Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 32€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15528
Ράλλης Ι.

Στο βιβλίο Η Λογιστική των Ο.Τ.Α. συσχετίζεται η πολυνομία που διέπει το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ με τη λογιστική τυποποίηση που επιβάλει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε οκτώ κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης των Ο.Τ.Α., του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του προληπτικού και απολογιστικού ελέγχου των Ο.Τ.Α. Γίνεται, παράλληλα, αναφορά στις επικαιροποιημένες σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στην επίδραση των I.P.S.AS. (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα) στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Μία σπουδαία αλλαγή που συντελέστηκε μετά την πρώτη έκδοση του εγχειριδίου αφορά την εφαρμογή του ΠΔ 315/1999, που επεκτάθηκε με τον Ν 3979/2011 στις Περιφέρειες και τον Ν 4257/2014 στα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα των δήμων και τους συνδέσμους αυτών.

Το βιβλίο Η Λογιστική των ΟΤΑ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, του λογιστές, τους Ελεγκτές, αλλά και τους φοιτητές που σπουδάζουν εφαρμοσμένη Λογιστική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόλογος δεύτερης έκδοσηςΣελ. XXV
Πρόλογος πρώτης έκδοσηςΣελ. XXVII
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Α. Οι αρχές που διέπουν την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 
1. Η λογιστική τυποποίηση των ΟΤΑ στην ΕλλάδαΣελ. 1
2. Η έννοια των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 4
3. Ο σκοπός των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 5
4. Οι λογιστικές αρχές σύνταξης των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 5
Β. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων των ΟΤΑ διεθνώς 
1. Διαφορές των οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχώνΣελ. 8
2. Τα χαρακτηριστικά της υποβολής μίας οικονομικής έκθεσης στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣελ. 9
3. Ποιοι είναι οι χρήστες των οικονομικών εκθέσεωνΣελ. 10
4. Οι χρήσεις των οικονομικών εκθέσεωνΣελ. 12
5. Ποιοι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω των οικονομικών εκθέσεωνΣελ. 12
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 14
Γ. Βασικές αρχές διάρθρωσης των λογαριασμών του ΚΛΣΣελ. 15
Δ. Υπογραφή Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 16
Ε. Βιβλία και Στοιχεία των ΟΤΑ 
1. Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία στους ΟΤΑ, σύμφωνα με το Δημόσιο ΛογιστικόΣελ. 17
Ι. ΒιβλίαΣελ. 17
ΙΙ. ΣτοιχείαΣελ. 18
2. Βιβλία τηρούμενα στους ΟΤΑ, λόγω εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος 
I. Γενικές αρχές μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίωνΣελ. 23
II. Υποχρεωτικώς τηρούμενα βιβλία.Σελ. 27
III. Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίωνΣελ. 28
Στ. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ κατά την έναρξη εφαρμογής του Διπλογραφικού ΣυστήματοςΣελ. 29
1. ΕισαγωγήΣελ. 29
2. Απογραφή - Αποτίμηση της περιουσίας των ΟΤΑ και ΠΔ 315/1999Σελ. 31
3. Απογραφή και Αποτίμηση ΠαγίωνΣελ. 33
3.1. ΓενικάΣελ. 33
3.2 Εκτίμηση της αξίας των ακινήτωνΣελ. 35
4. Νομικά θέματα κατά την διαδικασία της απογραφήςΣελ. 36
5. Απογραφή και αποτίμηση λοιπών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 36
