Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ

Συμβολή στο δίκαιο των επιχειρήσεων
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12863
Παναγιώτου Π.
Η μονογραφία «Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της» πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρακτικό πρόβλημα της μεταβίβασης της επιχείρησης και της ευθύνης κυρίως του αποκτώντος για τα χρέη της έναντι των τρίτων. Η μελέτη επιχειρεί αφενός, μεν, τη θέση των ζητημάτων, η προβληματική των οποίων εντοπίζεται κυρίως στη νομική φύση της επιχείρησης και στην ευθύνη του αποκτώντος, αφετέρου, δε, την αναζήτηση των δυνατών νομικών απαντήσεων σε δυσχερή ζητήματα. Κεφαλαιώδες ζήτημα της μονογραφικής έρευνας είναι αν σε όλες τις μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης μεταφέρεται η περιουσία ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) ή πρόκειται για μεταβίβαση μόνο του ενεργητικού ή του παθητικού της και αν επέρχεται ειδική διαδοχή ή (οιονεί) καθολική διαδοχή. Το φαινόμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης εξετάζεται σε όλες του τις νομικές εκφάνσεις, δηλαδή τόσο από άποψη αστικού και εμπορικού δικαίων, όσο και από την άποψη του εργατικού και του φορολογικού δικαίων. Η μονογραφία ενισχύεται από πλήρη βιβλιογραφικό πίνακα και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXVII
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΣελ. XXXVII
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣΣελ. XXXIX
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
§ 1. Αντικείμενο της έρευναςΣελ. 6
§ 2. Η Διάρθρωση της έρευναςΣελ. 12
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 35
§ 1. Ιστορική επισκόπηση της επιχείρησης και η συμβολή της στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίουΣελ. 35
Ι. Η ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης και του εμπορικού δικαίου / H επιχείρηση στην ιστορία του εμπορικού δικαίουΣελ. 35
ΙΙ. To Ελληνικό εμπορικό δίκαιο ως δίκαιο του εμπορίου και η επιχείρησηΣελ. 36
ΙΙΙ. Από το δίκαιο των εμπορικών πράξεων στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησηςΣελ. 38
§ 2. Η επιχείρηση ως αντικείμενο συναλλαγήςΣελ. 43
§ 3. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιο και στα ΣχΕμπΚΣελ. 46
Ι. Η έννοια της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιοΣελ. 46
1. ΓενικάΣελ. 46
2. Η οριοθέτηση της έννοιας της επιχείρησης στο δίκαιοΣελ. 48
ΙΙ. Η νομική έννοια της επιχείρησηςΣελ. 51
1. Η ευρεία έννοια της επιχείρησηςΣελ. 52
2. Η στενή έννοια της επιχείρησηςΣελ. 52
3. Ομοιότητες και διαφορές της στενής και ευρείας έννοιας της επιχείρησηςΣελ. 54
ΙΙΙ. Η έννοια της επιχείρησης στο ΔΑΕΣελ. 54
IV. H έννοια της επιχείρησης στη θεωρία και νομολογίαΣελ. 57
1. Στη θεωρίαΣελ. 57
2. Στη νομολογίαΣελ. 59
V. Η έννοια της επιχείρησης στα ΣχΕμπΚΣελ. 60
VI. Η οικονομική έννοια της επιχείρησηςΣελ. 60
VII. Συγγενείς έννοιες με την επιχείρησηΣελ. 62
1. Η έννοια της εκμετάλλευσηςΣελ. 62
2. H διαφορά της έννοιας της εταιρίας και επιχείρησηςΣελ. 64
§ 4. Η έννοια της περιουσίας στο ισχύον δίκαιοΣελ. 65
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 65
ΙΙ. Είδη περιουσίαςΣελ. 66
1. Η ευρεία έννοια της περιουσίαςΣελ. 66
2. Η στενή έννοια της περιουσίαςΣελ. 66
3. Η λογιστική έννοια της περιουσίας της επιχείρησηςΣελ. 66
3.1. Η έννοια και η διάρθρωση του ενεργητικού στην επιχείρησηΣελ. 67
3.2. Η έννοια και η διάρθρωση του παθητικού στην επιχείρησηΣελ. 68
3.3. Η καθαρή θέση της επιχείρησηςΣελ. 69
3.4. Οικονομική κατάσταση της επιχείρησηςΣελ. 69
3.5. Η πρακτική σημασία της λογιστικής αντιμετώπισης της επιχείρησηςΣελ. 70
§ 5. Η νομική φύση της επιχείρησηςΣελ. 70
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 71
II. Η επιχείρηση ως υποκείμενο δικαίουΣελ. 71
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ιδιαίτερη περιουσία, ομάδα περιουσίας (δικαίου ή σκοπού), ομάδα πραγμάτων, δικαίωμα προσωπικότηταςΣελ. 74
ΙV. Η επιχείρηση ως περιουσιακό δικαίωμα σε άϋλο αγαθόΣελ. 76
V. H επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίουΣελ. 78
§ 6. Κάμψη της αρχής της ειδικότητας. Περιπτώσεις συνολικής μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 83
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 84
ΙΙ. Ισχύον δίκαιοΣελ. 84
ΙΙΙ. ΣχΕμπΚΣελ. 85
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 86
§ 7. Το αντικείμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 86
Ι. Στοιχεία της επιχείρησηςΣελ. 86
ΙΙ. Μορφολογία μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 86
1. Μορφές μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 86
2. Σύγκριση μεταξύ asset deal & share dealΣελ. 88
3. Ιδιαίτεροι τύποι μεταβίβασης επιχείρησηςΣελ. 89
§ 8. Η εμπράγματη απόκτηση επιχείρησης (asset deal)Σελ. 90
Ι. Το αντικείμενο της ενσώματης μεταβίβασηςΣελ. 90
1. Ακίνητα και κινητά πράγματαΣελ. 90
2. Οικόπεδα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις της επιχείρησηςΣελ. 90
§ 9. Η μεταβίβαση ασώματων αντικειμένων της επιχείρησηςΣελ. 91
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 91
ΙΙ. Το αντικείμενο της ασώματης μεταβίβασης Σελ. 91
ΙΙΙ. Η εκχώρησηΣελ. 91
1. Η νομική θέση του οφειλέτηΣελ. 92
