Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (1977) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός νομικών εκδόσεων, εκπαίδευσης & τεχνολογίας για τη νομική και επιχειρηματική κοινότητα. Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή εκδοτικού έργου, την επαγγελματική εκπαίδευση και την υλοποίηση εφαρμογών legal tech, οι οποίες βελτιστοποιούν το έργο και την παραγωγικότητα των νομικών και των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές και συνεδριακές υποδομές, απασχολεί 140 εργαζόμενους και διαθέτει υποκαταστήματα και σημεία πώλησης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και Κύπρο.


Eκδόσεις

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παράγει σε ετήσια βάση πάνω από 180 νέες εκδόσεις μεταξύ των οποίων κατ’ άρθρον ερμηνείες, μονογραφίες, συλλογικά έργα, το μεγαλύτερο μέρος συγγραμμάτων και εγχειριδίων των νομικών σχολών και άλλων ΑΕΙ καθώς και 15 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η εκδοτική παραγωγή είναι καθετοποιημένη με in house επιστημονικό τμήμα παραγωγής και επεξεργασίας νομικού περιεχομένου καθώς και ολοκληρωμένη μονάδα γραφικών τεχνών και DTP επεξεργασίας (pre-press). Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, οι ταχύτατοι χρόνοι έκδοσης, η τεχνική και αισθητική αρτιότητα των εκδόσεων και η δυναμική προώθησή τους μέσα από πολλαπλά έντυπα και ψηφιακά κανάλια πώλησης και διανομής έχουν καταστήσει τον οίκο την πρώτη επιλογή των συγγραφέων της νομικής κοινότητας, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, δικαστικών λειτουργών και high profile experts, οι οποίοι ξεχωρίζουν για το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική τους επάρκεια στους κλάδους του δικαίου, της οικονομίας, της λογιστικής και της φορολογίας.

Δείτε Περισσότερα Δείτε τις νέες εκδόσεις
ekdoseis

Εκπαίδευση

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δραστηριοποιείται συστηματικά από το 2000 στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κύρια αντικείμενα όλους τους κλάδους του δικαίου, την οικονομία, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αυτοβελτίωσης και επιστημονικής ανάδειξης. H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ λειτουργεί και ως αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (αρ. απόφασης 6282/K6/2024 – ΦΕΚ Β’ 517/2024) ενώ το 2023 ιδρύθηκε και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας NOMIKI BIBLIOTHIKI COLLEGE (ΥΑ 30904/K6/2023, ΦΕΚ Β’ 2066/31.03.2023).

• Διοργανώνει σε ετήσια βάση πάνω από 120 σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, 14 επιστημονικά συνέδρια και μακροχρόνιους κύκλους μετεκπαίδευσης που απευθύνονται στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα.
• Προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
• Συνεργάζεται με ειδικούς εισηγητές, practitioners και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Συνδιοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργάζεται με καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς.
• Συμμετέχει ως πάροχος σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
• Διαθέτει σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου προσφέροντας ευέλικτες μορφές εκπαιδευτικής εμπειρίας διά ζώσης, live streaming ή on demand.
• Απευθύνεται στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τράπεζες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε Περισσότερα Δείτε τα Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά προγράμματα
ekdoseis

NOMIKI BIBLIOTHIKI Daily

Το NOMIKI BIBLIOTHIKI Daily (daily.nb.org) επικεντρώνεται στην έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση της νομικής και επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Η συντακτική ομάδα και οι αρθρογράφοι του NB Daily καταγράφουν καθημερινά όλες τις εξελίξεις γύρω από δικαιο-πολιτικά ζητήματα αιχμής, προκρίνουν τον διάλογο και διατυπώνουν θέσεις, προτάσεις και ιδέες. Η εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνής επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της δικαιοσύνης, με σύγχρονη οπτική, χωρίς αποκλεισμούς και παρωπίδες με το κύρος και την εγκυρότητα της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Δείτε περισσότερα
ekdoseis

