Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15843
Παναγιώτου Π.

Το έργο «Η Εταιρική & Ατομική Αγωγή του Μετόχου κατά του ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία» πραγματεύεται εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα που αναφέρονται στιςαξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ λόγω μη άσκησης υπεύθυνης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας στο πλαίσιο μιας ανώνυμης εταιρίας (απλής & εισηγμένης, αφερέγγυας, ομιλοποιημένης).

Η μελέτη, επίσης, προσεγγίζει ερμηνευτικά το πολυσυζητημένο άρθρο 22β του ΚΝ 2190/1920, που θέτει πολλά ερμηνευτικά προβλήματα, και αναζητεί μία νέα ερμηνεία του και προτείνοντας σχετικές λύσεις.

Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο της διαχείρισης στην ΑΕ από τον μέτοχο, στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων σ’ αυτήν μέσω της κατάλληλης αγωγής, στις δικαστικές αξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ, στην αποκατάσταση της άμεσης και έμμεσης ζημίας και στην τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής συμμόρφωσης και της μετοχικής δημοκρατίας μέσα στην ΑΕ.

Κεφαλαιώδες δε ζήτημα της μονογραφίας αποτελεί η αναγνώριση – παραχώρηση ενός ιδιωτικού αγώγιμου δικαιώματος δράσης στον μέτοχο στις περιπτώσεις αντανακλαστικών ζημιών.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 
Ι. Η εταιρική και ατομική αγωγή ως μέσο αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων στην ΑΕ Σελ. 1
II. Νομοθετικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη διαφάνεια στην ΑΕ Σελ. 3
1. Η νομοθετική πρωτοβουλία στις ΗΠΑ Σελ. 3
2. H νομοθετική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 4
ΙΙΙ. Ο μέτοχος μειοψηφίας ως ελεγκτής της διαχείρισης και διαφάνειας στην ΑΕ Σελ. 7
Α. Ο θεσμικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης στην ΑΕ Σελ. 7
1. Γενικά Σελ. 7
2. Τακτικός έλεγχος Σελ. 9
3. Έκτακτος / δικαστικός έλεγχος Σελ. 9
Β. Ο ελλειμματικός εσωτερικός έλεγχος των οργάνων στην ΑΕ - Διεύρυνση των δικαιούχων άσκησης έκτακτου έλεγχου στην ΑΕ Σελ. 10
Γ. Η παράγωγη αγωγή του μετόχου ως μηχανισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας στην ΑΕ Σελ. 12
§ 1. Αντικείμενο της έρευνας Σελ. 14
Ι. Ζητήματα από την ΑΕ Σελ. 15
1. Εταιρική αγωγή Σελ. 15
2. Ατομική αγωγή Σελ. 16
ΙΙ. Ζητήματα από το δίκαιο της αφερεγγυότητας της ΑΕ Σελ. 18
ΙΙΙ. Ζητήματα από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις / ομίλους επιχειρήσεων με τη μορφή της ΑΕ Σελ. 19
§ 2. Διάρθρωση της έρευνας Σελ. 20
§ 3. Στόχοι της έρευνας Σελ. 32
   
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ  
§ 1. Η οριοθέτηση των εννοιών Σελ. 35
Ι. Η διάκριση των όρων εταιρική αγωγή και ατομική εταιρική αγωγή του μετόχου - παράγωγη αγωγή Σελ. 35
ΙΙ. Η διάκριση της άμεσης και έμμεσης ζημίας Σελ. 36
1. Στο αστικό δίκαιο Σελ. 36
2. Στο δίκαιο των ΑΕ Σελ. 36
ΙΙΙ. Η διάκριση των εννοιών της εσωτερικής και εξωτερικής ευθύνης του ΔΣ Σελ. 38
Α. Εσωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας Σελ. 38
1. Η έννοια και το περιεχόμενο της εσωτερικής ευθύνης Σελ. 38
2. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας Σελ. 39
3. Το είδος της εσωτερικής ευθύνης Σελ. 39
3.1.Ευθύνη του ΔΣ από σύμβαση Σελ. 39
3.2.Ευθύνη του ΔΣ από αδικοπραξία Σελ. 40
4. Η διεύρυνση της εσωτερικής ευθύνης Σελ. 40
5. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ Σελ. 41
5.1. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ έναντι της εταιρίας Σελ. 41
5.2. Η κάμψη της αρχής της συλλογικής ευθύνης του ΔΣ Σελ. 41
5.3. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ έναντι των τρίτων Σελ. 42
Β. Εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι των τρίτων Σελ. 42
1. H έννοια της εξωτερικής ευθύνης Σελ. 42
2. Η έκταση και το είδος της εξωτερικής ευθύνης Σελ. 43
2.1. Ευθύνη του ΔΣ ή της εταιρίας; Σελ. 43
2.2. Προσωπική ευθύνη του ΔΣ Σελ. 43
2.2.1. Νομικό θεμέλιο ευθύνης με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις Σελ. 43
2.2.2. Νομικό θεμέλιο ευθύνης με βάση τη σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ του τρίτου (ΣΠΕΤ) Σελ. 44
3. Η αδικοπρακτική εξωτερική ευθύνη Σελ. 44
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΕ & ΣΤΙΣ Π.Ε.  
