Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

▪ Φορολογικές διαφορές

▪ Διαφορές Ν 1406/1983 & 702/1977

▪ Ακυρωτικές διαφορές & Ν 3886/2010

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14534
Γκέρτσος Β., Τσόγκας Π.

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές ουσίας και κυρίως στις φορολογικές διαφορές, καθώς και στις ακυρωτικές διαφορές. Η μονογραφία είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές αλλαγές κατά χρονική σειρά (Ν 3659/2008, 3842/2010, 3845/2010, 3888/2010, 3900/2010 3943/2011, 4055/2012, 4152/2013, 4170/2013) που επέφεραν πλειάδα νομοθετικών μεταβολών στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και επηρεάζουν τις διαφορές ουσίας και τις φορολογικές διαφορές (βλ. σχετικά άρθρο 34 του Ν 3900/2010 με το οποίο εισήχθησαν για πρώτη φορά (άρθρο 202 παρ. 2 ΚΔΔ) εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τη χορήγηση αναστολής σε περίπτωση πράξεων της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής καθώς επίσης και για όλες τις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο). Στο πρώτο μέρος ερμηνεύονται θεωρητικά και νομολογιακά τα άρθρα 200-215 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) που αφορούν στις διαφορές ουσίας, ενώ στο δεύτερο μέρος τα άρθρα 52-52Α του ΠΔ 18/1989 (Οργανισμός Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορούν στις ακυρωτικές διαφορές. Επιπλέον στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν 3886/2010 για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη περιβάλλεται συνταγματικού κύρους με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 Συντ. ως στάδιο αφενός και απαραίτητη προϋπόθεση αφετέρου του δικαιώματος της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Η προσωρινή δικαστική προστασία και το σύστημα απονομής της διεκδικούν κυρίαρχο ρόλο, αν όχι τον πλέον σημαντικό, στο ισχύον δικαιικό σύστημα, παρόλο που η αίτηση αναστολής έχει καθαρά παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την προσφυγή. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ο οποίος κατά το μέρος που περιλαμβάνει διατάξεις για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, δεν διαφέρει ουσιωδώς από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τόσο του άρθρου 31 του ΠΔ 341/1978 όσο και του άρθρου 78 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ύστερα από αλλεπάλληλες «μεταρρυθμίσεις» δέχθηκε καίριες παρεμβάσεις, που ίσως να συνιστούν, ακόμη και κάποιου βαθμού περιστολή, του δικαιώματος αφενός πρόσβασης και αφετέρου απονομής προσωρινής δικαστικής προστασίας, σε σύγκριση με τις αρχικώς ισχύουσες διατάξεις.

Στο πρώτο μέρος που αφορά στην προσωρινή δικαστική προστασία στις διαφορές ουσίας αναλύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής (διοικητικής πράξης και δικαστικής απόφασης), η αρμοδιότητα του δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής και οι λόγοι χορήγησης της αναστολής. Αναλύεται επίσης η κύρια διαδικασία, η διαδικασία χορήγησης προσωρινής διαταγής, η απόφαση επί της αναστολής, καθώς και η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και η προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται με την αναγκαία θεωρητική εμβάθυνση και με πρόσφατη νομολογία η λειτουργία του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 στην ακυρωτική δίκη. Ειδικότερα ερμηνεύεται η αίτηση αναστολής ενώπιον του ΣτΕ, το περιεχόμενο της αναστολής και η διαδικασία της, καθώς επίσης και η προσωρινή διαταγή στις ακυρωτικές διαφορές. Επιπλέον παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010 που αφορά στο προσυμβατικό στάδιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Διαμέσου της παρούσας μελέτης και της ερμηνείας των διατάξεων, καταβάλλεται προσπάθεια να καταδειχθεί κατά πόσο το σύστημα προσωρινής δικαστικής προστασίας της Διοικητικής Δικονομίας ανταποκρίνεται στις συνταγματικές επιταγές, ιδίως μετά και τις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, που για πολλούς εγείρουν αμφισβητήσεις και σίγουρα τροφοδοτούν τον επιστημονικό διάλογο, σʼ ένα δικαιικό πεδίο με εξέχον κοινωνικό ενδιαφέρον.

