Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΩΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ατομική ένδικη προστασία των καταναλωτών Σύμφωνα με το ελληνικό και το κυπριακό δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 38,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18532
Χατζηπαναγιώτης Μ.
Χατζημιχαήλ Ν.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Χατζημιχαήλ Ν.

Αντικείμενο του έργου «Προστασία Καταναλωτή: Η παραπλανητική παράλειψη ως αθέμιτη εμπορική πρακτική» αποτελεί η παραπλανητική παράλειψη σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιχειρήσεων προς καταναλωτές, στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο.

Παρουσιάζεται και αναπτύσσεται ενδελεχώς η ειδική αυτή αδικοπραξία του αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο στο online όσο και στο offline περιβάλλον. Ειδικότερα, το έργο αναλύει εκτενώς και αξιολογεί, πέρα από τις επιμέρους διατάξεις του άρθρου 7:

  • το ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων της Οδηγίας στην οποία εντάσσεται το άρθρο αυτό
  • τη σχέση του άρθρου 7 με άλλες διατάξεις της Οδηγίας
  • τα πορίσματα των λεγόμενων συμπεριφορικών οικονομικών (Behavioral Economics)
  • τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο) που επιτρέπουν την εξατομίκευση του εμπορικού μηνύματος προς τον καταναλωτή
  • τις δυνατότητες ατομικής ένδικης προστασίας, σύμφωνα με το ενωσιακό, το ελληνικό και το κυπριακό δίκαιο

Ο συγγραφέας με πυκνό ύφος και σαφή διατύπωση αναφέρεται και προτείνει λύσεις σε πλήθος δύσκολων και αμφισβητούμενων νομικών ζητημάτων, μέσα από τη συνοπτική μεν πλήρη δε παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων κάθε έννομης τάξης (ενωσιακής, ελληνικής, κυπριακής) και τη συστηματική αλληλεπίδραση μεταξύ διατάξεων διαφορετικών νομοθετημάτων σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο.

H μονογραφία καλύπτει ένα αισθητό κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία σε ένα μεγάλης πρακτικής σημασία ζήτημα, που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τόσο την ελληνική όσο και την κυπριακή έννομη τάξη. Συγχρόνως αποτελεί μια κεντρική συμβολή στο δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή και στις δύο έννομες τάξεις.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Μ.-Θ. Μαρίνου Σελ. IX
Πρόλογος Ν. Χατζημιχαήλ Σελ. XI
Πρόλογος συγγραφέα Σελ. XV
Συντομογραφίες Σελ. XXIX
ΜΕΡΟΣ Α Το άρθρο 7 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικά χαρακτηριστικά της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ
Ι. Η γένεση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 3
ΙΙ. Σκοπός της Οδηγίας Σελ. 6
ΙII. Επίπεδο εναρμόνισης Σελ. 7
ΙV. Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 8
Α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 8
1. «Εμπορική πρακτική» Σελ. 8
i. «Πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ» Σελ. 8
ii. «Άμεση σύνδεση με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές» Σελ. 10
2. Μη επηρεαζόμενοι τομείς Σελ. 12
i. Δίκαιο Συμβάσεων Σελ. 12
ii. Κανόνες δικαιοδοσίας δικαστηρίων Σελ. 13
iii. Θέματα υγείας και ασφάλειας προϊόντων Σελ. 14
iv. Ειδική τομεακή νομοθεσία Σελ. 14
v. Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα Σελ. 17
vi. Ονομαστικοί τίτλοι αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα Σελ. 17
