Η ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11709
Κολώνιας Δ.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 208
  • ISBN: 978-960-272-417-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία αναφέρεται στην κατ΄ οίκον έρευνα, ένα μέτρο επαχθές με πολλά προβλήματα εφαρμογής στην πράξη. Ο συγγραφέας με απλό και κατανοητό τρόπο αναλύει όλες τις παραμέτρους και προσεγγίζει το θέμα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Ορισμός, σκοπός και διακρίσεις της κατ΄ οίκον έρευνας, Προσδιορισμός της νομικής έννοιας και φύσης της, Συνταγματική προστασία του αντικειμένου της, Συνταγματικές εγγυήσεις και νομοθετικές προϋποθέσεις διενέργειας, Απόφαση και διενέργεια - Αρμόδια όργανα, Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής της, Όρια εξουσίας των ερευνώντων, Δικαιώματα θιγομένου από την ενέργεια κατ΄ οίκον έρευνας, Ποινικές και δικονομικές κυρώσεις επί παρανόμων κατ΄ οίκων ερευνών, Ειδικά θέματα και ζητήματα. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα σχετικής νομοθεσίας και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόρους, αστυνομικούς, αλλά και στον απλό πολίτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμός, σκοπός και διακρίσεις της κατ' οίκον έρευνας 
I. Ορισμός Σελ. 1
II. Σκοπός διενέργειας Σελ. 1
III. Διάκριση της κατ' οίκον έρευνας ανάλογα με το χρόνο διενέργειάς της Σελ. 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Προσδιορισμός της νομικής έννοιας και φύσης της κατ' οίκον έρευνας 
I. Η νομική έννοια της κατ' οίκον έρευνας Σελ. 3
Α. Γενικά Σελ. 3
Β. Η ενέργεια της αναζήτησης Σελ. 4
Γ. Υλικό αντικείμενο η «κατοικία» Σελ. 5
Δ. Η φυσική είσοδος και παρουσία του ανακρίνοντος στην «κατοικία» Σελ. 6
Ε. Ο δικονομικός χαρακτήρας της Σελ. 7
ΣΤ. Ο επαχθής χαρακτήρας της Σελ. 8
II. Η νομική φύση της κατ' οίκον έρευνας Σελ. 10
Α. Η κατ' οίκον έρευνα ως ανακριτική πράξη Σελ. 10
Β. Η κατ' οίκον έρευνα ως «μέτρο δικονομικού καταναγκασμού» Σελ. 11
Γ. Η κατ' οίκον έρευνα ως «δικονομική πράξη διπλής λειτουργίας» Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η συνταγματική προστασία του αντικειμένου της κατ' οίκον έρευνας 
Ι. Η έννοια του «ασύλου της κατοικίας» Σελ. 17
II. Σε ποιες επεμβάσεις της κρατικής εξουσίας αναφέρεται το άσυλο της κατοικίας; Σελ. 19
III. Φορείς και αποδέκτες του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας Σελ. 20
IV. Η «κατ' οίκον έρευνα» ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας Σελ. 23
V. Η έννοια της προστατευόμενης κατοικίας Σελ. 24
A. Οι επαγγελματικοί και εργασιακοί χώροι ειδικότερα Σελ. 26
B. Ο προβληματισμός γύρω από τα οχήματα Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Συνταγματικές εγγυήσεις και νομοθετικές προϋποθέσεις διενέργειας κατ' οίκον έρευνας 
I. Συνταγματικές εγγυήσεις για τη διενέργεια κατ' οίκον έρευνας Σελ. 33
Α. Επιφύλαξη υπέρ του νόμου Σελ. 34
Β. Παρουσία εκπροσώπων δικαστικής εξουσίας Σελ. 35
1. Έννοια των «εκπροσώπων» της δικαστικής εξουσίας - Σκοπός της διάταξης - Η απόλυτη υποχρεωτικότητά της Σελ. 35
2. Η έννοια της «παρουσίας» των εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας και ο ρόλος τους στη διεξαγωγή της κατ' οίκον έρευνας Σελ. 37
3. Όρια εξουσίας - Η απαγόρευση ελέγχου σκοπιμότητας Σελ. 41
II. Νομοθετικές προϋποθέσεις διενέργειας κατ' οίκον έρευνας Σελ. 43
A. Γενικές προϋποθέσεις Σελ. 43
1. Να διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα Σελ. 45
1.1. Αναγκαία η τέλεση εγκλήματος Σελ. 47
1.1.1. Ύπαρξη «ισχυρών» υπονοιών περί τελέσεως εγκλήματος Σελ. 49
1.1.2. Η έννοια των «υπονοιών» και «ενδείξεων» και η σχέση τους με το εκ του νόμου αρμόδιο να τις αξιολογεί πρόσωπο Σελ. 51
1.2. Η απαγόρευση διενέργειας κατ' οίκον έρευνας στα πταίσματα Σελ. 53
1.3. Η απαγόρευση στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 54
1.4. Η διενέργεια κατ' οίκον έρευνας στα λοιπά μεταγενέστερα της έναρξης ποινικής δίωξης στάδια της ποινικής διαδικασίας Σελ. 56
2. Να επιδιώκεται ορισμένος σκοπός Σελ. 58
2.1. Η βεβαίωση του εγκλήματος Σελ. 59
2.2. Η αποκάλυψη ή σύλληψη των δραστών του εγκλήματος Σελ. 61
2.3. Η βεβαίωση ή αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε Σελ. 62