Lexlabs

Τα Lexlabs,η κοιτίδα τεχνολογίας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, επενδύουν από το 2005 στο δυναμικό και ανερχόμενο περιβάλλον των σύγχρονων νομικών τεχνολογιών (legal tech). Στα Lexlabs εργάζεται μια πολυπληθής ομάδα μηχανικών, project managers και application support experts οι οποίοι με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μεταξύ των οποίων AI, Machine Learning, Blockchain συμβάλλουν καθημερινά στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας δικηγορικών εταιριών, νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Δείτε περισσότερα
lexlabs

Qualex

Η πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου Qualex, προϊόν των LexLabs, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα νομικής πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί στον χώρο της Δικαιοσύνης με προϋπολογισμό επένδυσης που ξεπέρασε τα 3,5 εκ. ευρώ. Η συστηματική συγκέντρωση της ύλης από πρωτογενείς πηγές (Εθνικό Τυπογραφείο, Αρχεία Δικαστηρίων, Γραμματείες Δημοσίων Φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών) και η επεξεργασία της με το κύρος της επιστημονικής ομάδας της Νομικής Βιβλιοθήκης συνιστούν εγγύηση της αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του περιεχομένου της Qualex. Η επεξεργασία με βάση μεθόδους και κανόνες για την ορθή οργάνωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και διασύνδεση των νομικών πληροφοριών εξασφαλίζουν την ποιοτική νομική επεξεργασία που προσδίδει προστιθέμενη αξία στη νομική πληροφορία αναρτάται και είναι προσβάσιμη από παντού. H Qualex, η οποία επικαιροποιείται καθημερινά από πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων, προσφέρει σήμερα ολιστική λύση στη νομική έρευνα και αναζήτηση παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στην ελληνική νομοθεσία, νομολογία, βιβλιογραφία και αρθρογραφία από το σύνολο των εκδόσεων και νομικών περιοδικών της Νομικής Βιβλιοθήκης, πληθώρα διοικητικών έγγραφων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ, πράξεων ανεξάρτητων αρχών, πρακτικών επεξεργασίας προεδρικών διαταγμάτων του ΣτΕ, υποδειγμάτων διαφόρων κλάδων δικαίου, διαγραμμάτων, Check list, διασυνδέσεων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με το λογισμικό Alma suite κ.ά.

Δείτε περισσότερα
lexlabs

Alma suite

Το Alma suite είναι η πρώτη διαλειτουργική πλατφόρμα ροής νομικών υποθέσεων και εργασιών που επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και διαχείριση επαφών, πελατών, υποθέσεων, κινήσεων, οικονομικών κ.ά. των δικηγορικών γραφείων και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων διασυνδέοντάς τα με την πλατφόρμα Qualex, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, νομική εργαλειοθήκη, υπολογισμό τόκων δικαιοπρακτικών και υπερημερίας, νομικές διαδικασίες, διαγράμματα, checklists, δικονομικές προθεσμίες κ.ά. Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού Alma suite (Automated Legal Management Application), προϊόν των LexLabs, προσφέρει 5 εφαρμογές αιχμής (Practice, e-timologisi, library, Real estate και Bank), οι οποίες αναβαθμίζουν την καθημερινότητα του δικηγορικού γραφείου, της δικηγορικής εταιρίας και τα νομικά τμήματα επιχειρήσεων, οργανισμών και τραπεζών.