5.1. Απογραφή αποθεμάτων - ΥλικώνΣελ. 38
5.2. Απογραφή - Αποτίμηση Συμμετοχών - ΕγγυήσεωνΣελ. 38
5.3. Απογραφή - Αποτίμηση ΑπαιτήσεωνΣελ. 39
5.4. Απογραφή και αποτίμηση των χρεογράφωνΣελ. 40
5.5. Απογραφή και αποτίμηση των χρηματικών διαθεσίμωνΣελ. 41
5.6. Απογραφή - αποτίμηση ΥποχρεώσεωνΣελ. 41
5.7. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης - ΚεφαλαίουΣελ. 43
6. Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την απογραφή της δημοτικής περιουσίας 
6.1. Έννοια κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων και τρόπος απογραφής και αποτίμησής τουςΣελ. 44
6.2. Λοιπά σχετικά με την απογραφή κοινόχρηστων χώρωνΣελ. 47
6.3. Προβλήματα καταγραφής κοινόχρηστου χώρουΣελ. 48
6.4. Απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που έχουν παραχωρηθεί σε λοιπά ΝΠΔΔ - Διαδημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 48
6.5. Έννοια των κοινωφελών περιουσιακών στοιχείων και τρόπος απογραφής και αποτίμησής τουςΣελ. 49
6.6. Ακίνητα τρίτωνΣελ. 49
6.7. Απογραφή και αποτίμηση των σχολείων - σχολικής περιουσίαςΣελ. 49
6.8. Επιχορηγούμενα ακίνητα και εγκαταστάσειςΣελ. 50
6.9. Απογραφή ακινήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς χρησικτησίαςΣελ. 51
6.10. Απογραφή οικοπέδων που προκύπτουν από εισφορά σε γη, σε περίπτωση επεκτάσεως του σχεδίου πόλης (Ν 1337/1983)Σελ. 51
6.11. Αθλητικές εγκαταστάσειςΣελ. 52
6.12. ΓεωτρήσειςΣελ. 52
6.13. Κατεστραμμένα πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 52
6.14. Απαλλοτριωμένα ακίνητα, αλλά μη διαμορφωμέναΣελ. 52
6.15. Ακίνητα υπό απαλλοτρίωσηΣελ. 52
6.16. Διαδικασία απογραφής Καλλικρατικών Δήμων Σελ. 53
Ζ. Κυρώσεις μη εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδουΣελ. 53
Η. Δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες - Θεσμικό πλαίσιοΣελ. 54
 
2. Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ  
Α. Ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑΣελ. 55
ΟΜΑΔΑ 1 - Πάγιο Ενεργητικό 
1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του Πάγιου ΕνεργητικούΣελ. 56
2. Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων.Σελ. 57
3. Αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 58
α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοίΣελ. 58
β. Παράγοντες που επιδρούν στην μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 59
γ. Η έννοια της απόσβεσηςΣελ. 59
δ. Μέθοδοι και γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεωνΣελ. 60
ε. Λογιστική και διαχειριστική απεικόνιση των αποσβέσεωνΣελ. 61
στ. Προϋποθέσεις για αναγνώριση των αποσβέσεων ως εκπεστέες από τα έσοδα δαπάνηςΣελ. 61
4. Έννοιες και τρόποι διαμόρφωσης του αρχικού κόστους κτήσης ενσώματων παγίων στοιχείων 
α. Κόστος κτήσεως διά αγοράςΣελ. 62
β. Απόκτηση παγίων στοιχείων από δωρεές τρίτωνΣελ. 62
γ. Απόκτηση παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)Σελ. 63
δ. Απόκτηση με απαλλοτρίωσηΣελ. 67
ε. Ιδιοπαραγωγή ή ιδιοκατασκευή παγίων στοιχείωνΣελ. 67
5. Λογιστικά θέματα σχετικά με τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
5.1. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείωνΣελ. 68
5.2. Προβλέψεις για απαξιώσεις και υποτιμήσεις παγίων στοιχείωνΣελ. 71
5.3. Απόσυρση παγίων στοιχείωνΣελ. 72
5.4. Ενσώματα πάγια στοιχεία και επιχορηγήσεις.Σελ. 73
5.5. Δημοτική - Δημόσια (κοινόχρηστη περιουσία)Σελ. 74