Β. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 18
1. «Εμπορευόμενος» Σελ. 18
i. Γενικά στοιχεία Σελ. 18
ii. Ενέργειες στο όνομα ή για λογαριασμό άλλου εμπορευόμενου Σελ. 21
2. «Καταναλωτής» Σελ. 23
i. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 24
ii. Ειδικά οι αποδέκτες διαφήμισης Σελ. 25
V. Γενικός ορισμός του αθεμίτου Σελ. 27
Α. Αντίθεση στις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας Σελ. 28
Β. Ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή Σελ. 29
1. «Απόφαση συναλλαγής» Σελ. 29
i. Γενικά στοιχεία Σελ. 29
ii. Χρηματικός αντίκτυπος σε καταναλωτή Σελ. 30
iii. Εσωτερικές πνευματικές διεργασίες Σελ. 32
iv. Απόφαση συναλλαγής και δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 32
2. Mείωση της ικανότητας λήψης τεκμηριωμένης απόφασης συναλλαγής Σελ. 32
3. Στρέβλωση της απόφασης συναλλαγής Σελ. 33
4. «Μέσος καταναλωτής» Σελ. 34
i. Γενικά στοιχεία Σελ. 34
α. «Συνήθης πληροφόρηση» Σελ. 36
β. «Εύλογη προσοχή» Σελ. 36
γ. «Εύλογη ενημέρωση» Σελ. 37
δ. Ο ρόλος των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων Σελ. 37
ii. Ομάδες καταναλωτών Σελ. 38
iii. Ειδικά οι ευάλωτοι καταναλωτές Σελ. 38
α. Χαρακτηριστικά «ευάλωτων καταναλωτών» Σελ. 39
β. Προσδιορισιμότητα ευάλωτων καταναλωτών Σελ. 41
γ. Διαφημιστικές δηλώσεις υπερβολής Σελ. 42
iv. Κανονιστικό ή εμπειρικό πρότυπο καταναλωτή Σελ. 42
v. «Μέσος καταναλωτής» και προσωποποιημένες εμπορικές πρακτικές Σελ. 44
VI. Εξέταση του αθεμίτου στο σύστημα της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γενικά στοιχεία και προϋποθέσεις της παραπλανητικής παράλειψης
Ι. Γενικά Στοιχεία του άρθρου 7 Σελ. 47
A. Δομή του άρθρου 7 και στοιχεία της παραπλανητικής παράλειψης Σελ. 48
B. Σκοπός του άρθρου 7 Σελ. 49
Γ. Σχέση με άλλες διατάξεις της Οδηγίας Σελ. 50
1. Σχέση με την παραπλανητική πράξη κατ’ άρθ. 6 Σελ. 50
i. Διάκριση μεταξύ παραπλανητικής πράξης και παράλειψης Σελ. 51
ii. Λοιπές διαφορές Σελ. 52
2. Σχέση με τη γενική ρήτρα του άρθ. 5 Σελ. 52
ΙΙ. Προϋποθέσεις παραπλανητικής παράλειψης Σελ. 53
Α. Λειτουργία και σχέση με υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 7 Σελ. 53
Β. «Πληροφορίες» Σελ. 53
Γ. «Ουσιώδεις» πληροφορίες Σελ. 54
1. Γενικός ορισμός «ουσιώδους» Σελ. 54
2. Ουσιώδεις πληροφορίες και ψευδείς παραστάσεις Σελ. 55
3. Χαρακτηριστικά και περιστάσεις της πρακτικής - Στάθμιση συμφερόντων Σελ. 55
i. Παράγοντες σχετικά με τον καταναλωτή Σελ. 56
ii. Παράγοντες σχετικά με τον εμπορευόμενο Σελ. 57
iii. Παράγοντες σχετικά με την απόφαση συναλλαγής Σελ. 58
iv. Παράγοντες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία Σελ. 58
v. Καλή πίστη και ισχύοντα συναλλακτικά ήθη Σελ. 59
vi. Εθνικές ρυθμίσεις εμπορικής συμπεριφοράς Σελ. 60
Δ. «Παράλειψη» Σελ. 60
1. Μη παροχή πληροφοριών Σελ. 60
2. Συμπεριφορά ισοδύναμη με «παράλειψη» – άρθ. 7(2) της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 61
i. Απόκρυψη πληροφοριών Σελ. 61
ii. Παροχή κατά ανεπαρκή τρόπο Σελ. 62
iii. Μη προσδιορισμός εμπορικής επιδίωξης της πρακτικής Σελ. 63
3. Περιορισμοί του μέσου επικοινωνίας – Άρθρο 7(3) Σελ. 67
i. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 68
ii. Είδη και αξιολόγηση περιορισμών Σελ. 69
iii. Απαιτήσεις στη γνωστοποίηση με άλλο τρόπο Σελ. 71
Ε. Αλλοίωση συναλλακτικής συμπεριφοράς του καταναλωτή Σελ. 72