Δείτε περισσότερα
qualex

Διαμεσολάβηση – Διαιτησία (ADR)

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από το 2000 φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της, τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εθνικές και διεθνείς (ΚΠολΔ, ICC κ.α) διαιτητικές διαδικασίες του Ελληνικού δημοσίου, οργανισμών και πολυεθνικών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα χώρα. Ως host υπηρεσιών ADR παρέχει μεταξύ άλλων διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, χώρους ακρόασης και συνεδριάσεων, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, μεταφραστική υποστήριξη, οπτικοακουστικά μέσα, επισιτισμό, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη κ.α. Από τον Ιανουάριο 2017 την οργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων ανέλαβε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (www.eodid.org) ο οποίος συστάθηκε από την ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την συμμετοχή των πιο επιφανών εκπροσώπων των εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών στη χώρα. Διαθέτει επιστημονική γραμματεία, σύγχρονους Κανονισμούς Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, διεθνές roaster διαμεσολαβητών και διαιτητών καθώς και 12 αίθουσες ακροάσεων, διασκέψεων και συναντήσεων κατάλληλα εξοπλισμένες για τη διεξαγωγή κάθε διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Δείτε περισσότερα
ekdoseis

Φιλοξενία Εκδηλώσεων

Οι σύγχρονες υποδομές, η εύκολη πρόσβαση και η εγγύτητα με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας καθιστούν τις συνεδριακές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ πόλο έλξης και σταθερή επιλογή επιστημονικών φορέων, δικηγορικών εταιριών και επιχειρήσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων, διαπραγματεύσεων, συναντήσεων κ.ά. σε τακτική βάση.

ekdiloseis

Βραβεύσεις και Πιστοποιήσεις

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει τιμηθεί κατά καιρούς για την επιχειρηματική της δράση από διάφορα ευρωπαϊκά fora και θεσμούς. Από το 2017 συμμετέχει ως τακτικό μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στον LPE (Law Publishers in Europe), ο οποίος σε επίπεδο μελών συγκροτείται από τον μεγαλύτερο εκδοτικό οργανισμό κάθε χώρας της Ευρώπης.
Ο οίκος έχει λάβει επανειλημμένες διακρίσεις από την ΧΧΧΙΙΙ Διεύθυνση της ΕΕ κατά την πενταετία 1995-2000 ως μία από τις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ΜΜΕ της ΕΕ, ενώ το 2010 πιστοποιήθηκε με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM.
Στον τομέα της εκπαίδευσης το ΚEΔIΒIΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ έχει βραβευτεί με Silver Award από τα Business IT Excellence Awards (2016) για την εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org και με το βραβείο Education Business Awards (2017) για την κατηγορία «Διά Βίου Μάθηση».
Το 2018 βραβεύτηκε με Gold Award από τα Education Leaders Awards (2018) για τα προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης Certified Paralegal και Data Protection Office ενώ από το 2017 κατέχει την πιστοποίηση ISO 29990:2010 για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
H NOMIKH BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ κατέχει επίσης την πιστοποίηση ISO 9001: 2015 για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών, ενώ η Νέα Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου Qualex απέσπασε 5 βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες των βραβείων e-volution Awards (2020).
Από το 2023 είναι κάτοχος του προτύπου ISO 27001: 2013 για την «Τεχνολογία Πληροφοριών- Τεχνικές Ασφαλείας και Απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών».

Δείτε τις Πιστοποιήσεις
vraveia

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –Πράσινο κτίριο

Τα πράσινα» κτίρια δείχνουν το δρόμο για έναν πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό αστικό σχεδιασμό που επιδιώκει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης αποτελούν υπόδειγμα σύγχρονου αστικού σχεδιασμού ο οποίος συνδυάζει την νεοκλασική όψη του ιστορικού κέντρου με τον μοντέρνο σχεδιασμό της ανωδομής οι εξωτερικοί χώροι της οποίας περιβάλλονται από ειδικά σχεδιασμένους χώρους φύτευσης παραδοσιακών φυτών και μυρωδικών της Αττικής δημιουργώντας στο χώρο του Αιθρίου και καθ’ ύψος μια πράσινη νησίδα συνολικής επιφάνειας 164 τμ.

Prasino_Ktirio
Prasino_Ktirio
Prasino_Ktirio
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Ανώνυμη Εταιρεία Εκδόσεων, Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης
Έδρα Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
ΑΦΜ 094443580
ΑΡ ΓΕΜΗ 084700102000

Back to Top