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΜΕΡΟΣ Α'  
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 13
I. Η προηγούμενη άσκηση της προσφυγήςΣελ. 13
II. Αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχήΣελ. 14
III. Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 16
IV. Οι αρνητικές διοικητικές πράξειςΣελ. 21
V. Αιτιολογία της δικαστικής απόφασηςΣελ. 27
Γ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣελ. 27
I. ΔικαιοδοσίαΣελ. 27
II. ΑρμοδιότηταΣελ. 35
α. Ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 41
α 1. Ακυρωτικές διαφορέςΣελ. 42
α 2. Διαφορές ουσίαςΣελ. 45
α 3. Διαφορές αρμοδιότητας Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 49
β. Ζητήματα καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότηταςΣελ. 50
β 1. Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 50
β 2. Κατά τόπον αρμοδιότηταΣελ. 52
 
 
Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 54
I. Λόγοι χορήγησης αναστολήςΣελ. 56
α. Η βλάβηΣελ. 56
α 1. Η ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβηΣελ. 56
α 2. Ιδίως οι φορολογικές διαφορέςΣελ. 67
α 3. Η αποστέρηση των μέσων βιοπορισμούΣελ. 73
α 4. Η αδυναμία εκπλήρωσης επαγγελματικών υποχρεώσεων και η διαρροή πελατείαςΣελ. 75
α 5. Η ηθική βλάβηΣελ. 76
β. Το προδήλως βάσιμο του ενδίκου βοηθήματοςΣελ. 78
II. Λόγοι απόρριψης της αναστολήςΣελ. 82
α. Το προδήλως απαράδεκτο της αίτησης αναστολήςΣελ. 82
α 1. Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού - δικαιοδοσία - νομιμοποίησηΣελ. 83
α 2. ΠαράβολοΣελ. 84
α 3. Οι περιπτώσεις του άρθρου 142 του ΚΔΔΣελ. 85
α 4. Η υποχρέωση του αιτούντος για επίδοση προς τη ΔιοίκησηΣελ. 85
α 5. Η δεύτερη αίτηση αναστολήςΣελ. 87
β. Το προδήλως απαράδεκτο - αβάσιμο της προσφυγήςΣελ. 88
γ. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των τρίτωνΣελ. 90
δ. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 95
ε. Ιδίως οι φορολογικές διαφορές και δήλωση περιουσιακής κατάστασηςΣελ. 96
III. Η αίτηση αναστολής κατά της πράξης που διατάσσει την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης κατά το ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 97
Ε. Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 205Α ΚΔΔΣελ. 100
ΣΤ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣελ. 101
I. Στοιχεία δικογράφου της αίτησης αναστολήςΣελ. 101
II. Κατάθεση της αίτησης αναστολής - Υποχρεώσεις διαδίκων & δικαστηρίουΣελ. 103
α. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και παγκόσμιου εισοδήματοςΣελ. 104
β. Οι ενέργειες του δικαστηρίουΣελ. 105
β 1. Υποχρεώσεις της ΔιοίκησηςΣελ. 106
β 2. Υποχρεώσεις του αιτούντοςΣελ. 108
Ζ. Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣελ. 110
I. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολήςΣελ. 110
α. Υπομνήματα και πρόσθετοι λόγοιΣελ. 111
β. Η εφαρμογή άλλων διατάξεων της κύριας διαδικασίαςΣελ. 113
II. Η προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 114
α. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγήςΣελ. 114
β. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής διαταγήςΣελ. 115
γ. Η διάρκεια ισχύος της προσωρινής διαταγής και η κατάθεση της αναστολής σε αναρμόδιο δικαστήριοΣελ. 117
δ. Η αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγήςΣελ. 118
ε. Ειδικά η προσωρινή διαταγή επί των φορολογικών και τελωνειακών διαφορώνΣελ. 120
Η. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 121
I. Το διατακτικό της απόφασης - Ολική ή μερική αναστολήΣελ. 122
II. Η επιβολή άλλων κατάλληλων και αναγκαίων μέτρωνΣελ. 125
α. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολήςΣελ. 128
β. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντοςΣελ. 131
γ. Η επιβολή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρουΣελ. 132
III. Η αίτηση ανάκλησης της απόφασης επί της αίτησης αναστολήςΣελ. 134
α. Τα νέα στοιχεία του άρθρου 205 παρ. 5 ΚΔΔΣελ. 135
α 1. Η επίκληση νομικών πλημμελειώνΣελ. 137
α 2. Η νομολογιακή επιβεβαίωση της έλλειψης συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος, ως ισχυρισμός ανάκλησηςΣελ. 138
β. Η δεύτερη αίτηση ανάκλησηςΣελ. 139
γ. Οι υποθέσεις ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσηςΣελ. 140
IV. Η υποβολή παραίτησης από την αίτηση αναστολήςΣελ. 140
Θ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΣελ. 141
Ι. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΗΣελ. 148
ΙΒ. ΛΟΓΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΙΓ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣελ. 155
ΙΔ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣΣελ. 159
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 167
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 171
Ιστορική αναδρομήΣελ. 171
Χαρακτήρας της αναστολής εκτελέσεωςΣελ. 177
Συνταγματική κατοχύρωσηΣελ. 178
Υποθέσεις με κοινοτικό ενδιαφέρονΣελ. 180
ΕΣΔΑΣελ. 181
Συνέπειες συνταγματικής κατοχύρωσηςΣελ. 182
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52Α ΠΔ 18/1989)Σελ. 191
Διοικητική αναστολήΣελ. 191
Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 192
 