5.6. Εμπράγματα βάρη επί ακινήτωνΣελ. 74
5.7. Καταγραφή ακίνητης περιουσίας δήμων και περιφερειώνΣελ. 75
5.8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ή περιφερειακού ακινήτουΣελ. 76
5.9. Εκποίηση δημοτικού ή περιφερειακού ακινήτουΣελ. 77
5.10. Ανταλλαγή ακινήτωνΣελ. 78
6. Εννοιολογική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 1 «Πάγιου Ενεργητικού» κατά λογαριασμό 
6.1. Λογαριασμός 10 «Εδαφικές Εκτάσεις»Σελ. 78
6.2. Λογαριασμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα»Σελ. 81
6.3. Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»Σελ. 89
6.4. Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά Μέσα»Σελ. 92
6.5. Λογαριασμός 14 «Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός»Σελ. 93
6.6 Λογαριασμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων»Σελ. 95
6.7. Λογαριασμός 16 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα πολυετούς απόσβεσης»Σελ. 105
6.8. Λογαριασμός 17 «Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσης»Σελ. 111
6.9. Λογαριασμός 18 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις»Σελ. 113
6.10 Λογαριασμός 19 «Πάγιο Ενεργητικό άυλων κέντρων»Σελ. 127
ΟΜΑΔΑ 2 - Αποθέματα 
1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 2 «Αποθέματα»Σελ. 129
2. Εννοιολογική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 2 «Αποθέματα» κατά λογαριασμό 
2.1. Λογαριασμός 20 «Εμπορεύματα»Σελ. 130
2.2. Λογαριασμός 21 «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή»Σελ. 130
2.3. Λογαριασμός 22 «Υποπροϊόντα και υπολείμματα»Σελ. 130
2.4. Λογαριασμός 23 «Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα- υποπροϊόντα και υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας)»Σελ. 130
2.5. Λογαριασμός 24 «Υλικά κατασκευής ή επισκευής τεχνικών έργων»Σελ. 131
2.6. Λογαριασμός 25 «Αναλώσιμα υλικά»Σελ. 131
2.7. Λογαριασμός 26 «Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων»Σελ. 131
2.8. Λογαριασμός 28 «Είδη συσκευασίας»Σελ. 131
2.9. Λογαριασμός 29 «Αποθέματα άλλων κέντρων»Σελ. 131
3. Τρόπος ανάπτυξης των λογαριασμών Αποθεμάτων στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑΣελ. 131
4. Λογαριασμοί της Ομάδας 2 και Προϋπολογισμός των ΟΤΑΣελ. 132
5. Λειτουργία των λογαριασμών της Ομάδας 2 «Αποθέματα» 
5.1. Αρχή της χρήσηςΣελ. 133
5.2. Διάρκεια της χρήσηςΣελ. 133
5.3. Τέλος της χρήσηςΣελ. 134
6. Λογιστικά θέματα σχετικά με τους λογαριασμούς της ομάδας 2Σελ. 135
7. Διαδικασίες προμηθειών στους ΟΤΑΣελ. 140
7.1. Η έννοια της προμήθειας στον δημόσιο τομέαΣελ. 140
7.2. Το θεσμικό καθεστώς των προμηθειών στους ΟΤΑΣελ. 140
7.3. Ροή των διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια στους ΟΤΑΣελ. 156
ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιμα 
1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ομάδα 3 «Απαιτήσεις» 
1.1. Κατηγορίες στοιχείων της ομάδας 3Σελ. 159
1.2. Διάκριση των απαιτήσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμεςΣελ. 159
1.3. Διάκριση των απαιτήσεων βάσει του βαθμού φερεγγυότητάς τους και λοιπά θέματα που αφορούν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεωνΣελ. 159
1.4. Η βεβαίωση των εσόδων στους ΟΤΑΣελ. 164
2. Αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 3 
2.1. Λογαριασμός 30 «Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες και λοιπά έσοδα (λογ. 70-75)»Σελ. 166