§ 2. Η μετοχική σχέση Σελ. 46
Ι. Η έννοια της μετοχικής σχέσης Σελ. 46
ΙΙ. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης Σελ. 46
III. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης Σελ. 47
ΙV. Η μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα Σελ. 48
V. Τα μετοχικά δικαιώματα Σελ. 49
VΙ. Η διαφοροποίηση της μετοχικής και εταιρικής σχέσης (ΑΕ - Π.Ε.) Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 3.Η νομική θέση του μετόχου στην ΑΕ Σελ. 53
Ι. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 53
1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία και η εταιρική διαχειριστική οργάνωση Σελ. 53
2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η διάσπαση της εταιρικής διαχειριστικής οργάνωσης Σελ. 54
2.1. Ο μέτοχος και η εταιρία Σελ. 55
2.2. O μέτοχος και ο συνεταίρος Σελ. 56
2.3. Ο μέτοχος και η διοίκηση της ΑΕ Σελ. 57
ΙΙ. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το δικονομικό δίκαιο Σελ. 59
1. Η νομιμοποίηση του μετόχου για την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων Σελ. 59
2. Ο εταίρος ως μη δικαιούχος διάδικος Σελ. 59
3. Ο εταίρος ως διάδικος Σελ. 60
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
H ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
NΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
§4. Η νομοθετική ρύθμιση της εταιρικής αγωγής Σελ. 65
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 65
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 65
§ 5. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 66
§ 6. Το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης (άρθ. 22β ΚΝ 2190/20) Σελ. 67
Ι. Έννοια της εταιρικής αγωγής Σελ. 67
ΙΙ. Σκοπός του άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 Σελ. 67
IΙΙ. Περιπτώσεις άσκησης της εταιρικής αγωγής Σελ. 68
1. Η άσκηση της εταιρικής αγωγής λόγω αμέλειας των μελών του ΔΣ Σελ. 68
2. Η άσκηση της εταιρικής αγωγής λόγω δόλου των μελών του ΔΣ Σελ. 69
ΙV. Συμφωνίες για παραίτηση της μειοψηφίας από τα δικαιώματά της (άρθ. 22β § 1) Σελ. 69
V. Ειδική εκπροσώπηση της ΑΕ - Διορισμός ειδικών εκπροσώπων (άρθ. 22β § 3) Σελ. 71
1. Εισαγωγικά Σελ. 71
2. Νομική θέση των ειδικών εκπροσώπων Σελ. 71
3. Προϋποθέσεις για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου από τη ΓΣ Σελ. 72
4. Προϋποθέσεις για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου από το δικαστήριο Σελ. 72
5. Αντικατάσταση των ειδικών εκπροσώπων Σελ. 73
6. Διαδικασία Σελ. 73
7. Σκοπός του άρθ. 22β § 3 Σελ. 73
8. Αξιολόγηση της ρύθμισης του άρθ. 22β παρ. 3 - Από τον ειδικό εκπρόσωπο στην actio pro socio Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕ  
§ 9. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ - Σχέση των διατάξεων των άρθ. 66, 69 ΑΚ με το άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 Σελ. 76
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 76
ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση της ΑΚ 69 και 66 Σελ. 76
ΙII. Σκοπός της ΑΚ 66 και 69 Σελ. 76
IV. Περιεχόμενο της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 77
V. Προσωρινός διορισμός διοίκησης Σελ. 77
1. Διορισμός από το δικαστήριο Σελ. 77
2. Νομιμοποίηση διαδίκου - Δικονομική διαδικασία Σελ. 78
3. Παύση προσωρινής διοίκησης Σελ. 78
   
VI. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 69 στην ΑΕ Σελ. 78
1. Εφαρμογή της ΑΚ 69 στις σωματειακές οργανώσεις Σελ. 78
2. Εφαρμογή της ΑΚ 69 και στην εκκαθάριση ΑΕ Σελ. 79
VIΙ. Σχέση του άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 και ΑΚ 69 Σελ. 79
VIII. Σχέση του άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 και της ΑΚ 66 Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ  
§ 8. Εισαγωγικά Σελ. 82
§ 9. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας στην ΑΕ Σελ. 82
Ι. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο τη συμβατική / οργανική ευθύνη Σελ. 82
