Τρίτη 13 Ιουνίου 2023Βιντεοσκοπημένο

H ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Νομολογιακές προσεγγίσεις & Πρακτική του EUIPO

Εισηγητές: Ψαράκης Ι.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί δομικό στοιχείο στην λειτουργία της κάθε επιχείρησης και ως τέτοιο είναι κρίσιμο στο πεδίο της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ αυτής και των πελατών της. Η αποτελεσματική προστασία του διαδραματίζει συνεπώς καταλυτικό ρόλο για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού και την προαγωγή της υπεραξίας που αυτό ενσωματώνει. Το Σεμινάριο στοχεύει μέσα από την επαφή με πλήθος νομολογιακών περιπτώσεων από το ΔΕΕ, το ΓΔΕΕ και την πρακτική του EUIPO να εφοδιάσει με σφαιρικό τρόπο τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες γνώσεις για την αποτελεσματική προστασία του εμπορικού σήματος, καθώς και να τους εξοικειώσει μέσα από case studies και ανταλλαγές απόψεων με τους ποικίλους κινδύνους που υπονομεύουν αυτή την προστασία.

  • Το εμπορικό σήμα: έννοια, πηγές και χρήσιμα κείμενα για την εφαρμογή των διατάξεων και την καθημερινή πρακτική

 

  • Η κατάθεση δήλωσης εμπορικού σήματος

 

  • Η διαδικασία και ο έλεγχος προ της δημοσίευσης: ιδίως η περιγραφικότητα και η έλλειψη διακριτικής ικανότητας. Έννοιες και νομολογιακά παραδείγματα

 

  • Περιγραφικότητα σε επίπεδο ολόκληρης της ένδειξης vs. Περιγραφικότητα σε επίπεδο κατ’ ιδίαν στοιχείων της: πρακτικές συνέπειες, χρήσιμα κείμενα, προσέγγιση ΕUIPO και OBI - χαρακτηριστικά παραδείγματα

 

  • Η περιγραφικότητα των στοιχείων εντός του κινδύνου σύγχυσης: Ρώσικη ρουλέτα ή χάρτινο ξίφος; Τάσεις, θέσεις και νεότερη νομολογία. Βασικές συμβουλές

 

  • Ειδική θεματική: Πόση σημασία έχει τελικά η καταχώριση από μόνη της;

 

  • Η προστασία του εμπορικού σήματος

 

   • Πώς διαπιστώνεται ο κίνδυνος σύγχυσης - Στάδια ελέγχου

 

    • Το σχετικό κοινό & ο βαθμός προσοχής (Relevant public and degree of attention) και άλλοι παράγοντες

 

    • Η σύγκριση των προϊόντων & των υπηρεσιών (Comparison of goods and services)

 

    • Η σύγκριση των ενδείξεων (Comparison of signs) - αρχές & νομολογιακά παραδείγματα
     Παρέκβαση: η θεωρία της συνολικής εντύπωσης (Overall impression) μέσα από τη νομολογία. Τι είναι τελικά η συνολική εντύπωση;
     - Η οπτική σύγκριση (Visual comparison)
     - Η ηχητική σύγκριση (Aural comparison)
     - Η νοηματική σύγκριση (Conceptual comparison)

 

   • Η σφαιρική εκτίμηση (Global assessment) – κριτήρια
    Ιδίως ο τρόπος διάθεσης – η επίδρασή της κατά τον υπολογισμό του κινδύνου σύγχυσης

 

  • Τελικές παρατηρήσεις

 

  • Ανακεφαλαίωση – Συζήτηση

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς και επαγγελματίες της πράξης, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικών και εμπορικών σχολών και συμβούλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με όλα τα καταληκτικά θεωρητικά και νομολογιακά δεδομένα στο πεδίο της αποτελεσματικής προστασίας του εμπορικού σήματος σε Ελλάδα και ΕΕ.

Γιάννης Ψαράκης

Ο Γιάννης Ψαράκης είναι Δικηγόρος, με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στο Αστικό, Φορολογικό και Εμπορικό Δίκαιο της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής (ΕΚΠΑ) στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, έρευνα για την οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Συμμετέχει ως ομιλητής σε συνέδρια και αρθρογραφεί τακτικά αναφορικά με ζητήματα εμπορικών σημάτων και εν γένει εμπορικού δικαίου σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά, καθώς και σε portals επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Είναι επίσης συγγραφέας της μονογραφίας «Ο κίνδυνος σύγχυσης στο δίκαιο του σήματος», η οποία εκδόθηκε από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ενώ είναι συντελεστής του συλλογικού έργου «Ερμηνεία του ν. 4679/2020» για το νέο εθνικό νόμο των εμπορικών σημάτων. Τέλος, διευθύνει το portal “TheTrademarkHoop” και είναι εξωτερικός συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία «Ψαράκης& Κεφαλάς».

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19998
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ψαράκης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Νομολογιακές προσεγγίσεις & Πρακτική του EUIPO

H ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19998
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ψαράκης Ι.
Back to Top