Eκδόσεις
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παράγει πάνω από 160 νέες εκδόσεις κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων κατ’ άρθρον ερμηνείες, μονογραφίες, συλλογικά έργα, το μεγαλύτερο μέρος των συγγραμμάτων των νομικών σχολών και άλλων ΑΕΙ- καθώς και 15 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.Η εκδοτική παραγωγή είναι καθετοποιημένη με in house επιστημονικό τμήμα παραγωγής και επεξεργασίας νομικού περιεχομένου καθώς και ολοκληρωμένη μονάδα atelier γραφικών τεχνών και DTP επεξεργασίας (pre-press). Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, οι ταχύτατοι χρόνοι έκδοσης, η τεχνική και αισθητική αρτιότητα των εκδόσεων και η δυναμική προώθηση τους μέσα από πολλαπλά κανάλια πώλησης και διανομής, έχουν καταστήσει τον οίκο την πρώτη επιλογή των συγγραφέων, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, δικαστικών λειτουργών, practitioners κ.α. οι οποίοι ξεχωρίζουν για το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική τους επάρκεια στους κλάδους του δικαίου, της οικονομίας, της λογιστικής και της φορολογίας.
Διά βίου μάθηση
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚEΔIΒIΜ) της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προσφέρει από το 2000 πάνω από 200 εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως επικεντρωμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των νομικών επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων. Η συνεργασία του ΚEΔIΒIΜ με καταξιωμένους practitioners, ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι σύγχρονες θεματικές, η υψηλού επιπέδου φιλοξενία στους χώρους εκπαίδευσης και η ευελιξία παρακολούθησης μέσω φυσικής παρουσίας ή εξ αποστάσεως, προσδίδει στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων του ΚΕΔΙΒΙΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προστιθέμενη αξία που ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και προοπτική για το μέλλον. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει κάθε χρόνο 14 συνέδρια υψηλού επιστημονικού κύρους στον χώρο του δικαίου και της οικονομίας, με τη συμμετοχή έγκριτων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν ως επιστημονικά fora αναφοράς και συνάντησης της θεωρίας με την πράξη.
Lexlabs
Τα Lexlabs, η κοιτίδα τεχνολογίας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, από το 2005 επενδύουν στο δυναμικό ανερχόμενο χώρο των νομικών τεχνολογιών (legal tech). Με την χρήση AI, Machine Learning, Blockchain κ.ά συμβάλλουν καθημερινά στη βελτιστοποίηση της καθημερινής οργάνωσης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Qualex
Η πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου Qualex (www.qualex.gr), προϊόν των LexLabs, είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά ιδιωτικά έργα νομικής πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί (2020) στον χώρο της Δικαιοσύνης με προυπολογισμό που ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συστηματική συγκέντρωση της ύλης από πρωτογενείς πηγές (Εθνικό Τυπογραφείο, Αρχεία Δικαστηρίων, Γραμματείες Δημοσίων Φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών) συνιστά εγγύηση της αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του περιεχομένου, ενώ η επεξεργασία με βάση μεθόδους και κανόνες για την ορθή οργάνωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και διασύνδεση των πληροφοριών εξασφαλίζουν την ποιοτική νομική επεξεργασία που προσδίδει προστιθέμενη αξία στη νομική πληροφορία. H Qualex, η οποία επικαιροποιείται καθημερινά από πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων, προσφέρει σήμερα ολιστική λύση στη νομική έρευνα και αναζήτηση παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στην ελληνική Νομοθεσία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία από το σύνολο των εκδόσεων και νομικών περιοδικών της Νομικής Βιβλιοθήκης, πληθώρα Διοικητικών έγγραφων, Εγκυκλίων, Γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ, Πράξεων Ανεξάρτητων Αρχών, Πρακτικών Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ, Υποδειγμάτων διαφόρων κλάδων δικαίου, Διαγραμμάτων, Check list, Διασυνδέσεων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με το λογισμικό Alma suite κ.ά.
Alma suite
Το Alma suite είναι η πρώτη διαλειτουργική πλατφόρμα ροής νομικών εργασιών η οποία επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και διαχείριση επαφών, υποθέσεων, κινήσεων, παρακολούθηση οικονομικών κ.α διασυνδέοντας τα με την πλατφόρμα Qualex, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, νομική εργαλειοθήκη, υπολογισμό τόκων δικαιοπρακτικών και υπερημερίας, νομικές διαδικασίες, διαγράμματα, checklists, δικονομικές προθεσμίες κ.ά.Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού Alma suite (Automated Legal Management Application), προϊόν των LexLabs, προσφέρει 5 εφαρμογές αιχμής (Practice, e-timologisi, library, Real estate και Bank) οι οποίες αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα του δικηγορικού γραφείου, της δικηγορικής εταιρίας και τα νομικά τμήματα επιχειρήσεων, οργανισμών και τραπεζών.
Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από το 2000 φιλοξενεί στις συνεδριακές της εγκαταστάσεις τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εθνικές και διεθνείς (ΚΠολΔ, ICC) διαιτητικές διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, οργανισμών και πολυεθνικών που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα παρέχοντας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, διοικητική και γραμματειακή οργάνωση και υποστήριξη, χώρους ακρόασης και συνεδριάσεων, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, μεταφραστική υποστήριξη, οπτικοακουστικά μέσα, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη κ.α. Από τον Ιανουάριο 2017 την οργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων ανέλαβε ο νεοσυσταθείς Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας(www.eodid.org) ο οποίος συστάθηκε από την ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την συμμετοχή των επιφανέστερων εκπροσώπων του θεσμού της Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στη χώρα. Διαθέτει επιστημονική γραμματεία, σύγχρονους Κανονισμούς στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, διεθνές roaster διαμεσολαβητών και διαιτητών καθώς και 12 αίθουσες ακροάσεων, διασκέψεων και συναντήσεων κατάλληλα εξοπλισμένες για τη διεξαγωγή κάθε διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Φιλοξενία Εκδηλώσεων
Οι σύγχρονες υποδομές, η εύκολη πρόσβαση και η εγγύτητα με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας καθιστούν τις συνεδριακές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ πόλο έλξης και σταθερή επιλογή επιστημονικών φορέων, δικηγορικών εταιριών και επιχειρήσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων, διαπραγματεύσεων, συναντήσεων κ.ά. σε τακτική βάση.
Βραβεύσεις