ΙΙ. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο την αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 84
IΙΙ. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο τη συρροή αξιώσεων Σελ. 84
ΙV. Η επιλογή των δύο νομικών βάσεων σε συρροή αξιώσεων Σελ. 84
1. Νομική βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 84
2. Νομική βάση της ενδοσυμβατικής ευθύνης - αντιστροφή του βάρους απόδειξης Σελ. 85
§ 10. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας στην ΑΕ Σελ. 86
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 86
ΙΙ. Η θέση της θεωρίας και νομολογίας - αξιολόγηση των απόψεων Σελ. 87
1. Η θέση της θεωρίας Σελ. 87
2. Η θέση της νομολογίας Σελ. 89
2.1. Η πρώτη στάση της νομολογίας επί του ζητήματος της έμμεσης ζημίας Σελ. 89
2.2. H δεύτερη στάση της νομολογίας επί του προβλήματος της της έμμεσης ζημίας Σελ. 91
2.3. Αξιολόγηση των θέσεων της νομολογίας Σελ. 92
§ 11. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, μετόχων) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου και του ΔΣ Σελ. 92
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 92
ΙΙ. Η αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 93
§ 12. Συγκεφαλαίωση Σελ. 94
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ  
§ 13. Η ατομική εταιρική αγωγή / Παράγωγη αγωγή Σελ. 99
Ι. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 99
ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη της ατομικής αγωγής (actio pro socio & Derivative suit) Σελ. 99
ΙIΙ. Η έννοια της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 101
1. Η actio pro socio / actio pro societate Σελ. 101
2. H έννοια της παράγωγης αγωγής του μετόχου (derivative suit) Σελ. 102
IV. Η νομική φύση της ατομικής αγωγής του μετόχου Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ  
§14. H νομιμοποίηση των διαδίκων και η δικαιοπρακτική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής στο δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 104
I. Η νομιμοποίηση των διαδίκων Σελ. 104
IΙ. Η δικονομική δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποίησης του διάδικου μετόχου Σελ. 106
ΙII. Η θεμελίωση της νομιμοποίησης του μετόχου στο ουσιαστικό δίκαιο (άρθ. 22β) Σελ. 107
IV. Καταστατική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 109
1. Καταστατική διαμόρφωση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 109
2. Καταστατικές και εξωτερικές συμφωνίες για αποκλεισμό ή περιορισμό της ατομικής αγωγής του μετόχου Σελ. 110
§ 15. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 111
Ι. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας Σελ. 111
ΙΙ. Οι περιπτώσεις άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 113
ΙΙΙ. Η καταχρηστική άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και ευθύνη Σελ. 113
ΙV. Το είδος της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 114
V. Η ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 114
VI. Η παθητική νομιμοποίηση Σελ. 116
VII. Το αίτημα της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
§ 16. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής στις αρχές της actio pro socio - Επέκταση της actio pro socio στην ΑΕ Σελ. 118
Ι. Πρόβλημα Σελ. 118
ΙΙ. Οι υπέρμαχοι της επέκτασης της actiο pro socio Σελ. 119
ΙΙΙ. Οι επικριτές της επέκτασης της actio pro socio Σελ. 120
§ 17. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής σε διάφορες νομικές βάσεις - Επιλογή της ορθής νομικής βάσης Σελ. 121
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 121
ΙΙ. Διαφορές αγωγής ακύρωσης και καταψηφιστικής αγωγής Σελ. 121
ΙΙΙ. Η αγωγή ακυρωσίας ως μέσο ελέγχου των αποφάσεων της ΓΣ Σελ. 122
ΙV. Η καταψηφιστική αγωγή ως μέσο επιβολής νόμιμης συμπεριφοράς του ΔΣ στην ΑΕ Σελ. 123
1. Η θεμελίωση της αγωγής του μετόχου στη μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα Σελ. 124
2. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο τη νόμιμη αιτιολογημένη σωματειακή αξίωση Σελ. 125
3. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο το ατομικό δικαίωμα προς συνδιαχείριση Σελ. 126
4. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 126
5. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την αρχή της υποχρέωσης πίστης Σελ. 126
5.1.Έννοια και περιεχόμενο της αρχής της υποχρέωσης πίστης Σελ. 126
5.2. Η αναγνώριση της αρχής στη θεωρία και νομολογία Σελ. 127
5.3. Αξίωση αποζημίωσης του θιγόμενου μετόχου λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστης Σελ. 129
5.4. Περιορισμοί της ατομικής εταιρικής αγωγής από την αρχή της υποχρέωσης πίστης Σελ. 130
5.5. Συρροή νομικών θεμελιώσεων λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστης Σελ. 130
6. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο τις οργανικές εξουσίες δράσης Σελ. 131
   
7. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την actio negatoria / Unterlassungsklage Σελ. 132
7.1. Ο χαρακτήρας της αρνητικής αγωγής Σελ. 132
7.2 Αίτημα της αρνητικής αγωγής Σελ. 133
7.3.Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 133
7.4. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 134
7.5 Ενστάσεις Σελ. 134
V. Συγκεφαλαίωση Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ  
§ 18. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 135
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 135
ΙΙ. Οι απόψεις της θεωρίας για την αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ και η αξιολόγησή τους Σελ. 136
1. Νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της ΑΚ 914 Σελ. 136
2. Μη νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της ΑΚ 914, 919 Σελ. 137
3. Νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της 914, 919 ΑΚ Σελ. 138
ΙΙΙ. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις; Σελ. 138
1. Το πρόβλημα Σελ. 138
2. Αδικοπρακτική θεμελίωση της ευθύνης του ΔΣ Σελ. 139
3. Ο θεσμός της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ του τρίτου ως νομικό θεμέλιο της ευθύνης του ΔΣ Σελ. 141
4. Η περί του ζητήματος δική μου αντίληψη Σελ. 142
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  
§ 19. Η θέση των ζητημάτων Σελ. 145
§ 20. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) Σελ. 145
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 145
ΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω παρέλκυσης της πτώχευσης Σελ. 146
1. Η έννοια της παρέλκυσης της πτώχευσης και ο προσδιορισμός της ζημίας Σελ. 146
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 147
3. Δικαιούχοι αποζημίωσης Σελ. 148
ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω πρόκλησης της πτώχευσης Σελ. 149
1. Έννοια της πρόκλησης της πτώχευσης και προσδιορισμός της ζημίας Σελ. 149
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 149
3. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 150
§ 21. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου εντός της πτώχευσης Σελ. 150
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 150
ΙΙ. Ευθύνη των υπαίτιων προσώπων Σελ. 150
ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 151
IV. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 151
V. Nομική βάση αποζημίωσης Σελ. 151
§ 22. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ) Σελ. 152
Ι. Γενικά Σελ. 152
ΙΙ. Ο προσδιορισμός της ζημίας Σελ. 153
ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 153
1. Η άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της πτώχευσης λόγω ζημίας της πτωχευτικής περιουσίας Σελ. 153
1.1. Η άμεση ζημία και η νομιμοποίηση για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 153
1.2. Έμμεση ζημία και νομιμοποίηση για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 153
2. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης μετά το πέρας της πτώχευσης λόγω ατομικής ζημίας των πιστωτών ή των τρίτων Σελ. 154
IV. Παραγραφή της αξίωσης Σελ. 154
§ 23. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) εκτός πτώχευσης λόγω ευθύνης του ΔΣ και του πλειοψ. μετόχου Σελ. 154
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
§ 24. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ) Σελ. 155
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 155
ΙΙ. Προσδιορισμός της ζημίας Σελ. 155
ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 156
ΙV. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 156
§ 25. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας και πιστωτών) εκτός πτώχευσης λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ  
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ  
§ 26. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας πιστωτών από συγκριτική άποψη Σελ. 158
Ι. Γερμανικό δίκαιο (§ 93 Abs. 5 AktG) Σελ. 158
1. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εκτός πτώχευσης Σελ. 158
2. Προϋποθέσεις άσκησης της ευθείας αγωγής από τους πιστωτές Σελ. 158
3. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης Σελ. 159
IΙ. Ελβετικό δίκαιο Σελ. 160
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΕ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
§ 27. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 163
§ 28. Βασικές έννοιες στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 164
1. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης Σελ. 164
2. Η έννοια του Ομίλου και των Holding επιχειρήσεων Σελ. 164
3. Η έννοια της εξωτερικής μειοψηφίας στον όμιλο επιχειρήσεων (Aussenstehende Aktion?re) Σελ. 166
4. Η έννοια της σύμβασης κυριαρχίας (Vertragskonzern) και η εν τοις πράγμασι σύνδεση των επιχειρήσεων του ομίλου (faktischer Konzern) Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
§ 29. Το πρόβλημα Σελ. 168
§ 30. Η νομική θέση των διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 168
1. Νομική θέση των ΔΣ μητρικής και θυγατρικής στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 168
2. Νομική θέση των de facto διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
KATAΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΕ  
§ 31. Καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ για τη διαχείριση του ομίλου και ευθύνη Σελ. 170
Ι. Συμβατικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 170
1. Έννοια Πρόστησης Σελ. 170
2. Προϋποθέσεις της ΑΚ 334 Σελ. 171
3. Συνέπειες της ΑΚ 334 Σελ. 171
II. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για πταίσμα του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ Σελ. 171
ΙΙΙ. Αδικοπρακτικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 172
1. Γενικά Σελ. 172
2. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 173
3. Ευθύνη του ΔΣ μητρικής για πράξεις του ΔΣ της θυγατρικής κατά την ΑΚ 922 Σελ. 173
4. Προϋποθέσεις της ευθύνης του προστήσαντος (ΑΚ 922) Σελ. 173
5. Έκταση της ευθύνης στην ΑΚ 922 Σελ. 174
6. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για αδικοπραξία των μελών του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ Σελ. 174
7. Συνέπειες της ευθύνης Σελ. 176
8. Bάρος απόδειξης Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
§ 32. Αξιώσεις αποζημίωσης από αστική ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 177
Ι. Γενικά Σελ. 177
ΙΙ. Ο προσδιορισμός της ζημίας και η έννοια της έμμεσης ζημίας στην ομιλοποιημένη ΑΕ Σελ. 178
ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 178
1. Άμεση ζημία μητρικής ΑΕ Σελ. 178
2. Άμεση ζημία θυγατρικής ΑΕ Σελ. 179
IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 179
1. Έμμεση ζημία (μητρικής ΑΕ και μετόχων) Σελ. 179
2. Έμμεση ζημία (θυγατρικής ΑΕ, μετόχων, πιστωτών) Σελ. 180
2.1. Άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 180
