Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15318
Σωμαράκης Γ.
Παμπούκης Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Παμπούκης Χ.

Μεταξύ των πλέον σημαντικών σύγχρονων δογματικών συζητήσεων για τη ρύθμιση των διεθνών ιδιωτικών σχέσεων βρίσκεται σήμερα η μέθοδος αναγνώρισης νομικών καταστάσεων. Η μέθοδος αναγνώρισης προβάλλεται εντός της επιστήμης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ως συμπληρωματική προς εκείνη του κανόνα επιλογής δικαίου, αναπτύσσοντας ένα άλλο σημαντικό σκέλος του κλάδου σε σχέση με τους κανόνες επιλογής και καθιστώντας το δίπτυχο επιλογή δικαίου και αναγνώριση εννόμων σχέσεων κεφαλαιώδες. Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή σε κείμενα διεθνών συμβάσεων, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη νομολογία εθνικών δικαστηρίων. Δεδομένου ότι η μέθοδος αναγνώρισης αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα επιστημονικής έρευνας και συζήτησης, το παρόν έργο ερευνά, καταρχάς, (Μέρος 1ο) τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της αναγνώρισης στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Κεφάλαιο 1ο) καθώς και τη μεθοδολογική κατάταξη της τεχνικής της αναγνώρισης στη θεωρία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Κεφάλαιο 2ο) με την ταυτόχρονη αντιπαραβολή της προς άλλες τεχνικές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίου. Εν συνεχεία (Μέρος 2ο), εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου της αναγνώρισης στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα η εφαρμογή της μεθόδου για την αναγνώριση του προσωπικού θεσμού των εταιριών των κρατών μελών της Ένωσης (Κεφάλαιο 1ο) και στοιχείων του status φυσικών προσώπων με ιθαγένεια της Ένωσης(Κεφάλαιο 2ο).

«Η μέθοδος αναγνώρισης νομικών καταστάσεων στο ιδιωτικό διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο» προσθέτει αναμφισβήτητα στην ελληνική νομική επιστήμη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ιδίως στη γενική θεωρία των μεθόδων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. XI
ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. XV
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXIII
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 4
1. Η έννοια της αναγνώρισηςΣελ. 5
i. Η αναγνώριση σε διεθνή και εθνικά νομοθετικά κείμεναΣελ. 9
ii. Η αναγνώριση στη νομολογία διεθνών και εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 12
iii. Η αναγνώριση στη διεθνή θεωρίαΣελ. 15
2. Το ιδιαίτερο μεθοδολογικό ενδιαφέρον για την τεχνική της αναγνώρισης νομικών καταστάσεων στο forumΣελ. 18
i. Το αντικείμενο της αναγνώρισηςΣελ. 21
i.a. Η έννοια της νομικής κατάστασης και της έννομης σχέσηςΣελ. 22
i.b. Η αναγνώριση στο πεδίο του ιδ.δ.δ.Σελ. 23
i.c. Η αναγνώριση στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 25
ii. Τα κριτήρια για την υπαγωγή μιας αλλοδαπής νομικής κατάστασης στη μέθοδο της αναγνώρισηςΣελ. 27
iii. Τα έννομα αποτελέσματα που αναπτύσσει η αλλοδαπή νομική κατάσταση στην έννομη τάξη του κράτους της αναγνώρισηςΣελ. 28
3. Η οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτηςΣελ. 29
i. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της αναγνώρισης του ιδ.δ.δ. των δημόσιων εγγράφων αλλοδαπών δημόσιων αρχώνΣελ. 30
ii. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της αναγνώρισης του ιδ.δ.δ. των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεωνΣελ. 34
4. Διάγραμμα ύληςΣελ. 37
ΜΕΡΟΣ 1ο  
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔ.Δ.Δ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η αναγνώριση νομικών καταστάσεων στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 44
I. Η τεχνική της αναγνώρισης νομικών καταστάσεων στο ιδ.δ.δ.Σελ. 46
A. Η δημιουργία νομικών καταστάσεων στο forum και η αναγνώρισή τους σε άλλες έννομες τάξειςΣελ. 46
1. Η μέθοδος της αναφοράς του forum στην αρμόδια έννομη τάξηΣελ. 48
i. Η λειτουργία της μεθόδου της αναφοράςΣελ. 49
i.a. Ο προσδιορισμός από το forum της «αρμόδιας» έννομης τάξηςΣελ. 50
i.b. Η παραπομπή στην αρμόδια από τη σκοπιά του forum έννομη τάξη en blocΣελ. 51
ii. Τα είδη των κανόνων παραπομπής στην αρμόδια αλλοδαπή έννομη τάξηΣελ. 51
ii.a. Ο όρος της αναγνώρισης ως προϋπόθεση ουσιαστικής εγκυρότητας της νομικής κατάστασηςΣελ. 52
ii.b. Ο όρος της αναγνώρισης ως δικονομική προϋπόθεση για τη θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων του forumΣελ. 53
iii. Η δομή του κανόνα αναφοράς κατά τη θεωρία του PiconeΣελ. 54
