντικείμενοΣελ. 8
MEΡΟΣ Α' Πλήρης ένταξη του Διεθνούς Κανόνα στην έννομη τάξη της Ένωσης 
Ι. Γενικοί Κανόνες περί ένταξης και αποτελεσμάτων του Διεθνούς Κανόνα στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 15
1. Διαπραγμάτευση και σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας από την ΈνωσηΣελ. 15
i. Γενικό πλαίσιο - άρθρο 218 ΣΛΕΕΣελ. 15
α) Η διαπραγμάτευση της διεθνούς συμφωνίαςΣελ. 17
β) Η σύναψη και η θέση σε ισχύ της διεθνούς συμφωνίαςΣελ. 19
ii. Κοινή Εμπορική Πολιτική - άρθρο 207 ΣΛΕΕΣελ. 22
iii. Διεθνείς συμφωνίες για νομισματικά ή συναλλαγματικά θέματα - άρθρο 219 ΣΛΕΕΣελ. 25
iv. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας - άρθρο 218 ΣΛΕΕΣελ. 26
v. Το καθήκον συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και Ένωσης κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη της διεθνούς συμφωνίαςΣελ. 27
2. Η δεσμευτικότητα του διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 29
i. Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 31
ii. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις της ΣΕΕ που διέπουν την ΚΕΠΠΑΣελ. 33
iii. Το διεθνές έθιμοΣελ. 36
iv. Ο διεθνής κανόνας ως «αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης»Σελ. 39
v. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η ΈνωσηΣελ. 42
3. Η ιεράρχηση του διεθνούς κανόνα ως ενωσιακού στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 44
i. Εισαγωγικά - η οπτική του διεθνούς δικαίουΣελ. 45
ii. Η ιεράρχηση του διεθνούς συμβατικού κανόνα από άποψη ενωσιακού δικαίουΣελ. 46
iii. Η ιεράρχηση του διεθνούς εθιμικού κανόνα και η θέση του ius cogensΣελ. 49
α) Το διεθνές έθιμοΣελ. 49
β) Το ζήτημα του ius cogensΣελ. 51
γ) Τα «θεμέλια της έννομης τάξης της Ένωσης»Σελ. 53
4. To άμεσο αποτέλεσμα του διεθνούς κανόνα εντός της έννομης τάξης της ΈνωσηςΣελ. 57
i. Αρχικές διευκρινήσειςΣελ. 57
ii. Προϋποθέσεις αμέσου αποτελέσματος του διεθνούς συμβατικού κανόνα βάσει της νομολογίας - έλεγχος δύο σταδίωνΣελ. 59
iii. Ο έλεγχος παραγωγής αμέσου αποτελέσματος στην πράξηΣελ. 62
iv. Η διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των διεθνών συμφωνιών από το ΔικαστήριοΣελ. 65
v. Παραγωγή αμέσου αποτελέσματος από διεθνές έθιμοΣελ. 67
vi. Κάθετο ή και οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα των διεθνών συμφωνιών;Σελ. 68
ΙΙ. Η ερμηνεία και ο έλεγχος εφαρμογής του διεθνούς κανόνα ως ενωσιακού από τα Δικαστήρια της ΈνωσηςΣελ. 70
1. Η ερμηνεία του διεθνούς κανόνα από τα δικαστήρια της ΈνωσηςΣελ. 70
i. Η ανάγκη ερμηνείας του διεθνούς κανόνα από τα δικαστήρια της ΈνωσηςΣελ. 70
ii. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ένωσης να ερμηνεύουν το διεθνή κανόναΣελ. 71
α) Ο διεθνής συμβατικός κανόνας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξηςΣελ. 71
β) Η ενωσιακή πράξη σύναψης της διεθνούς συμφωνίας ανήκει στο παράγωγο δίκαιοΣελ. 72
iii. Οι προϋποθέσεις ερμηνείας του διεθνούς κανόνα από τον ενωσιακό δικαστήΣελ. 73
iv. Οι μέθοδοι ερμηνείας του διεθνούς κανόνα από τα ενωσιακά δικαστήριαΣελ. 75
v. Η ερμηνεία όρων διεθνών συμφωνιών που απαντώνται και στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 77
2. Ο έλεγχος εφαρμογής από την Ένωση του διεθνούς κανόνα ως κανόνα ενωσιακού δικαίουΣελ. 81
i. Η διαδικασία γνωμοδότησης του ΔικαστηρίουΣελ. 81
α) Διαδικασία και προϋποθέσειςΣελ. 81