1. Γενικά στοιχεία Σελ. 72
2. Δημιουργία κινδύνου αλλοίωσης της απόφασης συναλλαγής Σελ. 73
3. Διάκριση μεταξύ «ουσιώδους» της πληροφορίας και του κινδύνου αλλοίωσης της συναλλακτικής συμπεριφοράς Σελ. 74
4. Ζητήματα απόδειξης Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεκμήρια «ουσιωδών πληροφοριών»
Ι. «Πρόσκληση για αγορά» Σελ. 77
Α. Εμπορική επικοινωνία Σελ. 78
Β. Αναφορά τιμής Σελ. 78
Γ. Δυνατότητα αγοράς Σελ. 80
Δ. Χαρακτηριστικά του προϊόντος Σελ. 81
Ε. Χαρακτηριστικά του μέσου επικοινωνίας Σελ. 81
ΣΤ. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται Σελ. 82
1. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό που ενδείκνυνται σε σχέση με το μέσο και το προϊόν Σελ. 82
2. Η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εμπορευόμενου, όπως η εμπορική επωνυμία του και όπου ενδείκνυται, η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εμπορευόμενου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί Σελ. 84
3. Η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, όπου ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης και ταχυδρομείου Σελ. 86
4. Οι ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση, εκτέλεση και αντιμετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας Σελ. 88
5. Για προϊόντα και συναλλαγές, όπου υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του δικαιώματος Σελ. 90
6. Για τα προϊόντα που προσφέρονται σε επιγραμμικές αγορές, κατά πόσον ο τρίτος που προσφέρει τα προϊόντα είναι έμπορος ή όχι, με βάση τη δήλωση του εν λόγω τρίτου στον πάροχο της επιγραμμικής αγοράς Σελ. 90
II. Αποτελέσματα διαδικτυακών αναζητήσεων Σελ. 91
ΙΙΙ. Προβολή αξιολογήσεων καταναλωτών Σελ. 93
IV. Ειδικές τομεακές διατάξεις Σελ. 94
Α. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 95
1. «Εμπορική επικοινωνία» Σελ. 95
2. Ενωσιακές διατάξεις ελάχιστης εναρμόνισης και αμιγώς εθνικές διατάξεις Σελ. 97
3. Πρόσθετες υποχρεώσεις πληροφόρησης βάσει των διατάξεων άρθ. 7(4) και (1) Σελ. 97
Β. Ενδεικτική παράθεση διατάξεων περί παροχής πληροφοριών σε καταναλωτές Σελ. 98
1. Αναγραφή τιμών σε προϊόντα Σελ. 98
2. Φάρμακα Σελ. 98
3. Εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις Σελ. 98
4. Χρονομεριστική μίσθωση Σελ. 99
5. Μεταφορές και ταξίδια Σελ. 99
6. Τρόφιμα Σελ. 101
7. Τηλεπικοινωνίες Σελ. 101
8. Προστασία περιβάλλοντος Σελ. 101
9. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Σελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ενδυνάμωση των καταναλωτών και υπερπληροφόρηση
Ι. Ενδυνάμωση των καταναλωτών μέσω πληροφόρησης Σελ. 105
ΙΙ. Προβληματισμοί Σελ. 106
A. Πληροφοριακός κορεσμός Σελ. 106
Β. Ακαταλληλότητα καταναλωτών ως αποδεκτών του συνόλου των πληροφοριών Σελ. 108
Γ. Οικονομικό κόστος επιταγών πληροφόρησης Σελ. 110
ΙΙΙ. Διασφάλιση αποτελεσματικότητας νομοθετικών επιταγών πληροφόρησης Σελ. 112
1. Παράγοντες αποτελεσματικής πληροφόρησης των καταναλωτών Σελ. 112
2. Αποτελεσματική πληροφόρηση καταναλωτών και άρθ. 7 Σελ. 114
IV. Ενδεχόμενες μελλοντικές εξελίξεις: Αυτοματοποιημένη εξατομίκευση πληροφόρησης των καταναλωτών Σελ. 114
V. Συμπέρασμα: Άρθρο 7, αποτελεσματική πληροφόρηση και ενδυνάμωση των καταναλωτών Σελ. 115
ΜΕΡΟΣ Β Ατομική ένδικη προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οι νέες διατάξεις της Οδηγίας 2005/29 και η αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικής και συλλογικής προστασίας
