Βιντεοσκοπημένο

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Θεωρία – Νομολογία – Παραδείγματα
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Στόχος του Σεμιναρίου αυτού είναι να καλύψει κυρίως σε πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο με παράλληλη αναφορά των απόψεων της θεωρίας το κρίσιμο ζήτημα της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, και συγκεκριμένα της διαδικασίας επιβολής της, των ακατασχέτων και της άμυνας κατ’ αυτής υπό το πρίσμα και των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

• Έννοια και γενικές προϋποθέσεις
- Έννοια -Διάκριση από τη συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Γενικές προϋποθέσεις

• Έννοια του τρίτου
- Κριτήρια καθορισμού του τρίτου - Ειδικές περιπτώσεις τρίτων - Κατάσχεση στα χέρια τέταρτου

• Αντικείμενο της κατάσχεσης
- Χρηματικές απαιτήσεις - Απαιτήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητών - Κινητά που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου - Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε άυλη μορφή - Τίτλοι εις διαταγήν

• Ακατάσχετα
- Ακατάσχετα κινητά πράγματα - Ακατάσχετες απαιτήσεις
• Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρείες • Οι απαιτήσεις διατροφής και οι απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας • Οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών  παροχών • Οι προσωρινώς επιδικασθείσες απαιτήσεις • Ειδικές περιπτώσεις
- Συνέπειες κατάσχεσης ακατάσχετου

• Τρόπος επιβολής
- Διαδικασία (κατασχετήριο και επιδόσεις) - Το περιεχόμενο του κατασχετηρίου

• Συνέπειες της κατάσχεσης
- Για το καθ’ ου η εκτέλεση - Για τον τρίτο

• Δήλωση του τρίτου
- Νομική φύση και περιεχόμενο - Τρόπος δηλώσεως
- Καταφατική δήλωση – Συνέπειες και διαδικασία
- Αρνητική ή ανακριβής δήλωση – Συνέπειες, ανακοπή και διαδικασία

• Άμυνα κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
- Ανακοπή του καθ’ ου η κατάσχεση - Αίτηση αναστολής του καθ’ ου η κατάσχεση - Ανακοπή του τρίτου - Ανακοπή του καθ’ ου κατά την εκτέλεση της καταφατικής δήλωσης ή της αποφάσεως που δέχεται την ανακοπή

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις νομολογιακές και θεωρητικές πτυχές της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου και το πώς επηρεάστηκε η διαδικασία της μετά και τις σημαντικές αλλαγές στον ΚΠολΔ.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος – εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Κωδ. 18319
5 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Θεωρία – Νομολογία – Παραδείγματα

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Κωδ. 18319
5 ώρες
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.
Back to Top