Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής

Εισηγητές: Καραγιάννη Α.

Η αδυναμία ουσιαστικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο που εκθέτει τον υφιστάμενο θεσμικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα επισύρει βαρύτατες οικονομικές παρενέργειες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Μέσα από το Σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το υφιστάμενο ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την πρόληψη αλλά και να εμπεδώσουν στην πράξη τις αδυναμίες που πυροδοτούν την εξάπλωσή του.

 • Το ευρωπαϊκό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Ο ρόλος των υπόχρεων προσώπων
  • O ρόλος εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επαγγελματικοί σύλλογοι και φορείς)
  • Ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
   Εγκληματικές Δραστηριότητες και η συνεργασία της με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών – μελών
 • Ζητήματα σχετικά με την (αν)αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος
 • Οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου και τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AMLA’)
  • AMLA: Θεσμικός σχεδιασμός, καθήκοντα, εξουσίες, συνεργασία με εθνικές αρμόδιες αρχές και αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές
  • Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων (‘Single Rulebook’). Ενδεικτικά: νέοι κανόνες δέουσας επιμέλειας πελατών, νέες διατάξεις σχετικά με τη χρήση ανωνύμων μέσων (κρυπτονομίσματα), και καθιέρωση νέων υποχρέων προσώπων, όπως οι πλατφόρμες crowdfunding
  • Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας (EE) 2018/843
 • Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε υπόχρεα πρόσωπα, στελέχη νομικών υπηρεσιών υπόχρεων προσώπων (compliance officers), υπαλλήλους ελεγκτικών και εποπτικών οργανισμών, στελέχη θεσμικών φορέων για την πρόληψη του φαινομένου, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αργυρώ Καραγιάννη

Η Αργυρώ Καραγιάννη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο Δίκαιο και τα Οικονομικά και μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στη Νομική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Η εξειδίκευσή της περιλαμβάνει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (δικαστική προστασία, ne bis in idem, δικαιώματα υπεράσπισης) στις σύνθετες διαδικασίες για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και τις πτυχές επιβολής της πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, διαθέτει σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό έργο, ενώ έχει λάβει μέρος σε σχετικά διεθνή συνέδρια.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20440 | 20441
3 ωρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Καραγιάννη Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20440 | 20441
3 ωρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 (18:00 - 21:00)
Εισηγητές: Καραγιάννη Α.
Back to Top