Βιντεοσκοπημένο

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ακίνητα - ΑΠΕ - Χρηματοδότηση - Ναυτιλία

Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνεργασίας τους δρομολογούν τη συνδιοργάνωση νέων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας, φορολογίας & λογιστικής στη βάση όλων των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων.     *Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αρθρωτής παρακολούθησης του Σεμιναρίου επιλέγοντας να παρακολουθήσουν αυτόνομα όποια ενότητα επιθυμούν καταβάλλοντας το κόστος της Ενότητας

Η σειρά σεμιναρίων «Η Φορολογία στις συναλλαγές και τις επενδύσεις» αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν σε συναλλαγές και επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της Oικονομίας όπως στους τομείς της Ακίνητης Περιουσίας, των ΑΠΕ, της Χρηματοδότησης και της Ναυτιλίας. Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι να αναδείξουν τα βασικά φορολογικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας σύμβουλος (δικηγόρος, οικονομικός σύμβουλος, λογιστής) που αντιμετωπίζει τέτοιες συναλλαγές, μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

 • 1η Ενότητα: Επενδύσεις στην Ακίνητη Περιουσία
  • Φορολογία εισοδήματος και ακίνητη περιουσία
  • Ειδικοί φόροι στα ακίνητα (ΦΜΑ, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ)
  • Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία μέσω εταιρικών οχημάτων
  • Ακίνητη περιουσία και funds
  • Ακίνητη περιουσία και εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Πρακτικά παραδείγματα (ξενοδοχειακός τομέας, επαγγελματικοί χώροι)
 • 2η Ενότητα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Η δομή της αγοράς των ΑΠΕ
  • Η φορολόγηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ σε όλα τα στάδιά τους
  • Η δομή των επενδύσεων σε ΑΠΕ
  • Ειδικά φορολογικά ζητήματα συναλλαγών και επενδύσεων που αφορούν τις ΑΠΕ
  • Πρακτικά παραδείγματα (έναρξη επένδυσης σε ΑΠΕ, αγορά και πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ)
 • 3η Ενότητα: Επενδύσεις και Χρηματοδότηση
  • Χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού
  • Χρηματοδότηση και φορολογία εισοδήματος
  • Χρηματοδότηση και έμμεση φορολογία
  • Αντικαταχρηστικοί κανόνες που αφορούν τη χρηματοδότηση
  • Η χρηματοδότηση σε ενδοομιλικό επίπεδο
  • Η φορολογική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • Πρακτικά παραδείγματα
 • 4η Ενότητα: Η φορολόγηση της ναυτιλίας
  • Φορολόγηση της πλοιοκτησίας
  • Φορολόγηση ναυτιλιακών μερισμάτων
  • Φορολόγηση διαχειριστικών γραφείων
  • Φορολόγηση στελεχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
  • Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη φορολόγηση της ναυτιλίας
  • Πρακτικά παραδείγματα

Απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές και φορολογικούς συμβούλους που ασχολούνται με τους τομείς των ακινήτων, των ΑΠΕ, της χρηματοδότησης κα της ναυτιλίας.

Κωνσταντίνος Ρουμπής

Ο Κωνσταντίνος Ρουµπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τµήµα της Deloitte από το 2006, ασχολούµενος µε έργα στον τοµέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασµού σε συνδυασµό µε την εσωτερική νοµοθεσία για τη φορολογία Νοµικών Προσώπων. Έχει συµµετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά µε τον σχεδιασµό ή και την αναδιάρθρωση της µετοχικής δοµής επιχειρήσεων και Οµίλων, εξαγορές, εταιρικούς µετασχηµατισµούς, εναλλακτικές µεθόδους χρηµατοδότησης και αρχιτεκτονική δοµής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν µέλος οµάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγµατεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δοµή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, µεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραµέτρους των έργων. Τέλος, έχει συµµετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασµό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσµικούς, όσο και για ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο φορολογικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Leiden.

Μαριαλένα Ψωμά

Η Μαριαλένα Ψωμά, Tax Principal, εργάζεται στο φορολογικό τµήµα της Deloitte από το 2004, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα φορολογία επιχειρήσεων. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διεθνούς και εσωτερικής φορολογίας νομικών προσώπων, τόσο όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, όσο και τις έμμεσες φορολογίες. Συμβουλεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και στα φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις, στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας, αλλά και στην φορολογική αντιμετώπιση των πλοιοκτητριών εταιρειών και διαχειριστικών γραφείων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Η Μαριαλένα είναι Δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο δημόσιο δίκαιο.

Λουκάς Πανέτσος

Ο Λουκάς Πανέτσος, Assistant Tax Manager, εντάχθηκε στο φορολογικό τμήμα της Deloitte το 2021, ενώ προηγουμένως ήταν συνεργάτης μίας από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, ο Λουκάς έχει εμπλακεί σε πολλές υποθέσεις άμεσων ξένων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, συχνά με στοιχεία αλλοδαπότητας. Έχει εμπειρία ιδίως στον τομέα των ακινήτων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, του χρηματοοικονομικού τομέα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έχει εμπλακεί σε πολλές εξαγορές μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Ο Λουκάς είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19482
12 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

Βίντεο On demand   + 0,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ακίνητα - ΑΠΕ - Χρηματοδότηση - Ναυτιλία

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19482
12 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πανέτσος Λ., Ρουμπής Κ., Ψωμά Μ.
Back to Top