2.2. Λογαριασμός 32 «Παραγγελίες στο Εξωτερικό»Σελ. 169
2.3. Λογαριασμός 33 «Χρεώστες Διάφοροι»Σελ. 170
2.4. Λογαριασμός 34 «Χρεόγραφα»Σελ. 174
2.5. Λογαριασμός 35 «Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων»Σελ. 177
2.6. Λογαριασμός 36 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού»Σελ. 179
2.7. Λογαριασμός 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα»Σελ. 183
2.8. Λογαριασμός 39 «Απαιτήσεις και Διαθέσιμα άλλων κέντρων»Σελ. 190
ΟΜΑΔΑ 4 - Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
1. Παρουσίαση του περιεχομένου της ομάδας 4Σελ. 191
2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της «Καθαρής Θέσης»Σελ. 191
3. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της ομάδας 4Σελ. 192
3.1. Λογαριασμός 40 «Κεφάλαιο»Σελ. 192
3.2. Λογαριασμός 41 «Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής»Σελ. 193
3.3. Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις Νέο»Σελ. 196
3.4. Λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων»Σελ. 197
3.5. Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις»Σελ. 203
3.6. Λογαριασμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»Σελ. 213
3.7. Λογαριασμός 46 και 47Σελ. 220
3.8. Λογαριασμός 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με άλλα κέντρα»Σελ. 220
3.9. Λογαριασμός 49 «Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άλλων κέντρων»Σελ. 220
ΟΜΑΔΑ 5 - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
1. Παρουσίαση του περιεχομένου της Ομάδας 5Σελ. 221
2. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 5Σελ. 221
2.1. Λογαριασμός 50 «Προμηθευτές»Σελ. 221
2.2. Λογαριασμός 51 «Γραμμάτια πληρωτέα»Σελ. 227
2.3. Λογαριασμός 52 «Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων»Σελ. 229
2.4. Λογαριασμός 53 «Πιστωτές διάφοροι»Σελ. 230
2.5. Λογαριασμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη»Σελ. 232
2.6. Λογαριασμός 55 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί»Σελ. 247
2.7. Λογαριασμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού»Σελ. 250
2.8. Λογαριασμός 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής»Σελ. 251
2.9. Λογαριασμός 59 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις άλλων κέντρων».Σελ. 253
ΟΜΑΔΑ 6 - Λογαριασμοί Εξόδων 
1. Οργανικά έξοδα κατʼ είδοςΣελ. 254
1.1. Σημασία περιεχόμενο των λογαριασμών της ομάδας 6 - εννοιολογικοί χαρακτηρισμοίΣελ. 254
2. Ανάλυση των λογαριασμών της ομάδας 6 στους ΟΤΑΣελ. 259
3. Αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών της Ομάδας 6Σελ. 261
3.1. Λογαριασμός 60 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»Σελ. 261
3.2. Λογαριασμός 61 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ»Σελ. 265
3.3. Λογαριασμός 62 «ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ»Σελ. 283
3.4. Λογαριασμός 63 «ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ»Σελ. 295
3.5. Λογαριασμός 64 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ»Σελ. 298
3.6. Λογαριασμός 65 «ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ»Σελ. 309
3.7. Λογαριασμός 66 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ»Σελ. 310
3.8. Λογαριασμός 67 «ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ»Σελ. 310
3.9. Λογαριασμός 68 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ»Σελ. 314