2.2. Άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής Σελ. 180
V. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρικής ΑΕ και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
§ 33. Νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 182
§ 34. Υποχρεώσεις διαχείρισης των μελών του ΔΣ του ομίλου Σελ. 183
Ι. Υποχρεώσεις διαχείρισης των μελών του ΔΣ του ομίλου (Konzernvorstand) έναντι της κυριαρχούσας ΑΕ (Konzernobergesellschaft / herrschende AG) Σελ. 183
ΙΙ. Υποχρεώσεις διαχείρισης του ΔΣ του ομίλου έναντι της θυγατρικής ΑΕ Σελ. 183
§ 35. Συμφωνίες διαχείρισης στους ομίλους επιχειρήσεων ΑΕ και αξιώσεις αποζημίωσης Σελ. 184
Ι. Γενικά Σελ. 184
ΙΙ. Αξιώσεις αποζημίωσης της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ από εσωτερική ευθύνη Σελ. 184
1. Αξιώσεις αποζημίωσης της μητρικής ΑΕ κατά του ΔΣ του ομίλου (Konzernvorstand) Σελ. 184
2. Αξιώσεις αποζημίωσης της θυγατρικής ΑΕ κατά των μελών του ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής) Σελ. 185
ΙΙΙ. Αξιώσεις αποζημίωσης από εξωτερική ευθύνη στον όμιλο επιχειρήσεων έναντι των τρίτων Σελ. 185
Α. Αποκατάσταση έμμεσης ζημίας (θυγατρικής ΑΕ και μετόχων της) στη συμβατική σύνδεση των ΑΕ (Vertragskonzern) Σελ. 185
1. Αξιώσεις της θυγατρικής ΑΕ και των μετόχων με νομικό θεμέλιο την § 309 AktG Σελ. 185
2. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 310 Abs. 4, 309 Abs. 4 AktG Σελ. 186
Β. Αποκατάσταση έμμεσης ζημίας (θυγατρικής ΑΕ και μετόχων της) στην εν τοις πράγμασι σύνδεση του ομίλου (im faktischen Konzern) Σελ. 186
1. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 317, 309 Abs. 4 ΑktG Σελ. 186
2. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 318 Abs. 1, 4, § 309 Abs. 4 AktG Σελ. 187
3. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις § 318 Abs. 1, § 317 Abs. 1, 3 AktG Σελ. 187
4. Αξιώσεις των πιστωτών της θυγατρικής ΑΕ με νομικό θεμέλιο την § 309 Abs. 4 AktG Σελ. 187
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ -ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ)  
§ 36. Αποκατάσταση της άμεσης- ατομικής ζημίας του μετόχου Σελ. 191
Ι. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας του μετόχου από ευθύνη του ΔΣ Σελ. 191
ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας μετόχων από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ Σελ. 192
III. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 193
§ 37. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών από δόλιες ενέργειες του ΔΣ και των πλειοψ. μετόχων (άρθ. 98 ΠτΚ) Σελ. 193
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 193
ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των εταιρικών πιστωτών (νέων) λόγω παρέλκυση της πτώχευσης Σελ. 193
ΙΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των εταιρικών πιστωτών λόγω πρόκληση της πτώχευσης Σελ. 194
ΙV. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας πιστωτών από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ Σελ. 194
   
§ 38. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτων από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ) Σελ. 195
Ι. Το πρόβλημα Σελ. 195
ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτου Σελ. 195
1. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της πτώχευσης λόγω άμεσης ζημίας τρίτων Σελ. 195
2. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης μετά το πέρας της πτώχευσης λόγω ατομικής ζημίας των τρίτων Σελ. 196
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ  
ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
§ 39. Το γερμανικό δίκαιο (§ § 147, 148 ΑktG) Σελ. 199
Α. Εταιρική αγωγή (§ 147 AktG) Σελ. 199
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 199
IΙ. Αντικείuενο της νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 200
1. Eισαγωγικά Σελ. 200
2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 200