2. Η εφαρμογή της μεθόδου της αναφοράςΣελ. 55
i. Η ανάγκη διάκρισης μεταξύ αλλοδαπού εφαρμοστέου δικαίου και αλλοδαπής έννομης τάξηςΣελ. 56
i.a. Η «εισδοχή» των προς εφαρμογή αλλοδαπών διατάξεων στην έννομη τάξη του forum κατά τη θεωρία του PiconeΣελ. 57
i.b. Η «μη-εξομοίωση» των προς εφαρμογή αλλοδαπών διατάξεων προς τις εθνικές διατάξεις του forum κατά την ιταλική κρατούσα θεωρίαΣελ. 57
ii. Ο έλεγχος της προς αναγνώριση νομικής κατάστασης από το δικαστή βάσει του δικαίου en bloc που υποδεικνύει το forumΣελ. 58
Β. Η αναγνώριση στο forum αλλοδαπών νομικών καταστάσεωνΣελ. 58
1. Η εφαρμογή της θεωρίας της αναφοράς για την αναγνώριση στο forum αλλοδαπών νομικών καταστάσεωνΣελ. 59
i. Η προϋπόθεση της «λειτουργίας» της προς αναγνώριση νομικής κατάστασης στο κράτος αναφοράςΣελ. 60
ii. Η απουσία ελέγχου του forum ως προς την αλλοδαπή διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σύμφωνα με το εγχώριο ιδ.δ.δ.Σελ. 61
iii. Κανόνες ιδ.δ.δ. του forum που παραπέμπουν στους κανόνες σύγκρουσης του forum για τον προσδιορισμό της αρμόδιας έννομης τάξηςΣελ. 62
iii.a. Το πρώην άρθρο 17 του εισαγωγικού νόμου του ιταλικού ΑΚΣελ. 63
iii.b. Το άρθρο 65 του ιταλικού ν. 218/1995Σελ. 64
iv. Κανόνες ιδ.δ.δ. του forum που προσδιορίζουν αυτόνομα την αρμόδια έννομη τάξηΣελ. 65
iv.a. Τα άρθρα 42 και 73 του ελβετικού LDIPΣελ. 66
iv.b. Τα άρθρα 58 και 165 του ελβετικού LDIPΣελ. 67
2. Η εφαρμογή της μεθόδου της αναγνώρισης για την αναγνώριση στο forum αλλοδαπών νομικών καταστάσεωνΣελ. 68
i. Η αποκρυστάλλωση της νομικής κατάστασης ως προϋπόθεση της αναγνώρισηςΣελ. 73
i.a. Στοιχεία που λαμβάνονται υπʼ όψιν κατά τη δικαστική εκτίμηση της αποκρυστάλλωσηςΣελ. 74
i.b. Η αποκρυστάλλωση της νομικής κατάστασης όταν υπάρχει δικαστική απόφασηΣελ. 75
i.b.a. Αναγνώριση της δικαστικής απόφασης ή της νομικής κατάστασης που αποκρυσταλλώνει;Σελ. 76
i.c. Η αποκρυστάλλωση της νομικής κατάστασης όταν υπάρχει πράξη δημόσιας αρχήςΣελ. 77
i.d. Η αποκρυστάλλωση της νομικής κατάστασης ελλείψει παρέμβασης της δημόσιας αρχήςΣελ. 78
ii. Ο στόχος της εύνοιας του κύρους της προς αναγνώριση νομικής κατάστασης (favor validitatis ή favor recognitionis)Σελ. 85
ΙΙ. Οι έννομες συνέπειες της αναγνώρισης νομικών καταστάσεων στο ιδ.δ.δ.Σελ. 86
Α. Οι συνέπειες της αναγνώρισης που συνδέονται με την ισχύ των αλλοδαπών κανόνων που εφαρμόστηκαν στην προς αναγνώριση νομική κατάσταση στο κράτος προέλευσής τηςΣελ. 87
1. Η αναγνώριση ως κατάφαση της υπερόριας ισχύος του εφαρμοζόμενου αλλοδαπού κανόνα στην υπό κρίση νομική κατάσταση στην έννομη τάξη του κράτους της αναγνώρισηςΣελ. 89
i. Σε περίπτωση που ο εφαρμοζόμενος κανόνας ορίζει ως μόνη συνέπεια την εγκυρότητα της συσταθείσας κατάστασηςΣελ. 91
ii. Σε περίπτωση που ο εφαρμοζόμενος αλλοδαπός κανόνας ορίζει περισσότερες έννομες συνέπειες εκ της συστάσεως της νομικής κατάστασηςΣελ. 94
2. Η αναγνώριση ως εξίσωση των νομικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του αλλοδαπού κανόνα με τις νομικές συνέπειες αντίστοιχων/συγκρίσιμων νομικών καταστάσεων στην έννομη τάξη του κράτους της αναγνώρισηςΣελ. 97
i. Η προϋπόθεση υψηλού βαθμού ομοιότητας των συγκρίσιμων νομικών καταστάσεωνΣελ. 97
ii. Ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού που προκύπτουν από τη θεωρία της αναγνώρισηςΣελ. 98
 
Β. Οι συνέπειες της αναγνώρισης που συνδέονται με την εγκυρότητα της προς αναγνώριση νομικής κατάστασηςΣελ. 100
1. Ως προς τις νομικές καταστάσεις που έχουν αποκρυσταλλωθεί με πράξη δημόσιας αρχήςΣελ. 101
i. Νομικές καταστάσεις που έχουν αποκρυσταλλωθεί με πράξη διαπιστωτικού χαρακτήρα μίας αλλοδαπής δημόσιας αρχήςΣελ. 102
ii. Νομικές καταστάσεις που έχουν αποκρυσταλλωθεί με πράξεις δημόσιας αρχής σε περισσότερα κράτηΣελ. 104
ii.a. Διαδοχικές πράξεις δημόσιας αρχής με παρόμοιο περιεχόμενο σε διαφορετικά κράτηΣελ. 104
ii.b. Διαδοχικές πράξεις δημόσιας αρχής με αντίθετο μεταξύ τους περιεχόμενο σε διαφορετικά κράτηΣελ. 106
iii. Νομικές καταστάσεις που έχουν αποκρυσταλλωθεί με πράξη δημόσιας αρχής σε ένα κράτος και έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση σε άλλο κράτοςΣελ. 108
2. Ως προς τις νομικές καταστάσεις που δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί με πράξη δημόσιας αρχήςΣελ. 110
i. Η κατά κανόνα υπαγωγή στη ρύθμιση των κανόνων σύγκρουσης του κράτους της αναγνώρισηςΣελ. 112
ii. Ο σεβασμός των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του κράτους της αναγνώρισηςΣελ. 115
ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η μεθοδολογική κατάταξη της αναγνώρισης στη θεωρία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 120
I. Η διάκριση της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων του δικονομικού διεθνούς δικαίου από την αναγνώριση νομικών καταστάσεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 121
Α. Πεδία σύγκλισης της αναγνώρισης του δικονομικού διεθνούς δικαίου και της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 121
1. Η κατά μέρος σύμπτωση της αναγνώρισης του δικονομικού διεθνούς δικαίου και της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ως προς την τεχνική της αναγνώρισηςΣελ. 125
i. Η ενιαία αντιμετώπιση δικαιοδοτικών και διοικητικών οργάνων για την αναγνώριση στο forum αλλοδαπών νομικών καταστάσεωνΣελ. 126
ii. Η υπαγωγή των πράξεων διαπλαστικού χαρακτήρα αλλοδαπών δημόσιων αρχών στο μηχανισμό της αναγνώρισης στο forum νομικών καταστάσεων του ιδ.δ.δ.Σελ. 129
 
2. Η κατά μέρος σύμπτωση της αναγνώρισης του δικονομικού διεθνούς δικαίου και της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ως προς τις προϋποθέσεις της αναγνώρισηςΣελ. 134
i. Ο προσδιορισμός της «αρμόδιας» έννομης τάξηςΣελ. 135
i.a. Η έμμεση διεθνής δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για την αναγνώριση της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης στο δικονομικό διεθνές δίκαιοΣελ. 136
i.b. Η ύπαρξη επαρκούς συνδέσμου της σχέσης με την «αρμόδια» έννομη τάξη για την αναγνώριση της αλλοδαπής νομικής κατάστασης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 137
i.c. Τα κριτήρια ταξινόμησης των προς χρήση συνδέσμωνΣελ. 140
ii. H έλλειψη καταστρατηγικής δραστηριότητας των προσώπων που αφορά η αναγνώριση της νομικής κατάστασηςΣελ. 141
ii.a. Η καταστρατήγηση στο πεδίο της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων του δικονομικού διεθνούς δικαίουΣελ. 142
ii.b. Η καταστρατήγηση στο πεδίο της αναγνώρισης νομικών καταστάσεων του ιδ.δ.δ.Σελ. 146
ii.b.a. Στη γαλλική θεωρίαΣελ. 147
ii.b.b. Στη γερμανική θεωρίαΣελ. 148
ii.b.c. Το άρθρο 9 της Σύμβασης της Χάγης του 1978 για την τέλεση και αναγνώριση του κύρους των γάμωνΣελ. 150
ii.b.d. Το άρθρο 45 του ελβετικού νόμου για το ιδ.δ.δ.Σελ. 151
iii. H μη πρόσκρουση στη δημόσια τάξη του forum της αναγνώρισηςΣελ. 152
iii.a. Οι συνιστώσες της έννοιας της δημόσιας τάξης στο ιδ.δ.δ. υπό ευρεία έννοιαΣελ. 154
iii.b. Η έννοια της δημόσιας τάξης του ιδ.δ.δ. και η λειτουργία τηςΣελ. 157
iii.b.a. Θεωρίες για την πλήρωση του κενού σε περίπτωση αποκλεισμού της εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων του κατʼ αρχήν εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίουΣελ. 158
iii.c. Η λειτουργία της δικονομικής διεθνούς δημόσιας τάξηςΣελ. 161
iii.c.a. Στο πεδίο της αναγνώρισης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στο forumΣελ. 161
iii.c.b. Στο πεδίο της αναγνώρισης αλλοδαπών νομικών καταστάσεων στο forumΣελ. 162
iii.d. Η όμοια λειτουργία της δημόσιας τάξης του ιδ.δ.δ. και της δικονομικής δημόσιας τάξης στο πλαίσιο της αναγνώρισης αλλοδαπών νομικών καταστάσεωνΣελ. 163
iii.d.a. Η εφαρμογή του ιδ.δ.δ. του κράτους υποδοχής σε περίπτωση αποκλεισμού της εφαρμογής ξένης lex causae εκ της λειτουργίας της δημόσιας τάξης του forumΣελ. 164
iii.e. Συσχετισμός της λειτουργίας της δημόσιας τάξης του forum και του αιτήματος σεβασμού κεκτημένων στην αλλοδαπή δικαιωμάτων ιδιωτώνΣελ. 165
iii.e.a. H θεωρία της «εξασθενημένης ενέργειας της δημόσιας τάξης»Σελ. 166
iii.e.b. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της δημόσιας τάξηςΣελ. 169
iii.f. Η επίκληση της δημόσιας τάξης μεταξύ των κρατών μελών της ΈνωσηςΣελ. 172
iii.f.a. Η έννοια της δημόσιας τάξης στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 173
iii.f.b. Ο έλεγχος της δημόσιας τάξης στο κράτος αναγνώρισης ως προς τους μη ενοποιημένους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 175
Β. Πεδία απόκλισης της αναγνώρισης του δικονομικού διεθνούς δικαίου και της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 176
1. Η αναγνώριση στο forum κεκτημένων στην αλλοδαπή δικαιωμάτων φυσικών προσώπωνΣελ. 178
i. Η ιστορική εξέλιξη της θεωρίας για την αναγνώριση κεκτημένων δικαιωμάτων στην αλλοδαπήΣελ. 179
i.a. Στην αγγλική και αμερικανική νομική θεωρίαΣελ. 180
i.b. Στη γαλλική νομική θεωρίαΣελ. 182
ii. Σύγκριση της θεωρίας των κεκτημένων δικαιωμάτων και της μεθόδου της αναγνώρισης του ιδ.δ.δ.Σελ. 183