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει τιμηθεί κατά καιρούς για την επιχειρηματική της δράση από διάφορα ευρωπαϊκά fora και θεσμούς. Από το 2017 συμμετέχει ως τακτικό μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον LPE (Law Publishers in Europe) ο οποίος σε επίπεδο μελών συγκροτείται από τον μεγαλύτερο εκδοτικό οργανισμό κάθε χώρας της Ευρώπης.
Ο οίκος έχει λάβει επανειλημμένες διακρίσεις από την ΧΧΧΙΙΙ Διεύθυνση της ΕΕ κατά την πενταετία 1995-2000 ως μία από τις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ΜΜΕ της ΕΕ, ενώ το 2010 πιστοποιήθηκε με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM.
Στον τομέα της εκπαίδευσης το ΚEΔIΒIΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ έχει βραβευτεί με Silver Award από τα Business IT Excellence Awards (2016) για την εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org και με το βραβείο Education Business Awards (2017) για την κατηγορία Διά Βίου Μάθηση». Το 2018 βραβεύτηκε με Gold Award από τα Education Leaders Awards (2018) για τα προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης Certified Paralegal και Data Protection Office ενώ από το 2017 κατέχει την πιστοποίηση ISO 29990:2010 για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
H NOMIKH BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ κατέχει επίσης την πιστοποίηση ISO 9001: 2015 για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών, ενώ η Νέα Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου Qualex απέσπασε 5 βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες των βραβείων e-volution Awards (2020).

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης
Έδρα Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
ΑΦΜ 094443580
ΑΡ ΓΕΜΗ 084700102000

Back to Top