2. Η νομική θέση και η ευθύνη του εκχωρητήΣελ. 92
IV. Η εκχώρηση της ενοχικής σχέσηςΣελ. 93
V. Η εκχώρηση της επιχείρησης ως συνόλουΣελ. 93
VI. Η μεταβίβαση των αξιογραφικών απαιτήσεωνΣελ. 94
1. ΕισαγωγικάΣελ. 94
2. Η αξιογραφική μεταβίβαση του δικαιώματοςΣελ. 94
§ 10. Η μεταβίβαση του γενικού άϋλου αγαθού της επιχείρησης και των ειδικών περιουσιακών στοιχείων της (Immaterialg?terrechte)Σελ. 95
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 95
1. Η έννοια και το αντικείμενο των άϋλων αγαθών Σελ. 95
2. Η νομική φύση και οι διακρίσεις των άϋλων αγαθών Σελ. 96
ΙΙ. Η μεταβίβαση των άϋλων αγαθώνΣελ. 97
1. ΕισαγωγήΣελ. 97
2. Συμφωνίες στη σύμβαση μεταβίβασηςΣελ. 98
ΙΙΙ. Η μεταβίβαση του γενικού άϋλου αγαθού της επιχείρησηςΣελ. 98
§ 11. Η μεταβίβαση των λοιπών άϋλων αγαθών της επιχείρησηςΣελ. 99
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 99
ΙΙ. Διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησηςΣελ. 99
Α. Το σήμαΣελ. 99
1. Η έννοια του σήματοςΣελ. 99
2. Η μεταβίβαση του σήματοςΣελ. 100
2.1. ΓενικάΣελ. 100
2.2. Αντικείμενο της μεταβίβασηςΣελ. 100
3. Παράλληλη κατάθεση σήματοςΣελ. 101
4. 'Αδεια χρήσης σήματοςΣελ. 102
5. Ο θεσμός της υποάδειαςΣελ. 102
6. Η άσκηση παρέμβασηςΣελ. 103
7. Προστασία του σήματοςΣελ. 103
8. Η μεταβίβαση του σήματος στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 103
Β. Ο διασχηματισμόςΣελ. 104
1. Η έννοια του διασχηματισμούΣελ. 104
2. Η μεταβίβαση του διασχηματισμούΣελ. 104
3. Διαφορά διασχηματισμού και σήματος Σελ. 104
Γ. Η εμπορική επωνυμίαΣελ. 104
1. Το πρόβλημαΣελ. 104
2. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 105
3. Αντικείμενο της επωνυμίαςΣελ. 106
4. Αρχές σχηματισμού της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 107
5. Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 109
6. Η νομική φύση της επωνυμίαςΣελ. 110
7. H μεταβίβαση της επωνυμίαςΣελ. 111
7.1. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρηση ή αυτοτελής μεταβίβασή τηςΣελ. 111
7.2. Η μεταβίβαση ατομικής επωνυμίαςΣελ. 112
7.3. Η μεταβίβαση επωνυμίας προσωπικών εταιριώνΣελ. 114
7.4. Η μεταβίβαση επωνυμίας κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 115
8. Η επωνυμία σε αποκλεισμό εταίρου και είσοδο νέου εταίρουΣελ. 116
9. Η εμπορική επωνυμία και η μεταβίβασή της στο ΣχΕμπΚΣελ. 116
9.1. Σχηματισμός της επωνυμίαςΣελ. 116
9.2. Η μεταβίβαση της επωνυμίαςΣελ. 116
10. Η μεταβίβαση της επωνυμίας στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 117
10.1. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρησηΣελ. 117
10.2. Η συνέχιση της επωνυμίας σε αποχώρηση / έξοδο και είσοδο νέου εταίρουΣελ. 117
11. Η διαδικασία απόκτησης δικαιώματος στην επωνυμίαΣελ. 118
12. Απώλεια του δικαιώματος στην επωνυμίαΣελ. 120
13. Αλλαγή του δικαιώματος στην επωνυμία Σελ. 120
14. Η έννομη προστασία της επωνυμίαςΣελ. 120
Δ. H ΠελατείαΣελ. 121
1. Η έννοια της πελατείαςΣελ. 121
2. Η μεταβίβαση της πελατείαςΣελ. 121
Ε. Διακριτικός τίτλοςΣελ. 122
1. Η έννοια του διακριτικού τίτλουΣελ. 122
2. Η μεταβίβαση του διακριτικού τίτλουΣελ. 123
ΙΙΙ. Το δίκαιο των τεχνικών και αισθητικών δημιουργιώνΣελ. 123
A. ΕυρεσιτεχνίαΣελ. 123
1. Η έννοιαΣελ. 123
2. Η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίαςΣελ. 124
Β. Εμπορικά και Βιομηχανικά απόρρηταΣελ. 124
1. Η έννοιαΣελ. 124
2. Η μεταβίβασηΣελ. 125
3. Η προστασίαΣελ. 125
Γ. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 125
1. Η έννοια και το νομικό καθεστώςΣελ. 125
2. Η μεταβίβασηΣελ. 126
3. Η προστασίαΣελ. 126
Δ. Πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 126
1. ΈννοιαΣελ. 126
2. Νομική φύσηΣελ. 128
3. Μεταβίβαση του δικαιώματοςΣελ. 128
4. Προστασία του δικαιώματοςΣελ. 130
Ε. Συγγενικά δικαιώματαΣελ. 130
Στ. Κατάσχεση άϋλων αγαθώνΣελ. 131
§ 12. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με απόκτηση συμμετοχής και εταιρικού ελέγχου (share deal / Beteiligungserwerb)Σελ. 131
Ι. H συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 132
1. ΕισαγωγικάΣελ. 132
ΙΙ. H συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 133
ΙΙΙ. Η συμβατική μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής στην ΕΠΕΣελ. 135
IV. H συμβατική μεταβίβαση των μετοχώνΣελ. 136
1. ΕισαγωγικάΣελ. 136
1.1. Η πολυσήμαντη έννοια της μετοχήςΣελ. 136
1.2. Το εμπράγματο και το ενοχικό δικαίωμα στα αξιόγραφαΣελ. 137
1.3. Η αξιογραφική φύση της ονομαστικής μετοχήςΣελ. 138
1.4. Η ονομαστική μετοχή στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 139
2. Η μεταβίβαση της μετοχής ως έννομης σχέσηςΣελ. 139
Α. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ανωνύμων μετοχώνΣελ. 140
Β. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ονομαστικών μετοχώνΣελ. 141
1. Η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο ονομαστικών μετοχώνΣελ. 141
2. Η νομική σημασία της εγγραφής στα βιβλία της εταιρίας. Η εγγραφή ως συστατικός τύπος της μεταβίβασηςΣελ. 142
2.1. Σκοπός και σημασία της καταχώρησηςΣελ. 143
2.2. Η συστατική και δηλωτική εγγραφήΣελ. 143
2.2.1. Συστατική ή δημιουργική εγγραφήΣελ. 143
2.2.2. Η δηλωτική εγγραφήΣελ. 144
3. Χρόνος μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών μεταξύ των συμβαλλομένων μερώνΣελ. 144
4. Χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών έναντι της εταιρίας και των τρίτων. Η επαγωγή του εμπραγμάτου δικαιώματοςΣελ. 145
4.1 Χρόνος θεμελίωσης της μετοχικής ιδιότηταςΣελ. 146
5. Εγγραφή στα βιβλία αναληθή μετόχου από πλάνη της εταιρίας. Δικαιούμενοι για διόρθωση της εγγραφής και ακύρωση των μετοχώνΣελ. 147
6. Η ονομαστική μετοχή ως αντικείμενο χρησικτησίαςΣελ. 149
6.1 Απόκτηση κυριότητας επί των ονομαστικών μετοχών με τις προϋποθέσεις της τακτικής χρησικτησίαςΣελ. 149
6.1.1. Νόμιμος τίτλοςΣελ. 150
6.1.2. Νομιζόμενος τίτλοςΣελ. 150
6.1.3. Η έννοια της καλής πίστηςΣελ. 151
7. Προστασία του αποκτώντος μετοχές και κτήση μετοχικών δικαιωμάτων από μη κύριοΣελ. 151
Γ. Η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των άϋλων μετοχώνΣελ. 152
Δ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των άϋλων μετοχώνΣελ. 153
Ε. Η εξαγορά μετοχών (squeeze out)Σελ. 154
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔIΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝΣελ. 157
§ 13. Το περιεχόμενο της σύμβασης μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 157
Ι. Η υποσχετική σύμβασηΣελ. 158
ΙΙ. Η εμπράγματη σύμβασηΣελ. 158
ΙΙΙ. Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο ΣχΕμπΚΣελ. 159
§ 14. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχήΣελ. 159
Ι. EισαγωγικάΣελ. 159
ΙΙ. Η έννοια της ειδικής διαδοχήςΣελ. 160
ΙΙΙ. Η έννοια της καθολικής διαδοχήςΣελ. 161
IV. Η διάκριση της ειδικής και καθολικής διαδοχήςΣελ. 161
§ 15. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησης (ΑΚ 479)Σελ. 162
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 162
ΙΙ. Το πρόβλημαΣελ. 163
III. Μεταβίβαση του ενεργητικού ή και του παθητικού της επιχείρησης (AK 479). Κριτική των απόψεωνΣελ. 164
IV. Συμφωνίες μεταβιβάζοντος και αποκτώντοςΣελ. 168
V. Προϋποθέσεις συμβατικής μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 169
VI. Η ευθύνη έναντι των δανειστώνΣελ. 172
1. Η ευθύνη του αποκτώντοςΣελ. 172
2. Το είδος της ευθύνης του αποκτώντοςΣελ. 173
3. Περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης του αποκτώντος Σελ. 174
VII. Διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 175
VIII. Η ευθύνη του αποκτώντος εταιρικά μερίδια ή μετοχέςΣελ. 176
1. Η ευθύνη του αποκτώντος στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 176
2. Η ευθύνη του αποκτώντος στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 178
3. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 178
4. Η ρύθμιση της ευθύνης του αποκτώντος στο ΣχΕμπΚΣελ. 179
5. Η ευθύνη του πωλητή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων στο ΣχΕμπΚΣελ. 179
ΙX. Η ευθύνη έναντι των δανειστών στο αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 180
1. Το Ελβετικό δίκαιοΣελ. 180
2. Το Αυστριακό δίκαιοΣελ. 180
3. Το Γερμανικό δίκαιοΣελ. 181
3.1. Η εφαρμογή της § 25 HGBΣελ. 181
3.2. Η ρύθμιση της ευθύνης στις § 25 HGB και § 419 BGBΣελ. 182
Χ. Προστασία των δανειστώνΣελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝΣελ. 185
§ 16. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με καθολική κληρονομική διαδοχήΣελ. 185
Ι. Η έννοια της καθολικής διαδοχήςΣελ. 185
ΙΙ. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 187
ΙΙΙ. Το αντικείμενο της καθολικής διαδοχήςΣελ. 188
1. Η επιχείρηση ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 189
2. Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 190
IV. H κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής σε όλους τους εταιρικούς τύπουςΣελ. 191
Α. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 191
1. Η θέση τoυ ζητήματοςΣελ. 191
2. H έννοια της εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 193
3. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 194
4. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής αιτία θανάτουΣελ. 195
5. Μορφές συμφωνιών συνέχισης της εταιρίας παρά το θάνατο εταίρουΣελ. 195
5.1. Συμφωνία συνέχισης μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ορισμένων ή όλων) του θανόντος εταίρου (AK 773 εδ. 2)Σελ. 196
5.2. Συμφωνία συνέχισης της εταιρίας μόνο μεταξύ των επιζώντων εταίρων με αποκλεισμό των κληρονόμων Σελ. 198
5.3. Συμφωνία συνέχισης της εταιρίας μεταξύ των επιζώντων και τρίτου μη κληρονόμου με αποκλεισμό των κληρονόμωνΣελ. 200
5.4. Η εγκυρότητα της ρήτρας προσδιορισμού κληρονόμων στην εταιρική σύμβαση και η διάταξη του άρθ. 368 ΑΚΣελ. 200
 
6. Η νομική θέση του κληρονόμου στην προσωπική εταιρίαΣελ. 201
7. Διαχειριστικά δικαιώματα του κληρονόμουΣελ. 202
8. Ο ανήλικος κληρονόμος και η ευθύνη του από συμμετοχή σε εμπορική εταιρίαΣελ. 203
8.1. Η ικανότητα για διενέργεια εμπορικής πράξης. 'Ασκηση των δικαιωμάτων των ανήλικων κληρονόμωνΣελ. 203
8.2. Η συμμετοχή ανήλικου κληρονόμου σε εμπορική εταιρία και οι συνέπειεςΣελ. 204
8.3. Ευθύνη ανήλικου κληρονόμουΣελ. 205
9. Η κληρονομική διαδοχή σε περίπτωση κοινωνίας Σελ. 206
9.1. Η έννοια της κοινωνίας Σελ. 206
9.2. Διαφορά κοινωνίας και εταιρίαςΣελ. 206
9.3. Κληρονομική κοινωνίαΣελ. 207
9.4. Κληρονομική κοινωνία και σύσταση εξωτερικής προσωπικής εταιρίαςΣελ. 208
