Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Θεωρία – Νομολογία – Παραδείγματα
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18318|18319
5 ώρες
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (16:30 – 21:30)
Εισηγητές: Ρεντούλης Π.

Στόχος του Σεμιναρίου αυτού είναι να καλύψει κυρίως σε πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο με παράλληλη αναφορά των απόψεων της θεωρίας το κρίσιμο ζήτημα της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, και συγκεκριμένα της διαδικασίας επιβολής της, των ακατασχέτων και της άμυνας κατ’ αυτής υπό το πρίσμα και των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

• Έννοια και γενικές προϋποθέσεις
- Έννοια -Διάκριση από τη συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Γενικές προϋποθέσεις

• Έννοια του τρίτου
- Κριτήρια καθορισμού του τρίτου - Ειδικές περιπτώσεις τρίτων - Κατάσχεση στα χέρια τέταρτου

• Αντικείμενο της κατάσχεσης
- Χρηματικές απαιτήσεις - Απαιτήσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητών - Κινητά που βρίσκονται στην κατοχή τρίτου - Κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε άυλη μορφή - Τίτλοι εις διαταγήν

• Ακατάσχετα
- Ακατάσχετα κινητά πράγματα - Ακατάσχετες απαιτήσεις
• Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρείες • Οι απαιτήσεις διατροφής και οι απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας • Οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών  παροχών • Οι προσωρινώς επιδικασθείσες απαιτήσεις • Ειδικές περιπτώσεις
- Συνέπειες κατάσχεσης ακατάσχετου

• Τρόπος επιβολής
- Διαδικασία (κατασχετήριο και επιδόσεις) - Το περιεχόμενο του κατασχετηρίου

• Συνέπειες της κατάσχεσης
- Για το καθ’ ου η εκτέλεση - Για τον τρίτο

• Δήλωση του τρίτου
- Νομική φύση και περιεχόμενο - Τρόπος δηλώσεως
- Καταφατική δήλωση – Συνέπειες και διαδικασία
- Αρνητική ή ανακριβής δήλωση – Συνέπειες, ανακοπή και διαδικασία

• Άμυνα κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
- Ανακοπή του καθ’ ου η κατάσχεση - Αίτηση αναστολής του καθ’ ου η κατάσχεση - Ανακοπή του τρίτου - Ανακοπή του καθ’ ου κατά την εκτέλεση της καταφατικής δήλωσης ή της αποφάσεως που δέχεται την ανακοπή

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις νομολογιακές και θεωρητικές πτυχές της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου και το πώς επηρεάστηκε η διαδικασία της μετά και τις σημαντικές αλλαγές στον ΚΠολΔ.

Παντελεήμων Ρεντούλης

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος – εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top