Γ. ΑΡΘΡΟ 52 ΠΑΡ. 2 ΠΔ 18/1989Σελ. 194
Ι. Προηγούμενη άσκηση αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 194
Παρακολουθηματικός χαρακτήρας αιτήσεως αναστολήςΣελ. 194
Αίτηση αναστολής πράξεων που προσβάλλονται με προσφυγή ουσίαςΣελ. 198
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικής απόφασηςΣελ. 198
Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρο 52 παρ. 3-4 ΠΔ 18/1989)Σελ. 200
Λόγοι αναστολής εκτελέσεωςΣελ. 200
Υπογραφή δικογράφου αιτήσεως αναστολής/παράβολο/ευεργέτημα πενίαςΣελ. 200
Αίτηση αναστολής συνοδεύουσα αίτηση ακυρώσεωςΣελ. 201
Δεύτερη αίτηση αναστολήςΣελ. 201
Κοινοποιήσεις επιμελεία του διαδίκουΣελ. 201
Αναστολή «προ πάσης κοινοποιήσεως»Σελ. 202
Δικαιούμενος παρεμβάσεωςΣελ. 203
Προδικασία - Διαδικασία σε συμβούλιο - Σύνθεση ΕΑΣελ. 203
Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (άρθρο 52 παρ. 5 ΠΔ 18/1989)Σελ. 204
ΓενικάΣελ. 204
Κατόπιν αιτήματος ή και αυτεπαγγέλτωςΣελ. 204
Προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινής διαταγήςΣελ. 205
Αποδοχή - απόρριψη - ανάκληση προσωρινής διαταγήςΣελ. 205
Υποχρέωση συμμόρφωσης Διοίκησης στην προσωρινή διαταγήΣελ. 206
ΣΤ. ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (άρθρο 52 παρ. 6-7 ΠΔ 18/1989)Σελ. 206
Ι. Η βλάβη ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεωςΣελ. 207
ΓενικάΣελ. 207
Χαρακτηριστικά βλάβηςΣελ. 207
ΙΙ. Είδη βλάβηςΣελ. 208
α. Η περιουσιακή - υλική βλάβηΣελ. 208
Υλικές επεμβάσειςΣελ. 208
β. Η οικονομική βλάβηΣελ. 210
Χρηματική ζημίαΣελ. 210
 