3.10. Λογαριασμός 69 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤʼ ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»Σελ. 314
ΟΜΑΔΑ 7 - Λογαριασμοί εσόδων 
1. Διάκριση των εσόδων σύμφωνα με το Δημόσιο ΛογιστικόΣελ. 315
2. Νομικό πλαίσιο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ΟΤΑΣελ. 316
2.1. Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί εσόδωνΣελ. 318
2.2. Όργανα επιβολής φορολογητέων εσόδων, τελώνΣελ. 319
2.3. Η διαδικασία «Βεβαίωσης» των εσόδων των ΟΤΑΣελ. 320
3. Η διαδικασία είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑΣελ. 323
4. Έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτωνΣελ. 326
5. Διαγραφή χρεώνΣελ. 327
6. Ανάλυση των λογαριασμών της ομάδας 7 στους ΟΤΑΣελ. 328
6.1. Λογαριασμός 70: «Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων»Σελ. 328
6.2. Λογαριασμός 71: «Πωλήσεις προϊόντων»Σελ. 330
6.3. Λογαριασμός 72: «Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις»Σελ. 331
6.4. Λογαριασμός 73: «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (παροχή υπηρεσιών)»Σελ. 335
6.5. Λογαριασμός 74: «Έσοδα από επιχορηγήσεις»Σελ. 349
6.6. Λογαριασμός 75: «Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές»Σελ. 351
6.7. Λογαριασμός 76 «Έσοδα Κεφαλαίων»Σελ. 352
6.8. Λογαριασμός 78: «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Γενικά Έσοδα»Σελ. 353
ΟΜΑΔΑ 8 - Λογαριασμοί έκτακτων & ανόργανων Αποτελεσμάτων 
8.1. Περιεχόμενο της Ομάδας 8Σελ. 354
8.2. Λογαριασμός 80 «Γενική Εκμετάλλευση»Σελ. 354
1. Παρουσίαση του ΛογαριασμούΣελ. 354
2. Εργασίες κατάρτισης του λογαριασμού 80 «Γενική Εκμετάλλευση»Σελ. 355
8.3. Λογαριασμός 81 «Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα»Σελ. 357
8.4. Λογαριασμός 82 «Έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων»Σελ. 359
8.5. Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους»Σελ. 361
8.6. Λογαριασμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων»Σελ. 362
8.7. Λογαριασμός 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»Σελ. 362
8.8. Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσεως»Σελ. 362
8.9. Λογαριασμός 88: «Αποτελέσματα προς διάθεση»Σελ. 364
8.10 Λογαριασμός 89 «Ισολογισμός»Σελ. 365
ΟΜΑΔΑ 10 - Λογαριασμοί Τάξεως 
1. Συνοπτική παρουσίασηΣελ. 366
2. Λειτουργία και περιεχόμενο των υπολογαριασμών της ομάδας 10Σελ. 366
3. Εμφάνιση στον Ισολογισμό των λογαριασμών τάξεωςΣελ. 367
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
Α. Η κοστολογική Διάρθρωση των ΟΤΑ 
1. Παρουσίαση της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 369
2. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την λειτουργία της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 369
3. Προϋποθέσεις υλοποίησης της Αναλυτικής ΛογιστικήςΣελ. 371
4. Σύνδεση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής 
1. Μεταφορά των δεδομένων των ομάδων 2, 6, 7 και 8 - Τρόποι λειτουργίαςΣελ. 372
2. Λογιστική διαδικασία της μεταφοράς των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής στην Αναλυτική ΛογιστικήΣελ. 374
5. Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των λογαριασμών της ομάδας 9 
5.1. Λογαριασμός 90 «Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι λογαριασμοί»Σελ. 376
5.2. Λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη Εξόδων - Ενδιάμεσα κέντρα κόστους»Σελ. 378
5.3. Λογαριασμός 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους»Σελ. 380
