Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ


Δικαστική άφεση της ποινής - Ανήλικοι - Ψυχικά πάσχοντες

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18180
Βασιλειάδης Ν., Μαργαρίτης Λ.

Στοχεύοντας σε μια διεξοδική, περιεκτική προσέγγιση το έργο «Η ποινική δίωξη στα όριά της» εξετάζει σύγχρονα ζητήματα ως προς την άσκηση και τη δικονομική πορεία της ποινικής δίωξης. Μεταξύ άλλων ερευνά και αναλύει:

  • το νομικό status του Εισαγγελέα και τη δέσμευσή του από τη νομολογία
  • τη δικαστική άφεση της ποινής
  • την άρση του καταλογισμού
  • τον χώρο των ανηλίκων και των μη εχόντων, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, ικανότητα καταλογισμού

Το άκρως χρήσιμο αυτό βοήθημα απευθύνεται στον δικαστή, τον δικηγόρο και τον νομικό, που αναζητά μια εξειδικευμένη απάντηση σε δυσχερή νομικά ζητήματα γύρω από τον θεσμό της ποινικής δίωξης, αλλά και στον φοιτητή, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις υπό εξέταση προβληματικές.

Πρόλογος Σελ. VII
Α. Η ποινική δίωξη γενικά Σελ. 1
Β. Το νομικό status του Εισαγγελέα Σελ. 19
Γ. Η δέσμευση του Εισαγγελέα από τη νομολογία Σελ. 27
Δ. Η δικαστική άφεση της ποινής Σελ. 53
E. Η άρση του καταλογισμού Σελ. 137
ΣΤ. Οι ανήλικοι Σελ. 145
Ζ. Ανίκανοι προς καταλογισμό λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής Σελ. 167
1. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 167
2. Ισχύον (ουσιαστικό και δικονομικό) δίκαιο Σελ. 192
α. Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 192
β. Δικονομικό Δίκαιο: Προδικασία Σελ. 238
γ. Δικονομικό Δίκαιο: Ακροατήριο Σελ. 278
δ. Δικονομικό Δίκαιο: Ένδικα μέσα Σελ. 319
ε. Δικονομικό Δίκαιο: Εκτέλεση Σελ. 341
Ευρετήριο Σελ. 345
Back to Top