γ. Η ηθική βλάβηΣελ. 217
ΕισαγωγικάΣελ. 217
Σοβαρές επεμβάσειςΣελ. 217
Ηπιώτερες επεμβάσειςΣελ. 218
Συρροή ηθικής με άλλες μορφές βλάβηςΣελ. 218
Ειδικώς, η περιβαλλοντική βλάβηΣελ. 219
δ. Η επαγγελματική βλάβηΣελ. 222
Αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμόΣελ. 222
Συρροή επαγγελματικής με άλλες μορφές βλάβηςΣελ. 222
III. Δημόσιο συμφέρονΣελ. 223
ΕισαγωγικάΣελ. 223
Διοικητικές πράξεις συναπτόμενες από τη φύση τους ή λόγω του αντικειμένου τους με το δημόσιο συμφέρονΣελ. 224
Ομαλή λειτουργία δημόσιας υπηρεσίαςΣελ. 224
Έκδοση πράξεως, υπαγορευόμενης από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 226
Στάθμιση συμφερόντωνΣελ. 227
Περιπτώσεις υπεροχής βλάβης αιτούντοςΣελ. 228
Περιπτώσεις υπεροχής δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 229
Λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την αποδοχή της αιτήσεως αναστολήςΣελ. 230
Λόγοι δημοσίου συμφέροντος επί πρόδηλης παρανομίας της προσβαλλόμενης πράξεωςΣελ. 231
IV. Η πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεως ως λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 232
Αυτοτέλεια της πρόδηλης βασιμότητας ως λόγου αναστολήςΣελ. 232
Πρόδηλη βασιμότητα και όχι σοβαρή πιθανολόγησηΣελ. 234
α. Σοβαρά σφάλματα της προσβαλλόμενης πράξης δικαιολογούντα την πρόδηλη βασιμότητα της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 234
β. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 234
Αντισυνταγματικότητα ως λόγος πρόδηλης βασιμότηταςΣελ. 236
γ. Επιρροή απαραδέκτου ή αβασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 52 παρ. 7 εδ. β' του ΠΔ 18/1989)Σελ. 237
Προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 237
ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 237
Σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεωςΣελ. 237
Προδήλως αβάσιμοΣελ. 238
Ζ. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (άρθρο 52 παρ. 8 ΠΔ 18/1989)Σελ. 238
Κανονιστικές πράξειςΣελ. 238
Υποκατάσταση ΔιοίκησηςΣελ. 239
Αρνητικές πράξεις ανεπίδεκτες αναστολήςΣελ. 240
Νόθες αρνητικές πράξειςΣελ. 241
Πραγματική κατάσταση χρήζουσα προστασίαςΣελ. 242
Ανοχή της Διοίκησης επί μιας παρανόμως δημιουργηθείσας πραγματικής καταστάσεωςΣελ. 243
Περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση της αναστολής θα ισοδυναμούσε με την δημιουργία νέας καταστάσεωςΣελ. 244
Κατάλληλα μέτραΣελ. 246
Απομάκρυνση αλλοδαπών από τη χώραΣελ. 248
Ματαίωση διαγωνισμούΣελ. 248
Συμμετοχή σε εξετάσειςΣελ. 249
Κατά την έκδοση προσωρινής διαταγήςΣελ. 249
Επιβολή όρουΣελ. 249
Χρονικό όριο αναστολήςΣελ. 250
Μερική αναστολήΣελ. 251
Η. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ - ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (άρθρο 52 παρ. 9-10)Σελ. 252
ΓενικάΣελ. 252
Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσειςΣελ. 252
Έννομο συμφέρονΣελ. 253
Νέα κρίσιμα στοιχείαΣελ. 253
Επίκληση νομικών πλημμελειώνΣελ. 253
ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 254
Περιπτωσιολογία στοιχείων που δεν κρίνονται ως νεώτερα κρίσιμαΣελ. 256
Απόφαση επί της αιτήσεως ανακλήσεωςΣελ. 257
Θ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣΣελ. 257
Προδικαστική - αναβλητική απόφασηΣελ. 257
Αιτιολογία απόφασης ΕΑΣελ. 258
Υποχρέωση συμμόρφωσηςΣελ. 259
Προσωρινό δεδικασμένοΣελ. 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν 3886/2010 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 261
Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρα 1 - 3 Ν 3886/2010, ΦΕΚ Α' 173)Σελ. 262
I. Υλικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 262
Υπαγωγή στις οδηγίες 2004/18 και 2004/17Σελ. 262
Προϋποθέσεις υπαγωγής στην οδηγία 2004/18Σελ. 262
Προϋποθέσεις υπαγωγής στην οδηγία 2004/17Σελ. 273
II. Προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 274
ΕνδιαφερόμενοςΣελ. 274
Τρίτοι που δεν διεκδικούν την ανάθεση της σύμβασηςΣελ. 276
Έννομο συμφέρονΣελ. 276
'Αμεση - ενδεχόμενη βλάβηΣελ. 278
III. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων άλλων νομοθετημάτωνΣελ. 279
IV. Σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των συμβάσεων μεγάλης αξίαςΣελ. 280
Γ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρο 4 Ν 3886/2010)Σελ. 281
Ι. 'Αρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' Ν 3886/2010Σελ. 281