iii. Σύγκριση της θεωρίας των κεκτημένων δικαιωμάτων και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 188
2. Η αναγνώριση στο forum εννόμων σχέσεων και νομικών καταστάσεων που αποτελούν πρόκριμα για τη ρύθμιση άλλης κύριας σχέσηςΣελ. 190
i. Η ρύθμιση των προκριμάτων στη γενική θεωρία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 191
ii. Η ρύθμιση των προκριμάτων στο πλαίσιο της αναγνώρισης αλλοδαπών νομικών καταστάσεων στο forumΣελ. 193
ii.a. Η υιοθέτηση της θεωρίας της lex causae για την αντιμετώπιση του προκρίματος στο πλαίσιο της αναγνώρισης αλλοδαπών νομικών καταστάσεων;Σελ. 194
ii.b. H πρόταση της λήψης υπʼ όψιν του αλλοδαπού δικαίου en bloc για τη ρύθμιση του προκρίματοςΣελ. 195
ii.b.a. Η πρόταση δημιουργίας ειδικού κανόνα σύγκρουσηςΣελ. 198
ii.c. Η πρόταση αντικατάστασης της θεωρίας των προκριμάτων από τη μέθοδο της αναγνώρισηςΣελ. 199
ii.c.a. Η πρόταση δημιουργίας στο forum ειδικού κανόνα αναγνώρισης νομικών καταστάσεων που αποκρυσταλλώθηκαν στην αλλοδαπήΣελ. 200
II. Η σύγκριση της μεθόδου των κανόνων αναγνώρισης με άλλες μεθόδους και θεωρίες στο πεδίο των συγκρούσεων νόμωνΣελ. 201
A. Η σχέση της μεθόδου αναγνώρισης και της μεθόδου των διμερών κανόνων σύγκρουσηςΣελ. 202
1. Ζητήματα ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο σύμφωνα με τον κανόνα αναγνώρισηςΣελ. 206
i. Η αδιαφορία για τη lex causae που υποδεικνύει ο κανόνας σύγκρουσης του κράτους αναγνώρισηςΣελ. 206
i.a. Η έννοια της lex originis στη μέθοδο της αναγνώρισηςΣελ. 207
i.b. Η θεωρία της lex originis στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 210
i.b.α. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της γενικευμένης εφαρμογής της lex originis στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξηςΣελ. 212
 
i.b.b. Η αμφιλεγόμενη μεθοδολογική κατάταξη της θεωρίας της lex originis στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 216
i.b.b.a. Οι διαφορές του κανόνα παραπομπής στη lex originis από τον παραδοσιακό κανόνα σύγκρουσης ως προς τη δομή του κανόναΣελ. 218
i.b.b.b. Οι διαφορές του κανόνα παραπομπής στη lex originis από τον παραδοσιακό κανόνα σύγκρουσης ως προς το συνδετικό στοιχείο του κανόναΣελ. 221
i.b.b.c. Ο κανόνας παραπομπής στη lex originis ως κανόνας αμέσου εφαρμογής;Σελ. 222
i.c. H διάκριση της lex originis της μεθόδου της αναγνώρισης από τη θεωρία της lex originis του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 224
ii. Η λήψη υπʼ όψιν των κανόνων σύγκρουσης του κράτους προέλευσης της προς αναγνώριση νομικής κατάστασηςΣελ. 225
2. Ζητήματα ως προς λειτουργία του κανόνα αναγνώρισηςΣελ. 227
i. Υπάρχει λανθάνων κανόνας σύγκρουσης εντός του μηχανισμού της αναγνώρισης;Σελ. 228
i.a. Η εισαγωγή πλειονότητας συνδέσμων στο πραγματικό του κανόνα αναγνώρισηςΣελ. 230
ii. Είναι δυνατή η σωρευτική εφαρμογή της μεθόδου της αναγνώρισης και της μεθόδου των διμερών κανόνων σύγκρουσης; Σελ. 232
ii.a. Όταν υφίσταται αλλοδαπό δεδικασμένοΣελ. 233
ii.b. Όταν συμπίπτουν in concreto οι λύσεις του ιδ.δ.δ. υπό στενή έννοια και της μεθόδου της αναγνώρισηςΣελ. 234
B. Ζητήματα της γενικής θεωρίας του ιδ.δ.δ σε σχέση με την αναγνώρισηΣελ. 237
1. Σύγκριση της μεθόδου της αναγνώρισης και της θεωρίας της αναφοράς στην αρμόδια έννομη τάξηΣελ. 237
i. Ως προς την εκτίμηση του κριτηρίου της αποκρυστάλλωσης της προς αναγνώριση νομικής κατάστασηςΣελ. 237
ii. Ως προς τη στοχοθέτηση των δύο μεθόδωνΣελ. 238
2. Σύγκριση της μεθόδου της αναγνώρισης και της θεωρίας της renvoi του ιδ.δ.δ.Σελ. 239
3. Σχέση της μεθόδου αναγνώρισης και της μεθόδου των κανόνων αμέσου εφαρμογήςΣελ. 241
Γ. Διάκριση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίου και της μεθόδου της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 244
1. Οι συνιστώσες της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στην ευρωπαϊκή έννομη τάξηΣελ. 245
i. Η αμοιβαία αναγνώριση στο πεδίο των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 246
i.a. Το περιεχόμενο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγώνΣελ. 247
i.b. Η σύνδεση της αμοιβαίας αναγνώρισης με την ερμηνεία των θεμελιωδών ελευθεριών του ευρωπαϊκού δικαίου ως απαγόρευσης των εμποδίων στις «ενδοκοινοτικές» ροέςΣελ. 251
ii. Η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 257
ii.a. Ο μηχανισμός της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΈνωσηςΣελ. 259
ii.b. Η συνάφεια μεταξύ αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσίαΣελ. 262
2. Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στο ευρωπαϊκό δίκαιο: Η δυσχερής διάκριση κανόνων δημοσίου και κανόνων ιδιωτικού δικαίου στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 266
i. Η διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 266
ii. Η διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίωνΣελ. 266
iii. Η σημασία της διάκρισης δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στo πλαίσιo της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 267
3. Η μεθοδολογική κατάταξη της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίου στη γενική θεωρία του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 268
i. Κατά της ύπαρξης λανθάνοντος κανόνα σύγκρουσης εντός του μηχανισμού της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 269
ii. Υπέρ της ύπαρξης λανθάνοντος κανόνα σύγκρουσης εντός του μηχανισμού της αμοιβαίας αναγνώρισης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 269
iii. Ενδιάμεσες απόψειςΣελ. 270
ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 272
Συμπεράσματα του 1ου ΜέρουςΣελ. 274
1. Εκτεταμένη εφαρμογή του αλλοδαπού ουσιαστικού δικαίου στο forum ή τάση «lex forisme» μέσω της μεθόδου της αναγνώρισης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;Σελ. 275
2. Η μέθοδος της αναγνώρισης και η μέθοδος των διμερών κανόνων σύγκρουσης εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους;Σελ. 278
3. Οι προοπτικές της αναγνώρισης στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 281
 
ΜΕΡΟΣ 2ο  
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η εφαρμογή της μεθόδου της αναγνώρισης ως προς τον προσωπικό θεσμό των εταιριών στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 291
I. Η αναγνώριση του προσωπικού θεσμού των εταιριών με εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 292
Α. Η αναγνώριση αλλοδαπών εταιριών μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 294
1. Η έννοια της εγκατάστασης στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 295
i. Το περιεχόμενο και οι φορείς του δικαιώματος εγκατάστασης στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 295
i.a. Υπέρ της ύπαρξης λανθάνοντος κανόνα σύγκρουσης στο άρθρο 54 της ΣΛΕΕ;Σελ. 299
ii. Περιορισμοί στην υπέρμετρη αναγνώριση νομικών προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης εκ του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 302
2. Η έννοια της εγκατάστασης των νομικών προσώπων στο παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 304
i. Η Ευρωπαϊκή ΕταιρίαΣελ. 304
ii. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού ΣκοπούΣελ. 308
Β. Η αναγνώριση αλλοδαπών εταιριών μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης από τη σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 309
1. Η ιδιωτικοδιεθνολογική αντιμετώπιση των νομικών προσώπων στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (άρθρο 10 Α.Κ)Σελ. 311
i. Μεταξύ καταστατικής και πραγματικής έδρας;Σελ. 312
2. Η συνάρθρωση ευρωπαϊκού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των κρατών μελών στο πεδίο των εταιριώνΣελ. 315
i. Θεωρίες ενιαίου δικαίου και μικτές θεωρίες για το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις των αλλοδαπών εταιριώνΣελ. 316
i.a. Η θεωρία της συσσωμάτωσηςΣελ. 317
i.b. Η θεωρία της έδραςΣελ. 319
i.c. Η θεωρία της επικαλύψεωςΣελ. 320
i.d. Η θεωρία της διακρίσεωςΣελ. 322
 
ii. Οι συνέπειες της εφαρμογής των θεωριών της έδρας και της συσσωμάτωσης στην αναγνώριση των αλλοδαπών εταιριών μεταξύ των κρατών μελών της ΈνωσηςΣελ. 324
ii.a. Ως προς την ανεύρεση του εφαρμοστέου δίκαιου στην ίδρυση της εταιρίαςΣελ. 324
ii.b. Ως προς την αναγνώριση των αλλοδαπών εταιριώνΣελ. 325
iii. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου ως προς το ισχύον σύστημα της πραγματικής έδραςΣελ. 327
iii.a. Ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου που ρυθμίζεται καταρχήν από τα εθνικά ιδιωτικά τις εταιρίες διεθνή δίκαια πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εταιρίες των κρατών μελώνΣελ. 328
iii.b. Η προϊούσα ενοποίηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης των ουσιαστικών ρυθμίσεων των εταιριών οδηγεί σε υπέρβαση του εθνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 329
iv. Η δυνατότητα ιδιωτικοδιεθνολογικής «ανάγνωσης» της σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ για την αναγνώριση νομικών προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 330
iv.a. Η απόφαση ΔΕΚ «Centros» (1999)Σελ. 332
iv.a.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 333