5.4. Λογαριασμός 93 «Κόστος παραγωγής - κόστος ιδιοκατασκευής παγίων εγκαταστάσεων»Σελ. 387
5.5. Λογαριασμός 94 «Αποθέματα»Σελ. 387
5.6. Λογαριασμός 96 «Έσοδα - Μικτά Αποτελέσματα»Σελ. 389
5.7. Λογαριασμός 97 «Διαφορές απογραφών και καταλογισμού»Σελ. 390
5.8. Λογαριασμός 98 «Αναλυτικά Αποτελέσματα»Σελ. 390
5.9. Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στο τέλος της χρήσεως και άνοιγμά τους στη νέα χρήσηΣελ. 393
4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ  
Α. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ 
1. ΕισαγωγήΣελ. 399
2. Η σημασία του προϋπολογισμού στους ΟΤΑΣελ. 399
3. Η έννοια του προϋπολογισμούΣελ. 400
4. Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ στην ΕλλάδαΣελ. 400
4.1. Συνοπτική παρουσίασηΣελ. 400
4.2. Οι αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό στους ΟΤΑΣελ. 401
4.3. Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμούΣελ. 403
4.4. Κατάρτιση, ψήφιση, έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση του ΠροϋπολογισμούΣελ. 405
4.5. Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμούΣελ. 411
4.6. Μεταφορά πιστώσεων - αποθεματικόΣελ. 412
4.7. Αναμόρφωση - Τροποποίηση προϋπολογισμούΣελ. 415
4.8. Εκτέλεση και έλεγχος της εκτέλεσης του ΠροϋπολογισμούΣελ. 417
4.9. Προϋπολογισμός και Διπλογραφικό σύστημα των ΟΤΑΣελ. 420
5. Ο απολογισμός των ΟΤΑ Σελ. 442
6. Πίνακες αντιστοίχισης κωδικών Λογιστικού Σχεδίου και κωδικών προϋπολογισμού (ΚΥΑ 26945/2015)Σελ. 446
7. Σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα παρακολούθησης, κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠροϋπολογισμούΣελ. 478
7.1. Επιτροπή Οικονομικής ανασυγκρότησης ΟΤΑΣελ. 479
7.2. Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης ΠροϋπολογισμούΣελ. 479
7.3 Αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου ΠροϋπολογισμούΣελ. 480
7.4. Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑΣελ. 481
7.5. Προγραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης Σελ. 481
7.6. Σύνταξη εκθέσεων από την Επιτροπή Οικονομικής ΑνασυγκρότησηςΣελ. 481
7.7. Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ΟΠΔΣελ. 481
7.8. Υποβολή οικονομικών στοιχείων Σελ. 482
Β. Τα είδη ελέγχου των ΟΤΑ 
1. ΕισαγωγήΣελ. 483
2. Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑΣελ. 483
3. Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑΣελ. 484
4. Ο έλεγχος είσπραξης εσόδων των ΟΤΑΣελ. 486
5. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των ΟΤΑ από το Υπουργείο Οικονομικών Σελ. 486
6. Σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και εποπτείας των ΟΤΑΣελ. 487
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
Α. ΕισαγωγήΣελ. 489
Β. Λογιστικές συμφωνίες τέλους χρήσηςΣελ. 489
1. Ασώματες ακινητοποιήσειςΣελ. 489
2. Ενσώματες ακινητοποιήσειςΣελ. 490
3. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες υποχρεώσειςΣελ. 496
4. ΑποθέματαΣελ. 498
5. ΠελάτεςΣελ. 499
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεωνΣελ. 500
7. Χρηματικά ΔιαθέσιμαΣελ. 501
7.1. Ταμείο (λ/γ 38.00)Σελ. 501
7.2. Λογαριασμοί Όψεως (λ/γ 38.03)Σελ. 502
7.3. Παραδείγματα συμφωνίας χρηματικών διαθεσίμων μεταξύ Γενικής Λογιστικής και Οικονομικής διαχείρισηςΣελ. 503
8. ΚεφάλαιοΣελ. 504
9. ΕπιχορηγήσειςΣελ. 505
10. ΠροβλέψειςΣελ. 507
11. Χορηγήσεις - ΤράπεζεςΣελ. 507
12. ΠρομηθευτέςΣελ. 509
13. Φόροι - Τέλη και Ασφαλιστικοί ΟργανισμοίΣελ. 509