Ι. Οι τροποποιήσεις που επέφερε η Οδηγία 2019/2161 Σελ. 121
Α. Διακριτική ευχέρεια καθορισμού ατομικών μέσων προστασίας Σελ. 122
Β. Πρακτικές δυσκολίες στις προϋποθέσεις ατομικής έννομης προστασίας Σελ. 123
II. Αποτελεσματική προστασία Σελ. 124
Α. Βάρος απόδειξης στην ατομική δίκη Σελ. 124
Β. Aυτεπάγγελτη εξέταση παραπλανητικής παράλειψης Σελ. 125
IΙΙ. Η επίδραση συλλογικών διαδικασιών στην ατομική δίκη Σελ. 128
Α. Συλλογικές διαδικασίες Σελ. 128
Β. Η νομολογία του ΔικΕΕ Σελ. 129
Γ. Ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαίου Σελ. 132
1. Η συλλογική αγωγή Σελ. 132
i. Ισχύς απόφασης συλλογικής αγωγής και έννομες συνέπειες Σελ. 133
α. Ευνοϊκή δεσμευτικότητα απόφασης Σελ. 133
αα. Επέκταση σε τρίτους προμηθευτές Σελ. 134
αβ. Επέκταση δεσμευτικότητας σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών Σελ. 135
β. Δυσμενής δεσμευτικότητα απόφασης Σελ. 136
ii. Ειδικά η αναγνωριστική αγωγή αποζημίωσης Σελ. 137
iii. Προθεσμίες Σελ. 139
iv. Ατομική δίκη και διαδικαστικές πράξεις διαθέσεως της ένωσης καταναλωτών Σελ. 139
v. Γενίκευση των αποτελεσμάτων συλλογικών αγωγών μέσω Υπουργικής Απόφασης Σελ. 140
2. Η επίδραση της διοικητικής διαδικασίας στην ατομική δίκη Σελ. 142
Δ. Ιδιαιτερότητες του κυπριακού δικαίου Σελ. 144
1. Έκδοση διαταγμάτων από το Δικαστήριο Σελ. 144
i. Περιεχόμενο του διατάγματος Σελ. 145
ii. Επίδραση της έκδοσης διαταγμάτων στην ατομική δίκη Σελ. 146
2. Διοικητικά μέτρα επιβολής Σελ. 147
i. Γενικά στοιχεία Σελ. 147
ii. Επίδραση στην ατομική δίκη Σελ. 147
3. Δεσμεύσεις του εμπορευόμενου Σελ. 148
Ε. Η Οδηγία 2020/1828 για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές Σελ. 150
1. Γενικά στοιχεία Σελ. 150
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων καταναλωτών Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ατομική ένδικη προστασία μέσω ενωσιακών νομοθετημάτων
Ι. Δικαιώματα από σύμβαση πώλησης – Οδηγία 99/44/ΕΚ Σελ. 155
Α. Ανταπόκριση των αγαθών στη σύμβαση Σελ. 155
Β. Δικαιώματα του καταναλωτή Σελ. 157
Γ. Προθεσμίες Σελ. 160
Δ. Αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 161
Ε. Συσχετισμός διατάξεων Οδηγίας 99/44/ΕΚ και άρθ. 7 Οδηγίας 2005/29/ΕΚ Σελ. 161
II. Νέες διατάξεις για δικαιώματα από σύμβαση πώλησης αγαθών και προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών Σελ. 162
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 163
Β. Συμμόρφωση εμπορευόμενου με τη σύμβαση Σελ. 163
Γ. Δικαιώματα του καταναλωτή Σελ. 165
Δ. Παραπλανητική παράλειψη και έλλειψη συμμόρφωσης Σελ. 167
1. Ουσιώδεις πληροφορίες Σελ. 167
2. Καταναλωτής Σελ. 168
3. Δηλώσεις του εμπορευόμενου Σελ. 168
ΙΙΙ. Δικαιώματα καταναλωτών – Οδηγία 2011/83/ΕΕ Σελ. 169
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 169
Β. Δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 170
Γ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 171
Δ. Έξοδα και δαπάνες Σελ. 171
Ε. Ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαίου Σελ. 172
ΣΤ. Οδηγία 2011/83/ΕΚ και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 172
IV. Καταχρηστικές ρήτρες – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ Σελ. 173
A. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Σελ. 173
B. Διαφάνεια και καταχρηστικότητα Σελ. 174
