Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17866
Δαγκλής Ν.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 248
  • ISBN: 978-960-654-140-7
  • ISBN: 978-960-654-140-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Στο έργο «H Ποινική Διαπραγμάτευση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» επιχειρείται η αποτύπωση της νέας πραγματικότητας που έχει αναδυθεί μετά την ένταξη του plea bargaining στο ποινικό-δικονομικό μας σύστημα. Ειδικότερα, μετά την ανάπτυξη των προκλήσεων που ο Έλληνας νομοθέτης αντιμετώπισε κατά τη διάπλαση της διάταξης του άρθρου 303 ΚΠΔ για την ποινική διαπραγμάτευση, και την παρουσίαση των συγκριτικών δεδομένων που αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωσή της, διερευνάται η θέση της νεοπαγούς διαδικασίας στο ποινικό-δικονομικό τοπίο και η διάδρασή της με αυτό. Αποτελεί μία χρήσιμη έκδοση για τον δικηγόρο, κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο, καθώς και για τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VΙΙ
Προλογικό Σημείωμα Σελ. ΧΙ
Συντομογραφίες Σελ. ΧVII
Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
H ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
Ι. Oι πρόδρομες μορφές ποινικού συμβιβασμού Σελ. 7
ΙΙ. Η σταδιακή διάπλαση των δικαιικών προϋποθέσεων για την εμφάνιση των διαπραγματεύσεων στην ποινική δίκη Σελ. 9
ΙΙΙ. Η γέννηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στον αγγλοσαξονικό κόσμο Σελ. 13
IV. H ψυχρή υποδοχή της διαπραγματευτικής διαδικασίας από τον ηπειρωτικό κόσμο Σελ. 16
V. Η σύγχρονη επέλαση των διαπραγματεύσεων στην ποινική δίκη Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ι. Η έννοια και η τυπολογία της διαπραγματευτικής διαδικασίας Σελ. 21
1. Η αυθεντική αποτύπωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο αμερικανικό plea bargaining Σελ. 21
2. Οι υβριδικές εκφάνσεις της διαπραγματευτικής διαδικασίας Σελ. 23
3. H ελληνική διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 31
ΙΙ. Η διάκριση της διαπραγματευτικής διαδικασίας | από τους υπόλοιπους τύπους συμβιβαστικών διαδικασιών Σελ. 33
1. Η συναινετικά απλοποιημένη διαδικασία Σελ. 33
2. Η ποινική διαταγή Σελ. 36
3. Η εναλλακτική/κατά παρέκκλιση διαδικασία Σελ. 41
4. Η ποινική συνδιαλλαγή Σελ. 45
5. Η ποινική διαμεσολάβηση Σελ. 47
Κεφάλαιο 3ο
ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣE ΞΕΝΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Ι. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης ως προς τη δήλωση αποδοχής της κατηγορίας (plea bargaining) στις ΗΠΑ Σελ. 51
Εισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. 51
Η διαδρομή των διαπραγματεύσεων στην αμερικανική ποινική δίκη Σελ. 59
Η νομική ρύθμιση του plea bargaining Σελ. 61
A. Τα συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 61
B. Οι εκφάνσεις των ποινικών συμφωνιών Σελ. 62
i. Η συμφωνία για την περάτωση της ποινικής δίκης με την αποδοχή της κατηγορίας Σελ. 62
α. Η συμφωνία για τη δήλωση αναγνώρισης της ενοχής Σελ. 62
β. Η συμφωνία για τη δήλωση μη εναντίωσης στην κατηγορία Σελ. 63
γ. Η συμφωνία για τη δήλωση αποδοχής της κατηγορίας με ταυτόχρονη άρνηση της ενοχής Σελ. 63
ii. Η συμφωνία για την εναλλακτική περάτωση της ποινικής δίκης Σελ. 64
α. Η συμφωνία συνεργασίας Σελ. 64
β. Η ειδική (αd hoc) συμφωνία Σελ. 65
γ. H ομαδική συμφωνία Σελ. 66
δ. Η συμφωνία αποχής από την άσκηση ποινικής δίωξης και η συμφωνία αναστολής της ασκηθείσας δίωξης Σελ. 66
iii. Η συμφωνία για την απλοποίηση της ποινικής διαδικασίας με τη διεξαγωγή της δίκης από έναν τακτικό δικαστή Σελ. 66
Γ. Ο δικαστικός έλεγχος των ποινικών συμφωνιών Σελ. 67
i. Η εξέταση του ενημερωμένου και εθελοντικού χαρακτήρα της ποινικής συμφωνίας Σελ. 67
ii. Η επαλήθευση της βασιμότητας της ποινικής συμφωνίας Σελ. 69
Δ. Οι προϋποθέσεις και συνέπειες της υπαναχώρησης από την ποινική συμφωνία Σελ. 70
Ε. Οι επιπτώσεις της αθέτησης της ποινικής συμφωνίας Σελ. 71
Η κριτική της διαδικασίας Σελ. 72
II. Η διαδικασία της συνεννόησης (Verständigung) στη Γερμανία Σελ. 84
Εισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. 84
Η διαδρομή των διαπραγματεύσεων στη γερμανική ποινική δίκη Σελ. 85
Η νομική ρύθμιση της διαδικασίας της συνεννόησης Σελ. 90
A. Οι μετέχοντες στη συνεννόηση Σελ. 91
B. To αντικείμενο της συνεννόησης Σελ. 92
Γ. Ο δικαστικός έλεγχος της συνεννόησης Σελ. 92
Δ. Οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της διαφοροποίησης του δικαστηρίου από την έκβαση της συνεννόησης Σελ. 93
4. Η κριτική της διαδικασίας Σελ. 94
ΙΙΙ. Η διαδικασία επιβολής ποινής ύστερα από αίτημα των μερών (applicazione della pena su richiesta delle parti) στην Ιταλία Σελ. 99
Εισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. 99
Η διαδρομή των διαπραγματεύσεων στην ιταλική ποινική δίκη Σελ. 104
Η νομική ρύθμιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας Σελ. 108
Α. Οι μετέχοντες και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης Σελ. 109
Β. Ο δικαστικός έλεγχος της συμφωνίας των μερών Σελ. 110
Η κριτική της διαδικασίας Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ι. Η στρατηγική του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 117
II. Το στοίχημα της προσαρμογής του plea bargaining στο ελληνικό ποινικοδικονομικό περιβάλλον Σελ. 124
Η ανάγκη υπέρβασης της ασυμβατότητας της διαπραγματευτικής διαδικασίας με τις βασικές αρχές της ποινικής δίκης Σελ. 124
Η ταυτόχρονη αξίωση διαφύλαξης της αποτελεσματικότητας Σελ. 130
Οι βασικές νομοθετικές επιλογές Σελ. 137
ΙΙΙ. Η νομική ρύθμιση της διαδικασίας της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 141
H νομική φύση της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 141
Η λειτουργική εμβέλεια της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 142
Τα στάδια της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 144
Α. Η εκκίνηση της διαδικασίας Σελ. 144
i. Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης διαπραγμάτευσης Σελ. 144
ii. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης διαπραγμάτευσης Σελ. 146
iii. Η λειτουργική αρμοδιότητα του εισαγγελέα Σελ. 149
Β. Η διεξαγωγή της ποινικής διαπραγμάτευσης Σελ. 150
i. Τα συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 150
ii. To αντικείμενο της διαπραγμάτευσης Σελ. 150
iii. Ο άτυπος χαρακτήρας της διαπραγμάτευσης Σελ. 152
Γ. Η ευόδωση της διαπραγμάτευσης με τη σύνταξη του πρακτικού. Σελ. 152
i. Το περιεχόμενο του πρακτικού Σελ. 152
ii. Οι δικονομικές συνέπειες της υπογραφής του πρακτικού Σελ. 153
α. Η απαγόρευση υπαναχώρησης των μερών Σελ. 153
β. Η αναδιαμόρφωση της υλικής αρμοδιότητας Σελ. 154
γ. Η απαγόρευση επιβολής προσωρινής κράτησης και η δυνατότητα άρσης των επιβληθέντων μέτρων δικονομικού καταναγκασμού Σελ. 155
δ. Η άμεση εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο Σελ. 156
ε. Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου Σελ. 156
Δ. Η απλοποιημένη ακροαματική διαδικασία Σελ. 157
i. Ο έλεγχος της εγκυρότητας της ποινικής συμφωνίας Σελ. 157
ii. Ο έλεγχος της βασιμότητας της ποινικής συμφωνίας Σελ. 158
Ειδικά ζητήματα εφαρμογής της διαδικασίας Σελ. 160
Α. Οι περιπτώσεις συμμετοχής Σελ. 160
Β. Το ζήτημα της συρροής Σελ. 160
Γ. Οι περιπτώσεις μεταβολής της κατηγορίας Σελ. 162
Δ. Η διασταύρωση με άλλες διαδικασίες Σελ. 162
Ε. Η παράσταση του υποστηρίζοντος την κατηγορία Σελ. 165
Οι δικονομικές εγγυήσεις Σελ. 165
Η διαχείριση της διαδικασίας Σελ. 167
Α. Η ενημέρωση του κατηγορουμένου Σελ. 167
Β. Η λήψη της απόφασης για τη δρομολόγηση της διαδικασίας Σελ. 169
Γ. Η υποβολή της αίτησης διαπραγμάτευσης Σελ. 170
Δ. Η συνεννόηση εισαγγελίας-υπεράσπισης Σελ. 170
Ε. Η διαμόρφωση της εισαγγελικής στάσης Σελ. 171
ΣΤ. Η στάθμιση της ποινικής προσφοράς Σελ. 172
Ζ. Η σύναψη της ποινικής συμφωνίας Σελ. 172
Η. Η έκδοση της συμβιβαστικής απόφασης Σελ. 173
Θ. Ο ακυρωτικός έλεγχος Σελ. 174
Η κριτική της διαδικασίας Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ι. Ανακεφαλαιωτικές επισημάνσεις και προτάσεις Σελ. 185
ΙΙ. Επίμετρο Σελ. 197
Βιβλιογραφία Σελ. 205
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 223
Back to Top