3. Απόφαση της ΓΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 202
4. Το είδος και ο χρόνος άσκησης της εταιρικής αγωγής Σελ. 202
5. Εκπροσώπηση της εταιρίας για άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 203
5.1. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου από τη ΓΣ Σελ. 203
5.2. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων από το δικαστήριο Σελ. 203
3.3. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων μετά από αίτηση των μετόχων Σελ. 203
5.3. Λήξη του διορισμού Σελ. 203
Β. Ατομική αγωγή (§ 148 AktG) Σελ. 204
Ι. Νομοθετική ρύθμιση της ατομικής αγωγής και διαδικασία της (§ 148 AktG) Σελ. 204
ΙΙ. Αντικείμενο της ρύθμισης Σελ. 206
1. Εισαγωγικά Σελ. 206
2. Προϋποθέσεις άσκησης της ατομικής αγωγής Σελ. 208
Γ. Η αξιολόγηση των § § 147, 148 AktG του γερμανικού δικαίου ΑΕ Σελ. 209
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
§ 40. Το ελβετικό δίκαιο Σελ. 211
Ι. Εταιρικές αξιώσεις αποζημίωσης έξω από τη διαδικασία της πτώχευσης - έμμεση ζημία - Ατομική αγωγή Σελ. 211
1. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση των εταιρικών αξιώσεων Σελ. 211
2. H άσκηση των εταιρικών αξιώσεων αποζημίωσης στην έμμεση ζημία (Mittelbare Schaden) Σελ. 212
3. Η άσκηση των εταιρικών αξιώσεων από τους πιστωτές εκτός πτώχευσης Σελ. 212
ΙI. Η άσκηση των αξιώσεων τρίτων εντός της πτώχευσης -αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας Σελ. 212
III. H άσκηση των αξιώσεων των τρίτων - άμεση ζημία (Unmittelbare Schaden) Σελ. 213
1. H αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των μετόχων Σελ. 213
2. H αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών Σελ. 214
IV. Παραγραφή των αξιώσεων αποζημίωσης (ΟR 760) Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
§ 41. Το γαλλικό δίκαιο Σελ. 215
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 215
ΙΙ. Εταιρική αγωγή (action sociale ut universi) - ατομική εταιρική αγωγή (action sociale ut singuli) και κοινή αγωγή αποζημίωσης (action individuelle) Σελ. 215
1. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα Σελ. 215
2. Ατομική αγωγή από τους πιστωτές Σελ. 216
3. Καταστατική ρύθμιση της άσκησης της εταιρικής αγωγής Σελ. 216
§ 42. Το ιταλικό δίκαιο Σελ. 217
§ 43. Tο πορτογαλικό δίκαιο Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
§ 44. Το δίκαιο των ΗΠΑ Σελ. 218
I. Γενικά Σελ. 218
ΙΙ. Χαρακτηριστικά και λειτουργία της derivative action / derivative suit Σελ. 218
§ 45. Το αγγλικό δίκαιο Σελ. 220
Α. Η παράγωγη αγωγή πριν το Company Act 2006 Σελ. 220
Ι. Η θεμελιώδης απόφαση Foss v. Harbottle Σελ. 220
ΙΙ. Οι ειδικές εξαιρέσεις από τον κανόνα της απόφασης Foss v. Harbottle Σελ. 221
Β. Η παράγωγη αγωγή μετά το Company Act 2006 Σελ. 222
I. Προδικαστικές συζητήσεις για τη νομοθέτηση της παράγωγης αγωγής Σελ. 222
II. Κωδικοποίηση της παράγωγης αγωγής Σελ. 223
ΙIΙ. Οι παράγωγες διαδικασίες στην Αγγλία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία μετά το Company Act 2006 Σελ. 224
1. Section 260 CA Εξουσιοδότηση Σελ. 224
2. Section 261 CA Yποβολή αίτησης για παροχή άδειας προς συνέχιση της παραγωγής αγωγής Σελ. 225
3. Section 262 CA Αίτηση του μέλους της εταιρίας για παροχή άδειας συνέχισης της παράγωγης αγωγής Σελ. 226
4. Section 263 CA Προϋποθέσεις άδειας εξουσιοδότησης για άσκηση της παράγωγης αγωγής Σελ. 227
5. Section 264 CA Αίτηση για παροχή άδειας εξουσιοδότησης για συνέχιση της παράγωγης αγωγής Σελ. 228
ΙV. Οι παράγωγες διαδικασίες στη Σκωτία μετά το Company Act 2006 Σελ. 229
1. Section 265 CA Διαδικασία της παράγωγης αγωγής Σελ. 229
2. Section 266 CA Προϋποθέσεις για την παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση παράγωγης αγωγής Σελ. 230
3. Section 267 CA Αίτηση για να συνεχίσουν οι διαδικασίες ως παράγωγες διαδικασίες Σελ. 231
4. Section 268 CA Χορήγηση του δικαιώματος εξουσιοδότησης για άσκηση της παράγωγης αγωγής Σελ. 232