14. Μεταβατικοί ΛογαριασμοίΣελ. 515
15. Δαπάνες - λογαριασμοί ομάδας 6Σελ. 515
16. Έσοδα λογαριασμοί ομάδας 7Σελ. 516
17. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα - Έξοδα - λογαριασμοί ομάδας 8Σελ. 516
18. Στοιχεία από Νομική ΥπηρεσίαΣελ. 516
19. Συμφωνίες βάσει του Απολογιστικού Πίνακα, του ΔήμουΣελ. 517
20. Κόστος παροχής υπηρεσιώνΣελ. 518
Γ. Κλείσιμο Ισολογισμού στην πράξηΣελ. 518
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Α. ΙσολογισμόςΣελ. 521
Β. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ΧρήσεωςΣελ. 525
Γ. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής ΕκμετάλλευσηςΣελ. 527
Δ. Πίνακας Διαθέσεως ΑποτελεσμάτωνΣελ. 530
Ε. Πίνακας μεταβολών παγίωνΣελ. 531
Στ. Έκθεση Οικονομικής ΕπιτροπήςΣελ. 533
Ζ. Προσάρτημα ΙσολογισμούΣελ. 537
H. Αριθμοδείκτες αξιολόγησης των ΔήμωνΣελ. 544
7. ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
Α. Γενική Λογιστική (Ομάδα 1 έως 8)Σελ. 549
Β. Ομάδα 10Σελ. 658
Γ. Ομάδα 9Σελ. 664
Δ. Συντελεστές αποσβέσεων παγίων στοιχείωνΣελ. 684
1. Γενικά περί αποσβέσεωνΣελ. 684
2. Χρηματοοικονομική μίσθωσηΣελ. 685
3. Ανέγερση ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή και δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνηταΣελ. 686
4. Συντελεστές αποσβέσεωνΣελ. 687
5. ΠΔ 315/1999 και αποσβέσειςΣελ. 690
8. IPSAS - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
1. Τι περιλαμβάνει ο Δημόσιος ΤομέαςΣελ. 693
2. Οι παραδεκτές λογιστικές μέθοδοιΣελ. 694
2.1. Η ταμειακή βάση (Cash Basis)Σελ. 695
2.2. Η τροποποιημένη ταμειακή βάση (Modified Cash Basis)Σελ. 695
2.3. Η δεδουλευμένη λογιστική βάση (Αccrual basis)Σελ. 696
2.4. Η τροποποιημένη δεδουλευμένη λογιστική βάση (Modified Αccrual basis)Σελ. 696
2.5. Σύγκριση των διαφόρων λογιστικών μεθόδωνΣελ. 697
2.6. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της δεδουλευμένης βάσης Σελ. 698
3. Ιστορική αναδρομή των IPSAS 
3.1. Πώς φτάσαμε στα IPSASΣελ. 699
3.2. Διάγραμμα διοικητικής δομής του IPSASBΣελ. 702
3.3. Αντικείμενο των Προτύπων του Δημόσιου ΤομέαΣελ. 703
3.4. Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων του Δημόσιου ΤομέαΣελ. 703
3.5. Πληροφορίες προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσίου ΤομέαΣελ. 704
4. Στόχος των IPSASΣελ. 705
5. Το πεδίο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου ΤομέαΣελ. 705
6. Ποια είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα και η αντιστοίχισή τους με τα Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΣελ. 706
7. Συνοπτική παράθεση των διαφορών μεταξύ IFRS & IPSASΣελ. 709
8. Ποιες είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των IPSASΣελ. 710
9. Συσχέτιση Οικονομικών Καταστάσεων και Προϋπολογισμού στα IPSASΣελ. 711
10. Διαδικασία εφαρμογής των IPSASΣελ. 713
11. Λογιστικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των IPSAS Σελ. 714
12. Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων Δημοσίου Τομέα με δεδουλευμένη βάσηΣελ. 716
13. Τα εν ισχύ πρότυπα των IPSAS μετά την 1η Ιανουαρίου 2014Σελ. 724
14. Εξελίξεις ως προς την εφαρμογή των IPSAS στην ΕλλάδαΣελ. 726
15. Νέες τάσεις στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων των Δήμων - Δημοφιλείς Οικονομικές Εκθέσεις στην ΑυτοδιοίκησηΣελ. 727
ΒιβλιογραφίαΣελ. 733
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 737
 
Back to Top