Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16807
Τσίρου Σ.

Στο βιβλίο «η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» διακρίνονται και ορίζονται οι σεξουαλικοί προσδιορισμοί της ταυτότητας φύλου, πώς αντιμετωπίζονται από την ψυχιατρική κοινότητα και πώς η ταυτότητα φύλου προσεγγίζεται από κοινωνιολογική και φιλοσοφική άποψη. Στη συνέχεια αναλύεται η αρχική αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου από νομική άποψη στην ελληνική έννομη τάξη, γίνεται μία ιστορική αναδρομή, αναφέρονται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία, τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα και η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση  με το Ν 4491/2017. Η συγγραφέας προσβλέπει στην σύνθεση των αντιθέσεων, αντιλαμβανόμενη τις υπάρχουσες συνθήκες, έχοντας κατά νου μία κριτική διάθεση. Διαλέγεται με τους πιο σύγχρονους προβληματισμούς του οικογενειακού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοηθικής. Θίγονται ζητήματα όπως α) τι συμβαίνει πριν και μετά την διόρθωση της ταυτότητας φύλου αναφορικά με το ζήτημα του πολιτικού γάμου, ή του συμφώνου συμβίωσης, β) η απόκτηση τέκνων, είτε με τον ακραιφνώς βιολογικό τρόπο αναπαραγωγής είτε μέσω των τεχνικών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είτε μέσω τεκνοθεσίας, γ) η απόκτηση τέκνων μεταξύ των συμβιούντων σε σύμφωνο συμβίωσης του Ν 4356/2015, δ) η διόρθωση ταυτότητας φύλου μετά την απόκτηση τέκνων και δη όταν τα τέκνα έχουν αποκτήσει την ηλικία προς συνειδητοποίηση τούτου, ε) η κενή ή ουδέτερη καταχώριση φύλου, ήτοι η καταχώριση φύλου των ατόμων που δεν επιθυμούν να αναγνωρίζονται ούτε ως θήλεα ούτε ως άρρενα, αλλά ως ουδέτερου ή άφυλου φύλου κ.ο.κ. Το έργο «η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου» επιχειρεί να συμβάλλει στην ορθή ενημέρωση των πολιτών για ένα δύσκολο σύγχρονο θέμα, που προβληματίζει και διχάζει, γι αυτό η συγγραφέας το αντιμετωπίζει με τρόπο διακριτικό, αντικειμενικό και με καθαρή νομική σκέψη και διάθεση επίλυσης νομικών ζητημάτων.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ταυτότητα φύλου και ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα
Ι. Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικοί προσδιορισμοί κατά την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Α. Ορισμοί Σελ. 15
Β. Cross-dressers άτομα-παρενδυτικοί Σελ. 16
Γ. «Τρανς*» άτομα Σελ. 16
Δ. Genderqueer άτομα, Non-binary άτομα Σελ. 17
Ε. Queer άτομα Σελ. 17
ΣΤ. Ιντερσέξ άτομα Σελ. 18
ΙΙ. Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικός προσανατολισμός Σελ. 19
ΙΙΙ. Διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ταυτότητα φύλου και σεξουαλικοί προσδιορισμοί κατά την ψυχιατρική κοινότητα
Ι. Διαγνωστικά εγχειρίδια Σελ. 25
Α. DSM-V, ICD-10 και ταυτότητα φύλου Σελ. 26
Β. Η ασκηθείσα κριτική στα DSM-V και ICD-10 Σελ. 28
Γ. Η κριτική που οδήγησε στην αλλαγή του ICD-10 Σελ. 29
ΙΙ. Το νέο ICD-11 Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ταυτότητα φύλου από κοινωνιολογικής και φιλοσοφικής προσεγγίσεως
Ι. Υπαρξισμός και θεωρία Queer Σελ. 38
ΙΙ. Κοινωνικές εξελίξεις Σελ. 39
ΙΙΙ. Η ταυτότητα φύλου κατά την Κοινωνιολογία του Δικαίου Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η αρχική αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου από νομική άποψη στην ελληνική έννομη τάξη
Ι. Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση περί ταυτότητας φύλου Σελ. 42
ΙΙ. Η ελληνική νομολογιακή αντιμετώπιση της ταυτότητας φύλου πριν από τον Ν 4491/2017 Σελ. 46