10. Η ευθύνη του κληρονόμου για χρέη στις προσωπικές εταιρίες Σελ. 208
10.1. Η απεριόριστη ευθύνη του απλού κληρονόμου εταίρουΣελ. 208
10.2. Η ευθύνη του κληρονόμου ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 209
10.3. Περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου εταίρου με αποδοχή επ' ωφελεία απογραφήςΣελ. 210
10.3.1. ΔιαδικασίαΣελ. 211
10.3.2. Έκταση ευθύνης του κληρονόμου εταίρουΣελ. 211
10.3.3. Διοίκηση κληρονομίας από τον κληρονόμοΣελ. 212
10.3.4. Υποχρεώσεις κληρονόμου. Σύνταξη απογραφήςΣελ. 212
11. Η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας και η ευθύνη του κληρονόμουΣελ. 213
11.1. Προστασία των κληρονομικών πιστωτών μέσω της δικαστικής εκκαθάρισηςΣελ. 213
11.2. ΔιαδικασίαΣελ. 214
11.3. Έργο του εκκαθαριστήΣελ. 214
11.4. Ικανοποίηση των δανειστώνΣελ. 214
11.5. Λήξη της εκκαθάρισης Σελ. 215
11.6. Αποτελέσματα της δικαστικής εκκαθάρισηςΣελ. 215
Β. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις κεφαλαιουχικές εταιρίες και η ευθύνη του κληρονόμου εταίρου Σελ. 216
Ι. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής και η ευθύνη του κληρονόμου στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 216
1. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ΕΠΕΣελ. 216
1.1. ΕισαγωγικάΣελ. 216
1.2. Εξαγορά εταιρικού μεριδίουΣελ. 218
2. Η ευθύνη κληρονόμου εταίρου ΕΠΕΣελ. 219
2.1. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 219
2.2 Ευθύνη έναντι της εταιρίαςΣελ. 219
ΙΙ. Η κληρονομική μεταβίβαση μετοχών στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 219
1. Η μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτουΣελ. 219
2. Η ευθύνη του κληρονόμου (μοναδικού ή κυριαρχούντος μετόχου) στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 221
§ 17. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχήΣελ. 223
Ι. Εκποίηση επιχείρησης με ειδική κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1942)Σελ. 223
II. Υποχρεώσεις του πωλητή & του αγοραστήΣελ. 225
1.Υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 225
2. Υποχρεώσεις του αγοραστήΣελ. 225
3. Υποχρέωση πωλητή & αγοραστή για ανασύσταση δικαιωμάτωνΣελ. 226
IΙΙ. Ο κίνδυνος στην πώλησηΣελ. 226
ΙV. Η ευθύνη έναντι των δανειστώνΣελ. 226
V. Η ευθύνη του κληρονόμου πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματαΣελ. 227
§18. Ειδικές διατάξεις για την ευθύνη του αποκτώντος στην καθολική και ειδική μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣελ. 229
§ 19. Το αλλοδαπό δίκαιο και η κληρονομική διαδοχή στην επιχείρησηΣελ. 229
Α. Το Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 229
I. Ο κληρονόμος στις ατομικές επιχειρήσεις (Εinzelunternehmen)Σελ. 229
1. Ο μοναδικός κληρονόμοςΣελ. 229
2. Η κοινή κληρονομία (Erbengemeischaft)Σελ. 229
3. Η ευθύνη του κληρονόμου με τις διατάξεις του αστικού δικαίουΣελ. 230
4. Η ευθύνη του κληρονόμου με τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου (Einzelkaufm?nische Unternehmen -Handelsrechtliche Erbenhaftung)Σελ. 231
5. Η σχέση των διατάξεων αστικού και εμπορικού δικαίουΣελ. 231
6. Περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης του κληρονόμου επιχείρησηςΣελ. 232
II. Ο κληρονόμος στις προσωπικές εταιρίες και η ευθύνη τουΣελ. 232
1. Ο κληρονόμος στις αστικές εταιρίες (GbR ) και η ευθύνη τουΣελ. 232
2. Ο κληρονόμος ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 233
2.1. Κοινωνία κληρονόμωνΣελ. 233
3. Η ευθύνη του κληρονόμου εταίρου ΟΕΣελ. 234
4. Ο κληρονόμος ετερόρρυθμης εταιρίας (Kommanditgesellschaft)Σελ. 235
5. Ο κληρονόμος ετερόρρυθμης εταιρίας σε μετοχές (Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaΑ )Σελ. 236
6. Ρήτρες στην εταιρική σύμβασηΣελ. 236
6.1. Η συνέχιση της εταιρίας μόνο με τους επιζώντες εταίρους (Fortsetzungsklausel)Σελ. 236
6.2. Η συνέχιση της εταιρίας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (Nachfolgeklausel)Σελ. 237
6.2.1.Απλή ρήτρα κληρονομικής διαδοχής (Einfache Nachfolgeklausel)Σελ. 237
6.2.2 Η συνέχιση της εταιρίας με τους επιζώντες και τρίτο μη κληρονόμο (ρήτρα εισόδου -Eintrittsklausel)Σελ. 237
6.2.3 Ρήτρα προτιμώμενης διαδοχής ή μερικής διαδοχής της εταιρικής μερίδας (Qualifizierte Nachfolgeklausel/ Vererblichkeitsklausel)Σελ. 237
ΙΙΙ. Ο κληρονόμος στις κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 238
1. Ο κληρονόμος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (GmbH)Σελ. 238
2. Ο κληρονόμος εταίρου στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 238
Β. Το Αυστριακό δίκαιοΣελ. 239
Γ. Το Ελβετικό δίκαιοΣελ. 240
Δ. Το Αγγλικό δίκαιοΣελ. 242
Ε. Το Γαλλικό δίκαιοΣελ. 244
ΣΤ. Το Ιταλικό δίκαιοΣελ. 245
Ζ. Το Ολλανδικό δίκαιοΣελ. 246
Η. Το Βελγικό δίκαιοΣελ. 246
Θ. Το Λουξεμβουργικό δίκαιοΣελ. 247
Ι. Το Δανέζικο δίκαιοΣελ. 248
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 251
§ 20. ΕισαγωγικάΣελ. 251
§ 21. Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση επιχείρησηςΣελ. 252
Ι. Η θέση του ζητήματοςΣελ. 254
ΙΙ. Η περιουσιακή αυτοτέλεια του νομικού προσώπου της εταιρίας έναντι των μετόχωνΣελ. 255
1. Η θέση του μετόχου στην εταιρία και η θεώρηση της εταιρικής περιουσίας από νομική άποψηΣελ. 255
2. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και η θέση του μετόχου στην εταιρία από οικονομική άποψηΣελ. 256
ΙΙΙ. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα (του εταιρικού μεριδίου ή της μετοχής) της επιχείρησης (share deal)Σελ. 259
1. Η ευθύνη του πωλητή απλής μειοψηφίας ή ασήμαντου ποσοστού μετοχώνΣελ. 260
1.1. Η ευθύνη του πωλητή δικαιώματοςΣελ. 260
1.2. Συμβατική ανάληψη ευθύνηςΣελ. 261
1.3. Εγγυητική ή εγγυοδοτική σύμβασηΣελ. 262
1.4. Εξωεταιρικές συμφωνίες ανάληψης ευθύνηςΣελ. 262
1.5. Ευθύνη του πωλητή μετοχών με άλλες διατάξειςΣελ. 263
2. Η ευθύνη του πωλητή πλειοψηφικού πακέτου μετοχών για πραγματικά ελαττώματα της μετοχής (share deal)Σελ. 264
ΙV. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος (asset deal) Σελ. 266
1. Προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 266
2. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κατά την παράδοση του πωληθέντος πράγματος (κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταφέρεται στον αγοραστή)Σελ. 267
3. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης πώλησης (κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταφέρεται στον αγοραστή)Σελ. 268
3.1. Η ευθύνη του πωλητή και η νομική προστασία του αγοραστήΣελ. 268
3.2 Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας πριν την παράδοση του πράγματος (προτού ο κίνδυνος μεταβεί στον αγοραστή)Σελ. 268
V. Οι έννομες συνέπειες της ευθύνης του πωλητήΣελ. 269
1. Η ευθύνη του πωλητή για αποζημίωση. Οι διαφορές της ΑΚ 540 & 543Σελ. 270
2. Βάρος απόδειξηςΣελ. 271
3. Δικαιώματα του πωλητή (ΑΚ 546)Σελ. 272
VI. Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων τουΣελ. 272
1. Οι διατυπωθείσες απόψειςΣελ. 272
2. Τα νέα άρθ. 554 & 555 ΑΚΣελ. 274
3. Συμφωνία προθεσμίας ευθύνης ή εγγύησης (garantie) του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Παραγραφή της ευθύνηςΣελ. 276
4. Συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής - 'Ασκηση των δικαιωμάτων του αγοραστή με ένστασηΣελ. 277
VII. Το ζήτημα της εφαρμογής των γενικών διατάξεων στην ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος στο προϊσχύσαν δίκαιο της πώλησηςΣελ. 277
VIII. Το γερμανικό δίκαιο και η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα της μετοχήςΣελ. 278
§22. Νομικά ελαττώματα στη μεταβίβαση και πώληση της επιχείρησηςΣελ. 279
I. Nομικά ελαττώματα στην πώληση της επιχείρησηςΣελ. 279
IΙ. Η ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώματα της επιχείρησηςΣελ. 281
IIΙ. Προϋποθέσεις ευθύνης του πωλητήΣελ. 282
IV. Φύση της ευθύνηςΣελ. 282
V. Οι έννομες συνέπειεςΣελ. 283
VI. Βάρος απόδειξηςΣελ. 284
VII. Διαφορές νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων ως προς τις έννομες συνέπειεςΣελ. 284
§ 23. Ο κίνδυνος στην πώλησηΣελ. 284
Ι. Η έννοια του κινδύνουΣελ. 285
ΙΙ. Οι προϋποθέσειςΣελ. 285
ΙΙΙ. Ο κίνδυνος σε πώληση με αίρεσηΣελ. 287
IV. ΣυνέπειεςΣελ. 287
§ 24. Η ευθύνη του πωλητή επιχείρησης για πραγματικά και νομικά ελαττώματα στα ΣχΕμπΚΣελ. 288
Ι. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά & νομικά ελαττώματα (του εταιρικού μεριδίου ή της μετοχής) της επιχείρησης (share deal)Σελ. 288
ΙΙ. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά & νομικά ελαττώματα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίαςΣελ. 289
ΙΙΙ. Παραγραφή αξιώσεων με τα ΣχΕμπΚΣελ. 289
§ 25. Μίσθωση επιχείρησηςΣελ. 289
Ι. Πραγματικά ελαττώματαΣελ. 290
ΙΙ. Νομικά ελαττώματαΣελ. 290
ΙΙΙ. Διαφορά μίσθωσης από την πώλησηΣελ. 291
ΙV. Η μίσθωση της επιχείρησης στα ΣχΕμπΚΣελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ & ΕΝΕΧΥΡΟ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΣελ. 292
§ 26. Επικαρπία επιχείρησηςΣελ. 292
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 292
1. Λόγοι σύστασης επικαρπίας στην επιχείρησηΣελ. 292
2. Έννοια, περιεχόμενο, σύσταση και είδη επικαρπίαςΣελ. 292
ΙΙ. Η επιχείρηση ως αντικείμενο επικαρπίαςΣελ. 293
ΙΙΙ. Η ευθύνη στην επικαρπία επιχείρησηςΣελ. 296
1. Η ευθύνη του επικαρπωτή επιχείρησης και του φορέα της επιχείρησης (κυρίου) για χρέη τηςΣελ. 296
1.1 Η εφαρμογή της ΑΚ 479Σελ. 296
1.2 Η εφαρμογή της ΑΚ 1156Σελ. 298
1.3 Αποκλεισμός ευθύνης του επικαρπωτήΣελ. 299
1.4 Συρροή πολλαπλών νομικών βάσεων ΑΚ 479 και ΑΚ 1156Σελ. 300
ΙV. Η ευθύνη του παραχωρήσαντος την επικαρπία κυρίου μετά τη λήξη ή απόσβεση της επικαρπίας Σελ. 300
V. Επικαρπία σε εταιρική συμμετοχήΣελ. 300
1. Σύσταση επικαρπίας σε εταιρική συμμετοχή στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 301
1.1 Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο επικαρπίας στις προσωπικές εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 301
1.2 Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο επικαρπίας στις προσωπικές εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 302
2. Σύσταση επικαρπίας σε εταιρική συμμετοχή στην ΕΠΕ Σελ. 303
3. Σύσταση επικαρπίας σε μετοχέςΣελ. 303
VI. Η άσκηση των εταιρικών δικαιωμάτωνΣελ. 304
1. Επικαρπία εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 304
2. Επικαρπία μετοχώνΣελ. 304
VII. Η ευθύνη στην επικαρπία σύμφωνα με τα ΣχΕμπΚΣελ. 306
§ 27. Eνέχυρο στην επιχείρησηΣελ. 307
I. Η επιχείρηση ως αντικείμενο ενεχύρουΣελ. 307