iv.a.b. Το ζήτημα της συμβατότητας του συστήματος της πραγματικής έδρας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «αυτόματη» αναγνώριση των νομικών προσώπων στις «ενδοκοινοτικές» σχέσειςΣελ. 334
iv.b. Η απόφαση ΔΕΚ «?berseering» (2002)Σελ. 337
iv.b.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 337
iv.b.b. Η υποχρέωση αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας αλλοδαπής εταιρίας που ιδρύθηκε κατά τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος υποδοχής της εταιρίαςΣελ. 338
iv.c. Η απόφαση ΔΕΚ «Inspire Art» (2003)Σελ. 340
iv.c.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 341
iv.c.b. Το ζήτημα της εγκατάστασης εταιριών που δε διατηρούν καμία σχέση με το κράτος ίδρυσης (ψευδο-αλλοδαπές εταιρίες)Σελ. 343
iv.d. Η απόφαση ΔΕΚ «Cartesio» (2008)Σελ. 345
iv.d.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 345
iv.d.b. Η διατήρηση αυτούσιου του δικαιώματος του κράτους ιδρύσεως να περιορίζει ή να απαγορεύει τη μεταφορά της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου ή της κεντρικής διοίκησης σε άλλο κράτοςΣελ. 347
ΙΙ. Μεθοδολογικά ζητήματα εκ της αναγνωρίσεως του προσωπικού θεσμού των εταιριών στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 350
Α. Το ζήτημα της μεταφοράς έδρας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 351
1. Η διάκριση μεταξύ ενδημίας και αποδημίας της εταιρίας που ιδρύθηκε στην ευρωπαϊκή επικράτειαΣελ. 353
 
2. Η περίπτωση των διεθνών συγχωνεύσεωνΣελ. 360
i. Η απόφαση ΔΕΚ «SEVIC» (2005)Σελ. 360
i.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 361
i.b. Η απαγόρευση θέσης εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εταιριών εκ του περιορισμού της αλλαγής νομικής μορφής της εταιρίας μέσω της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους ίδρυσης στην περίπτωση των διεθνών συγχωνεύσεωνΣελ. 362
ii. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την αναγνώριση της συγχώνευσης και των αποτελεσμάτων τηςΣελ. 364
Β. Η έκταση της αναγνώρισης του δικαίου της συσσωμάτωσης στο κράτος μέλος υποδοχής της κοινοτικής εταιρίαςΣελ. 367
1. Ως προς τον προσωπικό θεσμό της εταιρίαςΣελ. 367
2. Ως προς το ζήτημα των εξωτερικών σχέσεων της εταιρίαςΣελ. 369
ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η εφαρμογή της μεθόδου της αναγνώρισης στο πεδίο του status των φυσικών προσώπων στo πλαίσιo της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 375
Ι. Η αναγνώριση της προσωπικής κατάστασης και της έννομης θέσης των ιδιωτών στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 375
Α. Τα οικονομικά δικαιώματα των ιδιωτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντικείμενο της αμοιβαίας αναγνώρισηςΣελ. 381
1. Η ερμηνεία των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης ως κανόνων άμεσης ισχύος και εφαρμογήςΣελ. 384
i. Η διασταλτική ερμηνεία των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράςΣελ. 387
ii. Η συσταλτική ερμηνεία των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράςΣελ. 387
2. Η αναγνώριση δικαιωμάτων και σχέσεων δημοσίου δικαίου των φυσικών προσώπων στo πλαίσιo της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 390
i. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένωνΣελ. 391
i.a. Η ερμηνεία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: αποφάσεις ΔΕΚ «Bosman» (1995), «Graf» (2000)Σελ. 392
i.b. Η αναγνώριση πλεονεκτημάτων κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των εργαζόμενων και των μελών της οικογένειάς τους: οι αποφάσεις ΔΕΚ «Giletti» (1987), «Hartmann» (2007) και ΔΕΕ «Ibrahim» (2010)Σελ. 398
 
ii. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και η ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων διπλωμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.Σελ. 403
ii.a. Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση διπλωμάτων και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 403
ii.b. Η εφαρμογή των διατάξεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 407
B. Η αναγνώριση των στοιχείων προσωπικής κατάστασης των φυσικών προσώπων από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 408
1. Η προστασία των δικαιωμάτων προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης που συνδέονται με τα απορρέοντα εκ της ιθαγένειας της Ένωσης δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης στην επικράτεια των κρατών μελώνΣελ. 411
i. Η νομολογιακή εξέλιξη της έννοιας της ιθαγένειας της ΈνωσηςΣελ. 415
