Βιντεοσκοπημένο

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.

• Η στοιχειοθέτηση της ιατρικής ποινικής ευθύνης αποτελεί ζήτημα με ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά λόγω της άσκησης ποινικών διώξεων που αφορούν συνηθέστερα στους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων.
• Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα επικεντρωθεί στους σημαντικότερους άξονες της ιατρικής αμέλειας που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, με ειδικότερη αναφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια και με εκτενή παράθεση σχετικής νομολογίας.
• Θα παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία ανά υπόθεση, κυρίως από νομική άποψη, ώστε να καταστεί σαφής η οριοθέτηση της έννοιας των ιατρικών σφαλμάτων και των κατηγοριών τους, ο τρόπος της υπαγωγής τους στο νομικό πλαίσιο για τον καταλογισμό της ιατρικής ποινικής ευθύνης καθώς και το εάν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.
• Θα αναδειχθεί ο ρόλος των ιατροδικαστών, ως πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
• Ειδική μνεία θα γίνει στην ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

[Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ]

1.1. Ιατρική πράξη και κανόνες της Ιατρικής Δεοντολογίας.

1.2. H συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς

1.3.  Η νομιμοποίηση της ιατρικής πράξης

 

2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

[Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου LMU-Μονάχου]

2.α. Ιατρική αμέλεια: έγκλημα ενέργειας ή μη γνήσιο έγκλημα παραλείψεως; Η ανάγκη διαχωρισμού – Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ενέργειας του ιατρού

2.β. Η προβληματική της στοιχειοθέτησης του αιτιώδους συνδέσμου στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας – η τάση στην γερμανική ποινική επιστήμη

2.γ. Αντικειμενική παράβαση του ιατρικού καθήκοντος επιμέλειας (εξωτερική αμέλεια) – προσδιορισμός κι οριοθέτηση – ο παράγοντας του προστατευτικού σκοπού του κανόνα που παραβιάζεται κι η σημασία του.

2.δ. Υποκειμενική πλευρά της ιατρικής αμέλειας (εσωτερική αμέλεια) – η ενσυνείδητη κι η άνευ συνειδήσεως αμέλεια.

 

3. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

[Τριανταφυλλιά Κ. Κωστούλη, Δικηγόρος, MSc, PhDc].

Αναλυτική παρουσίαση σχετικών δικαστικών  αποφάσεων [case studies] για ιατρικά σφάλματα [κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων - θεραπευτικός κίνδυνος – αίτια - Lege artis ιατρική πράξη – καταλογισμός και μη καταλογισμός της ποινικής ιατρικής ευθύνης]

 

4. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

[Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ]

Επισκόπηση της Νομολογίας για την κατανομή αρμοδιοτήτων και οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ ειδικών ιατρών – οριζόντια και κάθετη κατανομή αρμοδιοτήτων και για την ευθύνη των ειδικών ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών [έννοια και προϋποθέσεις – τομέας ευθύνης].

 

5. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

[Τριανταφυλλιά Κ. Κωστούλη, Δικηγόρος, MSc, PhDc]

Case studies μέσα από την νομολογία για την ανθρωποκτονία από αμέλεια  και την σωματική βλάβη από αμέλεια

- Η ρύθμιση του νόμου

- Δυνατότητα προβλέψεως

- Δυνατότητα αποτροπής του αποτελέσματος.

 

6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

[Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου LMU-Μονάχου]

6.α Η ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας – η «ιατρική των καταστροφών»

6.β. Ο ιατρός ενώπιον της αναπόφευκτης διαλογής ασθενών «Triage» – κριτήρια κι υποπεριπτώσεις

6.γ. «Triage» και σύγκρουση καθηκόντων - Μεταξύ άρσης του αδίκου και του καταλογισμού - το νέο άρθρο 33 του Π.Κ

 

7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

[Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ]

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, φιλοδοξώντας να παράσχει ουσιαστική βοήθεια στην πρακτική κυρίως ενασχόλησή τους με τα ζητήματα της ιατρικής ευθύνης αλλά και σε ιατρούς οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το δεοντολογικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την ιατρική δραστηριότητα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ομοίως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστές, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές της νομικής και ιατρικής επιστήμης καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις νομικές διαστάσεις της ιατρικής ευθύνης.

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης είναι Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 1992 μέχρι 2012 υπήρξε Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από το 1992 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Αύγουστο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο 2008 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 και από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.). Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο 2009 και από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 2012 ήταν Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και υποθέσεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Από το Μάιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Αύγουστο 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Από το 2014 διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. μεγάλων εταιρειών από τον χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού εμπορίου. Από το 1980 ασκεί ενεργό δικηγορία.

Τριανταφυλλιά (Φιλιώ) Κωστούλη

Η Τριανταφυλλιά (Φιλιώ) Κωστούλη είναι υπ. Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Ασκεί ενεργό δικηγορία, ως μέλος του ΔΣ Λάρισας από το 1995. Από το 2017 διατηρεί δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία “ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ – ΚΩΣΤΟΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” με αντικείμενο το Ιατρικό, Ποινικό, Εμπορικό και Διοικητικό Δίκαιο ενώ διατηρεί συνεργασία με δικηγορικό γραφείο των Αθηνών. Διετέλεσε επί 12ετία νομική σύμβουλος του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” και επί 4ετία αν. Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ως άνω Νοσοκομείου. Υπήρξε επίσης, Ειδική Συνεργάτης του Υπουργείου Εσωτερικών [2007-2009] με αρμοδιότητα την συλλογή και επεξεργασία υλικού για την τεκμηρίωση και την σύνταξη εισηγήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Εσωτερικών, θεμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου, επίβλεψης μνημονίων και νομοσχεδίων. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά.

Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης

Ο Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης είναι δικηγόρος Αθηνών, Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου LMU του Μονάχου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα LL.M στο Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο LMU του Μονάχου. Έχει εργαστεί σε δικηγορικά γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Μόναχο της Γερμανίας, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό και το ποινικό δίκαιο. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα «Το αξιόποινο της χειραγώγησης της διαδικασίας διανομής οργάνων με βάση τα εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας - Die Strafbarkeit der Manipulationen bei der Organallokation nach den Tötungs- und Körperverletzungsdelikten», εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2020 από τον εκδοτικό οίκο Nomos. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χαρά Σπηλιοπούλου

Η Χαρά Σπηλιοπούλου είναι Καθηγήτρια της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στο ομώνυμο Εργαστήριο από το 2003. Έχει συγγράψει μονογραφίες σε θέματα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε σχετικά θέματα και συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το διδακτικό έργο της είναι πολύ πλούσιο, διδάσκει το μάθημα της Ιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών καθώς και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης διδάσκει θέματα σχετικά με την Ιατρική Δεοντολογία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Ως Ιατροδικαστής εκτελεί καθημερινώς μεγάλο αριθμό ιατροδικαστικών πράξεων, τόσο στην Ελλάδα, μετά από παραγγελίες των αρμοδίων προανακριτικών Αρχών, όσο και στην Κύπρο, ως πραγματογνώμονας της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18291|18292|18293
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18291|18292|18293
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Επιτροπάκης Ι., Κωστούλη Τ., Χαραλαμπάκης Α.
Παρέμβαση: Σπηλιοπούλου Χ.
Back to Top