3. Η ύπαρξη βάσιμης υπόθεσης επίτευξης του σκοπού Σελ. 64
4. Η βεβαίωση της αναγκαιότητας της έρευνας Σελ. 67
Β. Ειδικές προϋποθέσεις για διενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας Σελ. 69
1. Σύλληψη προσώπου που διώκεται νόμιμα Σελ. 70
2. Η επ' αυτοφώρω κατάληψη διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος εντός της κατοικίας Σελ. 73
3. Η συγκέντρωση σε κατοικία, όπου («… βάσιμα μπορεί να υποτεθεί ότι …») παίζονται κατ' επάγγελμα τυχερά παιχνίδια Σελ. 74
4. Η κατοικία ως τόπος κατ' επάγγελμα ακολασίας Σελ. 77
5. Χώροι προσιτοί σε όλους τη νύχτα Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Απόφαση και διενέργεια κατ' οίκον έρευνας - Αρμόδια όργανα 
Ι. Γενικά Σελ. 79
ΙΙ. Απόφαση Σελ. 80
Α. Έκτακτη προανάκριση Σελ. 80
Β. Τακτική προανάκριση Σελ. 81
Γ. Κύρια ανάκριση Σελ. 81
Δ. Λοιπά στάδια της διαδικασίας Σελ. 82
ΙΙΙ. Διενέργεια Σελ. 83
Α. Έκτακτη και τακτική προανάκριση Σελ. 83
Β. Κύρια ανάκριση Σελ. 84
Γ. Λοιπά στάδια της διαδικασίας Σελ. 84
IV. Απόφαση και ενέργεια κατ' οίκον έρευνας ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής της κατ' οίκον έρευνας 
I. Διατυπώσεις για την έρευνα σε κατοικία Σελ. 87
Α. Η πρόσληψη δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου Σελ. 87
Β. Η αναζήτηση Σελ. 91
Γ. Η δυνατότητα παραβίασης της πόρτας της οικίας και ο εν γένει καταναγκασμός Σελ. 93
Δ. Η χορήγηση της συντασσόμενης έκθεσης έρευνας Σελ. 96
II. Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας σε κατοικία Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Όρια εξουσίας των ερευνώντων 
Ι. Περιορισμός της έρευνας στον επιδιωκόμενο και μόνο σκοπό Σελ. 99
ΙΙ. Πρόσκληση προς παράδοση του αναζητούμενου αποδεικτικού υλικού και δυνατότητα αποφυγής της έρευνας Σελ. 100
ΙΙΙ. Κατ' οίκον έρευνα υπό τη «συγκατάθεση» του θιγομένου Σελ. 102
IV. Η απαγόρευση διενέργειας «γενικών» ερευνών Σελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Δικαιώματα θιγομένου από την ενέργεια κατ' οίκον έρευνας 
Δικαιώματα θιγομένου από την ενέργεια κατ' οίκον έρευνας Σελ. 113
Α. Το δικαίωμα της ακρόασης Σελ. 113
Β. Το δικαίωμα να παρευρίσκεται στη διεξαγωγή της έρευνας Σελ. 114
Γ. Το δικαίωμα γνωστοποίησης του σκοπού της έρευνας Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Ποινικές και δικονομικές κυρώσεις επί παρανόμων κατ' οίκον ερευνών 
I. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 117
II. Δικονομικές κυρώσεις Σελ. 119
Α. Απόλυτη ακυρότητα Σελ. 119
Β. Η δικονομική κύρωση του απαράδεκτου της αποδεικτικής αξιοποίησης των ευρημάτων παρανόμων ερευνών Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Ειδικά θέματα και ζητήματα 
Ι. Είναι νόμιμη η επέκταση της ημερήσιας κατ' οίκον έρευνας σε νυχτερινή χωρίς την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 254 ΚΠΔ; Σελ. 125
II. Σύννομη ή όχι η διενέργεια ή η επέκταση διενέργειας νυχτερινής κατ' οίκον έρευνας προς ανεύρεση πειστηρίων; Σελ. 126
III. Η απαγόρευση των «μυστικών κατ' οίκον ερευνών» με χρήση ειδικών τεχνικών - ηλεκτρονικών μέσων Σελ. 129
IV. Κατ' οίκον έρευνα και «τυχαία» ευρήματα Σελ. 131
V. Υφίσταται ή όχι υποχρέωση των ενεργούντων κατ' οίκον έρευνα για προηγούμενη έγκαιρη πρόσκληση των διαδίκων προς παράσταση στη διεξαγωγή έρευνας; Σελ. 135
VI. Κατ' οίκον έρευνα υπό «κεκαλυμμένη δράση» των διωκτικών οργάνων Σελ. 138
VII. Επίλογος Σελ. 140
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ Σελ. 141
[1] Σύνταγμα (Σ) ['Αρθρα 7, 9, 19-21, 25] Σελ. 143
[2] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ['Αρθρα 6, 8] Σελ. 146
[3] Ποινικός Κώδικας (ΠΚ) ['Αρθρα 20, 127, 239, 241, 330, 334, 347-351] Σελ. 148
[4] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) ['Αρθρα 33, 34, 37, 96, 149, 171, 173, 176-178, 229, 239, 241-243, 245, 246, 248, 249, 251-258, 263, 272, 276, 283, 308, 315, 346, 353, 445, 484, 510, 546, 549] Σελ. 154
[5] Αστικός Κώδικας (ΑΚ) ['Αρθρο 127] Σελ. 179
[6] Ν 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» ['Αρθρο 28 παρ. 2] Σελ. 180
[7] ΝΔ 3030/1954 «Περί Αγροφυλακής» ['Αρθρο 115] Σελ. 181
[8] ΠΔ 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» ['Αρθρα 24, 95, 100] Σελ. 182
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 187
Back to Top