Γ. Συνέπειες καταχρηστικότητας και αυτεπάγγελτη εξέταση Σελ. 176
Δ. Ζητήματα παραγραφής Σελ. 178
Ε. Ιδιαιτερότητες του ελληνικού νόμου Σελ. 179
1. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 179
2. Διαφάνεια όρων Σελ. 181
3. Όροι αυτοδικαίως καταχρηστικοί Σελ. 181
4. Συνέπειες καταχρηστικότητας Σελ. 183
ΣΤ. Ιδιαιτερότητες του κυπριακού νόμου Σελ. 183
Ζ. Σχέση καταχρηστικών ρητρών και παραπλανητικής παράλειψης Σελ. 183
V. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων – Οδηγία 85/374/ΕΟΚ Σελ. 185
Α. Στοιχεία ευθύνης Σελ. 185
1. «Προϊόν» και «παραγωγός» Σελ. 185
2. «Ελάττωμα» Σελ. 186
3. «Ζημία» και αιτιώδης συνάφεια Σελ. 187
4. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη Σελ. 188
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 189
6. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία Σελ. 189
Β. Ευθύνη παραγωγού και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 189
VI. Ευθύνη λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων Σελ. 191
Α. Πεδίο εφαρμογής και υποχρεώσεις ενημέρωσης Σελ. 192
1. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Σελ. 192
i. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 192
ii. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 193
iii. Υποχρεώσεις ενημέρωσης Σελ. 195
α. Ενημέρωση προς λήψη συγκατάθεσης Σελ. 195
β. Ενημέρωση για δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 196
2. Οδηγία 2002/58/ΕΚ Σελ. 197
i. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 197
ii. Υποχρεώσεις ενημέρωσης Σελ. 198
Β. Ένδικη προστασία υποκειμένου προσωπικών δεδομένων Σελ. 200
1. Αποτελεσματική ένδικη προστασία Σελ. 200
2. Δικαίωμα αποζημίωσης Σελ. 201
Γ. Σχέση νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 203
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 203
2. Ειδικά η σχέση παραπλανητικής παράλειψης και έγκυρης ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαίου
Ι. Άρθρο 9θ Ν. 2251/1994 Σελ. 207
Α. Αξίωση παύσης και παράλειψης της αθέμιτης πρακτικής Σελ. 207
1. Ενεργητική νομιμοποίηση μεμονωμένου καταναλωτή Σελ. 208
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 209
3. Αξίωση άρσης της προσβολής Σελ. 210
4. Αξίωση παράλειψης Σελ. 211
Β. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 212
Γ. Βάρος απόδειξης Σελ. 213
Δ. Παραγραφή Σελ. 214
1. Αξιώσεις αποζημίωσης Σελ. 214
i. Χρόνος παραγραφής Σελ. 214
α. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων Σελ. 215
β. Αξιολόγηση Σελ. 216
ii. Έναρξη της παραγραφής Σελ. 218
2. Αξιώσεις άρσης και παράλειψης Σελ. 219
i. Έναρξη παραγραφής Σελ. 219
ii. Χρόνος παραγραφής Σελ. 220
ΙΙ. Αδικοπρακτικές αξιώσεις Σελ. 220
Α. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 220
1. Η παράλειψη ως παράνομη συμπεριφορά Σελ. 221
2. Υπαιτιότητα Σελ. 222
3. Ζημία Σελ. 222
i. Περιουσιακή ζημία Σελ. 222
ii. Μη περιουσιακή ζημία Σελ. 224
iii. Τρόπος αποκατάστασης της ζημίας Σελ. 224
4. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 225
ΙII. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις Σελ. 226
Α. Στάδιο διαπραγματεύσεων Σελ. 226
Β. Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά Σελ. 227
Γ. Ζημία και αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 228
Δ. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 229
ΙV. Ακυρωσία δικαιοπραξίας Σελ. 230
Α. Ακυρωσία λόγω πλάνης Σελ. 231