β) Ειδικότερα το χρονικό σημείο αίτησης και έκδοσης της γνωμοδότησηςΣελ. 86
ii. Ο ακυρωτικός έλεγχος ενωσιακής πράξης με κριτήριο διεθνή κανόναΣελ. 89
α) Ακυρωτικός έλεγχος της ενωσιακής πράξης σύναψης μία διεθνούς συμφωνίαςΣελ. 90
- Προϋποθέσεις και νομική βάσηΣελ. 90
- Τα αποτελέσματα της απόφασης επί της προσφυγής ακύρωσηςΣελ. 93
- Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξης σύναψης μέσω προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 95
- Ειδικότερα ο τομέας της ΚΕΠΠΑΣελ. 95
β) Ακυρωτικός έλεγχος ενωσιακής πράξης λόγω αντίθεσής της με διεθνή κανόνα που δεσμεύει την ΈνωσηΣελ. 96
- Προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγήςΣελ. 97
- Οι δύο εξαιρέσεις στην προϋπόθεση παραγωγής αμέσου αποτελέσματος από το διεθνή κανόναΣελ. 99
- Πρόσκαιρη μεταστροφή της νομολογίας του Δικαστηρίου ως προς την προϋπόθεση του αμέσου αποτελέσματοςΣελ. 102
- Ειδικότερα ο έλεγχος πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑΣελ. 104
γ) ΣύνοψηΣελ. 106
iii. Η ερμηνεία του παραγώγου ενωσιακού δικαίου με κριτήριο το διεθνή κανόναΣελ. 107
iv. Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης από παραβίαση διεθνούς κανόναΣελ. 110
3. Ο έλεγχος εφαρμογής από τα κράτη μέλη του διεθνούς κανόνα ως κανόνα ενωσιακού δικαίουΣελ. 112
i. Ευθύνη κράτους μέλους για παραβίαση διεθνούς κανόνα που δεσμεύει την ΈνωσηΣελ. 112
ii. Εξωσυμβατική ευθύνη του κράτους μέλους απέναντι σε ιδιώτη λόγω παραβίασης διεθνούς κανόνα που δεσμεύει την ΈνωσηΣελ. 115
III. Ένταξη και εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων των μεικτών συμφωνιών στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 117
1. Οι αιτίες σύναψης των διεθνών συμφωνιών ως μεικτών και η προβληματικήΣελ. 117
2. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύναψης των μεικτών συμφωνιώνΣελ. 120
i. Η διαπραγμάτευση και η «δήλωση οριοθέτησης αρμοδιοτήτων»Σελ. 120
ii. Η σύναψη των μεικτών συμφωνιώνΣελ. 124
iii. Η εφαρμογή του καθήκοντος συνεργασίας κατά τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή των μεικτών συμφωνιώνΣελ. 127
3. Τα έννομα αποτελέσματα των μεικτών συμφωνιών στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 130
i. Νομική βάση της δεσμευτικότητας των μεικτών συμφωνιών κατά τις Συνθήκες και τη νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 131
ii. Το άμεσο αποτέλεσμα διατάξεων μεικτών συμφωνιώνΣελ. 135
iii. Η εδαφική εφαρμογή των μεικτών συμφωνιώνΣελ. 135
4. Η ερμηνεία των μεικτών συμφωνιώνΣελ. 135
i. Τα όρια της ερμηνευτικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου μέσα από τη νομολογίαΣελ. 136
ii. Η αρμοδιότητα ερμηνείας του εάν η μεικτή συμφωνία παράγει άμεσο αποτέλεσμα στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 139
iii. Διευκρινίσεις για τη «μεταφορά» διατάξεων από την κρατική στην ενωσιακή αρμοδιότητα λόγω νομοθεσίαςΣελ. 141
5. Η διεθνής ευθύνη της Ένωσης από μη τήρηση μεικτών συμφωνιώνΣελ. 142
IV. Η Ένωση ως μέρος πολύμερων συμφωνιών και μέλος Διεθνών ΟργανισμώνΣελ. 146
1. Τα ζητήματα που εγείρει η συγκεκριμένη ιδιότητα της ΈνωσηςΣελ. 146
2. Η ένταξη της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς / πολυμερείς συμφωνίεςΣελ. 149
i. Η περίπτωση κατά την οποία η ένταξη της Ένωσης στο διεθνή οργανισμό είναι εφικτήΣελ. 149
ii. Η περίπτωση κατά την οποία η ένταξη της Ένωσης στο διεθνή οργανισμό δεν είναι εφικτήΣελ. 150
