Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Νέες τάσεις – Πρόσφατες εξελίξεις & Επικαιρότητα

Εισηγητές: Αστερίου Στ., Σικιαρίδης Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 135,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17639
6 ώρες
Εισηγητές: Αστερίου Στ., Σικιαρίδης Π.
Μέσω του Σεμιναρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες μια σφαιρική εικόνα με πρακτικές εφαρμογές σχετικά με τη λειτουργία, τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της ιδιωτικής ασφάλισης και αντασφάλισης. Προεχόντως, θα αποκτήσουν το υπόβαθρο που τους είναι απαραίτητο για να χειρίζονται αποτελεσματικά στην πράξη υποθέσεις σχετικά με την ασφάλιση και αντασφάλιση.

Γενικά περί Ιδιωτικής Ασφάλισης
• Εμπλεκόμενα Μέρη • Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) - Ν 4364/2016

Η Ασφαλιστική Αγορά
• Η Εγχώρια Αγορά • Ευρωπαϊκή Αγορά (F.O.S. - Γλώσσα - Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία) • Lloyd’s Market & Lloyd’s Brussels • Η Διεθνής Αγορά

Ασφαλιστική Εκκαθάριση
• Βασικά Ζητήματα

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
• Νομοθετικό Πλαίσιο • I.D.D. • Πρακτικά Ζητήματα

Είδη Ασφάλισης
• Είδη Ασφάλισης • Υποχρεωτικές Ασφαλίσεις • Marine Insurance (MIA1906) • Bancassurance

Η Ασφαλιστική Σύμβαση
• Ν 2496/1997 • Νομολογιακές Τάσεις – Σύγκλιση • Καταναλωτής ή όχι • Προστασία Καταναλωτή

Claims Made
• Αναδρομική ισχύς • Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας • Συνήθεις κίνδυνοι στις περιπτώσεις μεταφοράς ασφαλιστηρίου claims made σε άλλο ασφαλιστή  • Ειδικές προβλέψεις ασφαλιστηρίων υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. αναδρομική και εκτεταμένη περίοδος στα ασφαλιστήρια ασφαλιστικών διαμεσολαβητών)
• Παραδείγματα απαιτήσεων: • Αποδεκτές απαιτήσεις • Απορριπτέες απαιτήσεις • Περιπτώσεις συμβιβασμού • Δικαιώματα ασφαλιστή που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση claims made

Αντασφάλιση
• Νομοθετικό Πλαίσιο • Είδη Αντασφάλισης • Αντασφάλιση στην πράξη

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, σε χειριστές υποθέσεων σε ασφαλιστικές εταιρίες, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και σε διακανονιστές ζημιών που χειρίζονται υποθέσεις εντός του μεγαλυτέρου φάσματος της ημεδαπής και αλλοδαπής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς τόσο από την πλευρά των ασφαλιζομένων όσο και από την πλευρά των ασφαλιστών/αντασφαλιστών και ενδιαφέρονται για μια πρακτική ανάλυση της λειτουργίας καθώς και των νομικών εξελίξεων στο χώρο της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς. Επίσης, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διαμορφώσουν μια επιστημονική και πρακτική άποψη σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη αγορά.

Πρόδρομος (Άκης) Β. Σικιαρίδης

Ο Πρόδρομος (Άκης) Β. Σικιαρίδης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (Δικηγορικό Γραφείο Σικιαρίδη & Συνεργατών), ενώ ασχολείται με υποθέσεις Αγγλικού Δικαίου ως Solicitor of the Supreme Court of England & Wales. Συμβουλεύει και δικηγορεί σε υποθέσεις, μεταξύ άλλων, Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Ασφάλισης/Αντασφάλισης, Εταιριών, Ναυτιλίας, Μεταφορών, Εγχώριου και Διεθνούς Εμπορίου κ.ά. Έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων συχνά σύνθετης, διασυνοριακής ή/και πολύπλευρης φύσεως. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα επίλυσης δικαστικών διαφορών και διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο. Έχει συντάξει περίληψη περί του νομικού πλαισίου της Ευθύνης Παραγωγού Ελαττωματικών Προϊόντων στην Ελλάδα και έχει αναλάβει υποθέσεις στον τομέα αυτό εκπροσωπώντας ασφαλιστικές εταιρίες, παραγωγούς και τους τοπικούς εισαγωγείς και διανομείς. Έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον χώρο των εκκαθαρίσεων εταιριών και συγκεκριμένα ασφαλιστικών εταιριών. Είχε οριστεί Επόπτης Εκκαθάρισης σε ασφαλιστικές εταιρίες υπό ασφαλιστική εκκαθάριση από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top