1. Έννοια και προϋποθέσεις πλάνης Σελ. 231
2. Έννομες συνέπειες δήλωσης λόγω πλάνης Σελ. 233
3. Παραπλανητική παράλειψη και ακυρωσία λόγω πλάνης Σελ. 234
Β. Ακυρωσία λόγω απάτης Σελ. 235
1. Προϋποθέσεις απάτης Σελ. 235
2. Έννομες συνέπειες δήλωσης ως συνέπεια απάτης Σελ. 236
3. Παραπλανητική παράλειψη και ακυρωσία λόγω απάτης Σελ. 237
V. Συμβατικές αξιώσεις Σελ. 237
Α. Αξίωση εκπλήρωσης Σελ. 238
Β. Αποζημίωση λόγω συμβατικής παράβασης Σελ. 238
Γ. Δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 239
Δ. Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης Σελ. 240
Ε. Συμβατική παράβαση και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 240
VI. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Σελ. 241
Α. Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 241
Β. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 244
VII. Αξιώσεις λόγω προσβολής της προσωπικότητας Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ιδιαιτερότητες του κυπριακού δικαίου
Ι. Αγωγή του θιγόμενου καταναλωτή Σελ. 248
Α. Νομιμοποίηση Σελ. 249
Β. Θεραπείες Σελ. 249
ΙI. Δίκαιο Συμβάσεων Σελ. 251
A. Ακυρωσία σύμβασης λόγω ψευδούς παράστασης ή απάτης Σελ. 251
1. Ορισμοί απάτης και ψευδούς παράστασης Σελ. 251
i. Απάτη Σελ. 252
ii. Ψευδής παράσταση Σελ. 252
iii. Προϋποθέσεις «ψευδούς παράστασης» στο κοινοδίκαιο Σελ. 253
2. Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών Σελ. 254
i. Γνήσιες παραλείψεις Σελ. 254
ii. Παραλείψεις που προσομοιάζουν με πράξεις Σελ. 256
3. Σύναψη σύμβασης εξ αιτίας ψευδούς παράστασης Σελ. 258
4. Ευχέρεια ακύρωσης Σελ. 259
5. Αποκλεισμός δικαιώματος ακύρωσης Σελ. 260
6. Συνέπειες ακύρωσης σύμβασης Σελ. 261
7. Παραπλανητική παράλειψη, απάτη και ψευδείς παραστάσεις Σελ. 263
B. Η παράλειψη ως συμβατική παράβαση Σελ. 264
1. Ψευδής παράσταση ή απάτη ως συμβατική παράβαση Σελ. 264
2. Διακρίσεις συμβατικών όρων Σελ. 264
3. Παράβαση σιωπηρών όρων (implied terms) Σελ. 265
i. Δυνάμει νόμου Σελ. 265
α. Κυπριακή νομοθεσία μη ενωσιακής προέλευσης Σελ. 266
β. Κυπριακή νομοθεσία ενωσιακής προέλευσης Σελ. 266
ii. Δυνάμει εθίμου ή συναλλακτικής πρακτικής Σελ. 268
iii. Δυνάμει δικαστικής απόφασης Σελ. 268
4. Θεραπείες συμβατικής παράβασης Σελ. 269
i. Αποζημιώσεις (damages) Σελ. 269
ii. Τερματισμός της σύμβασης Σελ. 271
iii. Ειδική εκτέλεση Σελ. 272
iv. Θεραπείες δυνάμει ειδικών διατάξεων Σελ. 273
Γ. Παράνομη σύμβαση Σελ. 274
1. Συστηματική κατάταξη και συνέπειες Σελ. 274
2. Παρανομία σύμβασης και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 276
ΙII. Δίκαιο Αδικοπραξιών Σελ. 277
Α. Απάτη Σελ. 277
1. Στοιχειοθέτηση Σελ. 277
2. Ζημία και αποζημιώσεις λόγω απάτης Σελ. 279
3. Απάτη και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 280
Β. Αμέλεια Σελ. 280
1. Καθήκον επιμέλειας Σελ. 280
2. Παράβαση καθήκοντος Σελ. 283
3. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 284
4. Αποζημιώσεις Σελ. 284
5. Αμέλεια και παραπλανητική παράλειψη Σελ. 286
Γ. Παράβαση θέσμιου καθήκοντος Σελ. 287
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 287
2. Η παράβαση του άρθ. 7 Ν. 112(Ι)/2021 ως παράβαση θέσμιου καθήκοντος Σελ. 289
Συμπεράσματα
Ι. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ και το άρθρο 7 Σελ. 291
ΙΙ. Ατομική ένδικη προστασία Σελ. 293
Βιβλιογραφία Σελ. 297
Ευρετήριο Όρων Σελ. 307
Back to Top