3. Η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων ενός διεθνούς οργανισμού ή πολυμερούς συμφωνίαςΣελ. 153
i. Οι μέθοδοι διευθέτησης του ζητήματος των ψήφωνΣελ. 153
ii. Οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών κατά τη διαμόρφωση της ψήφουΣελ. 155
4. Οι έννομες συνέπειες των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα των διεθνών οργανισμών και πολυμερών συμφωνιώνΣελ. 158
i. Οι πράξεις κανονιστικού περιεχομένου του διεθνούς οργανισμού ή της πολυμερούς συμφωνίαςΣελ. 158
ii. Οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων του διεθνούς οργανισμού ή της πολυμερούς συμφωνίαςΣελ. 159
MEΡΟΣ Β' Ατελής ένταξη του Διεθνούς Κανόνα στην έννομη τάξη της Ένωσης 
Ι. Οι διεθνείς υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη πριν ή μετά την ένταξή τους στην ΈνωσηΣελ. 169
1. Οι προενταξιακές συμβατικές σχέσεις των κρατών μελών με τρίτα κράτηΣελ. 170
i. Η διάταξη του άρθρου 351 ΣΛΕΕΣελ. 170
ii. H εφαρμογή του άρθρου 351 εδ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 171
α) Πεδίο εφαρμογής της διάταξηςΣελ. 171
β) Οι έννομες συνέπειες της διάταξηςΣελ. 174
iii. Η εφαρμογή του άρθρου 351 εδ. 2 ΣΛΕΕΣελ. 175
α) Η αντιμετώπιση της ασυμβατότηταςΣελ. 175
β) Χρονικά περιθώρια διόρθωσης της ασυμβατότηταςΣελ. 176
γ) 'Αμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 351 ΣΛΕΕΣελ. 177
δ) Η καθιέρωση από το άρθρο 351 ΣΛΕΕ ενός νέας μορφής καθήκοντος συνεργασίας Σελ. 178
iv. Αναδιαπραγμάτευση, καταγγελία ή σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία της προενταξιακής συμφωνίας με το τρίτο κράτος;Σελ. 179
α) Επιλογή ανάμεσα σε αναδιαπραγμάτευση και καταγγελίαΣελ. 179
β) Η σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία της προενταξιακής διεθνούς συμφωνίας από τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 182
v. Η ρήτρα του άρθρου 347 ΣΛΕΕΣελ. 184
vi. Η υποκατάσταση των κρατών μελών από την Ένωση σε προενταξιακές πολυμερείς συνθήκεςΣελ. 186
2. Οι προενταξιακές συμβατικές σχέσεις των κρατών μελών μεταξύ τουςΣελ. 189
3. Η σύναψη διεθνών συμφωνιών από κράτη μέλη μετά την ένταξή τους στην ΈνωσηΣελ. 190
4. ΣυμπεράσματαΣελ. 191
ΙΙ. Η παραγωγή άμεσου αποτελέσματος από τους κανόνες δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού ΕμπορίουΣελ. 193
1. Το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων των Συμφωνιών ΠΟΕΣελ. 194
i. Η νομολογία σχετικά με τους κανόνες της ΓΣΔΕΣελ. 194
ii. Η νομολογία σχετικά με τους κανόνες των Συμφωνιών ΠΟΕΣελ. 197
α) Η νομολογία του πρώην ΔΕΚΣελ. 197
β) Η νομολογία του πρώην ΠΕΚΣελ. 200
2. Ειδικότερα το άμεσο αποτέλεσμα των αποφάσεων του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕΣελ. 201
i. Η εξέλιξη του ΟΕΔΣελ. 201
ii. Η σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίωνΣελ. 203
α) Οι αποφάσεις της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας του ΠΟΕΣελ. 203
β) Οι αποφάσεις BiretΣελ. 206
γ) Η απόφαση Van ParysΣελ. 210
δ) Η απόφαση FIAMMΣελ. 213
3. Εναλλακτικές οδοί επίκλησης των διεθνών κανόνων των Συμφωνιών ΠΟΕ για τον έλεγχο του κύρους ενωσιακής πράξηςΣελ. 216
i. Αναζήτηση εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης από έκδοση νόμιμης κανονιστικής πράξηςΣελ. 216
ii. Η σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο ερμηνεία του ενωσιακού κανόναΣελ. 218
4. ΣυμπεράσματαΣελ. 220