i.a. Το δικαίωμα διαμονής των ευρωπαίων πολιτών στο έδαφος των κρατών μελών: οι αποφάσεις ΔΕΚ «Martinez Sala» (1998), «Grzelcyk» (2001), «Baumbast» (2002), «Collins» (2004), «De Cuyper» (2006)Σελ. 416
i.b. Η απόλαυση του απορρέοντος εκ της ιθαγένειας της Ένωσης δικαιώματος διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών από πρόσωπα χωρίς ιθαγένεια της Ένωσης- μέλη της οικογένειας ευρωπαίου πολίτη: οι αποφάσεις ΔΕΚ «Zhu & Chen» (2004), «Επιτροπή κατά Βελγίου» (2006), «Metock» (2008)Σελ. 423
i.c. Η δυνατότητα απέλασης των ευρωπαίων πολιτών από τα κράτη μέλη για λόγους δημόσιας ασφάλειας: οι αποφάσεις ΔΕΚ «Ορφανόπουλος και Oliveri» (2004) και «Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών» (2007)Σελ. 424
i.d. Η δυνατότητα των κρατών μελών να ανακαλούν την πράξη απονομής της εθνικής ιθαγένειας: η απόφαση ΔΕΕ «Rottman» (2010)Σελ. 425
ii. Το άρθρο 21 της ΣΛΕΕΣελ. 426
iii. Το άρθρο 2 § 2 α, β της οδηγίας 2004/38/ΕΚΣελ. 429
2. Η σύνδεση της αναγνώρισης στοιχείων της προσωπικής κατάστασης του ευρωπαίου πολίτη με την αρχή της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 432
i. Η απόφαση ΔΕΚ «Κωνσταντινίδης» (1993)Σελ. 434
i.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 434
i.b. Η διαφορά στη γραφή του επωνύμου φυσικού προσώπου ως αιτία πρόκλησης μειονεκτικής νομικής ή πραγματικής κατάστασης σε άλλο κράτοςΣελ. 434
ii. Η απόφαση ΔΕΚ «Garcia Avello» (2003)Σελ. 438
ii.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 439
ii.b. Τα ζητήματα εκ της ιδιωτικοδιεθνολογικής «ανάγνωσης» της απόφασης «Garcia Avello»Σελ. 440
ii.b.a. Η απόρριψη αντικειμενικών κριτηρίων για τη θεμελίωση της ενεργούς ιθαγένειας πολυϊθαγενούς προσώπουΣελ. 441
 
ii.b.b. Το προβάδισμα του δικαίου της ιθαγένειας που επιλέγει το φυσικό πρόσωπο για την αναγνώριση του ονόματός του σε κράτη μέλη της ΈνωσηςΣελ. 442
ii.b.c. Η επιλογή lex patriae από το φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβάνει και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του κράτους αυτού;Σελ. 445
ii.c. Συνέπειες της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε σχέση με τη νομική αντιμετώπιση και τα δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 446
ii.c.a. Το ευρύτερο περιεχόμενο της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειαςΣελ. 447
ii.c.b. Η νομολογιακή προσπάθεια επέκτασης του καθʼ ύλην πεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 448
Γ. Η αναγνώριση των στοιχείων προσωπικής κατάστασης των φυσικών προσώπων από τη σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 450
1. Η επιλογή συνδετικού στοιχείου για τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις: μεταξύ ιθαγένειας και συνήθους διαμονήςΣελ. 452
2. Η αναγνώριση άγνωστων θεσμών στο forum. Το παράδειγμα της ελεύθερης ενώσεως μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλουΣελ. 456
i. Οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της σχέσης συμβίωσης μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου στις εθνικές νομοθεσίες και οι συνέπειες της καταχώρισηςΣελ. 458
ii. Οι προτάσεις για την αναγνώριση στο forum αλλοδαπών καταχωρισμένων σχέσεων συμβίωσηςΣελ. 463
ii.a. Η σύμβαση του Μονάχου της 5.9.2007 για την αναγνώριση των καταχωρισμένων ενώσεωνΣελ. 463
ii.b. Οι λύσεις που προτείνονται στη διεθνή θεωρίαΣελ. 465
II. Οι συνέπειες εκ της λειτουργίας της μεθόδου της αναγνώρισης στις σχέσεις της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασηςΣελ. 467
Α. Πεδία σύγκρουσης εθνικών ιδιωτικοδιεθνολογικών διατάξεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ελευθερίες που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένειαΣελ. 472
1. Η άνιση μεταχείριση πολυϊθαγενούς ευρωπαίου πολίτη στην εθνική έννομη τάξη κράτους μέλους της Ένωσης που προκύπτει εκ της εφαρμογής εθνικών κανόνων ιδ.δ.δ.Σελ. 473
i. Η παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας από την αρχή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί πρωταρχίας της ιθαγένειας του forum για πολυϊθαγενές πρόσωποΣελ. 474
i.a. Η διακριτική μεταχείριση πολυϊθαγενούς δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε αρχές του εθνικού αστικού δικαίουΣελ. 475
i.b. Η διακριτική μεταχείριση πολυϊθαγενούς δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε εθνικούς στόχους κοινωνικής πολιτικήςΣελ. 476
 
2. Η in casu παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής φυσικού προσώπου εκ της εφαρμογής εθνικών κανόνων ιδ.δ.δ.Σελ. 477