ΙΙ. To πλασματικό ενέχυροΣελ. 308
ΙΙΙ. Το πλασματικό ενέχυρο στα ΣχΕμπΚΣελ. 310
IV. Ενέχυρο σε εταιρική συμμετοχήΣελ. 310
1. Σύσταση ενεχύρου σε εταιρική συμμετοχή στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 311
1.1 Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο ενεχύρου στις προσωπικές εταιρίες με νομική προσωπικότηταΣελ. 311
1.2 Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο ενεχύρου στις προσωπικές εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 312
2. Σύσταση ενέχυρου σε εταιρική συμμετοχή στην ΕΠΕΣελ. 312
3. Σύσταση ενέχυρου σε μετοχέςΣελ. 312
V. 'Ασκηση μετοχικών δικαιωμάτωνΣελ. 313
1. Ενέχυρο εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 313
2. Ενέχυρο μετοχώνΣελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 315
ΓενικάΣελ. 315
§ 28. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στο πλαίσιο της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 317
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 317
ΙΙ. ΕισαγωγικάΣελ. 318
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο (ΚΠολΔ 1022)Σελ. 321
IV. Κατάσχεση της επιχείρησηςΣελ. 323
1. ΕισαγωγικάΣελ. 323
2. Προϋποθέσεις κατάσχεσηςΣελ. 324
3. Δικαστική άδεια για το επιτρεπτό της κατάσχεσηςΣελ. 326
3.1 Αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 327
3.2 Αρχή της αναγκαιότηταςΣελ. 328
V. Συντηρητική κατάσχεση της επιχείρησηςΣελ. 328
VI. Αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησηςΣελ. 329
1. ΈννοιαΣελ. 329
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 329
3. ΣυνέπειεςΣελ. 331
4. Η αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης ως ασφαλιστικό μέτροΣελ. 332
§ 29. Κατάσχεση άϋλων αγαθών επιχείρησηςΣελ. 332
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 332
ΙΙ. Η κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 333
1. Κατάσχεση σήματος και διασχηματισμούΣελ. 333
2. Η κατάσχεση της επωνυμίας στην ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 333
2.1. Το πρόβλημαΣελ. 333
2.2. Η κατάσχεση της επωνυμίας στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 334
2.2.1. Η κατάσχεση της επωνυμίας με την επιχείρηση. Η συγκατάσχεση επιχείρησης και επωνυμίαςΣελ. 334
2.2.2 Η αυτοτελής κατάσχεση της επωνυμίαςΣελ. 335
α. Η κατάσχεση της αντικειμενικής ή πραγματικής επωνυμίαςΣελ. 335
β. Η κατάσχεση της προσωπικής (υποκειμενικής) και παράγωγης επωνυμίαςΣελ. 335
2.3. H εκποίηση της επωνυμίας στην πτώχευσηΣελ. 335
3. Η κατάσχεση του διακριτικού τίτλουΣελ. 336
4. Η κατάσχεση της ευρεσιτεχνίαςΣελ. 336
5. Η κατάσχεση της πελατείαςΣελ. 337
6. Η κατάσχεση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτωνΣελ. 337
7. Η κατάσχεση σχεδίων και υποδειγμάτωνΣελ. 338
8. Η κατάσχεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 338
ΙΙΙ. ΣυμπέρασμαΣελ. 340
§ 30. Η κατάσχεση της εταιρικής μερίδαςΣελ. 341
Ι. Η κατάσχεση της εταιρικής μερίδας στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 341
ΙΙ. Η κατάσχεση μετοχών και της εταιρικής μερίδας στις κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 342
1. Κατάσχεση μετοχώνΣελ. 342
2. Κατάσχεση εταιρικού μεριδίου στην ΕΠΕΣελ. 342
§ 31. Κατάσχεση και εκποίηση της επιχείρησης στη συλλογική αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 343
Ι. ΓενικάΣελ. 343
ΙΙ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησηςΣελ. 347
1. Έννοια-Αντικείμενο της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Νομιμοποιούμενα πρόσωπαΣελ. 347
2. Έναρξη της προπτωχευτικής διαδικασίας συνδιαλλαγήςΣελ. 348
3. Δυνατότητες για συμφωνία συνδιαλλαγήςΣελ. 349
4. Επικύρωση και ανατροπή της συμφωνίας συνδιαλλαγήςΣελ. 350
5. Αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 351
6. Η ισχύς εκκρεμών συμφωνιών συνδιαλλαγήςΣελ. 351
 
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της πτώχευσηςΣελ. 351
ΙV. Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της πτώχευσης και η διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίαςΣελ. 353
1. Σφράγιση και αποσφράγισηΣελ. 353
2. Έλεγχος των απαιτήσεωνΣελ. 353
2.1. ΑναγγελίαΣελ. 354
2.2. ΕπαλήθευσηΣελ. 354
V. Η εκποίηση της επιχείρησηςΣελ. 355
1. Η εξυγιαντική μεταβίβαση της επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία συνδιαλλαγής και η ευθύνη του αποκτώντοςΣελ. 355
2. Η εκποίηση της επιχείρησης με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης (άρθ. 106 ια' ΠτΚ) και η ευθύνη του αποκτώντοςΣελ. 356
2.1. EισαγωγικάΣελ. 356
2.2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 357
2.3. Διαδικασία εκκαθάρισηςΣελ. 357
2.4. Καθήκοντα εκκαθαριστήΣελ. 358
2.5. Αναγγελία απαιτήσεων δανειστώνΣελ. 359
2.6. Αποτελέσματα της ειδικής εκκαθάρισηςΣελ. 359
2.7. Διάρκεια της διαδικασίας-Ανατροπή της εκκαθάρισηςΣελ. 359
2.8. Η ευθύνη του αποκτώντοςΣελ. 360
3. Η εκποίηση της επιχείρησης μέχρι την αναδιοργάνωση ή την ένωση πιστωτών Σελ. 360
4. Η εκποίηση της επιχείρησης στο στάδιο ένωσης των πιστωτώνΣελ. 360
4.1. Ρευστοποίηση της αξίας της επιχείρησης και διαδικασία εκποίησης της επιχείρησηςΣελ. 361
4.1.1. Η συνολική εκποίηση της επιχείρησηςΣελ. 361
4.1.1.1. Η διαδικασία εκποίησης της επιχείρησηςΣελ. 361