Α. Η αρχική νομολογία περί αλλαγής ταυτότητας φύλου Σελ. 47
Β. Η μεταστροφή της ελληνικής νομολογίας από το 2016 Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η νομολογία του ΕΔΔΑ
Ι. Η αρχική νομολογία της ΕΕΔΑ και του ΕΔΔΑ Σελ. 61
ΙΙ. Η μεταστροφή της νομολογίας του ΕΔΔΑ από το 2002 Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση της ταυτότητας φύλου κατά το διεθνές και περιφερειακό δίκαιο
Ι. Διεθνή νομοθετικά κείμενα
Α. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ του 1948 Σελ. 79
Β. ΔΣΑΠ και ΔΣΟΙΚΠ Σελ. 81
Γ. Ψηφίσματα ΟΗΕ Σελ. 81
ΙΙ. Ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα Σελ. 82
Α. ΕΣΔΑ Σελ. 83
Β. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Σελ. 83
Γ. ΣΕΕ και ΣΛΕΕ Σελ. 84
Δ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σελ. 84
Ε. Εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις Ε.Ε. Σελ. 85
ΣΤ. Οδηγίες Ε.Ε. Σελ. 86
ΙΙΙ. Μη δευσμευτικά κείμενα
Α. Οι Αρχές της Yogyakarta Σελ. 88
Β. Κείμενα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Σελ. 89
Γ. Κείμενα της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Eυρώπης Σελ. 91
Δ. Οι Εκθέσεις της CDDH του Συμβουλίου της Eυρώπης Σελ. 97
Ε. Οι Εκθέσεις του FRA Σελ. 98
ΙV. Η υπ’ αριθμ. 34 Συνθήκη της Διεθνούς Επιτροπής Αστικής Κατάστασης της 14/3/2014 Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση της ταυτότητας φύλου κατά το ελληνικό δίκαιο
Ι. Η Ελληνική Συνταγματική ρύθμιση
Α. Η Συνταγματική προστασία της ταυτότητας φύλου ως απόρροια της αρχής της τριτενέργειας Σελ. 101
Β. Τα σχετιζόμενα με την ταυτότητα φύλου άρθρα του Συντάγματος Σελ. 103
ΙΙ. Κατ’ άρθρον ανάλυση και ερμηνεία του Ν 4491/2017 Σελ. 109
Α. Ανάλυση των άρθρων 1 και 2 Σελ. 110
1. Διακηρυκτικές αρχές και ορισμοί Σελ. 110
2. Κριτική για τις διακηρυκτικές αρχές Σελ. 114
Β. Η ρύθμιση του άρθρου 3 Σελ. 119
1. Η ασυμφωνία μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου Σελ. 120
2. Η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 122
3. Η διόρθωση φύλου του ανηλίκου Σελ. 126
4. Η προϋπόθεση μη υπάρξεως γάμου Σελ. 137
5. Η απουσία ιατρικών και ψυχιατρικών προϋποθέσεων Σελ. 146
Γ. Η διαδικασία της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου Σελ. 151
1. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 152
2. Το περιεχόμενο της αιτήσεως Σελ. 154
3. Η συζήτηση-Η αυτοπρόσωπη δήλωση Σελ. 155
4. Τα αποτελέσματα της δικαστικής αποφάσεως Σελ. 158
5. Η εκ νέου διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως Σελ. 161
Δ. Οι συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου Σελ. 163
1. Η συνέχεια των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών Σελ. 163
2. Το ζήτημα των τέκνων Σελ. 165
i. Τα αποκτηθέντα τέκνα πριν από την διόρθωση του φύλου Σελ. 165
ii. Τα αποκτηθέντα τέκνα μετά από την διόρθωση του φύλου Σελ. 169
Ε. Η υποχρέωση μυστικότητας Σελ. 173
ΣΤ. Η ρύθμιση του άρθρου 7 Σελ. 177
1. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 7 Σελ. 177
2. Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 7 Σελ. 178
Ζ. Λοιπές διατάξεις Σελ. 183
ΙΙΙ. Μη δεσμευτικά κείμενα
Α. Οι Εκθέσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Σελ. 183
Β. Οι Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Σελ. 185
ΙV. Το ζήτημα της κενής καταχώρισης φύλου Σελ. 187
V. Κριτική αποτίμηση του νομοθετικού πλαισίου Σελ. 189
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 192
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 193
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 211
Back to Top