i. Η απόφαση ΔΕΚ «Grunkin Paul» (2008)Σελ. 478
i.a. Τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 479
i.b. Εθνικός κανόνας σύγκρουσης που χρησιμοποιεί το συνδετικό στοιχείο της ιθαγένειας ως εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 481
i.c. Η απόλαυση των απορρεουσών εκ της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ελευθεριών υφίσταται ανεξαρτήτως στοιχείων της προσωπικής κατάστασης (πολυϊθαγένειας ή ηλικίας) για κάθε ευρωπαίο πολίτηΣελ. 483
i.d. Το ζήτημα της αναγνώρισηςΣελ. 484
Β. Η διαλεκτική ευρωπαϊκού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ως προς τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των ευρωπαίων πολιτώνΣελ. 486
1. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου επί του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο των σχέσεων προσωπικής και οικογενειακής κατάστασηςΣελ. 487
i. Η θέση εκποδών κανόνων και αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που προσκρούουν στις θεμελιώδεις ελευθερίες του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 490
i.a. Η παραβίαση του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 491
i.b. Η αρχή της πρωταρχίας της ιθαγένειας του forum στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξηςΣελ. 492
i.c. Η άρση των εμποδίων εκ των εθνικών νομοθεσιών εκ της λειτουργίας των ελευθεριών του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 495
ii. Η πρόταση εφαρμογής της μεθόδου της αναγνώρισης για την άρση της χωλότητας των οικογενειακών σχέσεων εντός Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 499
2. Η επίδραση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου επί του ευρωπαϊκού δικαίου στο πεδίο των σχέσεων προσωπικής και οικογενειακής κατάστασηςΣελ. 502
i. Η προσφυγή στις λύσεις του παραδοσιακού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για την πλήρωση των μεθοδολογικών κενών του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 503
i.a. Η περίπτωση της «θετικής συγκρούσεως νόμων περί ιθαγένειας»Σελ. 503
i.b. Η επίλυση της «σύγκρουσης δικαίων περί ιθαγένειας» βάσει της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης στην υπόθεση ΔΕΚ «Garcia Avello»Σελ. 505
ii. Η εισδοχή της αυτονομίας της βούλησης για τη θεμελίωση στοιχείων του status του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξηςΣελ. 506
ii.a. Η νομολογιακή τάση από τις αποφάσεις του ΔΕΚΣελ. 507
ii.b. Τα θεωρητικά ζητήματα που προκύπτουνΣελ. 508
ii.b.a. Ποια είναι τα ακραία όρια της ελευθερίας επιλογής δικαίου για το όνομα του φυσικού προσώπου;Σελ. 509
ii.b.b. Επιτρέπεται d?p??age στην επιλογή δικαίου για τα στοιχεία του status του φυσικού προσώπου; Σελ. 509
ii.c. Η έννοια της αυτονομίας της βούλησης και όρια της στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 510
ii.d. Η σύνδεση της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης με την αρχή της εγγύτητας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 513
ii.d.a. Η πρόταση περί οριοθετημένης επιλογής δικαίου από τα μέρη στα θέματα προσωπικής κατάστασηςΣελ. 515
iii. Η αναγνώριση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 518
iii.a. Το δικαίωμα στο όνομα του φυσικού προσώπου ως τμήμα του πυρήνα θεμελιωδών δικαιωμάτων του civis europeus sumΣελ. 521
iii.a.a. Η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση ΔΕΚ «Κωνσταντινίδης»Σελ. 521
iii.a.b. Συνιστά ο μεταγραμματισμός του ονόματος του φυσικού προσώπου προσβολή του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 8 της ΕΣΔΑ);Σελ. 523
iii.b. Ο σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωήΣελ. 526
ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 531
Συμπεράσματα του 2ου ΜέρουςΣελ. 534
1. Αντίθεση στόχων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου ως προς τη ρύθμιση των κοινοτικών εταιριών;Σελ. 534
2. Η προώθηση της «ιδιωτικοποίησης του ιδ.δ.δ.» δια της εφαρμογής της μεθόδου της αναγνώρισης στο πεδίο του status των φυσικών προσώπωνΣελ. 541
Γενικά ΣυμπεράσματαΣελ. 545
1. Η κατάταξη της τεχνικής της αναγνώρισης νομικών καταστάσεων μεταξύ των μεθόδων του ιδ.δ.δ.Σελ. 546
2. Η εφαρμογή της μεθόδου της αναγνώρισης στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου και στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 552
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 559
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 569
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 617
 
Back to Top