Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024Βιντεοσκοπημένο

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας υπό το πρίσμα της φορολογικής νομοθεσίας

Εισηγητές: Παπαδάκης Ι.

Η σχέση της φορολογίας με την ενέργεια, στο σημερινό πεδίο των αλλεπάλληλων εξελίξεων, είναι στενή και εξαιρετικά δυναμική. Το Σεμινάριο επικεντρώνεται κατά τρόπο πρακτικό στην ανάλυση διατάξεων της εθνικής κι ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίες σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την υπαγωγή της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (εν ευρεία εννοία) και των ενεργειακών προϊόντων (εν στενή εννοία) στη φορολογητέα ύλη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν, αφενός την άμεση συνάφεια της ενεργειακής και φορολογικής πολιτικής, αφετέρου τη σημασία των τρεχουσών διεθνών κι ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ακολούθως, θα εξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας τόσο ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης όσο κι ως μέσο αναχαίτισης των τρεχουσών κρίσεων.

 • H κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των διεθνών κι ενωσιακών εξελίξεων

 • Η κλιματική αλλαγή ως διεθνές διακύβευμα:
  • Η δράση του Ο.Η.Ε. (Σύμβαση-Πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή)
  • Η δράση του Ο.Ο.Σ.Α.

 • Η κλιματική αλλαγή ως ενωσιακό διακύβευμα:
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal)
  • Η Πρωτοβουλία “Fit for 55”
  • Η Πρωτοβουλία “RePowerEU”

 • H κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των διεθνών κι ενωσιακών εξελίξεων

 • Η κλιματική αλλαγή ως διεθνές διακύβευμα:
  • Η δράση του Ο.Η.Ε. (Σύμβαση-Πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή)
  • Η δράση του Ο.Ο.Σ.Α.
  Η κλιματική αλλαγή ως ενωσιακό διακύβευμα:
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal)
  • Η Πρωτοβουλία “Fit for 55”
  • Η Πρωτοβουλία “RePowerEU”

 • H Οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας (2003/96/ΕΚ)

   

 • Ιστορική αναδρομή

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη
  • Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (E.Φ.Κ.) για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (άρθρο 73 Ν 2960/2001)
  • Νομολογιακή προσέγγιση των προβλεπόμενων απαλλαγών (ειδικά η ΣτΕ 2334/2021)

 • Η νέα πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • O Κανονισμός για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (2023/956/ΕΕ)

   

 • Επισκόπηση των ισχυουσών διατάξεων

 • Κριτική αποτίμηση

 • Η φορολόγηση της ενέργειας στην εθνική έννομη τάξη

   

 • Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (inter alia αρ. 13, 22B, 24 και 39Β ΚΦΕ)

 • Ο Κώδικας ΦΠΑ (inter alia αρ. 5, 7 και 21 ΚΦΠΑ)

 • Η περίπτωση των ενεργειακών τελών:
  • το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ν 4964/2022)
  • το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ν 4001/2011)
  • το Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν 2093/1992)

 • Η φορολόγηση της ενέργειας σε καιρούς κρίσης: Η περίπτωση των “windfall taxes”

   

 • Φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας στην ενωσιακή έννομη τάξη (Κανονισμός 2022/1854/ΕΕ)

 • Φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας στην εθνική έννομη τάξη (άρθρο 37 Ν 4936/2022)

 • H Οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας (2003/96/ΕΚ)

   

 • Ιστορική αναδρομή

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη
  • Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (E.Φ.Κ.) για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια (άρθρο 73 Ν 2960/2001)
  • Νομολογιακή προσέγγιση των προβλεπόμενων απαλλαγών (ειδικά η ΣτΕ 2334/2021)

 • Η νέα πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • O Κανονισμός για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (2023/956/ΕΕ)

   

 • Επισκόπηση των ισχυουσών διατάξεων

 • Κριτική αποτίμηση

 • Η φορολόγηση της ενέργειας στην εθνική έννομη τάξη

   

 • Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (inter alia αρ. 13, 22B, 24 και 39Β ΚΦΕ)

 • Ο Κώδικας ΦΠΑ (inter alia αρ. 5, 7 και 21 ΚΦΠΑ)

 • Η περίπτωση των ενεργειακών τελών:
  • το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ν 4964/2022)
  • το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ν 4001/2011)
  • το Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν 2093/1992)

 • Η φορολόγηση της ενέργειας σε καιρούς κρίσης: Η περίπτωση των “windfall taxes”

   

 • Φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας στην ενωσιακή έννομη τάξη (Κανονισμός 2022/1854/ΕΕ)

 • Φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας στην εθνική έννομη τάξη (άρθρο 37 Ν 4936/2022)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς εν γένει, στελέχη δικηγορικών εταιρειών, λογιστές, οικονομολόγους και φοροτεχνικούς, καθώς και σε όλους όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν στην πράξη για το ισχύον εθνικό κι ενωσιακό φορολογικό καθεστώς στην παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας.

Ιωάννης Μ. Παπαδάκης

O Ιωάννης Μ. Παπαδάκης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Δρυλλεράκης & Συνεργάτες», απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Ειδικεύεται στους τομείς του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς Φορολογικού Δικαίου, καθώς και του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου. Έχει χειριστεί σημαντικές φορολογικές υποθέσεις σε συμβουλευτικό επίπεδο ενώπιον της φορολογικής διοίκησης αλλά και ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αρθρογραφία και συμμετοχή σε συλλογικά έργα στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20447
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαδάκης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 160,00 € Ειδική Τιμή 112,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας υπό το πρίσμα της φορολογικής νομοθεσίας

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20447
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Παπαδάκης Ι.
Back to Top