5. Section 269 CA Παροχή άδειας εξουσιοδότησης για αντικατάσταση μέλους της εταιρίας για συνέχιση της παράγωγης αγωγής Σελ. 233
V. Αξιολόγηση της παράγωγης αγωγής Σελ. 234
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
§ 46. Συμπεράσματα - Θέσεις Σελ. 237
§ 47. Θεμελίωση των θέσεων και Προτάσεις Σελ. 237
Α. Η εταιρική και ατομική αγωγή στην ΑΕ - Αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 237
Ι. Η διάσπαση της εταιρικής οργάνωσης και η υποκατάστασή της με την ατομική δράση των μετόχων Σελ. 237
ΙI. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 239
ΙΙΙ. Η εταιρική αγωγή αποζημίωσης της εταιρίας κατά των μελών του ΔΣ στην ΑΕ Σελ. 240
Α. Αντικείμενο της ρύθμισης του άρθ. 22β Σελ. 240
Β. Αξιολόγηση της 22β Σελ. 240
Γ. Αποκατάσταση της άμεσης και έμμεσης ζημίας με την εταιρική αγωγή Σελ. 241
1. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας Σελ. 241
2. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας Σελ. 241
IV. Η ατομική εταιρική αγωγή αποζημίωσης της εταιρίας κατά των μελών του ΔΣ στην ΑΕ Σελ. 242
Α. Η ατομική αγωγή του μετόχου ως μέσο πραγμάτωσης των εταιρικών αξιώσεων αποζημίωσης και ελέγχου των πράξεων του ΔΣ Σελ. 242
Β. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με την ατομική εταιρική αγωγή Σελ. 243
Β. Η εταιρική αγωγή και η ατομική αγωγή στο ειδικό δίκαιο της πτώχευσης της ΑΕ - Αποκατάσταση της ζημίας Σελ. 244
I. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) λόγω ευθύνης του ΔΣ Σελ. 245
II. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου και του ΔΣ Σελ. 246
III. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από ενέργειες του συνδίκου Σελ. 246
IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ) Σελ. 247
Γ. Η εταιρική αγωγή και η ατομική αγωγή στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων με τη μορφή της ΑΕ Σελ. 247
I. Η διαμόρφωση των νομικών σχέσεων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καταστατικές συμφωνίες - ευθύνη υποκατάστατων προσώπων Σελ. 247
II. Καταστατικές και εξωεταιρικές απαλλακτικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ Σελ. 248
III. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρΑΕ και θυγΑΕ) Σελ. 249
Α. Αποκατάσταση άμεσης ζημίας μητρΑΕ Σελ. 249
Β. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας θυγΑΕ Σελ. 249
IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) Σελ. 249
Α. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας μητρΑΕ Σελ. 249
B. H αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας της θυγΑΕ Σελ. 250
V. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρΑΕ και θυγΑΕ) Σελ. 250
VI. Oι διατάξεις των ΣυνΕπιχ του γερμανικού δικαίου ΑΕ ως πρότυπο ανάπτυξης για το ΕλλΔ ΑΕ Σελ. 250
Δ. Η ατομική κοινή αγωγή αποζημίωσης -Ατομικές αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων κατά της εταιρίας (κατά των μελών του ΔΣ) Σελ. 251
I. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας του μετόχου από ευθύνη του ΔΣ Σελ. 251
II. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας μετόχων από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ Σελ. 251
III. Η Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών από κακόβουλες ενέργειες του ΔΣ και των πλειοψ. μετόχων (άρθ. 98 ΠτΚ) Σελ. 251
IV. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των (νέων) εταιρικών πιστωτών λόγω παρέλκυση και πρόκλησης της πτώχευσης Σελ. 251
V. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας πιστωτών από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ Σελ. 252
VI. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτων από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ) Σελ. 252
Ε. Προτάσεις για μεταφορά της παράγωγης αγωγής στο Ελληνικό Δίκαιο των ΑΕ Σελ. 253
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 255
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 275
Back to Top