4.1.2. Εκποίηση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησηςΣελ. 364
4.1.2.1. Εκποίηση κινητών και εμπορευμάτωνΣελ. 365
4.1.2.2. Εκποίηση ακινήτωνΣελ. 365
4.2. Σύνταξη πίνακα διανομήςΣελ. 365
4.2.1. Ανακοπές κατά του πίνακα διανομήςΣελ. 365
4.2.2. Κατάταξη των πιστωτώνΣελ. 366
5. Φόρος μεταβίβασης λόγω εκποίησης επιχείρησηςΣελ. 367
VI. Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 367
VII. Εκμίσθωση επιχείρησης ως σύνολοΣελ. 367
 
VIII. Προστασία των πιστωτώνΣελ. 367
1. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών έναντι των εταιρικών πιστωτών (Wrongful Trading)Σελ. 367
2. Η ευθύνη του αποκτώντος στην πτώχευση και η εφαρμογή της ΑΚ 479Σελ. 369
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ TO ΕΙΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚAI H ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
§ 32. Μεταβίβαση της επιχείρησης κατά το ειδικό εταιρικό δίκαιο και η ευθύνη έναντι των δανειστώνΣελ. 373
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 373
ΙΙ. Η μεταβίβαση της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 375
Α. Mετατροπή εταιριώνΣελ. 376
1. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 376
2. Μετατροπή ΟΕ ή Ε.Ε. σε ΕΠΕΣελ. 377
3. Η ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών και η εφαρμογή της 479 ΑΚ στη μετατροπήΣελ. 378
Β. Συγχώνευση εταιριώνΣελ. 378
Ι. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριώνΣελ. 378
1. Έννοια της συγχώνευσηςΣελ. 378
2.Τρόποι συγχώνευσηςΣελ. 379
2.1 Γνήσια συγχώνευσηΣελ. 379
2.2 Καταχρηστική συγχώνευσηΣελ. 379
3. Συνέπειες συγχώνευσηςΣελ. 380
4. Είδη συγχώνευσης εταιριώνΣελ. 381
4.1. Συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 381
4.2. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 381
4.3. Συγχώνευση με εξαγοράΣελ. 381
5. Διαδικασία της συγχώνευσηςΣελ. 382
6. Αποτελέσματα συγχώνευσηςΣελ. 383
7. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 384
ΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 384
1. Το κεφάλαιο της ΕΠΕ από τη συγχώνευσηΣελ. 384
2. Διαδικασία συγχώνευσηςΣελ. 384
ΙΙΙ. Η ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών στη συγχώνευση. Η Προστασία των δανειστών στη συγχώνευσηΣελ. 385
IV. Η εφαρμογή του άρθ. 479 ΑΚ στη συγχώνευση εταιριώνΣελ. 387
Γ. Η διάσπαση εταιριώνΣελ. 389
Ι. Σκοπός της διάσπασηςΣελ. 389
ΙΙ. Η έννοια της διάσπασηςΣελ. 389
ΙΙΙ. Το ύψος του κεφαλαίου στη διάσπαση ανωνύμων εταιριώνΣελ. 390
ΙV. Είδη διάσπασηςΣελ. 391
Α. Η γνήσια διάσπασηΣελ. 391
Β. Η καταχρηστική διάσπασηΣελ. 393
V. Το ζήτημα της διαδοχής στη διάσπαση. Ειδική ή καθολική διαδοχή στη διάσπασηΣελ. 394
VI. Η ευθύνη στη διάσπαση και προστασία των πιστωτώνΣελ. 395
VIΙ. Η εφαρμογή του άρθ. 479 ΑΚ στη διάσπασηΣελ. 398
VIIΙ. Διαφορές διάσπασης και συγχώνευσηςΣελ. 399
ΙΧ. Διαδικασία διάσπασηςΣελ. 400
1. Σχέδιο σύμβασης διάσπασηςΣελ. 400
X. Η διάσπαση στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 402
Δ. Η απόσχιση (απόσπαση) κλάδου ή τμήματος της επιχείρησηςΣελ. 403
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 403
ΙΙ. Εισαγωγικά - Σκοπός της απόσχισηςΣελ. 403
ΙΙΙ. Η έννοια της απόσχισηςΣελ. 404
IV. Η έννοια του κλάδου και του τμήματοςΣελ. 406
V. Διαφορές απόσχισης και διάσπασηςΣελ. 407
VI. Η νομοθετική ρύθμιση της απόσχισηςΣελ. 407
VII. Το κεφάλαιο στην απόσχιση κλάδουΣελ. 408
VIII. Διαδικασία απόσχισηςΣελ. 410
1. Διαδικασία απόσχισης με το ΝΔ 1297/72Σελ. 410
2. Διαδικασία απόσχισης με το Ν 2166/93Σελ. 412
3. Φορολογικές απαλλαγέςΣελ. 413
IX. Η ευθύνη έναντι των δανειστώνΣελ. 413
1. Προστασία των δανειστών στην απόσχισηΣελ. 413
2. Η ευθύνη στην απόσχιση και η εφαρμογή της 479 ΑΚΣελ. 414
2.1. Ειδική διαδοχή - Απόσχιση με απορρόφησηΣελ. 414
2.2. Καθολική διαδοχή από το νόμο (ex lege) - Απόσχιση με ίδρυση νέας εταιρίας Σελ. 417
 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  
§ 33. Μεταβίβαση της επιχείρησης και εργασιακές σχέσειςΣελ. 421
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 421
ΙΙ. Το ισχύον δίκαιοΣελ. 421
ΙΙΙ. Η ευθύνη των εργοδοτών έναντι των μισθωτώνΣελ. 424
ΙV. Η σύγκριση της ευθύνης του άρθ. 479 ΑΚ με την ευθύνη του άρθ. 4 § 1 του ΠΔ 178/02 Σελ. 424
V. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένωνΣελ. 425
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 34. Η μεταβίβαση της επιχείρησης και το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 429
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 429
ΙΙ. Τα εμπόδια στη μεταβίβαση των επιχειρήσεωνΣελ. 429
ΙΙΙ. Η δράση των κοινοτικών οργάνων για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεωνΣελ. 431
1. Η δράση του Συμβουλίου της ΕΕΣελ. 431
2. Η δράση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 431
3. Πρότασεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μεταβίβασης των επιχειρήσεωνΣελ. 434
ΙV. Αξιολόγηση ληφθέντων μέτρων από τα Κράτη-Μέλη τροποποίησης του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεωνΣελ. 435
Α. Νομικά μέτρα σχετικά με τη μεταβίβαση επιχειρήσεωνΣελ. 435
1. Μετατροπή των προσωπικών εταιριών σε κεφαλαιουχικές εταιρίες και αντιστρόφωςΣελ. 435
2. Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρίαΣελ. 436
3. Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρίαΣελ. 439
4. 'Αλλα μέτρα βελτίωσης του νομικού περιβάλλοντος συνέχισης των επιχειρήσεωνΣελ. 440
4.1. Νομική αρχή της συνέχισης των εταιριώνΣελ. 440
4.2. Δικαιώματα προαιρέσεωςΣελ. 440
4.3. Πιστοποίηση των εταιρικών μεριδίων (Administratiekantoor, Trust, Fiducie) Σελ. 441
4.4. Επιχειρηματικές οικογενειακές συμβάσειςΣελ. 441
5. Διοικητική και λογιστική απλούστευσηΣελ. 442
Β. Φορολογικά μέτρα στη μεταβίβαση επιχειρήσεωνΣελ. 443
1. Δωρεά και κληρονομίαΣελ. 443
2. Πώληση επιχείρησης σε τρίτους και φόρος υπεραξίαςΣελ. 445
3. Πώληση της επιχείρησης στους υπαλλήλους τηςΣελ. 446
4. Μετατροπή εταιρειώνΣελ. 447
5. Διπλή φορολόγησηΣελ. 447
Γ. Μέτρα υποστήριξης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σχετικά με τη μεταβίβαση επιχειρήσεωνΣελ. 448
1. Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 448
1.1. Προτεινόμενα μέτραΣελ. 448
1.2. Διευκόλυνση χρηματοδότησης των ΜΜΕΣελ. 449
2. Ο ρόλος των ενδιαμέσων προσώπων για επιτυχείς μεταβιβάσειςΣελ. 449
2.1. Μέτρα για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης Σελ. 450
2.2. Προετοιμασία της μεταβίβασηςΣελ. 450
2.3. Η αξιοποίηση των Business AngelsΣελ. 451
Δ. Η πορεία των μέτρων της μεταβίβασης των επιχειρήσεων στο Ελληνικό Δίκαιο Σελ. 451
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
§ 35. Φορολογία μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 457
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 457
Α. Μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων από επαχθή αιτίαΣελ. 457
1. Αυτοτελής φορολογία μεταβίβασης επιχείρησης ή εταιρικού μεριδίουΣελ. 457
2. Μη φορολόγηση της υπεραξίαςΣελ. 458
3. Μεταβίβαση επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων σε συγγενείς και τρίτους λόγω πώλησηςΣελ. 459
4. Ο φόρος μεταβίβασης σε πώληση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕΣελ. 459
5. Φόρος μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.Σελ. 459
6. Φόρος μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.Σελ. 460
7. Φόρος εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων μετοχώνΣελ. 461
Β. Φόρος μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου, μετοχών (εισηγμένων και μη) λόγω κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχήςΣελ. 461
Γ. Η απεικόνιση της περιουσίας της επιχείρησης με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 462
§ 36. Η αξία της επιχείρησηςΣελ. 464
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
§ 37. Συμπεράσματα - ΘέσειςΣελ. 467
§ 38. Θεμελίωση των θέσεων και ΠροτάσειςΣελ. 467
Ι. Οριοθέτηση της έννοιας της επιχείρησης και κατοχύρωση της οικονομικής και νομικής προσωπικότητάς τηςΣελ. 467
ΙΙ. Το δικαίωμα στην επιχείρησηΣελ. 468
ΙΙΙ. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 470
ΙV. Οι εταιρικοί τίτλοι ως αντικείμενο ειδικής διαδοχήςΣελ. 471
V. H καθολική μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 473
VI. Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 473
VII. Η ευθύνη στη συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 474
Α. Η ευθύνη στο κοινό δίκαιοΣελ. 474
Β. Η ευθύνη από απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχώνΣελ. 475
α. Η ευθύνη στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 475
β. Η ευθύνη στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 476
γ. Η ευθύνη του μετόχου στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 476
Γ. Η ευθύνη στο εργατικό δίκαιοΣελ. 476
Δ. Η ευθύνη στο ειδικό εταιρικό δίκαιοΣελ. 476
VIII. Η ευθύνη στην καθολική μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 478
Α. Η ευθύνη του κληρονόμου για χρέη στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 478
1. Η απεριόριστη ευθύνη του απλού κληρονόμου εταίρουΣελ. 478
2. Η ευθύνη του κληρονόμου ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 478
Β. Η ευθύνη του κληρονόμου εταίρου στην ΕΠΕΣελ. 479
1. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστώνΣελ. 479
2. Ευθύνη έναντι της εταιρίαςΣελ. 479
Γ. Η ευθύνη του κληρονόμου μετόχου στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 479
1. Η ευθύνη του κληρονόμου (μοναδικού ή κυριαρχούντος μετόχου) στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 479
IX. Η ευθύνη στην ειδική κληρονομική διαδοχή της επιχείρησηςΣελ. 480
X. Η ευθύνη του πωλητή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 481
XI. Η ευθύνη στην επικαρπία επιχείρησηςΣελ. 482
XII. Η ευθύνη στην πτώχευση Σελ. 482
ΧIII. Η εκποίηση επιχείρησης στην πτώχευσηΣελ. 483
ΧIV. Η κατάσχεση της επιχείρησης (ΚΠολΔ 1022)Σελ. 483
ΧV. Η αξία της ΑΚ 479 στο δίκαιοΣελ. 484
ΧVI. Φορολόγηση της μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 484
XVII. Από το κλασικό εμπορικό δίκαιο στο σύγχρονο δίκαιο της επιχείρησηςΣελ. 484
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 487
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 487
ΙΙ. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 507
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 517
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣελ. 517
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΣελ. 530
Back to Top