III. Οι έννομες συνέπειες των διεθνών κανόνων της ΕΣΔΑ στην έννομη τάξη της Ένωσης και η σχεδιαζόμενη προσχώρηση της τελευταίας στη ΣύμβασηΣελ. 225
1. Οι έννομες συνέπειες των κανόνων της ΕΣΔΑ στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 225
i. Η νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 225
α) Οι αρχικές αντιδράσεις των εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 225
β) Οι πρώτες αποφάσεις του Δικαστηρίου περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΣελ. 227
γ) Η συνέχεια της νομολογίας και οι παραπομπές στην ΕΣΔΑΣελ. 229
δ) Οι σχέσεις με το ΕΔΔΑ: συμπλεύσεις και συγκρούσειςΣελ. 232
ii. Η στάση του ενωσιακού νομοθέτη απέναντι στο δίκαιο της ΕΣΔΑΣελ. 236
α) Η πρώτη απόπειρα προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑΣελ. 236
β) Η αναθεώρηση των Συνθηκών πριν τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 237
γ) Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο ΧάρτηςΣελ. 238
δ) Οι διατάξεις του Χάρτη περί ΕΣΔΑΣελ. 239
2. Τα νομικά ζητήματα που εγείρει μία πιθανή προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑΣελ. 243
i. Η αντίθεση της προσχώρησης με θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 244
α) Η αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ ως εμπόδιοΣελ. 244
β) Η παραβίαση της αρχής στην πράξηΣελ. 246
Ο έλεγχος του ενωσιακού δικαίου από το ΕΔΔΑΣελ. 247
Η ερμηνεία των διατάξεων της ΕΣΔΑ από το ΔΕΕΣελ. 249
ii. Προταθείσες δίοδοι αποφυγής της σύγκρουσης και κριτικήΣελ. 253
α) Πρώτο επιχείρημα: Το άρθρο 52 § 3 του Χάρτη είναι επαρκέςΣελ. 253
β) Δεύτερο επιχείρημα: Η καθιέρωση ενός συστήματος στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΑ και ΔΕΕΣελ. 256
γ) Τρίτο επιχείρημα: Η αφοσίωση του ενωσιακού νομοθέτη στην προσχώρησηΣελ. 259
3. ΣυμπεράσματαΣελ. 261
IV. Οι έννομες συνέπειες του Δικαίου του ΟΗΕ στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 265
1. Η δέσμευση της Ένωσης από τον ΚΧΟΗΕ και τα Ψηφίσματα του ΣΑΣελ. 266
i. Με βάση το διεθνές δίκαιο Σελ. 266
ii. Με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 267
α) Οι Συνθήκες και οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 267
β) Η θεωρία περί «διαδοχής»Σελ. 269
γ) Η νομολογία του ΔικαστηρίουΣελ. 270
2. Η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των Ψηφισμάτων του ΣΑ και των ενωσιακών πράξεων εφαρμογής τουςΣελ. 273
i. Τα Ψηφίσματα του ΣΑΣελ. 274
ii. Οι ενωσιακές πράξεις εφαρμογής των Ψηφισμάτων του ΣΑΣελ. 275
iii. Το «δόγμα Solange»Σελ. 278
iv. ΣύνοψηΣελ. 280
3. Συμπεράσματα - η τομή της απόφασης επί της υπόθεσης KadiΣελ. 280
Γενικά ΣυμπεράσματαΣελ. 285
1. Μπορεί να γίνει λόγος για ένα «ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο»;Σελ. 285
i. Η ιστορική προσέγγισηΣελ. 285
ii. Η προσέγγιση με βάση την εξέλιξη του διεθνούς δικαίουΣελ. 286
iii. Η προσέγγιση με βάση την ιδιοφυία του ενωσιακού δικαίουΣελ. 287
iv. ΣυμπέρασμαΣελ. 289
2. Η «ενωσιοποίηση» του διεθνούς κανόναΣελ. 290
i. Τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της τροπής του διεθνούς κανόνα σε ενωσιακόΣελ. 290
ii. Η διαδικασία τροπής του διεθνούς κανόνα σε ενωσιακόΣελ. 292
iii. Η παραγωγή αμέσου αποτελέσματος ως όριο δεσμευτικότητας του ενωσιοποιημένου διεθνούς κανόναΣελ. 293
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 295
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 309
Α) ΕλληνικήΣελ. 309
Β) ΞενόγλωσσηΣελ. 313
Back to Top