Νομική φύση προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 281
Απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 282
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 282
Τεκμήριο πλήρους γνώσηςΣελ. 283
Αποστολή της υποκείμενης σε προδικαστική προσφυγή απόφασης από την αναθέτουσα αρχή στον ενδιαφερόμενοΣελ. 284
Μη υποχρέωση ενημέρωσης για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 285
Κατάθεση της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 286
Φύση προσβαλλόμενης πράξεως - εκτελεστότηταΣελ. 290
Περιεχόμενο προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 292
Ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 292
Αρχή επικαίρουΣελ. 293
ΙΙ. 'Αρθρο 4 παρ. 2 Ν 3886/2010Σελ. 296
Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 296
Έννοια θιγομένουΣελ. 297
ΙΙΙ. 'Αρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010Σελ. 297
Πράξη που δέχεται προσφυγή άλλου προσώπουΣελ. 297
IV. 'Αρθρο 4 παρ. 4 Ν 3886/2010Σελ. 300
Προθεσμία απόφανσης της αναθέτουσας αρχής επί της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 300
Έναρξη προθεσμίας άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 300
Υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης επί της προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 301
V. 'Αρθρο 4 παρ. 3 Ν 3886/2010Σελ. 302
Σχέση με άλλες διοικητικές προσφυγέςΣελ. 302
Εν αμφιβολία προδικαστικήΣελ. 304
Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (άρθρο 5 Ν 3886/2010)Σελ. 305
I. 'Αρθρο 5 παρ. 1 Ν 3886/2010Σελ. 305
ΠροθεσμίαΣελ. 305
Αναστολή προθεσμίαςΣελ. 305
Υπολογισμός προθεσμίαςΣελ. 305
Κατάθεση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 306
Καταβολή παραβόλουΣελ. 306
Παραπομπή από αναρμόδιο στο αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 309
Δικόγραφο αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 309
Ταυτότητα αιτιάσεων προδικαστικής προσφυγής και αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 311
Λόγοι αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοιΣελ. 312
Λόγοι αλυσιτελώς προβαλλόμενοιΣελ. 313
II. 'Αρθρο 5 παρ. 2 του Ν 3886/2010Σελ. 314
Υποχρέωση μη σύναψης της σύμβασης κατά την διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της προδικαστικής προσφυγής, με την άσκησή της και κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 314
III. 'Αρθρο 5 παρ. 3 εδ. α', β' και γ' του Ν 3886/2010Σελ. 315
Προδικασία - κοινοποιήσεις αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 315
IV. 'Αρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε' Ν 3886/2010Σελ. 317
ΠαρέμβασηΣελ. 317
V. 'Αρθρο 5 παρ. 3 εδ. ε' του Ν 3886/2010Σελ. 318
Προσκομιδή αποδεικτικών μέσων - Αποστολή φακέλου από τη διοίκησηΣελ. 318
VI. 'Αρθρο 5 παρ. 4 του Ν 3886/2010Σελ. 319
Προσωρινή διαταγήΣελ. 319
VII. 'Αρθρο 5 παρ. 5 του Ν 3886/2010Σελ. 319
Προϋποθέσεις αποδοχής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 319
Σοβαρή πιθανολόγηση της παρανομίαςΣελ. 319
Υποστηρίξιμες δύο αντίθετες ερμηνευτικές εκδοχέςΣελ. 320
Αποστολή προδικαστικού ερωτήματοςΣελ. 320
Ύπαρξη σταδίου αναστολής εκτέλεσηςΣελ. 321
Στάθμιση λόγων δημόσιου συμφέροντος - τρίτων και βλάβης αιτούντοςΣελ. 321
Ειδικώς, η απώλεια κοινοτικής χρηματοδότησηςΣελ. 322
Απόρριψη αιτήσεως λόγω ελλείψεως αντικειμένουΣελ. 323
E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (άρθρο 5 παρ. 6, παρ. 7 εδ. β' και παρ. 8 του Ν 3886/2010)Σελ. 325
I. 'Αρθρο 5 παρ. 6 του Ν 3886/2010Σελ. 325
Διαπλαστική ισχύςΣελ. 325
Διατασσόμενα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 326
Υποχρέωση συμμόρφωσηςΣελ. 328
Υποχρέωση ανακλήσεως διοικητικής πράξηςΣελ. 330
ΕκτέλεσηΣελ. 330
Δημοσίευση διατακτικούΣελ. 331
II. 'Αρθρο 5 παρ. 7 εδ. β' του Ν 3886/2010Σελ. 331
Ισχύς ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 331
Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Επιτροπής ΑναστολώνΣελ. 332
ΤριτανακοπήΣελ. 333
Αίτηση επανασυζητήσεως, αίτηση ερμηνείας - διόρθωσηςΣελ. 333
Ακυρότητα συναφθείσας συμβάσεως [άρθρο 8 του Ν 3886/2010]Σελ. 334
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 336
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 337
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 341
 
Back to Top